Αντλιοστάσια Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης
(Νερού και Λυμάτων)

Παρεμβάσεις σε Υπάρχοντα Εξοπλισμό

Σύντομη περιγραφή του εξοπλισμού

Τα αντλιοστάσια ύδρευσης και τα αντλιοστάσια άρδευσης αποτελούνται από δεξαμενές και συστοιχίες αντλιών που μεταφέρουν το νερό ή τα λύματα, αντίστοιχα, στον προορισμό τους, που μπορεί να είναι η ύδρευση οικισμών, η άρδευση καλλιεργειών, ο βιολογικός καθαρισμός μίας πόλης κ.ά.

Στεγάζονται σε κτίρια εξοπλισμένα με διάφορα συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμούς.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν συνήθως τα αντλιοστάσια ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης, μαζί με τις λύσεις που προτείνουμε, παρουσιάζονται αναλυτικά εδώ.

Μοιράσου το στα social media