Καλύτερη Αξιοποίηση των Νιτρικών Λιπασμάτων και Αντιμετώπιση
της Τροφοπενίας σε Εδάφη με Υψηλή Αγωγιμότητα

Μία από τις βασικές αιτίες τροφοπενίας των φυτών είναι η αδυναμία τους να απορροφήσουν τις νιτρικές ενώσεις που περιέχουν τα λιπάσματα, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη θρέψη τους.

Η αιτία για αυτήν την αδυναμία είναι το γεγονός ότι εξαιτίας των αλάτων δημιουργούνται συσσωματώσεις στο έδαφος, αυξάνοντας κατακόρυφα την ηλεκτρική αγωγιμότητα και δημιουργούν το φαινόμενο της νιτρορύπανσης.

Πολλές φορές οι αγρότες χρησιμοποιούν νιτρικά λιπάσματα, για να δώσουν “boost” στο φυτό, δηλαδή να το βοηθήσουν να αναπτυχθεί πιο γρήγορα και πιο πολύ, αλλά εξαιτίας της ύπαρξης των αλάτων πετυχαίνουν ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα, δηλαδή τη δημιουργία συσσωματώσεων και το φράξιμο της διατροφικής διόδου των φυτών που είναι οι ρίζες, με αποτέλεσμα την τροφοπενία.

Με την τοποθέτηση μίας ηλεκτρονικής συσκευής MAX GROW στην κεντρική παροχή άρδευσης επιτυγχάνουμε τη διάσπαση των αλάτων, τα οποία παρασύρονται μαζί με το νερό στα βαθύτερα στρώματα του εδάφους και από εκεί στον υδροφόρο ορίζοντα, απελευθερώνοντας έτσι τις ρίζες των φυτών, που είναι έτσι πάλι σε θέση να απορροφούν τα νιτρικά και τις άλλες θρεπτικές ουσίες από το χώμα.

Η τεχνολογία αυτή έχει άριστα αποτελέσματα ακόμα και σε υφάλμυρα νερά με πολύ υψηλή αγωγιμότητα. Η δε αγωγιμότητα του εδάφους μειώνεται σημαντικά από το πρώτο κιόλας πότισμα. Στο τέταρτο πότισμα η αγωγιμότητα έχει μειωθεί στα φυσιολογικά επίπεδα όπου βρισκόταν πριν πολλά χρόνια, πριν αρχίσει η άρδευση με υφάλμυρο νερό! Αυτά όλα έχουν αποδειχθεί επανειλημμένα με μετρήσεις που έγιναν με αγωγιμόμετρα εδάφους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μελετήσετε και τη σελίδα MAX GROW – Εφαρμογή σε Αγροτικές Καλλιέργειες ή να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Μοιράσου το στα social media