Τεχνολογία MAX GROW – Η λύση για την τροφοπενία

Η τροφοπενία είναι η παθολογική κατάσταση των φυτών που προκύπτει από τον ελλειπή εφοδιασμό τους με θρεπτικά στοιχεία.

Η απλή τροφοπενία είναι η ανεπάρκεια ενός θρεπτικού στοιχείου, ενώ η σύνθετη τροφοπενία είναι η ανεπάρκεια δύο ή περισσότερων θρεπτικών στοιχείων.

Τα φυτά χρειάζονται το σωστό συνδυασμό θρεπτικών στοιχείων για να επιβιώσουν, να μεγαλώσουν και να αναπαραχθούν. Όταν φυτά πάσχουν από κακή θρέψη εμφανίζουν συμπτώματα ασθενειών. Λίγο υψηλότερη ή λίγο χαμηλότερη συγκέντρωση κάποιου στοιχείου μπορεί προκαλέσει προβλήματα.

 Τα θρεπτικά στοιχεία των φυτών χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

  • Tα μακροστοιχεία και
  • Τα μικροστοιχεία

Τα μακροστοιχεία είναι τα στοιχεία εκείνα που απαιτούνται σε σχετικά μεγάλες συγκεντρώσεις. Σε αυτά περιλαμβάνονται το άζωτο, το κάλιο, το θείο, το ασβέστιο ,το μαγνήσιο και ο φώσφορος.
Τα μικροστοιχεία είναι εκείνα τα στοιχεία που απαιτούνται σε σχετικά μικρότερες ποσότητες γι’ αυτό αναφέρονται και ως ιχνοστοιχεία, όπως το σίδηρο, το βόριο , το μαγγάνιο, ο ψευδάργυρος, το χλώριο, το μολυβδαίνιο και ο χαλκός.
Τόσο τα μακροστοιχεία όσο και τα μικροστοιχεία λαμβάνονται από το έδαφος μέσω του ριζικού συστήματος του φυτού.
Plant Nutrition1Το ριζικό σύστημα των φυτών χρειάζονται ορισμένες προϋποθέσεις για να λαμβάνουν στοιχεία από το έδαφος. Ένας παράγοντας που απαιτείται, είναι το έδαφος να έχει την ιδανική υγρασία για να επιτρέπει στις ρίζες να λαμβάνουν και να μεταφέρουν τα στοιχεία. Μερικές φορές η διόρθωση σε ένα λάθος αρδευτικό πρόγραμμα μπορεί να αποτρέψει συμπτώματα τροφοπενίας ή τοξικότητας. Ένας άλλος παράγοντας που παίζει σημαντικό ρόλο είναι το pH του εδάφους. Το pH πρέπει να κυμαίνεται σε ένα ορισμένο εύρος για να είναι δυνατή η απελευθέρωση τους από τα σωματίδια του εδάφους. Τρίτος σημαντικός παράγοντας είναι η θερμοκρασία του εδάφους η οποία πρέπει να κυμαίνεται σε ένα εύρος ώστε να είναι δυνατή η πρόσληψη των στοιχείων. Οι ιδανικές τιμές του pH, της θερμοκρασίας και της υγρασίας δεν είναι κοινές για όλες τις καλλιέργειες αλλά διαφέρουν αν είδος φυτού και καλλιέργειας. Έτσι αν δεν τηρούνται τα παραπάνω μπορεί τα θρεπτικά στοιχεία να είναι διαθέσιμα στο έδαφος-υπόστρωμα αλλά να μην είναι δυνατή η πρόσληψη τους από τα φυτά. Η μέτρηση του pH, η υφή και το ιστορικό του εδάφους είναι χρήσιμες παράμετροι για να καταλάβουμε ποια στοιχεία μας λείπουν.

Το πιο πάνω κείμενο και η φωτογραφία έχουν την πηγή τους στη σελίδα “Διαταραχές θρέψης φυτών (τροφοπενίες,τοξικότητες)” του δικτυακού τόπου www.aeroponic.gr.

Η Smart Technical Solutions συμπληρώνει εδώ μία ακόμα πολύ σημαντική αιτία της τροφοπενίας: Ακόμα και αν η υγρασία του εδάφους είναι επαρκής, το pH έχει την ιδανική τιμή και η θερμοκρασία επίσης για το συγκεκριμένο είδος καλλιέργειας, υπάρχει και πάλι σοβαρή πιθανότητα να υποφέρουν τα φυτά από τροφοπενία, εάν το νερό της άρδευσης είναι υφάλμυρο ή περιέχει υπερβολικά μεγάλες ποσότητες μεταλλικών αλάτων, τα οποία επικάθηνται σταδιακά στα τριχοειδη ριζιδια και τα φράζουν, καθιστώντας έτσι τη θρέψη του φυτού δύσκολη έως αδύνατη, οπότε το φυτό εξασθενεί ή πεθαίνει και μαραίνεται.

Η λύση σε αυτό το πρόβλημα δεν είναι η αφαίρεση των αλάτων ή της αλμύρας με σκοπό τη μείωση της αγωγιμότητας στο νερό με περίπλοκα και πανάκριβα συστήματα αφαλάτωσης με αντίστροφη όσμωση ή άλλες μεθόδους. Αυτά τα συστήματα είναι ιδανικά για άλλες εφαρμογές, όπως είναι για παράδειγμα η ύδρευση άνυδρων περιοχών (συνήθως νησιών), όμως για την άρδευση καλλιεργειών και κήπως είναι εντελώς ακατάλληλα και κακώς έχουν εφαρμοστεί σε πολλές περιπτώσεις, όπως έχει αποδειχθεί στην πράξη, λόγω της τροφοπενίας που προξενούν στα φυτά, καθώς αφαιρούν τα απαραίτητα για την ανάπτυξή τους μεταλλικά στοιχεία.

Η σωστή – και εξαιρετικά φθηνότερη – λύση, σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει σε πανεπιστήμια του εξωτερικού και στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, είναι μία μέθοδος που θα διατηρεί τα πολύτιμα θρεπτικά μεταλλικά στοιχεία του σκληρού ή υφάλμυρου νερού και παράλληλα θα τους επιτρέπει να απορροφώνται από τα τριχοειδή ριζίδια των φυτών χωρίς να επικάθηνται μέσα σε αυτά και να τα φράζουν. Η λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι η εφαρμογή ηλεκτρικών πεδίων στο νερό, με τη βοήθεια των οποίων μπορούν να καλλιεργηθούν φυτά παρόλο που το νερό μπορεί να είναι πολύ υφάλμυρο.

Η τεχνολογία MAX GROW, η οποία έχει πολλές άλλες εφαρμογές εκτός αυτής της αγροτικής-γεωπονικής εφαρμογής, αποδεδειγμένα εχει λύσει σε πολύ μεγάλο βαθμό το πρόβλημα της χρήσης υφάλμυρων νερών. Περισσότερες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη εφαρμογή και για τα πολλαπλά οφέλη που προσφέρει στα φυτά και στους καλλιεργητές θα βρείτε στην ενότητα MAX GROW – Εφαρμογή σε Αγροτικές Καλλιέργειες.

Μοιράσου το στα social media