Μόνωση Ταράτσας (Δώματος) με Λάθος Ρύσεις όπου Λιμνάζουν Νερά

Περιγραφή του προβλήματος

Σε πολλά κτίρια τα νερά της βροχής λιμνάζουν. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε δύο λόγους: σε κατασκευαστικό λάθος ή σε καθίζηση. Το κατασκευαστικό λάθος μπορεί να σχετίζεται με την ίδια την κατασκευή της πλάκας του δώματος (ταράτσας) ή με την τσιμεντοκονία που έπεσε πάνω από τα υλικά θερμομόνωσης. Επίσης μπορεί να οφείλεται στη λανθασμένη επιλογή της θέσης ή την ανεπαρκή τοποθέτηση των υδρορροών.

Τα λιμνάζοντα νερά στην ταράτσα προξενούν σοβαρά προβλήματα:

  1. Περνάει υγρασία μέσα στο κτίριο και καταστρέφει το χρώμα στα ταβάνια και τους τοίχους.
  2. Ο μεταλλικός οπλισμός της πλάκας βρίσκεται συνεχώς σε περιβάλλον υγρασίας και οξειδώνεται.
  3. Το σκυρόδεμα χάνει τις αντοχές του και διαρρηγνύεται σε διάφορα σημεία εξαιτίας της διόγκωσης του οξειδωμένου μεταλλικού οπλισμού και εξαιτίας της ενανθράκωσης που υφίσταται λόγω της υγρασίας και των ρύπων που εισέρχονται σε αυτό.
  4. Τα υλικά θερμομόνωσης (πολυουρεθάνη, πολυστερίνη, πετροβάμβακας κ.ά.) χάνουν την απόδοσή τους εξαιτίας του νερού που τα διαποτίζει.
  5. Η επιφάνεια της πλάκας διαβρώνεται εξαιτίας του φαινομένου της παγοπληξίας.
  6. Η ταράτσα μαυρίζει, καθώς τα λιμνάζοντα νερά συσσωρεύουν ρύπους και στη συνέχεια εξατμίζονται.
  7. Αναπτύσσονται δυσοσμία και μικροοργανισμοί, που απειλούν την υγεία μας και την υγεία των περιοίκων. Ιδιαίτερα όταν η ταράτσα χρησιμοποιείται τακτικά για συναθροίσεις, barbeque κτλ., το πρόβλημα αυτό γίνεται σίγουρα ακόμα πιο σημαντικό.

 Οι λύσεις που εφαρμόζονται συνήθως για τη διόρθωση του προβλήματος έχουν σοβαρές παρενέργειες. Συγκεκριμένα, η προσθήκη τσιμεντοκονίας για τη διόρθωση των ρύσεων συνεπάγεται επιφόρτιση της όλης κατασκευής με φορτίο αρκετών τόνων. Το κέντρο βάρος του κτιρίου έτσι ανεβαίνει, πράγμα που σε περίπτωση σεισμού προξενεί μεγάλες ροπές, δηλαδή μεγαλύτερες ζημιές ή ακόμα και ολοσχερή καταστροφή όλης της κατασκευής. Επιπλέον, οι τσιμεντοκονίες έχουν το ελάττωμα ότι ρηγματώνουν σε πολλαπλά σημεία, με αποτέλεσμα να περνάει νερό και να λιμνάζει στα κατώτερα στρώματα του δώματος (υλικά θερμομόνωσης, ασφαλτόπανα, πλάκα μπετόν, μεταλλικός οπλισμός κτλ.).

Επίσης, η προσθήκη αφρομπετόν ή περλομπετόν ή ελαφροσκυροδέματος άλλου τύπου, που συνηθίζεται προκειμένου να μην επιβαρύνουμε την κατασκευή με μεγάλο βάρος, έχει το πρόβλημα ότι θα πρέπει στη συνέχεια να καλυφθεί με ένα στεγανωτικό υλικό, επειδή όλα τα ελαφρά υλικά είναι ιδιαίτερα πορώδη και διαπερνώνται από το νερό όπως το σφουγγάρι. Τα επικαλυπτικά στεγανωτικά υλικά έχουν όμως ημερομηνία λήξης, όπως μπορείτε να διαβάσετε εδώ. Όταν αρχίσουν να φθείρονται, τότε τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα: το νερό τα διαπερνάει, εγκλωβίζεται μέσα στην πορώδη επιφάνεια και δεν μπορεί να εξατμιστεί εξαιτίας του επικαλυπτικού υλικού που το σκεπάζει (ασφαλτόπανο, τσιμεντοειδές, ελαστομερές κ.ά.), με αποτέλεσμα να προχωράει προς τα κάτω και να βγαίνει στο ταβάνι του τελευταίου ορόφου χωρίς σταματημό, καθώς η συσσωρευμένη ποσότητα νερού πάνω στην πλάκα μέσα στο πορώδες υλικό είναι τεράστια.

Γι’ αυτό, πριν αποφασίσει κάποιος να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των ρύσεων με τέτοιου είδους διορθωτικές μεθόδους, θα πρέπει να το σκεφτεί πολύ καλά, αφού σήμερα υπάρχουν προηγμένες, απλές και οικονομικές λύσεις.

Η λύση που προτείνει η Smart Technical Solutions

Οι ρύσεις στην πραγματικότητα δεν είναι πρόβλημα από μόνες τους. Το πρόβλημα είναι τα λιμνάζοντα νερά που διαπερνούν κάποια στιγμή την επιφάνεια λόγω της μεγάλης διάρκειας παραμονής τους και αρχίζουν να διεισδύουν μέσα στην πλάκα, διαβρώνοντας το μεταλλικό οπλισμό της και προξενώντας τα προβλήματα που αναφέραμε πιο πάνω.

Κατά συνέπεια, το ζητούμενο δεν είναι να διορθώσουμε τις ρύσεις, αλλά να εξασφαλίσουμε ότι τα λιμνάζοντα νερά δεν θα εισχωρήσουν μέσα στην επιφάνεια. Μέχρι πριν από κάποια χρόνια δεν υπήρχε κάποιο στεγανωτικό υλικό που να αντέχει σε μόνιμη επαφή με το νερό ή με το χιόνι και τον πάγο για αρκετές εβδομάδες ή μήνες. Γι’ αυτό και είχε επικρατήσει στους μηχανικούς και στους τεχνίτες μονώσεων, αλλά και στους ιδιοκτήτες των κτιρίων, η λογική της διόρθωσης των ρύσεων, παρά τα προβλήματα που αυτή προξενεί, όπως αναφέραμε πιο πάνω.

Εδώ και αρκετά χρόνια, όμως, υπάρχουν τα υδρόφοβα υλικά της σειράς προϊόντων WINWET. Τα υλικά αυτά έχουν την εκπληκτική ιδιότητα να συγκρατούν ΟΛΗ τη μάζα του νερού ή του χιονιού ή του πάγου ΠΑΝΩ από την επιφάνεια της πλάκας. Αυτό ακριβώς σημαίνει η λέξη “υδροφοβία”. Αν ρίξουμε νερό πάνω σε μία επιφάνεια περασμένη με τέτοιο υλικό, θα διαπιστώσουμε ότι οι σταγόνες θα σκορπίσουν επάνω στην επιφάνεια όπως ο υδράργυρος, ενώ η ίδια η επιφάνεια δεν θα σκουρύνει καθόλου, δηλαδή δεν θα μουσκέψει καθόλου.

Τέτοιου είδους υδρόφοβα υλικά υπάρχουν και σε πολλά χρωματοπωλεία. Με τη μόνη διαφορά ότι εκείνα τα υλικά είναι σιλοξανικής ή σιλικονούχας βάσης, με αποτέλεσμα να καταστρέφονται το πολύ μέσα σε ένα με δύο χρόνια από την υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου. Τότε πλέον η ταράτσα είναι εκτεθειμένη στην εισβολή του νερού και του πάγου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται (βλ. πιο πάνω).

Τα Υδρόφοβα, Ελαιόφοβα, Ανθεκτικά στο UV υλικά της σειράς προϊόντων WINWET, όμως, δεν φθείρονται από τη συνεχόμενη έκθεση στον ήλιο. Έτσι, διατηρούνται για πολλά χρόνια αναλλοίωτα. Παρόλα αυτά, για προληπτικούς λόγους, συνιστούμε αφενός μεν να καθαρίζεται η ταράτσα από τα κατάλοιπα που αφήνουν τα λασπόνερα όταν εξατμίζονται και αφετέρου να επαναλαμβάνεται η εφαρμογή των υδρόφοβων υλικών κάθε πέντε χρόνια.

Το κόστος των υλικών αυτών δεν υπερβαίνει τα 3€ ανά τ.μ. Είναι, δηλαδή, μία πολύ οικονομική λύση που πρόθυμα την υιοθετεί κάποιος, προκειμένου να μην έχει προβλήματα υγρασίας εξαιτίας των νερών που λιμνάζουν στην ταράτσα του. Εξάλλου, σε σύγκριση με τις περίπλοκες λύσεις διόρθωσης των ρύσεων που αναφέραμε πιο πάνω, το κόστος τους είναι μηδαμινό, ενώ παράλληλα η λύση που προσφέρουν είναι πολύ πιο σωστή από τεχνική άποψη, για τους λόγους που εξηγήσαμε πιο πάνω.

Συνεπώς, αυτή είναι η σωστή λύση για το πρόβλημα των λάθος ρύσεων στα δώματα.

Όσο αφορά τον καθαρισμό της επιφάνειας από τα λιμνάζοντα νερά, συνιστούμε τη χρήση ενός καλού και οικολογικού καθαριστικού και απολυμαντικού υλικού, όπως είναι για παράδειγμα το BELCAN-C, που σε αντίθεση με τη χλωρίνη είναι εντελώς φιλικό προς τους χρήστες και προς το περιβάλλον, έχει δε ακόμα καλύτερη απολυμαντική δράση, για την αντιμετώπιση των μικροοργανισμών που είναι φυσικό να αναπτύσσονται μέσα στα λιμνάζοντα νερά.

Η λύση αυτή μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και σε συνδυασμό με θερμομόνωση

Θέλουμε εδώ να τονίσουμε ένα πολύ σημαντικό σημείο: ο περισσότερος τεχνικός κόσμος πιστεύει ότι, για να κάνει μία ολοκληρωμένη και αποτελεσματική θερμομόνωση σε μία ταράτσα, χρειάζεται να εφαρμόσει τα γνωστά σε όλους μας ογκώδη θερμομονωτικά υλικά (πολυστερίνη, πολυουρεθάνη, πετροβάμβακας κ.ά.) σε συνδυασμό με τσιμεντοκονία ρύσεων και υγρομόνωση με ασφαλτόπανα, τσιμεντοειδή ή/και πλακάκια.

Η σειρά προϊόντων WINWET συμπεριλαμβάνει τις Ανακλαστικές ή Ψυχρές Βαφές, οι οποίες εφαρμόζονται πάνω από τον βασικό αδιαβροχοποιητή εμποτισμού και εξασφαλίζουν εξαιρετική θερμομόνωση, ειδικά για το καλοκαίρι, αλλά και για το χειμώνα. Με την εφαρμογή του κατάλληλου υδρόφοβου υλικού πάνω από την ανακλαστική βαφή, έχει ολοκληρωθεί, οικονομικά, απλά και αποτελεσματικά, η πλήρης υγροθερμομόνωση της ταράτσας, χωρίς να χρειαστεί να γίνει κάποια ογκώδης και βαριά κατασκευή με διόρθωση των ρύσεων.

Συνεπώς, ακόμα και στην περίπτωση που μας ενδιαφέρει να επιτύχουμε και θερμομόνωση εκτός από υγρομόνωση της ταράτσας, η λύση που προτείνουμε χωρίς διόρθωση των ρύσεων είναι η πιο ενδεδειγμένη.

Μοιράσου το στα social media