Πλημμύρα Υπογείου σε Κτίριο

Μετά από μία πλημμύρα ενός υπογείου, προκύπτουν τα εξής τεχνικά ζητήματα, τη διευθέτηση των οποίων αναλαμβάνει εξολοκλήρου η Smart Technical Solutions με τα συνεργεία της:

 1. Αποκατάσταση του εξοπλισμού και των αντικειμένων που βράχηκαν, όσο αυτό είναι δυνατό
  (έπιπλα, εμπορεύματα, εξοπλισμός ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, computers και άλλες ηλεκτρονικές ή ηλεκτρικές συσκευές, διάφορα αντικείμενα καθημερινής χρήσης κ.ά.)
  Εκτός από τις συμβατικές μεθόδους καθαρισμού, σε πολλές περιπτώσεις κρίνεται απαραίτητη και η χρησιμοποίηση της μεθόδου καθαρισμού αντικειμένων με υπερήχους. Με την μέθοδο αυτή πολλά αντικείμενα που σε πρώτη εκτίμηση φαίνονται να είναι ολοσχερώς κατεστραμμένα αποκαθίστανται 100% και γίνονται σαν καινούργια, τόσο από εμφανισιακή όσο και από λειτουργική άποψη (π.χ. computers).
 2. Αποκατάσταση των επιφανειών του χώρου (τοίχοι, δάπεδα, ψευδοροφές κτλ.)
  Μετά τον καθαρισμό με τα κατάλληλα καθαριστικά υλικά, τα συνεργεία της εταιρείας αναλαμβάνουν το βάψιμο των τοίχων, το φινίρισμα τυχόν ξύλινων κατασκευών κτλ.

Οι δύο πιο πάνω παράγραφοι κάλυψαν το θέμα του καθαρισμού, που είναι το κυρίως θέμα αυτού του κειμένου. Ακολουθούν συμπληρωματικά δύο ακόμα παράγραφοι, που αφορούν την πρόληψη:

 1. Πρόληψη για να μην επαναληφθεί το ίδιο πρόβλημα στο μέλλον
  (επισκευή και αντιδιαβρωτική προστασία φθαρμένων σωληνώσεων, στεγανοποίηση τοιχίων, δαπέδου, κουφωμάτων κ.ά.)
  Τα συνεργεία της εταιρείας, εφαρμόζοντας κάποιες από τις μεθόδους που αναφέρονται στην ενότητα Συντήρηση Δικτύων Διακίνησης Υγρών, επισκευάζουν τυχόν σημεία διαρροής νερού και προλαμβάνουν την περαιτέρω φθορά της υδραυλικής εγκατάστασης εξαιτίας της διάβρωσης λόγω ηλεκτρόλυσης και χημικής οξείδωσης.
  Για τη στεγανοποίηση των τοιχίων και του δαπέδου εφαρμόζεται η τεχνολογία PENETRON, που αναπτύσσει σταδιακά στεγανούς πυριτικούς κρυστάλλους σε όλο το πάχος του σκυροδέματος και όχι μόνο στην εσωτερική πλευρά του. Έτσι, προστατεύει και τον μεταλλικό οπλισμό του σκυροδέματος από τη διάβρωση λόγω συνεχούς επαφής με υγρασία.
  Για τη στεγανοποίηση των κουφωμάτων ή την ολοκληρωτική αντικατάστασή τους με κουφώματα νέας τεχνολογίας, ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να περάσει νερό, πατήστε εδώ.
 2. Αντιμετώπιση της διάβρωσης του μεταλλικού οπλισμού του σκυροδέματος
  Όταν συμβεί μία πλημμύρα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι ο μεταλλικός οπλισμός του σκυροδέματος είχε εκτεθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα σε συνεχή επαφή με το νερό πριν εκδηλωθεί το πρόβλημα της πλημμύρας του υπογείου. Η μέθοδος PENETRON, που αναφέραμε πιο πάνω, εξασφαλίζει την απουσία κάθε ίχνους υγρασίας από το μπετόν του τοιχίου του υπογείου, δηλαδή εξασφαλίζει ότι ο μεταλλικός οπλισμός θα βρίσκεται σε ένα απόλυτα στεγνό περιβάλλον.
  Παρόλα αυτά, το πρόβλημα της διάβρωσης του χαλύβδινου οπλισμού του υπογείου, επειδή είναι κρίσιμης σημασίας για τη στατική επάρκεια ολόκληρου του κτιρίου που στηρίζεται πάνω στο υπόγειο, συνιστάται να αντιμετωπίζεται συμπληρωματικά και με την τεχνολογία καθοδικής προστασίας STOPCOR. Συνεπώς, αυτή η τεχνολογία είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, ένας αφανής ήρωας που σώζει ζωές σε περίπτωση σεισμού, χωρίς να γίνεται άμεσα αντιληπτή η συνεισφορά της σε αυτό το ζήτημα.

__________________________________________

Σημείωση:                                                                    
Επειδή αυτός ο δικτυακός τόπος ενημερώνεται καθημερινά με νέα τεχνικά θέματα και προστίθενται σε αυτόν συνεχώς νέες καινοτόμες και οικολογικές τεχνικές προτάσεις, είναι πολύ πιθανό η πιο πάνω ενημέρωση να μην είναι πλήρης. Γι’ αυτό το λόγο, για την πιο ολοκληρωμένη ενημέρωσή σας, σας συνιστούμε να αναζητήσετε και άλλες ενδιαφέρουσες τεχνικές προτάσεις μέσα στις ενότητες προϊόντων & υπηρεσιών στις οποίες θα βρεθείτε καθώς θα κάνετε κλικ σε διάφορα σημεία του πιο πάνω κειμένου. Είναι πολύ πιθανό να βρείτε εκεί κάποια πρόσφατα αναρτημένα θέματα που αφορούν το τεχνικό πρόβλημά σας αλλά δεν έχουν ακόμα καταχωρηθεί στο πιο πάνω κείμενο.
Εναλλακτικά, μπορείτε να αναζητήσετε στην ενότητα Νέα Θέματα καταχωρίσεις σχετικές με το τεχνικό πρόβλημά σας, οι οποίες είναι πιθανό να έχουν γίνει μετά τον Αύγουστο του 2012, που είναι ο μήνας της τελευταίας ενημέρωσης της παρούσας σελίδας.

Μοιράσου το στα social media