Στεγανοποίηση σε Φρεάτια Ανελκυστήρων που Πλημμυρίζουν από Νερά

Σε πολλές πολυκατοικίες και άλλα πολυώροφα κτίρια υπάρχουν προβλήματα στεγανότητας στα φρεάτια των ανελκυστήρων. Όταν ο υδροφόρος ορίζοντας ανεβαίνει ή όταν βρέχει εντατικά για μεγάλο χρονικό διάστημα, τα φρεάτια γεμίζουν με νερά.

Αυτό το πρόβλημα οφείλεται σε άγνοια ή σε αμέλεια των κατασκευαστών, καθώς οι αιτίες του προβλήματος είναι συγκεκριμένες και χρειάζονται συγκεκριμένα βήματα πρόληψης για να μην υπάρχουν τέτοια προβλήματα στο κτίριο.

Συγκεκριμένα, οι αιτίες του προβλήματος είναι οι εξής:

 1. Οι αρμοί διακοπής, που βρίσκονται τόσο στο κάτω όσο και στο πάνω τμήμα του φρεατίου.
  Οι αρμοί αυτοί σχηματίζονται κατά την κατασκευή, επειδή τα φρεάτια δεν κατασκευάζονται εξολοκλήρου την ίδια ημέρα με ένα καλούπωμα. Πρώτα κατασκευάζεται ο πυθμένας και μετά τα τοιχία του φρεατίου, επειδή αυτός ο τρόπος είναι ο πιο πρακτικός για τους κατασκευαστές. Όταν η πίεση του νερού στο έδαφος που περιβάλλει το φρεάτιο υπερβεί κάποιο όριο, τότε το νερό διεισδύει μέσα στο φρεάτιο διαμέσουν των αρμών διακοπής. (Ο όρος “διακοπή” δηλώνει την διακοπή της σκυροδέτησης κατά την κατασκευή του πυθμένα και των τοιχίων.)
 2. Αδόνητο σκυρόδεμα, κυρίως στις περιοχές που βρίσκονται κοντά στους αρμούς διακοπής.
  Για τεχνικούς λόγους είναι πολύ δύσκολο να δονηθεί σωστά το σκυρόδεμα σε αυτές τις περιοχές. Αυτό έχει ως συνέπεια τη μικρή συνοχή και την ανομοιομορφία του σκυροδέματος. Το νερό του εδάφους (βρόχινο ή από τον υδροφόρο ορίζοντα) βρίσκει έτσι και από εκεί δίοδο και εισχωρεί μέσα στο φρεάτιο.
 3. Τρυπόξυλα
  Κατά κανόνα υπάρχουν 4 τρυπόξυλα σε κάθε φρεάτιο. Τα τρυπόξυλα στηρίζουν τα καλούπια στη σωστή τους θέση κατά τη σκυροδέτηση. Όταν τα καλούπια αφαιρούνται, τα τρυπόξυλα πρέπει να κοπούν με τρόπο ώστε να εισέχουν από την υπόλοιπη επιφάνεια του σκυροδέματος και στη συνέχεια να στεγανοποιηθούν με το κατάλληλο στεγανωτικό τσιμεντοειδές μίγμα. Σε πολλές οικοδομές, όμως, τα τρυπόξυλα εγκαταλείπονται από τους κατασκευαστές χωρίς καμία επεξεργασία, όχι μόνο στα φρεάτια αλλά και σε ολόκληρη την οικοδομή, είτε από αμέλεια είτε για λόγους μείωσης του κοστολογίου. Αυτή η σημαντική παράλειψη οδηγεί κάποια στιγμή σε διείσδυση του νερού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Η Smart Technical Solutions δέχεται σχεδόν καθημερινά τηλεφωνήματα από ιδιοκτήτες κτιρίων που έχουν πρόβλημα διείδυσης νερού μέσα στα φρεάτια των ανελκυστήρων. Τα συνεργεία της εταιρείας, που είναι εκπαιδευμένα στην μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία στεγανοποίησης σκυροδέματος PENETRON, αναλαμβάνουν την επισκευή και στεγανοποίηση των επιφανειών και των αρμών διακοπής των φρεατίων, με γραπτή εγγύηση 10 ετών. Στην πραγματικότητα, η επισκευή είναι για πάντα, επειδή τα στεγανωτικά υλικά PENETRON έχουν το μοναδικό προσόν του “self-cure”, δηλαδή της “αυτοθεραπείας”. Αυτό σημαίνει ότι παραμένουν “ζωντανά” και είναι ικανά σφραγίζουν και ρωγμές που θα σχηματιστούν στο μέλλον στο σκυρόδεμα του φρεατίου εξαιτίας καθιζήσεων ή σεισμών. Η σφράγιση γίνεται με το φαινόμενο της ανάπτυξης πυριτικών κρυστάλλων μέσα στο σκυρόδεμα, σε μεγάλο βάθος, και όχι μόνον στις περιοχές όπου εφαρμόζονται (ενδοχημική δράση). Με τα υλικά αυτά γίνονται τα μεγαλύτερα έργα σε φράγματα ύδρευσης, σε υδροηλεκτρικά εργοστάσια και σε άλλες δύσκολες εφαρμογές παγκοσμίως.

Σε περίπτωση που υπάρχει συνεχιζόμενη εισροή υδάτων μέσα στο φρεάτιο, και πάλι το συνεργείο μας είναι σε θέση να την διακόψει άμεσα, χρησιμοποιώντας αρχικά το ταχύπηκτο τσιμεντοειδές υλικό ενδοχημικής δράσης PENEPLUG. Στη συνέχεια, ακολουθείται κανονικά η διαδικασία επισκευής με τα άλλα υλικά του συστήματος PENETRON.

Ενδεικτικό κόστος στεγανοποίησης φρεατίου

 • Για ένα φρεάτιο συνηθισμένων διαστάσεων (περίπου 1,50m x 1,50 m) στο λεκανοπέδιο Αττικής η ελάχιστη χρέωση είναι 400€ και η μέγιστη χρέωση είναι 950€, ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας του έργου.
 • Για άλλες γεωγραφικές περιοχές ή για πιο μεγάλα φρεάτια υπάρχει προσαύξηση σε αυτές τις τιμές.
 • Η εκτίμηση του κόστους γίνεται είτε με αποστολή φωτογραφιών μέσω email είτε με αυτοψία του τεχνικού μας, αν είναι αδύνατη η αποστολή φωτογραφιών. Εναλλακτικά, μπορεί να αρκεί η προφορική περιγραφή του προβλήματος από κάποιον τεχνικό σύμβουλο του πελάτη, που θα χρειαστεί να απαντήσει τηλεφωνικά στον τεχνικό μας σε μερικά απλά τεχνικά ερωτήματα.
 • Οι αυτοψίες μέσα στο λεκανοπέδιο δεν χρεώνονται.

Σημείωση: Για άλλες εφαρμογές στεγανοποίησης πατήστε εδώ.

Μοιράσου το στα social media