Αντιδιαβρωτική Προστασία Ανοξείδωτου Πλακοειδή Εναλλάκτη
Αντλίας Θερμότητας σε Κύκλωμα Θέρμανσης

Τον Δεκέμβριο του 2013 λάβαμε την πιο κάτω ζήτηση από τεχνική εταρεία που αναλαμβάνει στη Βόρεια Ελλάδα τη μελέτη και κατασκευή εγκαταστάσεων τηλεθέρμανσης, και στη συνέχεια τη σύνδεση των κτιρίων της περιοχής με αυτήν την πηγή ενέργειας, που παρέχεται σε αφθονία, συνήθως από ατμοηλεκτρικά εργοστάσια της ΔΕΗ. (Μελλοντικά θα χρησιμοποιείται εντατικά για το σκοπό αυτό η ψυχρή σύντηξη.)

“Καλημέρα σας.

Θα ήθελα τη συμβουλή σας και την πρότασή σας στην αντιμετώπιση φαινομένων ηλεκτρολυτικής διάβρωσης στις περιπτώσεις που τοποθετείται αντλία θερμότητας αέρα – νερού σε υφιστάμενα δίκτυα θέρμανσης. Η αντλία θερμότητας φέρει κατά κανόνα εναλλάκτη πλακών, νερού – φρέον, τύπου brazed plate, με φύλλα από ανοξείδωτο χάλυβα (συνήθως εναλλάκτες Alfa-Laval για φρέον R410A).

Πιο συγκεκριμένα, οι συνήθεις περιπτώσεις είναι:
  1. Ο εναλλάκτης βρίσκεται σε έτοιμο υδραυλικό κιτ με χαλκοσωλήνες, που πρέπει να συνδεθεί σε εγκατάσταση με παλιά δίκτυα αμιγώς σιδηροσωλήνων ή μικτά, σιδηροσωλήνων και χαλκοσωλήνων, που συνήθως φέρουν και το ‘κλασικό’ ανόδιο μαγνησίου,
  2. Ο εναλλάκτης συνδέεται απευθείας σε υφιστάμενα δίκτυα σιδηροσωλήνων ή χαλκοσωλήνων ή μικτά, ενίοτε και με πλαστικούς σωλήνες.

Ο στόχος είναι να προστατευτεί το στοιχείο του εναλλάκτη από πιθανή διάβρωση, διότι διαφορετικά προκαλείται μεγάλη ζημιά, μέχρι και καταστροφή του συμπιεστή, από την απώλεια του φρέον προς το νερό και την εισχώρηση του νερού, στη συνέχεια, στο δίκτυο του φρέον. Τι θα συνιστούσατε από τις μεθόδους που έχετε αναπτύξει; Από πού θα μπορούσαμε να προμηθευόμαστε τις αντίστοιχες συσκευές και υλικά;”

Η απάντησή μας σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον από τεχνική άποψη μήνυμα ήταν η εξής:

Κύριοι,

Λάβαμε το μήνυμά σας και σας απαντάμε ότι ο καλύτερος τρόπος, από οικονομική και πρακτική άποψη, αλλά και ο πιο αποτελεσματικός για μεμονωμένα δίκτυα θέρμανσης είναι η εφαρμογή κατάλληλου αριθμού συσκευών καθοδικής προστασίας STOPCOR.

Αντίθετα, σε εγκαταστάσεις δικτύων με μεγάλο μήκος, όπως είναι οι εγκαταστάσεις τηλεθέρμανσης, συμφέρει από οικονομική άποψη η εφαρμογή της τεχνολογίας ICCP, η οποία έχει μεν υψηλό αρχικό κόστος, αλλά στη συνέχεια έχει πολύ μικρό κόστος λειτουργίας και συντήρησης για αρκετές δεκαετίες, σε αντίθεση με τις συσκευές STOPCOR, που χρειάζονται αντικατάσταση κάθε 3-5 χρόνια. Συνεπώς, για μεγάλα δίκτυα, όπου θα χρειαζόμασταν πολλές συσκευές, αυτή η μέθοδος γίνεται ασύμφορη και προτιμάμε την τεχνολογία ICCP.

Κσι οι δύο τεχνολογίες είναι ελληνικές, πράγμα που σημαίνει άμεση εξυπηρέτηση σε κάθε περίπτωση. Ειδικά η τεχνολογία STOPCOR είναι μοναδική στον κόσμο και πατενταρισμένη από τον Έλληνα κατασκευαστή.

Αν θέλετε μπορείτε να συμβουλευτείτε και τη σελίδα:
Σύγκριση της Τεχνολογίας STOPCOR με το Σύστημα Impressed Current Cathodic Protection (ICCP)

Επειδή οι εναλλάκτες είναι με φύλλα από ανοξείδωτο χάλυβα, τα φαινόμενα ηλεκτρόλυσης, τόσο στο υπόλοιπο δίκτυο όσο και στα σημεία συγκόλλησης του ανοξείδωτου αναμένεται να είναι αρκετά έντονα, όπως εξηγούμε αναλυτικά στην πρόσφατα αναρτημένη σελίδα Αντιδιαβρωτική Προστασία Ανοξείδωτου Αγωγού Καυσίμων σε Πλοίο.

Γι’ αυτό το λόγο, ο απαιτούμενος αριθμός για ένα κτίριο συνολικής επιφάνειας ορόφων, για παράδειγμα, 1.500 ή 2.000 τ.μ. είναι δύο συσκευές STOPCOR, τύπος A9 PLUS, με αγκύρια γείωσης τιτανίου, για καλύτερη απόδοση.

Στη λιανική τιμή τους οι συσκευές αυτές κοστίζουν 390€ + ΦΠΑ. Το ποσοστό έκπτωσης που θα λάβετε θα εξαρτηθεί από την ποσότητα ανά παραγγελία.

Όσο αφορά το “κλασικό ανόδιο μαγνησίου” που αναφέρατε, είτε πρόκειται για ράβδους είτε πρόκειται για συσκευές που περιέχουν εμβαπτιζόμενο ανταλλακτικό, προτείνουμε πολύ απλά να μην αντικατασταθεί, για τους λόγους που αναφέρονται στη σελίδα:
Σύγκριση των Συσκευών STOPCOR με τα Εμβαπτιζόμενα Ανόδια για την Καθοδική Προστασία σε Υδραυλικές Εγκαταστάσεις.

Σχετικά με το υλικό κατασκευής των σωλήνων στις υπάρχουσες εγκταστάσεις, σημειώστε τα εξής σημαντικά σχόλιά μας:

  1. Ο χαλκός θα πάψει να διαβρώνει το σίδηρο, όπου έχουμε μικτά δίκτυα.
  2. Οι πλαστικοί σωλήνες δεν διακόπτουν τη δράση των συσκευών STOPCOR, επειδή αυτή μεταδίδεται πιο κάτω εξαιτίας της αγωγιμότητας του νερού.

Τέλος, θέλω να σταθώ στη φράση σας: “προκαλείται μεγάλη ζημιά, μέχρι και καταστροφή του συμπιεστή, από την απώλεια του φρέον προς το νερό και την εισχώρηση του νερού, στη συνέχεια, στο δίκτυο του φρέον”. Πράγματι, με τη μέθοδο STOPCOR η προστασία είναι πρακτικά απόλυτη. Με τις περιοδικές μετρήσεις που συστήνουμε, θα είστε σε θέση να έχετε πλήρη έλεγχο αυτού του γεγονότος. Παρόλα αυτά, συνιστούμε να κάνετε περιοδικά έναν δειγματοληπτικό έλεγχο σε λίγους από τους εναλλάκτες όπου θα γίνει η εφαρμογή των συσκευών, αφενός μεν για να είστε καθησυχασμένοι ότι πράγμαται η προστασία είναι επαρκής και αφετέρου για να αποφύγουμε οποιαδήποτε περιπέτεια από κάποιο “παιχνίδι της φύσης”, όπως είναι η αστοχία στο υλικό κατασκευής που μπορεί να συμβεί ακόμα και στις καλύτερες ποιότητες ανοξείδωτου.

Σχετικά με τον τρόπο παράδοσης και πληρωμής, προτείνω να μιλήσουμε τηλεφωνικά.
___________________________

Με αυτήν την ευκαιρία, θα ήθελα να σας ενημερώσω σχετικά με διάφορες άλλες τεχνικές προτάσεις μας που θα διευκολύνουν το έργο σας και θα μειώσουν τα κοστολόγια λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεών σας. Για το σκοπό αυτό, μπορείτε να μελετήσετε τις ακόλουθες ενότητες του δικτυακού τόπου μας:

Είναι βέβαιο ότι σε πολλές από αυτές τις ενότητες θα συναντήσετε αναφορές για τις ίδιες τεχνολογίες, όμως από διαφορετική οπτική γωνία κάθε φορά. Μπορείτε, εξάλλου, να αγνοήσετε τις σελίδες που δεν σας αφορούν επειδή δεν έχουν σχέση με τα έργα σας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα πιο πάνω θέματα ή άλλα τεχνικά θέματα που μπορεί να σας απασχολούν σχετικά με τις εγκαταστάσεις των πελατών σας. Η μακρόχρονη πείρα μας είναι σε θέση να δώσει λύσεις ή να σας συστήσει άλλες εταιρείες που μπορούν να δώσουν λύση σε όλα σχεδόν τα τεχνικά προβλήματα που αντιμετωπίζετε εσείς και οι πελάτες σας. Γι’ αυτό, σας παροτρύνουμε να μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε άμεσο τεχνικό πρόβλημά σας ή να μοιραστείτε μαζί μας τις σκέψεις σας για μελλοντικές βελτιώσεις των εγκαταστάσεων των πελατών σας.

Μοιράσου το στα social media