Μείωση της Ενέργειας που Καταναλώνουν τα Κλιματιστικά Μηχανήματα

Τουλάχιστον για 4-5 μήνες κάθε χρόνο υπάρχει ανάγκη για χρήση των κλιματιστικών μηχανημάτων σε κατοικίες, γραφεία, καταστήματα και άλλους χώρους όπου κινούμαστε. Η δαπάνη της λειτουργίας τους είναι υψηλή και γίνεται κάθε χρόνο όλο και υψηλότερη, καθώς ανεβαίνει το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, η επιβάρυνση του περιβάλλοντος είναι επίσης μεγάλη, καθώς ένα μικρό μόνο μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενώ το μεγαλύτερο μέρος της παράγεται με διαδικασίες που επιβαρύνουν το περιβάλλον.

Η Smart Technical Solutions προτείνει διάφορες μεθόδους εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη λειτουργία των κλιματιστικών μηχανημάτων το καλοκαίρι, αλλά και το χειμώνα.

Α. ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ (ΨΥΞΗ)

 1. Ανακλαστικές Βαφές
  Η τεχνολογία των ανακλαστικών βαφών έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια και σταδιακά γίνεται γνωστή και στη χώρα μας. Οι βαφές αυτές εφαρμόζονται σε ταράτσες, στέγες με κεραμίδια, τοίχους και γενικά σε όλες τις εξωτερικές επιφάνειες των κτιρίων. Αντανακλούν σχεδόν όλη την υπέρυθρη ακτινοβολία του ήλιου, που είναι και ο βασικότερος φορέας της θερμότητας. Έτσι, ο εσωτερικός χώρος της κατοικίας ή του επαγγελματικού χώρου παραμένει δροσερός και τα κλιματιστικά μηχανήματα παραμένουν τις περισσότερες ώρες εκτός λειτουργίας, είτε λόγω του θερμοστάτη που δεν ανιχνεύει αύξηση της θερμοκρασίας και τα κρατάει κλειστά είτε επειδή δε νιώθουμε καν την ανάγκη να τα ανάψουμε.
  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει αυτή η εφαρμογή σε:

  1. μεγάλα κτίρια με κεντρικό κλιματισμό, όπου οι ανάγκες για ψύξη μειώνονται σημαντικά
  2. ξενοδοχεία με κλιματιστικά split, όπου ο πελάτης δε νιώθει την ανάγκη να ανάψει το air-condition
  3. σε ιδιωτικές κατοικίες, ιδίως σε ρετιρέ, που το καλοκαίρι “βράζουν” κυριολεκτικά από τη ζέστη
  4. σε πτηνοτροφικές μονάδες και σε άλλους χώρους όπου κατοικούν ή εκτρέφτονται ευαίσθητα ζώα (στην περίπτωση των πτηνοτροφικών μονάδων αντί για κλιματιστικά μηχανήματα υπάρχουν συστήματα δροσισμού, τα οποία επίσης καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια αν η στέγη του θαλάμου καλυφθεί με μία ανακλαστική βαφή).
 2. Ολοκληρωμένη εξωτερική θερμομόνωση κτιρίου
  Αυτή η μέθοδος είναι αρκετά πιο δαπανηρή από την προηγούμενη, έχει όμως ακόμα καλύτερη απόδοση, όταν εφαρμόζεται σε συνδυασμό με μία ανακλαστική βαφή. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
 3. Συστήματα Εξοικονόμησης Ηλεκτρικής Ενέργειας
  Στην ενότητα Εξοικονόμηση Ηλεκτρικής Ενέργειας θα βρείτε δύο συστήματα που εφαρμόζονται μπροστά από μοτέρ (ηλεκτρικούς κινητήρες) και εξοικονομούν, το καθένα με το δικό του τρόπο, ηλεκτρική ενέργεια, ενώ παράλληλα κάνουν τη λειτουργία του κινητήρα πιο ομαλή και μειώνουν σημαντικά τη φθορά λόγω της χρήσης τους. Τόσο στα μικρά κλιματιστικά μηχανήματα (split) όσο και στις κεντρικές μονάδες κλιματισμού (πύργοι ψύξης, condensers, VRV, αερόψυκτα συστήματα κ.ά.) οι κινητήρες που κάνουν τη συμπίεση του φρέον λειτουργούν πιο ήπια και με μικρότερη κατανάλωση ρεύματος, όταν έχει τοποθετηθεί ένα σύστημα εξοικονόμησης.
 4. Απομάκρυνση των θερμομονωτικών επικαθίσεων αλάτων και άλλων υλών
  Στα κεντρικά συστήματα ψύξης η μετάδοση της ψύξης από την κεντρική ψυκτική μονάδα προς το δίκτυο γίνεται με εναλλάκτες θερμότητας. Ομοίως, τα ψυκτικά σώματα (fan coils) ψύχουν τον αέρα με εναλλάκτες θερμότητας. Το μέσο μεταφοράς της ψύξης στο δίκτυο είναι το νερό. Όταν το νερό αφήνει τα άλατά του και άλλες φερτές ύλες που περιέχει πάνω στις επιφάνειες εναλλαγής θερμότητας, δηλαδή στους εναλλάκτες, τότε η μετάδοση της ψύξης δυσχεραίνεται, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία του χώρου να μην πέφτει αρκετά γρήγορα και οι θερμοστάτες να μη σταματούν σύντομα τη λειτουργία της ψυκτικής μονάδας. Για το σκοπό αυτό προτείνουμε τη χρήση ορισμένων συστημάτων που αποτρέπουν το σχηματισμό επικαθίσεων:

  1. MERUS ή MAX GROW για την αποτροπή της επικάθισης αλάτων και του βιοϋμένιου (οργανική γλίτσα) και παράλληλη απομάκρυνση παλαιότερων επικαθίσεων σε μία εγκατάσταση που λειτουργεί ήδη εδώ και χρόνια
  2. HEIFI-TOP & FERROCLEAN για την απομάκρυνση της μούργας που συνήθως συσσωρεύεται στα κλειστά κυκλώματα κλιματισμού, καθώς επίσης και του αέρα που επίσης δρα θερμομονωτικά και μειώνει την ψυκτική απόδοση
  3. STOPCOR για την εξάλειψη των οξειδίων και των μετάλλων που απελευθερώνονται στο δίκτυο εξαιτίας της χημικής οξείδωσης και της ηλεκτροχημικής διάβρωσης

Β. ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ (ΘΕΡΜΑΝΣΗ)

 1. Ανακλαστικές Βαφές
  Οι ανακλαστικές βαφές το χειμώνα αποτρέπουν τη διαφυγή της υπέρυθρης ακτινοβολίας που παράγουν τα θερμαντικά σώματα προς το εξωτερικό περιβάλλον, καθώς την ανακλούν και την επιστρέφουν στο εσωτερικό του κτιρίου. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι ένα κτίριο με ολοκληρωμένη εξωτερική θερμομόνωση ναι μεν δεν επιτρέπει στο κρύο να περνάει μέσα στο κτίριο, όμως δεν είναι σε θέση να “συλλάβει” την υπέρυθρη ακτινοβολία, που χάνεται έτσι στο περιβάλλον. Συνεπώς, οι δύο αυτές μέθοδοι αλληλοσυμπληρώνονται.
  Οι ανακλαστικές βαφές μπορούν να εφαρμόζονται και στους εσωτερικούς και στους εξωτερικούς τοίχους για καλύτερα αποτελέσματα το χειμώνα, καθώς επίσης και στο ταβάνι και στην ταράτσα. Έτσι, το μικρό ποσοστό της ακτινοβολίας που δεν ανακλάται από την εσωτερική στρώση, θα ανακλαστεί σχεδόν εξολοκλήρου από την εξωτερική στρώση.
 2. Ολοκληρωμένη εξωτερική θερμομόνωση κτιρίου
  Όπως αναφέραμε πιο πάνω, η εξωτερική θερμομόνωση δεν επιτρέπει στο κρύο να μπει μέσα στο κτίριο και αποτρέπει τη διαφυγή της θερμότητας από το κτίριο προς τα έξω, αλλά όχι και της υπέρυθρης ακτινοβολίας, η οποία ανακλάται αν εφαρμόσουμε μία ανακλαστική βαφή.
 3. Συστήματα Εξοικονόμησης Ηλεκτρικής Ενέργειας
  Το θέμα αυτό έχει καλυφθεί στην προηγούμενη ενότητα, που αφορά την ψύξη το καλοκαίρι. Ισχύουν ακριβώς τα ίδια και για τη χειμερινή περίοδο: τα μοτέρ λειτουργούν και πάλι με οικονομικότερο τρόπο όταν εφαρμόζονται τα συστήματα εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας.
 4. Απομάκρυνση των θερμομονωτικών επικαθίσεων αλάτων και άλλων υλών
  Και αυτό το θέμα έχει καλυφθεί στην προηγούμενη ενότητα, που αφορά την ψύξη το καλοκαίρι. Το χειμώνα οι διάφορες επικαθίσεις αλάτων, μούργας, οξειδίων, οργανικής γλίτσας, καθώς και ο αέρας, μειώνουν σημαντικά τη μετάδοση θερμότητας από την κεντρική ψυκτική μονάδα στο νερό και από τα fan coils στον αέρα. Τα καινοτόμα συστήματα που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα εξαλείφουν αυτό το πρόβλημα και εξοικονομούν ενέργεια σε ποσοστά που κυμαίνονται συνήθως από 10% έως 30%, ή και περισσότερο ακόμα, ανάλογα με την έκταση και το πάχος των επικαθίσεων που έχουν σχηματιστεί σε μία εγκατάσταση.

Στην πιο πάνω παρουσίαση εκτέθηκαν οι βασικές μέθοδοι εξοικονόμησης ενέργειας κατά τη λειτουργία των κλιματιστικών μηχανημάτων, μικρών και μεγάλων, κατά το καλοκαίρι και κατά το χειμώνα. Πιθανόν να υπάρχουν και άλλοι τρόποι εξοικονόμησης ενέργειας στα κλιματιστικά συστήματα, που δεν έχουν συμπεριληφθεί σε αυτήν την παρουσίαση, αν και ενδέχεται να αναφέρονται σε άλλα σημεία αυτού του δικτυακού τόπου. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

__________________________________________

Σημείωση:                                                          
Επειδή αυτός ο δικτυακός τόπος ενημερώνεται καθημερινά με νέα τεχνικά θέματα και προστίθενται σε αυτόν συνεχώς νέες καινοτόμες και οικολογικές τεχνικές προτάσεις, είναι πολύ πιθανό η πιο πάνω ενημέρωση να μην είναι πλήρης. Γι’ αυτό το λόγο, για την πιο ολοκληρωμένη ενημέρωσή σας, σας συνιστούμε να αναζητήσετε και άλλες ενδιαφέρουσες τεχνικές προτάσεις μέσα στις ενότητες προϊόντων & υπηρεσιών στις οποίες θα βρεθείτε καθώς θα κάνετε κλικ σε διάφορα σημεία του πιο πάνω κειμένου. Είναι πολύ πιθανό να βρείτε εκεί κάποια πρόσφατα αναρτημένα θέματα που αφορούν το τεχνικό πρόβλημά σας αλλά δεν έχουν ακόμα καταχωρηθεί στο πιο πάνω κείμενο.
Εναλλακτικά, μπορείτε να αναζητήσετε στην ενότητα Νέα Θέματα καταχωρίσεις σχετικές με το τεχνικό πρόβλημά σας, οι οποίες είναι πιθανό να έχουν γίνει μετά το Νοέμβριο του 2012, που είναι ο μήνας της τελευταίας ενημέρωσης της παρούσας σελίδας.

Μοιράσου το στα social media