Μειωμένη Απόδοση Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης

εξαιτίας των Αλάτων κ.ά. Επικαθίσεων

Αρκετά συχνά εμφανίζεται το πρόβλημα της μειωμένης απόδοσης στην ενδοδαπέδια θέρμανση εξαιτίας της συσσώρευσης αλάτων και άλλων επικαθίσεων σε όλο το μήκος των σωλήνων που βρίσκονται κάτω από το δάπεδο με σκοπό να μεταδίδουν θερμότητα στο χώρο. Τα άλατα και οι διάφορες άλλες επικαθίσεις (χώμα, οξείδια και ρινίσματα μετάλλων, οργανικές ενώσεις κ.ά.) σχηματίζουν ένα θερμομονωτικό στρώμα που εμποδίζει τη μετάδοση της θερμότητας, με αποτέλεσμα ο χώρος να μη θερμαίνεται επαρκώς, ο θερμοστάτης να μη δίνει σήμα στο λέβητα να σταματήσει και να γίνεται μεγάλη σπατάλη ενέργειας, δηλαδή καυσίμου (πετρέλαιο, αέριο, βιομάζα κτλ.).

Η Smart Technical Solutions προτείνει την πρόληψη αυτού του προβλήματος με την τοποθέτηση ενός δακτυλίου MERUS στον κεντρικό σωλήνα ανακυκλοφορίας (επιστροφής η προσαγωγής) του λέβητα. Για περισότερες πληροφορίες δείτε τη σελίδα Τεχνολογία MERUS, εξάλειψη επικαθίσεων και εξοικονόμηση ενέργειας.

Παράλληλα, είναι σκόπιμο να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα πιο σφαιρικά, με την πρόληψη κατά των επικαθίσεων που οφείλονται σε οξείδια και ρινίσματα σιδήρου που αποσπώνται από το ίδιο το υλικό κατασκευής του κυκλώματος θέρμανσης. Για το σκοπό αυτό προτείνουμε τα φίλτρα HEIFI-TOP & FERROCLEAN, τα οποία απομακρύνουν όλη τη “μούργα” που συνήθως συσσωρεύεται μέσα σε ένα κύκλωμα θέρμανσης, ενώ παράλληλα απομακρύνουν και τον αέρα που δημιουργείται συνεχώς από χημικά αίτια λόγω της θερμότητας και ο οποίος συντελεί επίσης σε μεγάλο βαθμό στη μειωμένη μετάδοση της θερμότητας και στη σπατάλη ενέργειας.

Τέλος, οι συσκευές καθοδικής προστασίας STOPCOR, αφενός μειώνουν την παραγωγή αέρα μέσα στο κύκλωμα και αφετέρου αποτρέπουν τη σταδιακή διάβρωση του δικτύου, δηλαδή τα τρυπήματα και τη συσσώρευση οξειδίων και ρινισμάτων σιδήρου και άλλων μετάλλων που συμμετέχουν στην εγκατάσταση. Παράλληλα, οι συσκευές αυτές επικουρικά αποτρέπουν και τις επικαθίσεις αλάτων.

__________________________________________

Σημείωση:
Επειδή αυτός ο δικτυακός τόπος ενημερώνεται καθημερινά με νέα τεχνικά θέματα και προστίθενται σε αυτόν συνεχώς νέες καινοτόμες και οικολογικές τεχνικές προτάσεις, είναι πολύ πιθανό η πιο πάνω ενημέρωση να μην είναι πλήρης. Γι’ αυτό το λόγο, για την πιο ολοκληρωμένη ενημέρωσή σας, σας συνιστούμε να αναζητήσετε και άλλες ενδιαφέρουσες τεχνικές προτάσεις μέσα στις ενότητες προϊόντων & υπηρεσιών στις οποίες θα βρεθείτε καθώς θα κάνετε κλικ σε διάφορα σημεία του πιο πάνω κειμένου. Είναι πολύ πιθανό να βρείτε εκεί κάποια πρόσφατα αναρτημένα θέματα που αφορούν το τεχνικό πρόβλημά σας αλλά δεν έχουν ακόμα καταχωρηθεί στο πιο πάνω κείμενο.
Εναλλακτικά, μπορείτε να αναζητήσετε στην ενότητα Νέα Θέματα καταχωρίσεις σχετικές με το τεχνικό πρόβλημά σας, οι οποίες είναι πιθανό να έχουν γίνει μετά το Νοέμβριο του 2012, που είναι ο μήνας της τελευταίας ενημέρωσης της παρούσας σελίδας.

Μοιράσου το στα social media