Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων
σε Εργοστάσιο Συσκευασίας Σταφίδας

Τον Ιανούαριο του 2014 ο ιδιοκτήτης ενός εργοστασίου συσκευασίας κορινθιακής σταφίδας στην Πελοπόννησο τηλεφώνησε στη Smart Technical Solutions και ζήτησε λύση για το πρόβλημά του. Συγκεκριμένα, έχει μία μικρή ποσότητα υγρών αποβλήτων, 300 κυβικά το χρόνο, δηλαδή περίπου ένα κυβικό την ημέρα. Τα νερά αυτά προέρχονται από το πλύσιμο της σταφίδας πριν τη συσκευασία της. Η τιμή του BOD είναι 1900 (με ανώτατο επιτρεπόμενο όριο το 25) και η τιμή του COD είναι 8500 (με ανώτατο επιτρεπόμενο όριο το 125).

Ο πελάτης μάς ανέφερε ότι έχουν πολλά χωράφια δικά τους στη γύρω περιοχή, και θέλουν να χρησιμοποιήσουν το νερό για πότισμα αγκινάρας και άλλων φυτών. Για να το κάνουν αυτό, πρέπει να ρίξουν τις τιμές του BOD και του COD στα επιτρεπόμενα όρια, αλλιώς τα φυτά θα έχουν πρόβλημα.

Η απάντηση που στείλαμε στον πελάτη μία ημέρα μετά από την επικοινωνία που είχαμε ήταν η εξής:

Σε συνέχεια της σημερινής τηλεφωνικής επικοινωνίας μας, απαντούμε πιο κάτω στο θέμα της επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων σας και προσθέτουμε κάποιες επιπλέον πληροφορίες σχετικά με διάφορες τεχνικές προτάσεις μας που θα διευκολύνουν το έργο σας και θα μειώσουν τα κοστολόγια λειτουργίας και συντήρησης:

 1. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ:
  1. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να μη χρειαστείτε ολοκληρωμένη μονάδα επεξεργασίας, εάν κάνετε χρήση του ενεργού οξυγόνου OXONE PS16, το οποίο μειώνει το BOD και το COD. Προτείνουμε να παραγγείλετε μία συσκευασία 25 κιλών, για να το δοκιμάσετε και να δείτε αν μειώνει επαρκώς τις τιμές τους και με ποια δοσολογία (ώστε να δείτε αν θα είναι ανεκτό το τρέχον κόστος).
  2. Σε περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί επαρκής μείωση των τιμών BOD και COD με τη χρήση του ενεργού οξυγόνου, προτείνουμε να εγκαταστήσετε ένα σύστημα OXYGENEO στη δεξαμενή συγκέντρωσης των λυμάτων σας, σε διάταξη ανακυκλοφορίας, ώστε το νερό της δεξαμενής να περνάει μερικές φορές από τους δύο θαλάμους χαλκού-αργύρου και οξυγόνωσης, πριν διοχετευθεί για το πότισμα των κτημάτων σας. Το θεωρούμε σχεδόν βέβαιο ότι με αυτόν τον τρόπο θα μειωθούν οι τιμές των BOD και COD και θα πέσουν κάτω από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια.
   Το σύστημα αυτό θα το πληρώσετε μόνο όταν θα βεβαιωθείτε ότι η δοκιμή θα έχει πετύχει. Το κόστος του είναι 1.700€ + ΦΠΑ. Το κόστος αντικατάστασης ηλεκτροδίων χαλκού, αργύρου και τιτανίου, λόγω της μικρής ποσότητας των αποβλήτων (ένας τόνος την ημέρα) θα είναι πολύ μικρό, επειδή ο ρυθμός της φθοράς τους θα είναι πολύ αργός (περίπου 1.000€ κάθε 10 χρόνια ή και περισσότερα). Τα ηλεκτρόδια χρειάζονται κάθε λίγες εβδομάδες καθάρισμα με υδροχλωρικό οξύ, όταν θα βλέπετε εκ του αποτελέσματος ότι η απόδοσή τους έχει μειωθεί.
  3. Μία μικρή πλήρης μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων είναι η τρίτη και τελευταία λύση, στην οποία προτείνουμε να καταφύγουμε μόνο στην περίπτωση κατά την οποία δεν θα εξυπηρετηθείτε από την πρώτη λύση ή από την πρώτη και τη δεύτερη λύση σε συνδυασμό. Αν φτάσουμε σε εκείνο το σημείο, θα σας δώσουμε τότε περισσότερες τεχνικές και οικονομικές πληροφορίες.
 2. ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΙΩΔΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ:
  1. Η απολύμανση του αέρα κατά τη συσκευσία είναι σημαντική για την αύξηση της διάρκειας ζωής και την καλύτερη εμφάνιση του προϊόντος.
  2. Η απολύμανση των επιφανειών (π.χ. ιμάντες μεταφοράς προϊόντος) είναι εξίσου σημαντική, για τους ίδιους λόγους.
  3. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα οφέλη, το κόστος αγοράς και το κόστος αντικατάστασης των λαμπτήρων θα βρείτε στη σελίδα STERILAIR, καθώς επίσης και με μία τηλεφωνική επικοινωνία απευθείας με τον αρμόδιο συνεργάτη μας, στον οποίο κοινοποιούμε το παρόν μήνυμα, για ενημέρωσή του.
 3. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ
  1. Η βασική μας πρόταση πάντα σε όλες τις γεωτρήσεις είναι η τοποθέτηση ενός φυγοκεντρικού διαχωριστού σωματιδίων ή υδροκυκλώνα CENTRIFUGAL SEPARATOR, που εξασφαλίζει καθαρό πυθμένα στη δεξαμενή σας και καθαρό δίκτυο σωληνώσεων, καθώς απομακρύνει με φυγοκέντριση όλα τα σωματίδια που έχουν μέγεθος μεγαλύτερο από 20 μικρά.
  2. Ένα δεύτερο θέμα, που σε αρκετές γεωτρήσεις είναι σοβαρό πρόβλημα, είναι η σταδιακή διάβρωση της υποβρύχιας αντλίας της γεώτρησης, που οδηγεί στην καταστροφή της αλλά και ρυπαίνει το νερό με οξείδιο του σιδήρου. Η λύση σε αυτό το ζήτημα είναι η συσκευή καθοδικής προστασίας STOPCOR. Αυτή η ελληνική τεχνολογία έχει πολλές εφαρμογές. Ειδικά για την εφαρμογή σε γεώτρηση, θα βρείτε πληροφορίες στη σελίδα: Καθοδική (Αντιδιαβρωτική) Προστασία Γεωτρήσεων και Δικτύων Άρδευσης.
 4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΚΑΘΙΣΕΙΣ ΑΛΑΤΩΝ
  1. Όπως είχαμε πει και παλαιότερα, οι υπάρχουσες επικαθίσεις θα διαλυθούν και δεν θα δημιουργηθούν νέες, εάν τοποθετήσετε στην κεντρική παροχή και σε κλειστά κυκλώματα, αν υπάρχουν, από έναν δακτύλιο επεξεργασίας νερού MERUS, που είναι μία γερμανική τεχνολογία με πολλές εφαρμογές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (MERUS, Δακτύλιοι Επεξεργασίας Νερού – Κατάλογοι Πελατών).
  2. Εναλλακτικά, υπάρχει μιά εξίσου καταξιωμένη ελληνική τεχνολογία: οι ηλεκτρονικές συσκευές ιονισμού των αλάτων MAX GROW. Η επιλογή της καταλληλότερης λύσης για τις δικές σας εγκαταστάσεις θα γίνει μετά από συζήτηση που θα έχουμε για διάφορες τεχνικές λεπτομέρειες.
 5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΑΣ:
  1. Στην ενότητα Γεωργία – Εξοπλισμός, Ολοκληρωμένες Μονάδες Παραγωγής, Α’ Ύλες & Αναλώσιμα θα βρείτε μία συλλογή από σημαντικές τεχνικές προτάσεις μας για τις καλλιέργειές σας.
  2. Ανάμεσά τους, ως πιο σημαντικές θεωρούμε τις εξής:
   AGROCARE, Σύστημα Ηλεκτροστατικού Ψεκασμού Φυτών με Ιόντα Χαλκού
   MAX GROW – Πιστοποιημένο Σύστημα Επεξεργασίας Νερού Άρδευσης με πολλά οφέλη
   SAFE TREE, Φύτευση Παραγωγικών Δέντρων και Θάμνων Χωρίς Πότισμα
   OXONE PS16, Ενεργό Οξυγόνο για Απολύμανση Εδάφους Πριν και Μετά τη Φύτευση

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα πιο πάνω θέματα ή άλλα τεχνικά θέματα που μπορεί να σας απασχολούν σχετικά με τις εγκαταστάσεις σας. Η μακρόχρονη πείρα μας είναι σε θέση να δώσει λύσεις ή να σας συστήσει άλλες εταιρείες που μπορούν να δώσουν λύση σε όλα σχεδόν τα τεχνικά προβλήματα που αντιμετωπίζετε. Γι’ αυτό, σας παροτρύνουμε να μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε άμεσο τεχνικό πρόβλημά σας ή να μοιραστείτε μαζί μας τις σκέψεις σας για μελλοντικές βελτιώσεις των εγκαταστάσεών σας.

Μοιράσου το στα social media