Επεξεργασία Αποβλήτων Συσκευαστηρίου Χυμών & Αναψυκτικών

Μετά από ζήτηση γνωστής βιομηχανίας συσκευασίας χυμών και αναψυκτικών για επεξεργασία των αποβλήτων της νέας μονάδας της, απαντήσαμε ως εξής:

“Σε συνέχεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, σας γνωρίζουμε ότι η εταιρεία μας μπορεί να αναλάβει τη μελέτη, την προμήθεια εξοπλισμού και την κατασκευή βιολογικού καθαρισμού για τα βιομηχανικά σας απόβλητα.

Ανάλογα με το βαθμό επεξεργασίας, τα επεξεργασμένα υγρά μπορούν να διατεθούν με έναν από τους πιο κάτω τρόπους:

  • στο έδαφος με άμεσο εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα (γεώτρηση) ή έμμεσο εμπλουτισμό (τάφρους, ρέμα κτλ.),
  • για άρδευση (περιορισμένη ή απεριόριστη)
  • με αγωγό εκβολής στη θάλασσα,
  • στην ανακύκλωση των υγρών στην παραγωγική διαδικασία, χωρίς βεβαίως να έρχονται σε επαφή με τα υγρά τρόφιμα που παράγετε, έτσι ώστε να γίνεται εξοικονόμηση νερού.

Προκειμένου να σας κάνουμε τεχνοικονομική προσφορά για το βιολογικό, θα πρέπει να μας ενημερώσετε για τα εξής:

  1. Συντεταγμένες Χ, Υ σε ΕΓΣΑ 87′ της περιοχής εμπλουτισμού (γέωτρησης ή περιοχής έμμεσου εμπλουτισμού), για τον έλεγχο τυχόν περιοριστικών διατάξεων εμπλουτισμού
  2. Συνοπτική περιγραφή της λειτουργίας του εργοστασίου, της δυναμικότητας του, των χρησιμοποιούμενων βιομηχανικών μεθόδων παραγωγής, των πρώτων υλών, καθώς και των παραγόμενων προϊόντων
  3. Συνοπτική περιγραφή της λειτουργίας κάθε τμήματος του εργοστασίου από το οποίο προέρχονται υγρά απόβλητα. Επίσης να αναφέρεται η παροχή και η σύστασή τους σε κάθε φάση παραγωγής.

Επίσης, η εταιρεία μας διαθέτει εξειδικευμένο τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό για την πλήρη αδειοδότηση της συνολικής σας εγκατάστασης, εφόσον το επιθυμείτε. Ειδικότερα, μπορούμε να σας καλύψουμε στα θέματα των Η/Μ, τοπογραφικών, αρχιτεκτονικών, υδραυλικών, περιβαλλοντικών, χημικοτεχνικών, τεχνοοικονομικών και στατικών μελετών.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.”

Στη συνέχεια, έγινε συνάντηση των τεχνικών υπευθύνων της βιομηχανίας με τους μηχανικούς της εταιρείας μας. Ακολούθησε γραπτή παρουσίαση των ενεργειών που απαιτούνται για την αδειοδότηση της νέας μονάδας (δείτε την στο Αριστερό Μενού).

Μοιράσου το στα social media