Μετατροπή Πισίνας σε Οικολογική

Κύριοι,

Σε συνέχεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας μας σας ενημερώνουμε για τα οικολογικά υλικά μας για πισίνες, καθώς και για διάφορες άλλες τεχνικές προτάσεις μας για τις εγκαταστάσεις σας:

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ

Σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε στο εξής τα οικολογικά υλικά μας BLUE MAGIC και OXONE D15. Με τη χρήση των υλικών αυτών και με την κατάλληλη διαφήμιση της πληροφορίας ότι το ξενοδοχείο σας διαθέτει οικολογική πισίνα χωρίς χημικά, μπορείτε να προσελκύσετε μεγάλο αριθμό πελατών, οι οποίοι απεχθάνονται το χλώριο και ψάχνουν πάντα για ξενοδοχεία με οικολογικές πισίνες (σύμφωνα με στατιστικές αυτοί είναι περισσότεροι από τον μισό πληθυσμό στην Ευρώπη!).

Επίσης, η χρήση των υλικών αυτών είναι πολύ πιο εύκολη και ακίνδυνη για το προσωπικό σας, ενώ η διαφορά κόστους από τα γνωστά χημικά είναι μικρή.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΞΥΓΟΝΩΣΗΣ

Εναλλακτικά, για ακόμα χαμηλότερο ετήσιο κόστος, και για ακόμα πιο εύκολη χρήση από το προσωπικό σας, συνιστούμε την εγκατάσταση ενός συστήματος ιονισμού και οξυγόνωσης OXYGENEO, το οποίο υποκαθιστά τα δύο πιο πάνω οικολογικά υλικά, εντελώς το πρώτο και σε μεγάλο βαθμό το δεύτερο, είναι δε σε θέση να παράγει και χλώριο με φυσικό τρόπο, αν χρησιμοποιείτε θαλασσινό νερό ή αν ρίξετε την κατάλληλη ποσότητα αλατιού μέσα στην πισίνα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής και τα κόστη των πιο πάνω οικολογικών λύσεων, επικοινωνήστε μαζί μας. Ακολουθεί σχετική προσφορά.

ΑΛΛΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ

Με την κατάλληλη μετατροπή μπορεί να καταργηθεί εντελώς το μηχανοστάσιο μίας πισίνας, πράγμα που σημαίνει κατάργηση της δαπάνης του ηλεκτρισμού και κατάργηση όλων των χημικών. Η μέθοδος βασίζεται στην απολυμαντική δράση κάποιων φυτών, που με τη μέθοδο της υδροπονίας μέσα από το ριζικό τους σύστημα καθαρίζουν εντελώς το νερό. Αυτό προϋποθέτει ότι περίπου το 15% της επιφάνειας της πισίνας θα χωριστεί από την υπόλοιπη πισίνα και εκεί θα τοποθετηθούν αυτά τα φυτά, που είναι καλαίσθητα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε το www.bionovanaturalpools.com.

Επίσης, άλλη μέθοδος μείωσης των χημικών είναι με τις ηλεκτρονικές συσκευές ιονισμού MAX GROW που τοποθετούνται στους κεντρικούς σωλήνες ανακυκλοφορίας της πισίνας και μειώνουν τουλάχιστον κατά 50% τη χρήση του χλωρίου. Αυτές οι συσκευές δεν έχουν κάποιο κόστος αναλωσίμου πέρα από μία ελάχιστη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος.

Υπάρχει, τέλος η μέθοδος των υπερήχων, που καταργούν εντελώς την άλγη και μειώνουν τη χρήση του χλωρίου. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη σελίδα LG SONIC.

Όλες οι πιο πάνω μέθοδοι είναι δοκιμασμένες και μπορούν να εφαρμοστούν είτε μεμονωμένες είτε συνδυαστικά, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε πισίνας.

Με εκτίμηση,

Smart Technical Solutions

__________________________________________________

Ακολουθούν προσφορές για τις δύο πρώτες από τις πιο πάνω προτάσεις:

1η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:

Σύστημα AQUACARE, τύπος OXYGENEO I, αποτελούμενο από έναν ηλεκτρονικό πίνακα, ένα θάλαμο ιονισμού με ηλεκτρόδια χαλκού & αργύρου, ένα θάλαμο οξυγόνωσης με ηλεκτρόδια τιτανίου και ένα Test Kit μέτρησης του υπολειμματικού χαλκού, κατάλληλο για επαγγελματική πισίνα έως 100 κυβικών ή ιδιωτική πισίνα έως 120 κυβικών.

Τιμή προσφοράς λόγω εκποίησης στοκ: 1.700 Ευρώ + ΦΠΑ

Σύστημα AQUACARE, τύπος OXYGENEΟ II, αποτελούμενο από έναν ηλεκτρονικό πίνακα δύο θαλάμους ιονισμού με ηλεκτρόδια χαλκού & αργύρου, δύο θαλάμους οξυγόνωσης με ηλεκτρόδια τιτανίου και ένα Test Kit μέτρησης του υπολειμματικού χαλκού, κατάλληλο για επαγγελματική πισίνα έως 200 κυβικών ή ιδιωτική πισίνα έως 240 κυβικών.

Τιμή προσφοράς λόγω εκποίησης στοκ: 2.550 Ευρώ + ΦΠΑ

Για μεγαλύτερες πισίνες γίνεται συνδυασμός των δύο πιο πάνω συστημάτων, για παράδειγμα σε μία επαγγελματική πισίνα 700 κυβικών χρειάζονται 3 συστήματα OXYGENEO II και 1 σύστημα OXYGENEO I.

ή ο ενισχυμένος τύπος OXYGENEO PLUS με τις πιο κάτω βελτιώσεις σε σύγκριση με τον απλό τύπο:

 1. Προγραμματισμός των ωρών λειτουργίας της οξυγόνωσης και χλωρίωσης με αλάτι (δεύτερος θάλαμος) ανεξάρτητα από τις ώρες λειτουργίας του ιονισμού (πρώτος θάλαμος). Στον απλό τύπο υπάρχει απλά ένας χειροκίνητος διακόπτης απομόνωσης του δεύτερου θαλάμου, ώστε κάποιες ώρες να μπορεί να λειτουργεί μόνο ο πρώτος θάλαμος, όποτε το νερό δεν χρειάζεται άλλη οξυγόνωση ή χλωρίωση.
 2. Ο θάλαμος οξυγόνωσης και χλωρίωσης περιέχει τρία ηλεκτρόδια τιτανίου αντί δύο.
 3. Έχει μεγαλύτερη ισχύ: το βασικό σύστημα (με δύο θαλάμους) καλύπτει πισίνες 150 κυβικών, ενώ ενώ το βασικό σύστημα του απλού τύπου καλύπτει πισίνες μέχρι 100-120 κυβικών.
 4. Με προσθήκη αλατιού (NaCl), δύο κιλά ανά κυβικό νερού, ή σε θαλασσινό νερό, γίνεται και χλωριωτής άλατος. Αυτή είναι μία λειτουργία που την έχει και ο απλός τύπος, αλλά στον τύπο Plus έχει καλύτερη απόδοση, χάρη στα τρία ηλεκτρόδια τιτανίου.
 5. Στον απλό τύπο υπάρχει περίπτωση να καεί η ασφάλεια όταν η αγωγιμότητα του νερού είναι πολύ υψηλή, ενώ στο νέο τύπο αυτό το πρόβλημα έχει λυθεί.
 6. Πίεση λειτουργίας των διάφανων θαλάμων PVC: 16atm αντί 4atm

Σύστημα AQUACARE, τύπος OXYGENEO PLUS 150, αποτελούμενο από έναν ηλεκτρονικό πίνακα, ένα θάλαμο ιονισμού με ηλεκτρόδια χαλκού & αργύρου, ένα θάλαμο οξυγόνωσης με ηλεκτρόδια τιτανίου και ένα Test Kit μέτρησης του υπολειμματικού χαλκού, κατάλληλο για επαγγελματική ή ιδιωτική πισίνα έως 150 κυβικών, με τις πιο κάτω βελτιώσεις σε σύγκριση με τον απλό τύπο:

 1. Προγραμματισμός των ωρών λειτουργίας της οξυγόνωσης και χλωρίωσης με αλάτι (δεύτερος θάλαμος) ανεξάρτητα από τις ώρες λειτουργίας του ιονισμού (πρώτος θάλαμος). Στον απλό τύπο υπάρχει απλά ένας χειροκίνητος διακόπτης απομόνωσης του δεύτερου θαλάμου, ώστε κάποιες ώρες να λειτουργεί μόνο ο πρώτος θάλαμος.
 2. Ο θάλαμος Οξυγόνωσης και χλωρίωσης διαθέτει τρία ηλεκτρόδια τιτανίου αντί δύο.
 3. Έχει μεγαλύτερη ισχύ: το βασικό σύστημα με δύο θαλάμους καλύπτει πισίνα 150 κυβικών, ενώ ο απλός τύπος καλύπτει πισίνες μέχρι 100-120 κυβικών.
 4. Με προσθήκη αλατιού (NaCl) γίνεται και χλωριωτής άλατος. Αυτή είναι μία λειτουργία που την έχει και ο απλός τύπος, αλλά στον τύπο Plus έχει καλύτερη απόδοση, χάρη στα τρία ηλεκτρόδια τιτανίου.
 5. Στον απλό τύπο υπάρχει περίπτωση να καεί η ασφάλεια όταν η αγωγιμότητα είναι πολύ υψηλή, ενώ στο νέο τύπο αυτό το πρόβλημα έχει λυθεί.
 6. Πίεση λειτουργίας των διάφανων θαλάμων PVC: 16atm αντί 4atm

Τιμή συσκευής: 2.900 Ευρώ + ΦΠΑ

Σύστημα AQUACARE, τύπος OXYGENEO PLUS 250, αποτελούμενο από έναν ηλεκτρονικό πίνακα, δύο θαλάμους ιονισμού με ηλεκτρόδια χαλκού & αργύρου, δύο θαλάμους οξυγόνωσης με ηλεκτρόδια τιτανίου και ένα Test Kit μέτρησης του υπολειμματικού χαλκού, κατάλληλο για επαγγελματική / ιδιωτική πισίνα έως 250 κυβικών.

Τιμή συσκευής: 4.200 Ευρώ + ΦΠΑ

Για μεγαλύτερες πισίνες γίνεται συνδυασμός των δύο πιο πάνω συστημάτων, για παράδειγμα σε μία επαγγελματική πισίνα 650 κυβικών χρειάζονται 2 συστήματα OXYGENEO PLUS 250 και 1 σύστημα OXYGENEO PLUS 150.

Ενδεικτικό κόστος υλικών και εργασίας εγκατάστασης: 600 Ευρώ + ΦΠΑ. Το ακριβές κόστος θα υπολογιστεί μετά από αυτοψία.

Εκτίμηση για το συνολικό ετήσιο κόστος αναλωσίμων (ηλεκτρόδια, αναλώσιμα ρύθμισης pH, χλώριο ή ενεργό οξυγόνο ή αλάτι): για κάθε 100 κυβικά: 300-400 Ευρώ + ΦΠΑ.

Η τιμή του συστήματος δεν συμπεριλαμβάνει έξοδα αποστολής.

Το κόστος εγκατάστασης συμπεριλαμβάνει έξοδα μετακίνησης των τεχνικών μας και δεν συμπεριλαμβάνει έξοδα διανυκτέρευσης, αν χρειαστεί, και έξοδα ανακατασκευής του μηχανοστασίου, σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο από τους τεχνικούς μας λόγω έλλειψης χώρου για την εγκατάσταση της συσκευής.

Η εγκατάσταση του συστήματος μπορεί να γίνει και από δικό σας τεχνικό ειδικευμένο στις πισίνες με την τηλεφωνική καθοδήγηση του τεχνικού μας και με το τεχνικό φυλλάδιο που θα λάβετε μαζί με το σύστημα.

Σημειώστε ότι η μέθοδος χαλκού και αργύρου είναι εγκεκριμένη από την ελληνική νομοθεσία.

Πώς λειτουργεί το σύστημα AQUACARE

 1. Τα ιόντα χαλκού και αργύρου εξολοθρεύουν τα βακτήρια και τα άλγη. Οι θάλαμοι ιονισμού τοποθετούνται κατά κανόνα πριν από τα φίλτρα.
 2. Τα ηλεκτρόδια τιτανίου προκαλούν υδρόλυση και παράγουν 5 μορφές ενεργού οξυγόνου, που οξειδώνουν (“καίνε”) όλες τις οργανικές ουσίες, δηλ. ιδρώτα, ούρα, σάλια, αντηλιακά λάδια, make up, αίμα κτλ. Οι θάλαμοι οξυγόνωσης τοποθετούνται κατά κανόνα μετά από τα φίλτρα.
 3. Με τα ίδια ηλεκτρόδια μπορούμε να παράγουμε ποσότητα χλωρίου από τη διάσπαση αλατιού, αν το ρίξουμε στο νερό (βλ. και πιο κάτω πληροφορίες γι’ αυτό το θέμα).
 4. Με το κατάλληλα test kit που θα σας παραδώσουμε μαζί με τη συσκευή θα μετράτε τον υπολειμματικό χαλκό, ενώ θα συνεχίσετε να μετράτε το υπολειμματικό χλώριο και θα διαπιστώσετε στην πράξη ότι η ανάγκη συμπλήρωσης χλωρίου θα μειωθεί στο 1/10 ή θα καταργηθεί εντελώς αν προσθέσετε και αλάτι.

Έτσι θα πετύχετε να:

 1. Μειώσετε σημαντικότατα την ανάγκη για χλώριο.
 2. Καταργήσετε το αλγοκτόνο, το κροκιδωτικό και –αν το χρησιμοποιείτε- το καρκινογόνο κυανουρικό οξύ.

Επίσης:

 1. Θα καταργήσετε τις επικαθίσεις αλάτων στην αντλία και τις σωληνώσεις.
 2. Θα αποφύγετε τα σκασίματα και το ξεβάψιμο στα τοιχώματα της πισίνας.
 3. Θα αποφύγετε τα περιοδικά σοκαρίσματα με χλώριο, που ουσιαστικά «κλείνουν» την πισίνα για 12 ώρες τουλάχιστον.
 4. Και κυρίως, θα αποκτήσετε νερό διαυγές και υγιεινό, χωρίς όλες τις βλαβερές και ενοχλητικές επιδράσεις του χλωρίου για τους πελάτες σας ή για εσάς και την οικογένειά σας, αν πρόκειται για ιδιωτική πισίνα.

Σημειώστε ότι τέτοιες επιδράσεις (μυρωδιά, τσούξιμο στα μάτια κτλ.) δε θα υπήρχαν, ακόμη κι αν χρησιμοποιούσατε πολύ χλώριο παράλληλα με το σύστημά μας. Αυτό συμβαίνει, επειδή το παραγόμενο από το σύστημα AQUACARE οξυγόνο διαλύει εντελώς τις χλωραμίνες (ενώσεις του χλωρίου με τις οργανικές ουσίες) που ευθύνονται για όλες αυτές τις αρνητικές επιδράσεις.

Παράλληλη χρήση χλωρίου

Σε επαγγελματικές πισίνες υπάρχει υποχρέωση από τη νομοθεσία να υπάρχει ένα ελάχιστο 0,4-0,7ppm χλωρίου, άσχετα με την όποια άλλη μέθοδο απολύμανσης χρησιμοποιείτε. Αυτό το χλώριο μπορείτε να το έχετε ρίχνοντας κοινό αλάτι στο νερό της πισίνας, οπότε τα ηλεκτρόδια τιτανίου της συσκευής θα το διασπάσουν και θα παράγουν χλώριο από αυτό. Η αρχική ποσότητα αλατιού που απαιτείται σε γλυκό νερό είναι περίπου 3,5 κιλά ανά 1 κυβικό μέτρο νερού. Αργότερα, απλά θα συμπληρώνετε λίγο αλάτι κάθε τόσο.

Ρύθμιση pH

Αυτή είναι άσχετη με το σύστημα AQUACARE και θα πρέπει να γίνεται με τα ειδικά υλικά pH plus και pH minus. Παρόλα αυτά, όμως, η χρήση των υλικών αυτών θα είναι μικρότερη, επειδή το εύρος ανοχής πολύ ευρύτερο: θα είναι 6,5 έως 8 και όχι 7,2 έως 7,6 που είναι για τις πισίνες που λειτουργούν με χλώριο.

Κατανάλωση ενέργειας –Αυτοματισμός χειρισμού

 • Η ενέργεια που καταναλώνει ο ηλεκτρονικός πίνακας του συστήματος είναι περίπου 60W, δηλαδή όσο μια λάμπα δωματίου.
 • Παρόλο που το σύστημα διαθέτει ψηφιακό χρονοδιακόπτη λειτουργίας, με τον οποίο μπορείτε να προγραμματίσετε το On – Off, δεν είναι πλήρως αυτοματοποιημένο. Θα χρειαστεί χειροκίνητη εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών ιονισμού και οξυγόνωσης κάθε λίγες ημέρες. Επίσης, πιθανό να θελήσετε να εκμεταλλευτείτε τη δυνατότητα ρύθμισης της ισχύος του. Αυτό είναι ιδιαίτερα βοηθητικό, όταν έχουμε ξαφνικά ή μεγάλα φορτία κολυμβητών.
  Σημείωση: Η νέα έκδοση OXYGENEO PLUS είναι πιο αυτοματοποιημένη και άρα πιο εύχρηστη (βλ. πιο κάτω).
 • Αν, για τον οποιονδήποτε λόγο, θελήσετε να απομονώσετε τους θαλάμους της συσκευής (π.χ. για αλλαγή ηλεκτροδίων), αυτό είναι ιδιαίτερα εύκολο, λόγω του τρόπου εγκατάστασής της, που είναι με τρόπο by-pass στο σύστημα ανακυκλοφορίας του νερού. Η εγκατάσταση της συσκευής με κανένα τρόπο δε σας δεσμεύει σε τίποτα.

Απόσβεση της επένδυσής σας

 1. Η εμπειρία μάς δείχνει ότι η απόσβεση του κόστους αγοράς του συστήματος θα γίνει το πολύ σε 3 χρόνια. Αυτό θα προέλθει από τη μείωση έως κατάργηση των διαφόρων χημικών και από τη μείωση του κόστους συντήρησης της πισίνας, καθώς επίσης και από τη μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος λόγω της μείωσης των ωρών λειτουργίας των αντλιών.
 2. Πέρα από αυτήν την εξοικονόμηση, αν πρόκειται για επαγγελματική πισίνα, θα έχετε κάθε δικαίωμα να διαφημίσετε στο site, στους tour operators, στα prospectus σας και αλλού ότι διαθέτετε υγιεινή και οικολογική πισίνα. ‘Έτσι, αν απευθύνεστε σε πελατεία ευαισθητοποιημένη σε θέματα υγιεινής (π.χ. ευρωπαίους τουρίστες και οικογένειες με μικρά παιδιά), είναι βέβαιο ότι θα κερδίσετε πολλούς νέους πελάτες. Σας συνιστούμε, λοιπόν, να μη δείτε την αγορά του συστήματος AQUACARE σαν έξοδο συντήρησης των εγκαταστάσεών σας, αλλά σαν μία πολύ σημαντική δαπάνη για το marketing της μονάδας σας.
 3. Αν, πάλι, πρόκειται για ιδιωτική πισίνα, σίγουρα η επένδυση αποσβένεται ακαριαία, αφού η υγεία της οικογένειάς σας, που απειλείται σοβαρά από το χλώριο και -κυρίως- τα καρκινογόνα υποπροϊόντα του χλωρίου, δεν αποτιμάται σε χρήματα.

Λοιπά στοιχεία προσφοράς

Χρόνος παράδοσης: Εντός 10 ημερών περίπου. Θα ειδοποιηθείτε τηλεφωνικά.
Τρόπος αποστολής: Με πρακτορείο μεταφορών ή παράδοση ιδιοχείρως, για κοντινές αποστάσεις.
Αναλυτικό εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας της συσκευής: Συνοδεύει το προϊόν.
Τρόπος πληρωμής: Με κατάθεση, ως εξής: 50% προκαταβολή με την αποδοχή της προσφοράς, 50% με την παράδοση.
Εταιρικός Λογαριασμός μας για Πληρωμές: ALPHA BANK:
Αριθμός Λογαριασμού: 3570 0232 0000 986
ΙΒΑΝ: GR28 0140 1670 3570 0232 0000 986
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων: Ισχύει για 3 μήνες από την τιμολόγηση, σε περίπτωση που το σύστημα δεν αποδώσει όσα υποσχόμαστε. Δεν καλύπτεται το κόστος εγκατάστασης, απεγκατάστασης και μεταφοράς.
Εγγύηση καλής λειτουργίας: Υπάρχει γραπτή εγγύηση 3 ετών. Κατ’ εξαίρεση τα ηλεκτρόδια χαλκού-αργύρου έχουν εγγύηση ενός έτους.
Πιστοποίηση ασφάλειας προϊόντος: Το σύστημα AQUACARE έχει λάβει το ευρωπαϊκό σήμα ασφαλούς προϊόντος CE.
Συντήρηση συσκευής: Χρειάζεται μόνο η αντικατάσταση των ηλεκτροδίων τιτανίου κάθε 4 χρόνια περίπου και του χαλκού-αργύρου κάθε 1 – 2 χρόνια. Το κόστος των ηλεκτροδίων τιτανίου ανά θάλαμο είναι € 490 και των ηλεκτροδίων χαλκού – αργύρου € 465 ανά θάλαμο (βλ. και πιο πάνω την εκτίμησή μας για το συνολικό ετήσιο κόστος αναλωσίμων της πισίνας).
Ισχύς προσφοράς: Η προσφορά ισχύει για 3 μήνες από σήμερα.

2η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για Jacuzzi και μικρούς όγκους νερού ή για δοκιμαστική περίοδο στην πισίνα σας πριν αποφασίσετε αν θα προβείτε στην αγορά του συστήματος Aquacare:

Για μικρούς όγκους νερού προς επεξεργασία, όπως π.χ. για μικρές ιδιωτικές πισίνες, Jacuzzi, λιμνούλες, σιντριβάνια, κτλ., η αγορά ενός συστήματος AQUACARE δεν είναι οικονομικά συμφέρουσα. Σε τέτοια περίπτωση προτείνουμε τα εξής δύο αναλώσιμα, τα οποία παρέχουν στο 100% τα οφέλη που παρέχει το σύστημα AQUACARE:

 1. Ιόντα χαλκού Blue Magic σε υγρό περιβάλλον (σε μπιτόνι). Η τιμή του είναι 65 Ευρώ + ΦΠΑ η συσκευασία του ενός λίτρου και 300 Ευρώ + ΦΠΑ η συσκευασία των 5 λίτρων. Η αρχική δοσολογία είναι 1 λίτρο ανά 60-100 κυβικά και στη συνέχεια γίνεται μία μικρή συμπλήρωση, ανάλογα με τη μέτρηση του υπολειμματικού χαλκού. Μέσα σε μία εξάμηνη καλοκαιρινή σεζόν αναμένεται να χρησιμοποιηθεί συνολικά ποσότητα τριπλάσια έως εξαπλάσια της αρχικής δοσολογίας, ανάλογα με το φορτίο της πισίνας. Μαζί με το προϊόν διατίθεται και το κατάλληλο test kit αξίας 40 Ευρώ + ΦΠΑ.
 2. Ενεργό Οξυγόνο σε σκόνη Oxone D15, που περιέχει και 9% χλώριο και κροκιδωτικό. Η τιμή του είναι 14 Ευρώ + ΦΠΑ. Η αρχική δοσολογία είναι 1 κιλό ανά 40 κυβικά και στη συνέχεια περίπου 1 κιλό ανά 80 κυβικά ανά εβδομάδα, ανάλογα με τη μέτρηση του υπολειμματικού ενεργού οξυγόνου. Μαζί με το προϊόν διατίθεται και το κατάλληλο test kit αξίας 40 Ευρώ + ΦΠΑ.

Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα και λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο νερού της πισίνας σας καθώς και το πόσο εντατικά χρησιμοποιείται (περίπου … άτομα ανά ημέρα), εκτιμούμε ότι το ετήσιο κόστος των δύο πιο πάνω οικολογικών αναλώσιμων υλικών θα είναι περίπου για 100 κυβικά 500 Ευρώ + ΦΠΑ.

Συνιστούμε τη χρήση των δύο πιο πάνω υλικών ακόμα και σε μεγάλες πισίνες, είτε ως μόνιμη λύση είτε για δοκιμαστική περίοδο μίας σεζόν, πριν αποφασίσετε να εμπιστευθείτε οριστικά την οικολογική μέθοδο χαλκού-οξυγόνου, οπότε θα είστε σε θέση να αποφασίσετε αν θα συνεχίσετε τη χρήση των δύο αυτών αναλωσίμων ή θα προβείτε στην παραγγελία ενός συστήματος AQUACARE, το οποίο ελαχιστοποιεί τη χρήση του ενεργού οξυγόνου Oxone D15 και καταργεί εντελώς τα ιόντα χαλκού Blue Magic.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ

 1. Σύγκριση από ποιοτική άποψη: Από ποιοτική άποψη οι δύο πιο πάνω λύσεις είναι ισοδύναμες και αποτελούν και οι δύο την κορυφαία επιλογή ανάμεσα σε όλες τις μέχρι σήμερα γνωστές μεθόδους επεξεργασίας νερού πισίνας.
 2. Σύγκριση από οικονομική άποψη: Από οικονομική άποψη η πρώτη λύση έχει μεγαλύτερο αρχικό κόστος και μικρότερο ετήσιο κόστος αναλωσίμων, ενώ η δεύτερη λύση έχει μηδενικό αρχικό κόστος και μεγαλύτερο κόστος αναλωσίμων. Σημειώστε ότι και με τις δύο λύσεις θα επιτύχετε σημαντική μείωση στις ώρες λειτουργίας των αντλιών μέχρι και 50%. Επιπλέον, με τη 2η εναλλακτική λύση θα έχετε και τη δυνατότητα να διατηρείτε το νερό της πισίνας σας το χειμώνα εντελώς στάσιμο χωρίς να πρασινίζει (δηλαδή μηδενική κατανάλωση ρεύματος το χειμώνα).
 3. Σύγκριση από πρακτική άποψη: Από άποψη ευκολίας που παρέχει η κάθε λύση, σίγουρα η πρώτη λύση υπερτερεί, καθώς δε θα χρειάζεται η τακτική συμπλήρωση αναλωσίμων στο νερό, με εξαίρεση βέβαια το ρυθμιστή του pH και μερικές φορές λίγο χλώριο ή ενεργό οξυγόνο ή αλάτι. Και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να γίνονται μετρήσεις υπολειμματικού χαλκού και υπολειμματικού χλωρίου, καθώς και μέτρηση του pH κάθε λίγες μέρες. Οι μετρήσεις αυτές γίνονται πολύ εύκολα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με τη βοήθεια του test kit που θα σας παραδώσουμε. Στην περίπτωση των αναλωσίμων (2η εναλλακτική λύση) είναι χρήσιμη και η μέτρηση του υπολειμματικού ενεργού οξυγόνου, η οποία γίνεται εξίσου απλά, με το ειδικό test kit που θα σας παραδώσουμε.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ MERUS

Προαιρετικά, όποια από τις πιο πάνω μεθόδους και αν διαλέξετε, μπορείτε να τοποθετήσετε στον κεντρικό σωλήνα ανακυκλοφορίας του μηχανοστασίου ένα δακτύλιο επεξεργασίας νερού Merus, ο οποίος, με τις μικρομοριακές ταλαντώσεις που παράγει και μεταφέρει μέσω του σωλήνα στα μόρια του νερού, καταργεί εντελώς τις επικαθίσεις αλάτων και υποβοηθά την αλγοκτόνο και μικροβιοκτόνο δράση των απολυμαντικών μέσων (χαλκός, ενεργό οξυγόνο, χλώριο κτλ.), μειώνοντας έτσι σημαντικά την κατανάλωσή τους. Μεταβάλλει δε αισθητά την υφή του νερού, το κάνει πιο ”βελούδινο” και ευχάριστο στην επαφή με το δέρμα του σώματος. Για να δείτε το ετήσιο κόστος αντικατάστασης των δακτυλίων Merus μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα του site μας: Τιμοκατάλογος Δακτυλίων Merus.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΣΑΣ

Στο λεκανοπέδιο Αττικής, αλλά και σε αρκετές ακόμα περιοχές της Ελλάδας, εκπαιδευμένοι συντηρητές πισίνας συμβεβλημένοι με την εταιρεία μας αναλαμβάνουν την τακτική συντήρηση της πισίνας σας, χρησιμοποιώντας πάντα όσο γίνεται πιο οικολογικά υλικά καθαρισμού. Το μηνιαίο κόστος συντήρησης ξεκινάει από 120 Ευρώ για τις συνήθεις ιδιωτικές πισίνες και ανεβαίνει ανάλογα με τα κυβικά και τις ιδιαιτερότητες που έχουν ορισμένες – κυρίως επαγγελματικές – πισίνες. Αν σας ενδιαφέρει μία τέτοια συνεργασία με την εταιρεία μας, ζητήστε μας προσφορά.

ΕΞΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΣΑΣ

Η εταιρεία μας μπορεί να αναλάβει, αν το επιθυμείτε, και την εξολοκλήρου κατασκευή της πισίνας σας (οικοδομικά, ηλεκτρομηχανολογικά, επένδυση πυθμένα και τοιχίων, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κτλ.), είτε επιλέξετε μία από τις πιο πάνω οικολογικές μεθόδους επεξεργασίας νερού είτε όχι. Χάρη στην πολυετή εμπειρία μας στον τομέα αυτό, είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε την καλύτερη ποιότητα εργασίας και υλικών σε πολύ συμφέρουσες τιμές. Αν θέλετε να σας δώσουμε προσφορά και για αυτό το θέμα, καλέστε μας για μία συνάντηση, για να συζητήσουμε και να καταγράψουμε μαζί όλες τις σχετικές λεπτομέρειες και να σας δώσουμε ορισμένες χρήσιμες συμβουλές για να γίνει η πισίνα λειτουργική και φιλική τόσο για τους χρήστες όσο και για το συντηρητή. Επίσης, μπορείτε να δείτε τη σελίδα ECOLIFESTYLE.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΠΙΣΙΝΑΣ

Μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα Δάπεδα & Προστασία Επιφανειών του site μας, όπου θα βρείτε μερικές πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις διαμόρφωσης των δαπέδων γύρω από την πισίνα σας (Χυτά Ενιαία Δάπεδα).

______________________________________

Παρατηρήσεις σχετικά με τις τιμές που αναφέρονται στα κείμενα αυτής της ενότητας:

Δείτε την κεντρική σελίδα αυτής της ενότητας: Τεχνικές και Οικονομικές Προτάσεις προς Πελάτες.

Μοιράσου το στα social media