Καθοδική Προστασία Υπόγειου Αγωγού Ύδρευσης Οικισμού

Ερώτηση από την Τεχνική Εταιρεία που έχει αναλάβει τη συντήρηση δικτύου ύδρευσης ενός εξοχικού οικισμού:

Κύριοι καλημέρα,

Εχουμε αναλάβει την συντήρηση του δικτύου ύδρευσης από σωλήνες μεταλλικούς και PVC του οικισμού, το οποίο είναι βουλωμένο σε πολλά σημεία από πολύ σκληρά άλατα, σαν πέτρα.

Σας στέλνω κάποιες ενδεικτικές φωτογραφίες.

Θα ήθελα την πρότασή σας για τον καθαρισμό του.

Συνολικό μήκος δικτύου περίπου 114 χλμ.

Χαλύβδινο Εξάρτημα Ταυ Δικτύου Ύδρευσης με Σκουριά & Άλατα

Χαλύβδινο Εξάρτημα Ταυ Δικτύου Ύδρευσης με Σκουριά & Άλατα

Απάντηση:

Κύριοι,

Βλέποντας προσεκτικά τις δύο φωτογραφίες που μας στείλατε, διαπιστώνουμε ότι εκτός από το πρόβλημα των αλάτων που μας θέσατε υπάρχει επίσης σοβαρό πρόβλημα οξείδωσης, η οποία οφείλεται προφανώς σε δύο κυρίως αιτίες:

  1. στην παρουσία οξυγόνου, που οξειδώνει χημικά τις μεταλλικές σωλήνες, βάνες, ταυ, μούφες και άλλα μεταλλικά μέρη του δικτύου,
  2. στις επικαθίσεις αλάτων, που με τη συνεχή επαφή τους πάνω στο μέταλλο και με την παρουσία της υγρασίας, δημιουργούν γαλβανικό στοιχείο με θύμα το ασθενέστερο από τα μέταλλα που συμμετέχουν σε αυτό, δηλαδή το σίδηρο, που εξαιτίας της ηλεκτρόλυσης διαβρώνεται, αποσαθρώνεται και σταδιακά λεπταίνει, αδυνατίζει, με κίνδυνο να τρυπήσει εξαιτίας της πίεσης του δικτύου.

Κατά συνέπεια, εκτός από τη λύση της υδροβολής στην οποία σύντομα πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σχετικά με την απομάκρυνση των επικαθίσεων, απαιτείται απαραίτητα και η καθοδική προστασία όλου του μήκους του μεταλλικού δικτύου, διαφορετικά είναι βέβαιο ότι μετά την απομάκρυνση των αλάτων θα αρχίσουν τα τρυπήματα και οι διαρροές.

Τονίζω εδώ, παρενθετικά, ότι οι διαρροές θα είναι αναπόφευκτες, αλλά σε περιορισμένο βαθμό, επειδή με την απομάκρυνση των αλάτων θα αποκαλυφθούν περιοχές του μεταλλικού δικτύου που έχουν διαβρωθεί ήδη σε μεγάλο βαθμό και δεν αντέχουν την πίεση ή που έχουν ήδη τρυπήσει από τη διάβρωση αλλά τα άλατα τις καλύπτουν και δεν υπάρχει ακόμα εμφανής διαρροή.

Η ιδανική λύση στην οποία έχουμε καταλήξει μετά από έρευνα για την ηλεκτρόλυση είναι η αμιγώς ελληνική τεχνολογία STOPCOR, τεχνολογία καθοδικής προστασίας. Θα χρειαστεί να τοποθετηθεί μία τέτοια συσκευή σε κάθε φρεάτιο του μεταλλικού δικτύου. Στο πλαστικό τμήμα του δικτύου δεν τίθεται θέμα διάβρωσης, φυσικά. Οι συσκευές STOPCOR προστατεύουν ταυτόχρονα και από τα δύο προβλήματα που ανέφερα πιο πάνω, δηλαδή χημική οξείδωση και ηλεκτροχημική διάβρωση.

Η εγκατάσταση της συσκευής είναι πολύ απλή, όπως θα δείτε στη σελίδα στην οποία σας παραπέμπει ο πιο πάνω σύνδεσμος.

Για την υποβολή αναλυτικής προσφοράς θα χρειαστούμε από εσάς τις εξής αναλυτικές πληροφορίες για ολόκληρο το μεταλλικό τμήμα του δικτύου:

  • διατομές σωληνώσεων,
  • αποστάσεις μεταξύ διαδοχικών φρεατίων.

Η επιλογή του αριθμού και του μεγέθους συσκευών που θα εγκατασταθούν σε κάθε φρεάτιο εξαρτάται από τη συνολική μεταλλική μάζα και τη συνολική διαβρεχόμενη μεταλλική επιφάνεια που θέλουμε να προστατεύσουμε, δηλαδή από το μήκος και τη διατομή του σωλήνα που βρίσκεται ανάμεσα σε δύο διαδοχικά φρεάτια.

Σημειώστε, επίσης, ότι αυτή η μέθοδος καθοδικής προστασίας (όπως και οι παλαιότερες συμβατικές μέθοδοι με ενταφιασμό ανόδων στο έδαφος και με επιβολή τάσης με ηλεκτρονικό σύστημα ICCP) προστατεύει παράλληλα ολόκληρο το δίκτυο και από την εξωτερική διάβρωση που οφείλεται στην επαφή του με τα μεταλλικά στοιχεία και την υγρασία του χώματος.

Τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου έναντι των άλλων δύο είναι η ευκολία αντικατάστασης των ανοδίων (περίπου κάθε τρία χρόνια) χωρίς σκάψιμο και η απουσία βλαβών και το χαμηλό κόστος. Επιπλέον, το γεγονός ότι η τάση παράγεται με φυσικό τρόπο και όχι με ανορθωμένο εναλλασσόμενο ρεύμα εξασφαλίζει την ιδανική ποιότητα ρεύματος καθοδικής προστασίας χωρίς τις μικρές διακυμάνσεις της τάσης και της έντασης που παρουσιάζονται στο ανορθωμένο ρεύμα και οι οποίες μειώνουν το βαθμό προστασίας σημαντικά.

______________________________________

Παρατηρήσεις σχετικά με τις τιμές που αναφέρονται στα κείμενα αυτής της ενότητας:

Δείτε την κεντρική σελίδα αυτής της ενότητας: Τεχνικές και Οικονομικές Προτάσεις προς Πελάτες.


Μοιράσου το στα social media