Καθαρισμός Σωληνωτού Εναλλάκτη Διπλού Τοιχώματος
από Επικαθίσεις Αλάτων και Υπολείμματα Προϊόντος

Προς βιομηχανία επεξεργασίας γαλακτοκομικών προϊόντων

Κύριοι,

Όπως μας εξηγήσατε, έχετε στις εγκαταστάσεις σας έναν εναλλάκτη θερμότητας που αποτελείται από δύο ομόκεντρους σωλήνες συνολικού μήκους περίπου 250 μέτρων. Ο εξωτερικός σωλήνας έχει διατομή κατά 1/2″ μεγαλύτερη από τον εσωτερικό σωλήνα, που η διατομή του είναι 2″. Στον εξωτερικό σωλήνα κυκλοφορεί ζεστό νερό, το οποίο διατηρεί ζεστό και συνεπώς σε ρευστή κατάσταση το προϊόν που κυκλοφορεί στον εσωτερικό σωλήνα. Το προϊόν αυτό περιέχει κατά κανόνα γιαούρτι και γάλα.

Όταν όμως αποπειραθήκατε να περάσετε από τον εσωτερικό σωλήνα ένα πιο πηχτό προϊόν (λυωμένο τυρί), το τυρί επικάθισε στα τοιχώματά του και σκλήρυνε τόσο που δεν μπορείτε να το απομακρύνετε. Για να μην υποχρεωθείτε να αντικαταστήσετε αυτόν τον ακριβό ανοξείδωτο σωληνωτό εναλλάκτη διπλού τοιχώματος, η μόνη λύση είναι ο χημικός και μηχανικός καθαρισμός σε όλο το μήκος του.

Με αυτήν την ευκαιρία, θα απομακρύνουμε και τις επικαθίσεις αλάτων, που φυσιολογικά έχουν δημιουργηθεί με τη χρήση από το ζεστό νερό που κυκλοφορεί στο μανδύα, δηλαδή στο χώρο μεταξύ των δύο σωλήνων, που είναι πολύ στενός και δεν πρέπει να έχει καθόλου επικαθίσεις για να υπάρχει επαρκής ροή νερού, ώστε να θερμαίνεται επαρκώς το προϊόν και να παραμένει σε ρευστή κατάσταση.

Για την επίλυση του προβλήματος σας προτείνουμε τα εξής:

 1. ΧΗΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
  Κατόπιν αυτοψίας που πραγματοποιήσαμε στις εγκαταστάσεις σας, σας ενημερώνουμε ως  ακολούθως:
  Το πρόβλημα του εναλλάκτη αφορά και τα 2 κυκλώματα. Το κύκλωμα κυκλοφορίας ζεστού νερού έχει επικαθίσεις αλάτων και αντιμετωπίζεται με ανακυκλοφορία ειδικού χημικού εισαγωγής μας που δεν επηρεάζει τα μέταλλα.
  Το κύκλωμα κυκλοφορίας των προϊόντων που έχουν στερεοποιηθεί σύμφωνα με τις περιγραφές σας μπορεί να αντιμετωπισθεί με ασφάλεια μόνο με μηχανικό καθαρισμό με χημική υποβοήθηση που θα εξασφαλίσει τον πλήρη καθαρισμό του κυκλώματος καθιστώντας το πρακτικά καινούριο. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται η τομή των αγωγών στις γωνίες και η επανασυγκόληση τους μετά τις εργασίες καθαρισμού.
  Χρόνος: Ο χρόνος διάρκειας των εργασιών θα είναι 2-3 εργάσιμες ημέρες.
  Κόστος: Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται στα 7.350,00 € πλέον Φ.Π.Α.
  Έναρξη εργασιών: Η έναρξη των εργασιών μπορεί να γίνει 2 ημέρες μετά την αποδοχή της προσφοράς μας και την κατάθεση προκαταβολής 40% του συνολικού κόστους.
  Εξόφληση: Η έκδοση του τιμολογίου μας γίνεται με το πέρας των εργασιών και η εξόφληση του πραγματοποιείται εντός 5 εργασίμων ημερών με κατάθεση μετρητών σε λογαριασμό όψεως της εταιρείας ή με καταβολή του Φ.Π.Α. σε μετρητά και το υπόλοιπο με επιταγή λήξης 30 ημερών από την έκδοση του σχετικού παραστατικού.
  Η εταιρεία μας σας εγγυάται την ασφάλεια, την διακριτικότητα και την συνεργασία των υπαλλήλων της, γιατί η επιλογή του προσωπικού γίνεται με πολύ αυστηρά κριτήρια και παράλληλα ακολουθείται πρόγραμμα συνεχούς επιμόρφωσης.
  Αρμόδιος επόπτης θα ελέγχει την ποιότητα του έργου που μας έχετε αναθέσει και θα συζητά μαζί σας πιθανά προβλήματα ή και προτάσεις.
  Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών μας και θα χαρούμε να σας προσφέρουμε τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες μας λόγω της μακρόχρονης πείρας μας στον τομέα του καθαρισμού.
  Ελπίζοντας στη μελλοντική και αποδοτική συνεργασία μας παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία κρίνετε σκόπιμη.
 2. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΑΣ
  Αν έχετε τέτοια προβλήματα, ιδιαίτερα σε σημεία συγκόλλησης και σε γωνίες, ζητήστε μας να σας κάνουμε μία μελέτη και προσφορά για καθοδική προστασία με την ελληνική τεχνολογία STOPCOR.
 3. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΑΘΙΣΕΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ
  Για να μην έχετε ξανά επικαθίσεις αλάτων στο κύκλωμα του νερού στον εναλλάκτη σας, αλλά και σε άλλα σημεία του εργοστασίου σας, ζητήστε μας μία προσφορά για οριστική λύση χωρίς λειτουργικό κόστος με τη γερμανική τεχνολογία MERUS. Θα χρειαστεί να μας δώσετε τη διατομή του σωλήνα σε σημείο που θα προσδιορίσουμε μαζί ποιο ακριβώς θα είναι, για να τοποθετηθεί εκεί εξωτερικά ένας δακτύλιος MERUS.
 4. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΑΘΙΣΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ
  Υπάρχει η δυνατότητα επικάλυψης του εσωτερικού του εναλλάκτη με μεμβράνη πιστοποιημένη για καταλληλότητα για επαφή με τρόφιμα, έτσι ώστε να μην υπάρχει πρόσφυση και να μην μπορούν ξανά να επικαθίσουν υπόλοιπα προϊόντων. Αν σας ενδιαφέρει, ενημερώστε μας για να ερευνήσουμε ορισμένες λεπτομέρειες που χρειάζεται να γνωρίζουμε για να σας υποβάλουμε την προσφορά σας.
 5. ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ
  Δείτε τη σελίδα Γαλακτοκομικές & Τυροκομικές Μονάδες, όπου θα βρείτε αρκετές ακόμα τεχνικές λύσεις που θα σας ενδιαφέρουν. Επίσης, όποτε θέλετε, μπορούμε να συζητήσουμε εκτενέστερα τις διαδικασίες παραγωγής και να μας περιγράψετε τις εγκαταστάσεις σας, για να εξετάσουμε μαζί και άλλες ωφέλιμες παρεμβάσεις που θα μπορούσαμε να κάνουμε για την εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων κατά τη λειτουργία σας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα πιο πάνω θέματα ή άλλα τεχνικά θέματα που μπορεί να σας απασχολούν σχετικά με τις εγκαταστάσεις σας. Η μακρόχρονη πείρα μας είναι σε θέση να δώσει λύσεις ή να σας συστήσει άλλες εταιρείες που μπορούν να δώσουν λύση σε όλα σχεδόν τα τεχνικά προβλήματα που αντιμετωπίζετε. Γι’ αυτό, σας παροτρύνουμε να μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε άμεσο τεχνικό πρόβλημά σας ή να μοιραστείτε μαζί μας τις σκέψεις σας για μελλοντικές βελτιώσεις των εγκαταστάσεών σας.

Μοιράσου το στα social media