Τεχνική & Οικονομική Προσφορά
για τον Καθαρισμό Μεγάλου Κυκλώματος Θέρμανσης Κτιρίου

Δύο εβδομάδες μετά την αποστολή ενός μηνύματος προς τον πελάτη μας, με το οποίο εξηγούσαμε ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να υποβάλουμε μία υπεύθυνη και ολοκληρωμένη προσφορά για τον καθαρισμό του εκτεταμένου και σύνθετου κυκλώματος θέρμανσης του κτιρίου του, και αφού ακολούθησε μία ακόμα αυτοψία από τον εργοδηγό μας και αναλυτική μελέτη των σχεδίων για την ογκομέτρηση των σωληνώσεων και τον κατά προσέγγιση υπολογισμό των ποσοτήτων των καθαριστικών υλικών που θα απαιτηθούν και τον προσδιορισμό των σημείων και τον τρόπο εισαγωγής και ανακυκλοφορίας των υλικών μέσα στο κύκλωμα, ήμασταν πλέον σε θέση να υποβάλουμε την προσφορά που ακολουθεί:

Κύριοι,

Ακολουθεί η προσφορά μας. Είμαστε βέβαιοι ότι έχετε λάβει και αρκετά πιο οικονομικές προσφορές. Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι, μετά την ενδελεχή έρευνα που κάναμε, είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι αυτό το σύνθετο έργο είναι αδύνατο να ολοκληρωθεί επιτυχώς μέσα σε μία ή λίγες ημέρες και με μικρό κόστος. Γι’ αυτό το λόγο, σας τονίζουμε ότι κατά την αξιολόγηση των προσφορών θα πρέπει να κληθούμε από τους υπευθύνους που θα λάβουν την απόφαση, για να τους εξηγήσουμε τους λόγους για τους οποίους η προσφορά μας είναι υψηλότερη σε κόστος από τις προσφορές άλλων συνεργείων.

Από τη μεριά μας, σας διαβεβαιώνουμε ότι κάναμε το καλύτερο δυνατό για να μειώσουμε το κόστος, χωρίς όμως σε καμία περίπτωση να ριψοκινδυνεύσουμε να μη γίνει επαρκής καθαρισμός, αφού κάτι τέτοιο θα σήμαινε μεγάλη οικονομική ζημιά και για την εταιρεία σας αλλά και για εμάς, που θα ήμασταν εκτεθειμένοι απέναντί σας και θα υποχρεωνόμασταν να επαναλάβουμε τον καθαρισμό με δική μας δαπάνη.

Σε δεύτερη φάση, αφού ολοκληρωθεί ο καθαρισμός της εγκατάστασης, θα ακολουθήσουν οι προσφορές μας για τις τρεις τεχνολογίες πρόληψης που αναφέραμε και στο προηγούμενο email μας, ώστε να μην έχετε ξανά στο μέλλον τα ίδια προβλήματα. Οι προσφορές αυτές θα αφορούν τα εξής:

 1. μαγνητικά φίλτρα και εξαερωτές FERROCLEAN της γερμανικής εταιρείας JUDO GmbH,
 2. συσκευές καθοδικής (αντιδιαβρωτικής) προστασίας STOPCOR,
 3. δακτυλίους επεξεργασίας νερού MERUS για την προστασία από τις επικαθίσεις αλάτων, οι οποίες μειώνουν τη θερμαντική και ψυκτική απόδοση των λεβήτων, των ψυκτικών μηχανημάτων, των fan coils, των εναλλακτών θερμότητας κτλ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
Προμήθεια και εφαρμογή τεχνολογίας έκπλυσης και καθαρισμού κεντρικού δικτύου θέρμανσης.

1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α) Υφιστάμενη κατάσταση δικτύου θέρμανσης του χώρου γραφείων του Ομίλου σας.

Σε συνέχεια των επισκέψεών μας στον επαγγελματικό χώρο (γραφεία) του ομίλου σας, συλλέξαμε στοιχεία και δεδομένα (αποτύπωση σχεδίων και “AS BUILT” κατάσταση δικτύων) της υφιστάμενης εγκατάστασης του κεντρικού δικτύου θέρμανσης στο εν λόγω κτίριο.

Κατά τη διάρκεια των επιτόπιων επισκέψεων, διενεργώντας οπτικούς ελέγχους του κεντρικού δικτύου θέρμανσης και συνομιλώντας με τον υπεύθυνο μηχανικό σας, παρατηρήσαμε έντονο το φαινόμενο της εσωτερικής διάβρωσης των σωληνώσεων του δικτύου, το οποίο εκδηλώνεται με τη συγκέντρωση μεγάλων ποσοτήτων οξειδίων του σιδήρου (μαγνητίτης) στις τελικές μονάδες ψύξης-θέρμανσης και, κατ’ επέκταση, στο σύνολο του δικτύου. Άμεσο αποτέλεσμα του παραπάνω φαινομένου είναι η σταδιακή μείωση της εσωτερικής διατομής των σωληνώσεων των τελικών μονάδων ψύξης-θέρμανσης και, κατ’ επέκταση, η μείωση του βαθμού απόδοσής τους, η συνολική επιβάρυνση του δικτύου θέρμανσης λόγω μη στρωτής ροής του μέσου (νερού) στο εσωτερικό των σωληνώσεων, η επιβάρυνση των κυκλοφορητών του συστήματος λόγω αυξημένων τριβών και η συνολική μη ορθή λειτουργία του συστήματος θέρμανσης (καυστήρα–λέβητα) πετρελαίου.

Συνοπτικά, με τη συνολική εκτίμηση όλων των παραπάνω δεδομένων, κρίνεται αναγκαία η άμεση έκπλυση και ο καθαρισμός του κεντρικού δικτύου θέρμανσης του εν λόγω κτιρίου.

Β) Επεμβατικές μέθοδοι έκλυσης και καθαρισμού δικτύου θέρμανσης

Η ολοκληρωμένη μέθοδος έκπλυσης και καθαρισμού του κεντρικού δικτύου θέρμανσης στον επαγγελματικό χώρο (γραφεία) του ομίλου σας αποτελείται από τα ακόλουθα στάδια:

 1. Άδειασμα και έκπλυση του υφιστάμενου δικτύου θέρμανσης και πλήρωσή του με το χημικό σιλικονούχο υγρό BOILER CLEANER, σε εφαρμογή – τουλάχιστον – δύο σταδίων.
  Σκοπός της συγκεκριμένης εφαρμογής είναι ο εσωτερικός καθαρισμός του δικτύου θέρμανσης από σκουριά, άλατα, λύματα, λάδια κτλ. Η σύσταση του BOILER CLEANER βοηθά στην εξουδετέρωση του αφρού και στην απομάκρυνση του αέρα, ενώ παράλληλα παρέχει λίπανση στις βαλβίδες, στις αντλίες και στο σύνολο των κινητών μερών του συστήματος.
 2. Έλεγχος ποιότητας μίγματος πλήρωσης και καταγραφή ποσότητας καταλοίπων διάβρωσης (σκουριάς, οξειδίων του σιδήρου-μαγνητίτη, αλάτων κτλ.) της εκπλενόμενης ποσότητας κατά τον καθαρισμό και κατά την πλήρωση του δικτύου θέρμανσης.
 3. Εισαγωγή-πλήρωση της εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης με θερμαντικό μέσο (νερό) με χρήση του συστήματος επεξεργασίας νερού PERMASOFT 5000.
  Η επεξεργασία του νερού θέρμανσης κατά την πλήρωσή του μέσω του συστήματος PERMASOFT 5000 βοηθά στην αποσκλήρυνση, τον απιονισμό και την αλκαλοποίησή του, προσδίδοντας την απαραίτητη τιμή του pH (8,2 – 9,5) για μακροχρόνια συντήρηση του λέβητα. Επιπρόσθετα, προστατεύει το σύστημα της θέρμανσης από την όξινη διάβρωση και τις επικαθίσεις των αλάτων, ελαχιστοποιεί την ταχύτητα της διάβρωσης και πληροί όλους τους εγχώριους και διεθνείς κανονισμούς και διατάξεις για τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις (ΕΝ 14868, VDI 2035, SWKI 97-1, UNI-CTI 8065 κτλ.).
 4. Κατά την ολοκλήρωση της έκπλυσης και του καθαρισμού του δικτύου θέρμανσης, υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης ποσότητας του ειδικού χημικού υγρού BOILER LIQUID, το οποίο δρα ως στεγανοποιητικό διαρροών στις μεταλλικές σωληνώσεις για το σύνολο του υδραυλικού κυκλώματος.
  Το BOILER LIQUID γίνεται μείγμα με το νερό στο δίκτυο της θέρμανσης και παραμένει μόνιμα μέσα στο δίκτυο. Κατά την πιθανή δημιουργία τριχοειδούς ρωγμής ή μικρής τρύπας, το μείγμα σε επαφή με το οξυγόνο δημιουργεί μια πολύ σκληρή και ανθεκτική συγκολλητική ουσία που σφραγίζει μόνιμα τη διαρροή. Επιπρόσθετα, η συγκεκριμένη επισκευή αντέχει σε συστολές-διαστολές, στην πίεση και στα χημικά καθαριστικά του λέβητα. Το υλικό αυτό δεν επηρεάζει τις εξαεριστικές διατάξεις και είναι ασφαλές για τα πλαστικά και ελαστικά μέρη του δικτύου.

2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Το συνολικό κόστος εφαρμογής έκπλυσης και καθαρισμού του συστήματος κεντρικής θέρμανσης που αφορά τον επαγγελματικό χώρο (γραφεία) του ομίλου σας, τα οποία θα εκτελεστούν με την ως άνω Τεχνική Περιγραφή, συμπεριλαμβανομένων των υλικών BOILER CLEANER, PERMASOFT 5000 καθώς επίσης και BOILER LIQUID ανέρχεται στο ποσό των 19.860 €.

Οι αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23% και ισχύουν για 30 ημέρες.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 • Με την έναρξη των εργασιών το 50% του συνολικού κόστους.
 • Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης του έργου το 20% του συνολικού κόστους (στην 20ή ημέρα).
 • Με την ολοκλήρωση των εργασιών γίνεται η εξόφληση.

Χρόνος αποπεράτωσης εργασιών: 30 ημέρες

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

 1. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου υπάρχει η πιθανότητα εμφάνισης δυσλειτουργιών του συστήματος λόγω παλαιότητας και φθοράς εξαρτημάτων λόγω έντονης διάβρωσης (βάνες αποκοπής, δυσλειτουργία τερματικών μονάδων ψύξης-θέρμανσης κτλ.). Το σύνολο των δυσλειτουργιών αυτών δεν είναι εφικτό να προβλεφθεί πριν από την έναρξη των εργασιών, και θα αντιμετωπισθούν με τη σύμφωνη γνώμη και κατόπιν συνεννόησης με τον κύριο του έργου.
 2. Όλα τα υλικά που θα εφαρμοστούν από την εταιρία μας στο συγκεκριμένο έργο είναι κατάλληλα για χρήση σε δίκτυα κεντρικής θέρμανσης και συνοδεύονται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά καταλληλότητας χρήσης στη χώρα μας (CE, DVGW κτλ.).

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα πιο πάνω θέματα ή άλλα τεχνικά θέματα που μπορεί να σας απασχολούν σχετικά με τις εγκαταστάσεις σας. Η μακρόχρονη πείρα μας είναι σε θέση να δώσει λύσεις ή να σας συστήσει άλλες εταιρείες που μπορούν να δώσουν λύση σε όλα σχεδόν τα τεχνικά προβλήματα που αντιμετωπίζετε. Γι’ αυτό, σας παροτρύνουμε να μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε άμεσο τεχνικό πρόβλημά σας ή να μοιραστείτε μαζί μας τις σκέψεις σας για μελλοντικές βελτιώσεις των εγκαταστάσεών σας.

Μοιράσου το στα social media