Οι τεχνικοί της FULGOR διαπίστωσαν ότι διαθέτουμε
το πιο αξιόπιστο συνεργείο χημικών καθαρισμών.

Τον Δεκέμβριο του 2014, ενόψει της περιόδου συντήρησης που γίνεται σε πολλές βιομηχανίες κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους, στείλαμε σε όλους τους μηχανικούς και τεχνίτες των βιομηχανικών που γνωρίζουμε το εξής μήνυμα με email:

Κύριε ,

Σε συνέχεια παλαιότερης επικοινωνίας μας, σας ενημερώνουμε ότι τον Αύγουστο του 2014 αναλάβαμε τον καθαρισμό ενός πλακοειδή εναλλάκτη στο εργοστάσιο της FULGOR. Αναλυτική περιγραφή αυτής της εφαρμογής μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του δικτυακού τόπου μας:
FULGOR – Χημικός και Μηχανικός Καθαρισμός Φύλλων Πλακοειδούς Εναλλάκτη Θερμότητας
Αρμόδιος για να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες: κ. …………… (το όνομα και το τηλέφωνό του είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου)

     

Εδώ βλέπετε την εικόνα που παρουσίαζαν τα φύλλα του εναλλάκτη
πριν τον καθαρισμό (αριστερά) και μετά τον καθαρισμό (δεξιά).

___________________________________________________

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι διαθέτουμε μία μοναδική για την Ελλάδα τεχνολογία, χάρη στην οποία επιτυγχά-νουμε τον απόλυτο καθαρισμό σε στοιχεία αλουμινίου που χρησιμοποιούνται για την ψύξη αερόψυκτων ψυκτικών μονάδων, ηλεκτρογεννητριών και άλλων μηχανημάτων. Μέχρι τώρα ο καθαρισμός των ψυκτρών γινόταν με πιεστικό μηχάνημα, με μέτρια αποτελέσματα και μεγάλες φθορές εξαιτίας της υψηλής πίεσης. Δείτε περισσότερα στη σελίδα:
Χημικός και Μηχανικός Καθαρισμός σε Ψύκτρες (Στοιχεία) Αλουμινίου

Σύγκριση της κατάστασης των στοιχείων αλουμινίου
πριν και μετά από τον καθαρισμό. Τα καθαρά στοιχεία
επιτρέπουν τη διέλευση του αέρα ανάμεσά τους,
ώστε να έχουμε τη μέγιστη δυνατή ψυκτική απόδοση.

___________________________________________________

Εδώ βλέπετε το σύστημα ανακυκλοφορίας σε λειτουργία κατά τον καθαρισμό
του αυλωτού εναλλάκτη θερμότητας του condenser (συμπυκνωτή φρέον)
ενός υδρόψυκτου κυκλώματος κλιματισμού με πύργο ψύξης.

___________________________________________________

Προτείνουμε να μας αναθέσετε τον καθαρισμό κάποιου εξοπλισμού σας, για να μας δοκιμάσετε.

Παράλληλα, μπορούμε να συζητήσουμε και για την προληπτική προστασία του εξοπλισμού και των εγκατα-στάσεών σας από τις επικαθίσεις αλάτων και τη διάβρωση εξαιτίας της ηλεκτρόλυσης και της χημικής οξείδωσης.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση βρισκόμαστε στη διάθεσή σας.

Μοιράσου το στα social media