Χημικός Καθαρισμός Εναλλάκτη Θερμότητας
σε Βιομηχανία Εκτυπώσεων

Τον Ιούλιο του 2014 η εταιρεία μας ανέλαβε το χημικό καθαρισμό ενός πλακοειδούς εναλλάκτη θερμότητας που ψύχει μία εκτυπωτική μηχανή, επειδή είχε μειωθεί σημαντικά η ψυκτική του απόδοση με αποτέλεσμα να προξενείται επιβράδυνση και άλλα προβλήματα στην παραγωγή της μηχανής.

Ο καθαρισμός έγινε επιτυχώς, αφού διάρκεσε μία ολόκληρη Κυριακή, που ήταν σταματημένη η μηχανή. Η πτώσεη πίεσης μειώθηκε από τα 4 bar στο 0, 5 bar. Όμως, λίγες ώρες αργότερα παρουσιάστηκε μεγάλη πτώση πίεσης μεταξύ της εισόδου και της εξόδου της μηχανής και η θερμοκρασία της ανέβηκε, πράγμα που σήμαινε προφανώς ότι δεν γινόταν επαρκής ψύξη.

Η εξήγηση που δώσαμε σε συνεργασία με τον Άγγλο προμηθευτή των χημικών ήταν ότι υπήρχε λάσπη στο υπόλοιπο τμήμα του κυκλώματος, που δεν καθαρίστηκε. Έτσι, στείλαμε με email την εξής επιστολή στον πελάτη:

Κύριοι,

 1. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ:
  1. Ο εργοδηγός μας μίλησε με το τμήμα υποστήριξης της FERNOX (www.fernox.com) και του είπαν ότι θα πρέπει να γίνει ο καθαρισμός σε ολόκληρο το κύκλωμα, επειδή σύμφωνα με τους υπολογισμούς τους και με βάση τα στοιχεία που τους έδωσε ο εργοδηγός μας έχουν συσσωρευθεί περίπου 200 κιλά λάσπη στο κάτω μέρος του κυκλώματος, τα οποία δεν γίνεται να απομακρυνθούν από την εγκατάσταση με πίεση νερού όπως είχαμε σκεφτεί αρχικά. Απαιτείται χημικός καθαρισμός.
  2. Αυτός ο καθαρισμός θα γίνει χωρίς πρόσθετη χρέωση για την εταιρεία σας, επειδή το πρόβλημα οφείλεται σε δική μας λανθασμένη εκτίμηση. Θα έπρεπε να είχαμε επιμείνει να γίνει ο καθαρισμός σε ολόληρη την εγκατάσταση, ακόμα και αν είναι ελαστικός ο σωλήνας της και εκτιμήσαμε ότι δεν θα έχουν συσσωρευτεί επικαθίσεις εκεί λόγω του υλικού.
  3. Θα πρέπει ο επαναληπτικός καθαρισμός να γίνει μία ημέρα που θα έχουμε 12 έως 16 ώρες στη διάθεσή μας.
 2. ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΚΥΚΛΩΜΑ:
  1. Ο εναλλάκτης λογικά δεν πρέπει να έχει μαζέψει καθόλου λάσπη. Αυτό που μάλλον συμβαίνει είναι ότι ο κυκλοφορητής δεν έχει τη δύναμη να σηκώσει τα 200 κιλά λάσπης και να τα φέρει στην οροφή του κτιρίου όπου βρίσκεται ο εναλλάκτης. Έτσι, το νερό ψύχεται μεν επαρκώς από τον καθαρισμένο πλέον εναλλάκτη, όμως δεν έχει αρκετά καλή ροή ώστε να μπορεί να ψύχει επαρκώς τη μηχανή. Όταν θα αφαιρεθεί η λάσπη από το κύκλωμα, τότε η ροή θα αυξηθεί και η ψύξη της μηχανής θα πρέπει λογικά τότε να γίνει επαρκής.
  2. Αν ακόμα και τότε συνεχίσει να είναι ανεπαρκής η ψύξη της μηχανής, τότε η μόνη εξήγηση θα είναι ότι και το πρωτεύον κύκλωμα του εναλλάκτη έχει πρόβλημα (πράγμα διόλου απίθανο, καθώς το νερό που ψύχει έναν εναλλάκτη συνήθως αφήνει επικαθίσεις αλάτων πάνω στις πλάκες τις οποίες ψύχει, επειδή εκεί ανεβαίνει απότομα η θερμοκρασία του νερού αυτού). Αν πράγματι είναι έτσι, τότε θα πρέπει να γίνει καθαρισμός και σε αυτό το κύκλωμα, ο οποίος θα πρέπει να χρεωθεί ως ξεχωριστό έργο.
  3. Επειδή, όμως, το πρωτεύον κύκλωμα είναι πολύ μεγάλο και ένας καθαρισμός εκεί θα ήταν οικονομικά ασύμφορος, προτείνουμε εκεί να μη γίνει χημικός καθαρισμός αλλά να εγκατασταθούν σε δύο κεντρικούς σωλήνες του κυκλώματος δύο δακτύλιοι MERUS κατάλληλων διατομών, οι οποίοι θα απομακρύνουν σταδιακά και με ήπιο τρόπο όλες τις επικαθίσεις από ολόκληρο το πρωτεύον κύκλωμα και από τους εναλλάκτες που αυτό ψύχει.
  4. Υπάρχει, δε, περίπτωση να μη χρειαστεί ούτε αυτή η παρέμβαση, επειδή οι συσκευές STOPCOR τις οποίες σκοπεύουμε να εγκαταστήσουμε προσεχώς στην εγκατάστασή σας, εκτός της προστασίας από τη διάβρωση που είναι η κύρια δράση τους, προσφέρουν, όπως έχει διαπιστωθεί στην πράξη, και αντικαθαλατωτική προστασία στην εγκατάσταση, απομακρύνοντας παράλληλα και τις ήδη υφιστάμενες επικαθίσεις: STOPCOR, Ηλεκτροχημική Προστασία από τις Επικαθίσεις Αλάτων.
  5. Κατ’ επέκταση, ίσως τελικά να μη χρειαστεί η αγορά και εγκατάσταση δακτυλίων MERUS πουθενά σε ολόκληρο το εργοστάσιο. Αυτό είναι κάτι που θα είμαστε σε θέση να το εκτιμήσουμε κάνοντας διάφορους ελέγχους μερικούς μήνες μετά την εγκατάσταση των συσκευών STOPCOR.
 3. ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ-ΕΞΑΕΡΩΤΗΣ ΤΗΣ WILO:
  1. Σκεφτήκαμε, επίσης, το εξής: είναι πραγματικά πολύ παράξενο πώς το φίλτρο της WILO, που είναι ειδικά σχεδιασμένο για την απομάκρυνση της μούργας από κλειστά κυκλώματα ψύξης και θέρμανσης, δεν κατάφερε να συλλάσει τη λάσπη που πήγε και έφραξε ξανά τον εναλλάκτη.
  2. Μπορεί, βέβαια, η εξήγηση να είναι ακριβώς το γεγονός ότι τα 200 κιλά λάσπης, λόγω του βάρους τους δεν ανέβηκαν καθόλου στο επάνω μέρος του κυκλώματος και γι’ αυτό ο εναλλάκτης δεν βούλωσε. Αυτή είναι η άποψη του εργοδηγού μας και της FERNOX. Αν είναι πράγματι έτσι, τότε το φίλτρο δεν έχει πρόβλημα στη λειτουργία του.
  3. Αν όμως δεν είναι έτσι, δηλαδή αν ένα έστω και μικρό μέρος της λάσπης ανακυκλοφορεί στο κύκλωμα, τότε η επόμενη πιθανή εξήγηση είναι ότι το φίλτρο αυτό είναι χαλασμένο. Δεν γνωρίζουμε ποια ακριβώς είναι η αρχή λειτουργίας του και αν μπορεί πράγματι να χαλάσει ένα τέτοιο φίλτρο, όμως αυτή είναι η μόνη εξήγηση στην περίπτωση που ανακυκλοφορεί ένα μέρος της λάσπης μέσα στο κύκλωμα.
  4. Αν το φίλτρο αυτό είναι μαγνητικό, όπως είναι το δικό μας FERROCLEAN (δείτε και την αγγλική σελίδα) της γερμανικής Judo, τότε είναι πιθανό να έχει απομαγνητιστεί ο μαγνήτης του, με αποτέλεσμα να μη συλλαμβάνει αυτή τη μούργα που περιέχει ψήγματα μετάλλου σε πολύ μικρούς κόκκους, μη ορατούς.
  5. Αν πάλι διαθέτει βούρτσα τιτανίου που συλλαμβάνει τα μικροσωματίδια μέχρι 10 μικρών όπως το HEIFI-TOP (δείτε και την αγγλική σελίδα) που είναι επίσης της Judo, τότε ίσως αυτή η βούρτσα να έχει φθαρεί και να χρειάζεται αντικατάσταση.
  6. Έχουμε, πάντως, τη γνώμη ότι, ακόμα και μετά τον επαναληπτικό καθαρισμό, το πρόβλημα μπορεί να επανέλθει σύντομα, αν το φίλτρο έχει λειτουργικό πρόβλημα, επειδή τέτοια λάσπη συνεχίζεται να παράγεται διαρκώς μέσα στα χαλύβδινα κλειστά κυκλώματα. Με την τοποθέτηση των συσκευών STOPCOR, βέβαια, που η δουλειά τους είναι ακριβώς αυτή, δηλαδή το να αποτρέπουν τη διάβρωση και την απώλεια μάζας από τις σωληνώσεις, το πρόβλημα θα μειωθεί, ίσως και να εξαλειφθεί εντελώς. Παρόλα αυτά, όμως, γιατί να μην εξασφαλίσουμε ότι θα λειτουργεί σωστά και το φίλτρο, αφού υπάρχει εκεί;
Μοιράσου το στα social media