Τεχνική και Οικονομική Πρόταση
για την Καθοδική (Αντιδιαβρωτική) Προστασία
Δύο Νησίδων με Γεμιστήρια Καυσίμων

Μετά τη γενική παρουσίαση της πρότασής μας για καθοδική προστασία στις εγκαταστάσεις μίας εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών, ο υπεύθυνος της εγκατάστασης μας ενημέρωσε για τα αποτελέσματα των μετρήσεων που του είχαμε υποδείξει να κάνει. Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, υποβάλαμε στον πελάτη την πιο κάτω τεχνική και οικονομική πρόταση:

Κύριοι,

Σε συνέχεια των αποτελεσμάτων των μετρήσεων των τάσεων των ηλεκτρολυτικών ρευμάτων που δώσατε, σας παρουσιάζουμε την πρότασή μας για την καθοδική προστασία των δύο νησίδων γεμιστηρίων στα Χανιά:

 1. Θα χρειαστούν συνολικά 12 συσκευές STOPCOR PLUS, τύπος Α9, με αγκύρια γείωσης από τιτάνιο.
 2. Τιμή μονάδας: …€ + ΦΠΑ.
 3. Συνολική αξία …€ + ΦΠΑ.
 4. Η τιμή αυτή δεν συμπεριλαμβάνει την εργασία για την εγκατάσταση, που είναι απλή και μπορεί να γίνει από δικό σας προσωπικό μέσα σε λίγες ώρες.
 5. Τρόπος πληρωμής: 50% μετρητά προκαταβολή, 50% μετρητά μετά την παράδοση.
 6. Χρόνος παράδοσης: 2 εβδομάδες από την κατάθεση της προκαταβολής.
 7. Ισχύς προσφοράς: 3 μήνες.
 8. Οι συσκευές θα τοποθετηθούν ανά δύο σε 6 σημεία: στο κέντρο και στα δύο άκρα της κάθε νησίδας.
 9. Θα συνδεθούν παράλληλα μεταξύ τους τα ζεύγη, ώστε να έχουμε μεγαλύτερη ένταση ρεύματος.
 10. Χρειάζονται δύο συσκευές σε κάθε σημείο, επειδή μετρήθηκαν αρκετά υψηλές τιμές τάσης.
 11. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων εξηγούν σαφώς την αιτία της σημερινής κατάστασης των εγκαταστάσεών σας: υπάρχουν έντονα φαινόμενα ηλεκτρόλυσης. Συγκεκριμένα, οι μετρήσεις έδειξαν τα εξής:
  Νησίδα 1: Α = +245mV, B = +440mV, Γ = +241mV

  Νησίδα 2: Α = +293mV, Β = +178mV, Γ = +200mV
 12. Όλες αυτές οι τιμές, με την εφαρμογή των πιο πάνω συσκευών STOPCOR, θα γίνουν σταθερά αρνητικές, μεγαλύτερες του 1V κατ’ απόλυτη τιμή. Αυτό είναι κάτι που μπορείτε να το μετρήσετε άμεσα μετά την εγκατάσταση (Τρόποι Ελέγχου της Αποτελεσματικότητας της Τεχνολογίας STOPCOR).
 13. Το κάθε ζεύγος συσκευών θα πρέπει να εγκιβωτιστεί σε υπέργειο ή υπόγειο μεταλλικό κιβώτιο που θα κατασκευάσετε, διαστάσεων 70cm x 35cm x 35cm. Το ύψος του θα είναι 35cm. Θα πρέπει να έχει καπάκι στο επάνω μέρος του, για να μπορεί να ανοίγει. Θα χρειαστείτε, συνεπώς, 6 τέτοια κιβώτια.
 14. Η κάθε συσκευή του κάθε ζεύγους θα έχει ξεχωριστό σημείο γείωσης, που θα γίνει με τα αγκύρια τιτανίου που θα σας παραδώσουμε.
 15. Το τιτάνιο επιλέγεται ως υλικό για τη γείωση αντί του σιδήρου που είναι η στάνταρ έκδοση, επειδή δεν διαβρώνεται εξαιτίας της ηλεκτρόλυσης ή της χημικής οξείδωσης, πράγμα σημαντικό για το υγρό περιβάλλον της εγκατάστασής σας. Επιπλέον, πετυχαίνει καλύτερη διάχυση των περιπατητικών ρευμάτων, που είναι απαραίτητα για την καλή λειτουργία των συσκευών.
 16. Οι 12 συσκευές που προτείνουμε θα προστατεύσουν ταυτόχρονα και τις σωληνώσεις που συνδέουν τις δεξαμενές με τα γεμιστήρια. Η προστασία αυτή θα εκτείνεται μέχρι ένα μήκος περίπου 200 μέτρων. Από τα 200 μέτρα και μετά, ο βαθμός προστασίας αποκτά φθίνουσα πορεία.
 17. Η διάρκεια ζωής των συσκευών θα είναι περίπου 3-5 έτη. Συνιστούμε μετά το δεύτερο έτος να μετράτε την τάση μεταξύ των δύο πόλων μία φορά κάθε έξι μήνες (Συντήρηση και Αντικατάσταση των Συσκευών STOPCOR).
 18. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να εφαρμόσουμε ολοκληρωμένη καθοδική προστασία για ολόκληρη την έκταση των εγκαταστάσεών σας, συμπεριλαμβανομένων και των δεξαμενών, θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο να προτιμήσουμε τη μέθοδο ICCP. Για τις δύο νησίδες μόνο, όμως, η μέθοδος STOPCOR είναι πολύ πιο οικονομική, και γι’ αυτό την προτιμάμε. Από πλευράς αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας, οι δύο μέθοδοι είναι ισοδύναμες, με ένα μικρό προβάδισμα υπέρ της μεθόδου STOPCOR (Σύγκριση της Τεχνολογίας STOPCOR με το Σύστημα Impressed Current Cathodic Protection (ICCP).

Όπως σας έχουμε υποσχεθεί, παράλληλα προχωράει τις δοκιμές του για τα υλικά βαφής ο εργοδηγός μας και πιστεύουμε ότι μέσα στο Μάρτιο θα είμαστε σε θέση να σας κάνουμε ένα δοκίμιο, βάφοντας ένα γεμιστήριο. Τότε θα είμαστε σε θέση να σας κάνουμε και την τεχνική και οικονομική πρότασή μας για το θέμα της βαφής. Τα δύο αυτά έργα (καθοδική προστασία και βαφή) μπορούν να μας ανατεθούν είτε σε μία παραγγελία είτε ξεχωριστά. Η καθοδική προστασία είναι, όπως έχουμε αναφέρει, προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση για τη βαφή.

Μοιράσου το στα social media