Καθοδική Προστασία Οπλισμού και Κατασκευή
Στεγανού Σκυροδέματος σε Λιμενικό Έργο

Το πιο κάτω κείμενο αποτελεί απάντηση σε ζήτηση που λάβαμε από τεχνική εταιρεία κατασκευής λιμενικών έργων που είχε αναλάβει την αποκατάσταση της τσιμεντένιας βάσης ενός φάρου, η οποία είχε διαραγεί σε αρκετά σημεία. Η λύση που επιλέχθηκε ήταν ο εγκιβωτισμός της υπάρχουσας διαρηγμένης βάσης μέσα σε μία νέα κατασκευή από σκυρόδεμα, σχήματος Π, με οριζόντια πλάκα μπετόν για να συνδεθούν μεταξύ τους οι τρεις πλευρές, δηλαδή τα τρία κατακόρυφα τοιχία σε σχηματισμό Π.

Κύριοι,

Σας στέλνουμε πιο κάτω την πρότασή μας για τις απαιτούμενες συσκευές καθοδικής προστασίας STOPCOR με κυψελωτό ανόδιο, για την προστασία του μεταλλικού οπλισμού του σκυροδέματος εγκιβωτισμού της βάσης ενός φάρου από την ηλεκτρολυτική διάβρωση και τη χημική οξείδωση.

Λάβετε υπόψη σας ότι με την τεχνολογία STOPCOR μπορείτε επίσης να μειώσετε σημαντικά το κόστος νέων μεταλλικών κατασκευών, εφαρμόζοντας απλή βαφή αντί γαλβανίσματος.

Σημειώστε, επίσης, ότι είμαστε σε θέση να προσφέρουμε συσκευές STOPCOR για την προστασία σε κάθε άλλη μεταλλική κατασκευή που είναι εκτεθειμένη σε υγρασία ή άλλο διαβρωτικό περιβάλλον.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΘΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ STOPCOR

Για την ολοκληρωμένη αντιδιαβρωτική προστασία των τοιχίων εγκιβωτισμού με διαστάσεις:
– δεξιό τοιχίο: 15 μέτρα επί 2,50 μέτρα, πάχος 1 μέτρο
– αριστερό τοιχίο: 15 μέτρα επί 5 μέτρα, πάχος 1 μέτρο δεξιά
– μπροστινό τοιχίο: 2,50 μέτρα πάχος, ύψος 2,50 μέτρα, 7 πλάτος
– οριζόντια πλάκα: 35cm πάχος, 15 μέτρα επί 7 μέτρα
θα απαιτηθούν 8 συσκευές καθοδικής προστασίας STOPCOR τύπος Α9 PLUS με πλέγμα γείωσης τιτανίου.
Θα συνδεθούν δύο συσκευές συνδεδεμένες σε σειρά στον οπλισμό σε κάθε κατακόρυφο τοιχίο και δύο συσκευές στον οπλισμό της οριζόντιας πλάκας.
Τιμή τεμαχίου: … Ευρώ + ΦΠΑ
Συνολικό κόστος: Ευρώ + ΦΠΑ

ΓΕΙΩΣΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ
Για αυξημένη αντιδιαβρωτική προστασία της εγκατάστασης και για να μη διαβρώνεται το εξάρτημα της γείωσης, κάθε συσκευή θα συνοδεύεται από πλέγμα τιτανίου που θα πρέπει να πακτωθεί μέσα σε σοβά ή τσιμεντοκονία ή σκυρόδεμα.

Σχετικά με την προσθήκη του πρόσμικτου PENETRON ADMIX στο σκυρόδεμα, η πρότασή μας έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΜΙΚΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ PENETRON ADMIX

Καταρχήν, διευκρινίζουμε ότι οι πολυκαρβονικοί εστέρες που χρησιμοποιείτε δεν κάνουν το σκυρόδεμα στεγανό. Είναι υπερρευστοποιητές, που μειώνουν κατά πολύ το λόγο νερού-τσιμέντου, ώστε να έχει πολύ καλή ρευστότητα και να είναι συμπαγές. Συνεπώς, έχει νόημα να προστεθεί και το PENETRON ADMIX στο μίγμα.

Η προσθήκη του PENETRON ADMIX ανεβάζει το κόστος του σκυροδέματος περίπου κατά 16€ ανά τόνο. Το κόστος αυτό είναι μικρό, αν αναλογιστεί κανείς τα πολλαπλά οφέλη που προσφέρει το υλικό (προστασία μεταλλικού οπλισμού, προστασία από ενανθράκωση, αντιδιαβρωτική προστασία έναντι των χλωριόντων της θάλασσας, αύξηση μηχανικών αντοχών λόγω τριβής, κρούσης κτλ.)

Το PENETRON ADMIX είναι απόλυτα συμβατό με τα υλικά anti-wash-out που χρησιμοποιούνται στη σκυροδέτηση μέσα στη θάλασσα.

Γι’ αυτό προτείνουμε να προδιαγράφετε το PENETRON ADMIX σε όλα τα λιμενικά έργα σας, σε συνδυασμό με την τεχνολογία καθοδικής προστασίας STOPCOR. Ο συνδυασμός αυτών των δύο μεθόδων αποτελεί μία ολοκληρωμένη προστατευτική ασπίδα για το σκυρόδεμα και τον οπλισμό του έναντι του ιδιαίτερα διαβρωτικού περιβάλλοντος του θαλασσινού νερού εξαιτίας των χλωριόντων που περιέχει. Σημειώστε ότι το PENETRON ADMIX καθιστά το σκυρόδεμα οξύμαχο, κάτι που είναι μοναδική ιδιότητα, που δεν την προσδίδει κανένα άλλο πρόσμικτο στο σκυρόδεμα.

Μοιράσου το στα social media