Βεράντες Ρετιρέ, Ταράτσα με Μηχανήματα Κλιματισμού,
Αεραγωγούς, Στηθαίο, Φεγγίτες

Κείμενο Προσφοράς

Πατήστε πάνω στα υπογραμμισμένα προϊόντα,
για να δείτε τις αντίστοιχες σελίδες.

Σημείωση: Τα κόστη υλικών και εργασίας που αναφέρονται σε αυτήν την προσφορά στα διάφορα πεδία εφαρμογής είναι ενδεικτικά και αφορούν μόνο το συγκεκριμένο έργο, επειδή εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες, όπως είναι, για παράδειγμα, οι εξής:
– η προετοιμασία που απατείται πριν από την εφαρμογή των υλικών,
– η ευκολία πρόσβασης στο χώρο εφαρμογής,
– η χιλιομετρική απόσταση των εγκαταστάσεων του πελάτη από την έδρα της STS.

 1. ΒΕΡΑΝΤΑ ΠΕΜΠΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΠΕΡΙΠΟΥ 100 Τ.Μ.:
  1. ΜΑΡΜΑΡΙΝΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ: Η συνολική επιφάνειά του είναι περίπου 100 τ.μ. Θα γίνει αρχικά επισκευή των αρμών και στη συνέχεια θα γίνει είτε βαθύς καθαρισμός και στεγανοποίηση του μαρμάρου και των αρμών με διαφανή ρητίνη εμποτισμού Betostal SLV είτε αστάρωμα με Betostal F/18 και βαφή με το ματ και αντιολισθητικό χρώμα Smaltolack βιομηχανικών προδιαγραφών με φινίρισμα απομίμησης πέτρας. Συνιστούμε τη δεύτερη λύση, επειδή έχει μεγαλύτερη ευκολία για τον τεχνίτη, που σημαίνει ότι αποκλείεται το ενδεχόμενο αστοχίας στην εφαρμογή. Και στις δύο περιπτώσεις θα εφαρμοστεί στο τέλος διαφανής υδρόφοβη και ελαιόφοβη ρητίνη Stainblocker, για να διατηρείται η επιφάνεια καθαρή και να πλένεται εύκολα και να μην ξεθωριάζει το χρώμα της από τον ήλιο και τους ρύπους.
   Κόστος υλικών και εργασίας, είτε στη μία είτε στην άλλη περίπτωση: 1.500 ευρώ
  2. ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΟΒΑΤΕΠΙ: Το συνολικό μήκος του καναλιού και του σοβατεπιού είναι περίπου 45 μέτρα. Ο αρμός μεταξύ του καναλιού και των μαρμάρινων πλακών, καθώς και ο αρμός μεταξύ του καναλιού και του σοβατεπιού και ο αρμός μεταξύ σοβατεπιου και στηθαίου, θα στεγανοποιηθούν με αρμόστοκο VIVEDUR της ΒΙΒΕΧΡΩΜ. Οι ρύσεις είναι ατελείς, θα γίνει προσπάθεια μερικής ή ολικής διόρθωσής τους με προσθήκη μίγματος τσιμέντου, άμμου και ρητίνης, για να μη λιμνάζουν νερά μέσα στο κανάλι. Στη συνέχεια θα γίνει στεγανοποίηση του καναλιού με Smaltolack και Stainblocker.
   Κόστος υλικών και εργασίας: 800 ευρώ
  3. ΣΤΗΘΑΙΟ: Το συνολικό μήκος του στηθαίου είναι περίπου 45 μέτρα και το ύψος του περίπου 1,20m από την κάθε πλευρά, δηλαδή το συνολικό εμβαδόν του είναι περίπου 110 τ.μ. Θα επισκευαστούν οι ρωγμές και στη συνέχεια θα βαφτεί και θα στεγανοποιηθεί με Smaltofix και Stainblocker. Το μάρμαρο του στηθαίου θα στεγανοποιηθεί με διαφανή ρητίνη Betostal SLV, αφού επισκευαστούν οι αρμοί του. Οι αρμοί μεταξύ του μαρμάρου και του στηθαίου θα γεμιστούν με αρμόστοκο VIVEDUR πριν γίνει η βαφή.
   Κόστος υλικών και εργασίας: 1.100 ευρώ
  4. ΜΑΡΚΙΖΑ: Το συνολικό μήκος της μαρκίζας είναι περίπου 45 μέτρα και το εμβαδόν της περίπου 20 τ.μ. Θα γίνουν οι ίδιες επεμβάσεις όπως και στο στηθαίο.
   Κόστος υλικών και εργασίας: 400 ευρώ
  5. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΤΟΙΧΟΙ ΠΕΜΠΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ: Η συνολική επιφάνειά τους είναι περίπου 180 τ.μ. Θα εφαρμοστεί πάνω από το ήδη υπάρχον χρώμα η διαφανής ρητίνη Stainblocker, για την προστασία του χρώματος από φθορές και για την αποφυγή της διείσδυσης υγρασίας μέσα στους τοίχους, η οποία μπορεί να εξαπλωθεί μέχρι το δάπεδο και να περάσει κάτω από το μάρμαρο.
   Κόστος υλικών και εργασίας: 300 ευρώ
 2. ΤΑΡΑΤΣΑ/ΒΕΡΑΝΤΑ ΕΚΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΠΕΡΙΠΟΥ 170 Τ.Μ.:
  1. ΜΑΡΜΑΡΙΝΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ: Η συνολική επιφάνειά του είναι περίπου 170 τ.μ. Θα γίνουν οι ίδιες επεμβάσεις όπως και στο δάπεδο του πέμπτου ορόφου.
   Κόστος υλικών και εργασίας: 2.400 ευρώ 
  2. ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΟΒΑΤΕΠΙ: Το συνολικό μήκος του καναλιού και του σοβατεπιού είναι περίπου 60 μέτρα. Θα γίνουν οι ίδιες επεμβάσεις όπως και στο κανάλι και το σοβατεπί του πέμπτου ορόφου.
   Κόστος υλικών και εργασίας: 1.100 ευρώ
  3. ΣΤΗΘΑΙΟ: Το συνολικό μήκος του στηθαίου είναι περίπου 60 μέτρα και το ύψος του περίπου 1,20m από την κάθε πλευρά, δηλαδή το συνολικό εμβαδόν του είναι περίπου 145 τ.μ. Θα γίνουν οι ίδιες επεμβάσεις όπως και στο στηθαίο του πέμπτου ορόφου.
   Κόστος υλικών και εργασίας: 1.400 ευρώ
  4. ΜΑΡΚΙΖΑ: Το συνολικό μήκος της μαρκίζας είναι περίπου 60 μέτρα και το εμβαδόν της περίπου 25 τ.μ. Θα γίνουν οι ίδιες επεμβάσεις όπως και στη μαρκίζα του πέμπτου ορόφου. Επιπλέον, θα γίνει επισκευή του σπασμένου τμήματος της μαρκίζας, πριν από την εφαρμογή των υλικών μας.
   Κόστος υλικών και εργασίας: 1.300 ευρώ
  5. ΓΥΑΛΙΝΟΙ ΦΕΓΓΙΤΕΣ: Το συνολικό μήκος των αρμών είναι περίπου 55 μέτρα. Για τη στεγανοποίησή τους θα αφαιρεθεί η μαστίχη όπου έχει αποσαθρωθεί και στη συνέχεια θα εφαρμοστεί ο αρμόστοκος VIVEDUR, ο οποίος έχει πολύ μεγαλύτερη διάρκεια στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Τέλος, θα εφαρμοστεί και η προστατευτική ρητίνη Armofix, για την προστασία του αρμόστοκου, ώστε να καθυστερήσει ακόμα περισσότερο η φθορά του.
   Κόστος υλικών και εργασίας: 1.200 ευρώ
  6. ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ: Το μήκος τους είναι περίπου 5 μέτρα και η προσβάσιμη επιφάνειά τους περίπου 3 τ.μ. Θα αφαιρεθούν τα σαθρά τμήματα της μόνωσης, θα γεμιστούν τα κενά που θα μείνουν με αρμόστοκο VIVEDUR ή άλλο υλικό της επιλογής του εργοδηγού μας και στη συνέχεια θα εφαρμοστούν κατά σειρά τα υλικά Armofix, Smaltofix και Stainblocker, τα οποία θα προστατεύσουν την υπάρχουσα μόνωση από περαιτέρω φθορές και τους αεραγωγούς από διάβρωση και τρυπήματα.
   Κόστος υλικών και εργασίας: βλ. αεραγωγούς δώματος, επειδή αυτοί θα γίνουν απαραίτητα μαζί.
  7. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ: Θα δημιουργηθεί πάνω στο δάπεδο μικρή υπερύψωση με στόκο VIVEDUR ή άλλο υλικό της επιλογής του εργοδηγού μας κατά μήκος των πλευρών των μηχανημάτων, όπου υπάρχει πρόσβαση, για να μην περνάνε νερά στις περιοχές του δαπέδου που βρίσκονται κάτω από τα μηχανήματα και στις οποίες λόγω έλλειψης πρόσβασης δε θα εφαρμοστούν τα μονωτικά υλικά μας.
   Κόστος υλικών και εργασίας: συμπεριλαμβάνεται στο κόστος της παραγράφου 2.1.
 3. ΤΑΡΑΤΣΑ ΔΩΜΑΤΟΣ (ΕΒΔΟΜΟΣ ΟΡΟΦΟΣ) ΠΕΡΙΠΟΥ 50 Τ.Μ.:
  1. ΔΑΠΕΔΟ: Η συνολική επιφάνειά του είναι περίπου 50 τ.μ. Υπάρχει ήδη λευκό ελαστομερές υλικό, που είναι σε αρκετά καλή κατάσταση, με εξαίρεση μερικές τριχοειδείς ρωγμές. Αφού γίνει καλός καθαρισμός και στοκάρισμα των ρωγμών με Armofix, θα εφαρμοστούν κατά σειρά τα υλικά Betostal F/18Smaltofix και Stainblocker, για την προστασία του υπάρχοντος μονωτικού υλικού.
   Κόστος υλικών και εργασίας: 800 ευρώ
  2. ΣΤΗΘΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ: Η συνολική επιφάνειά τους είναι περίπου 100 τ.μ. Θα γίνουν οι ίδιες επεμβάσεις όπως και στο στηθαίο του πέμπτου ορόφου. Εδώ οι φθορές είναι μεγαλύτερες σε μερικές περιοχές, κυρίως στους τοίχους του δεύτερου δώματος.
   Κόστος υλικών και εργασίας: 1.000 ευρώ
  3. ΜΑΡΚΙΖΑ: Το συνολικό μήκος της μαρκίζας είναι περίπου 35 μέτρα και το εμβαδόν της περίπου 15 τ.μ. Θα γίνουν οι ίδιες επεμβάσεις όπως και στη μαρκίζα του πέμπτου ορόφου.
   Κόστος υλικών και εργασίας: 350 ευρώ
  4. ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ: Το συνολικό μήκος τους είναι περίπου 25 μέτρα και η προσβάσιμη επιφάνειά τους περίπου 35 τ.μ. Θα γίνουν οι ίδιες επεμβάσεις όπως και στους αεραγωγούς του έκτου ορόφου.
   Κόστος υλικών και εργασίας: 1.100 ευρώ
  5. ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ: Θα γίνουν οι ίδιες επεμβάσεις όπως και στα μηχανήματα του έκτου ορόφου.
   Κόστος υλικών και εργασίας: συμπεριλαμβάνεται στο κόστος της παραγράφου 3.1.
 4. ΤΑΡΑΤΣΑΚΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ (ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΩΜΑ) ΠΕΡΙΠΟΥ 20 Τ.Μ.:
  1. ΔΑΠΕΔΟ: Η συνολική επιφάνειά του είναι περίπου 20 τ.μ. Είναι καλυμμένη με γκρίζο υλικό με βάση την πίσσα, που είναι σε καλή κατάσταση. Θα εφαρμοστούν κατά σειρά τα υλικά Betostal F/18Smaltofix και Stainblocker, για την προστασία του υπάρχοντος μονωτικού υλικού.
   Κόστος υλικών και εργασίας: 500 ευρώ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 15.250 ΕΥΡΩ + ΦΠΑ

ΕΚΠΤΩΣΗ: Σε περίπτωση που θα μας αναθέσετε όλα τα πιο πάνω τμήματα του έργου μαζί, η έκπτωση θα είναι 16%, επειδή θα απαιτηθούν συνολικά λιγότερες ημέρες εργασίας. Σε περίπτωση που θα μας αναθέσετε μέρος των πιο πάνω τμημάτων του έργου, το ποσοστό της έκπτωσης θα μειωθεί ανάλογα. Για παράδειγμα, αν το κόστος των τμημάτων του έργου που θα μας αναθέσετε είναι το ήμισυ του συνολικού κόστους, το ποσοστό έκπτωσης θα μειωθεί και αυτό στο ήμισυ, δηλαδή θα γίνει 8%.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: 50% μετρητά με την ανάθεση, 50% μετρητά με την παράδοση του έργου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Περίπου 20 εργάσιμες ημέρες, αν μας αναθέσετε όλα τα πιο πάνω έργα μαζί.

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Μία με δύο εβδομάδες από την ανάθεση.

ΕΓΓΥΗΣΗ: 10 έτη. Πάντως, οι προδιαγραφές των υλικών είναι για ισόβια διάρκεια, επειδή δεν επηρεάζονται καθόλου από την υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου, τις αλλαγές θερμοκρασίας και τον πάγο, αφενός χάρη στη χημική σύνθεσή τους και αφετέρου επειδή διεισδύουν βαθιά μέσα στους πόρους του μπετόν και του σοβά και δεν είναι εκτεθειμένα στις εξωτερικές συνθήκες. Η εγγύηση δεν καλύπτει την περίπτωση που οι στεγανοποιημένες επιφάνειες θα παρουσιάσουν ρωγμές ή άλλες μεγάλες φθορές εξαιτίας κακής χρήσης ή σεισμών, μεγάλων μηχανικών καταπονήσεων και άλλων αιτίων που συνήθως προκαλούν ρωγμές και σπασίματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις μπορούμε να αναλάβουμε με χρέωση την εκ νέου επισκευή των επιφανειών σας τοπικά. Η εγγύηση θα αρχίσει να ισχύει με την πλήρη εξόφληση του έργου και η ισχύς της θα λήξει 10 χρόνια μετά την ημερομηνία οριστικής παράδοσης του έργου.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ: Εξασφάλιση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού και καλής πρόσβασης στον τόπο των εργασιών για την εύκολη μεταφορά των υλικών.

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 3 μήνες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

 1. Τα χρώματα των πιο πάνω επιφανειών θα τα επιλέξετε εσείς. Στις επιφάνειες της πρόσοψης θα τηρηθούν οι αποχρώσεις και το φινίρισμα του υπόλοιπου κτιρίου.
 2. Ο εργοδηγός μας μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να κάνει κάποιες αλλαγές στα πιο πάνω υλικά, ανάλογα με την κρίση του. Για παράδειγμα, μπορεί να προτιμήσει σε μερικές επιφάνειες να εφαρμόσει ως τελικό υλικό το Contraqua 7/50 ή το Betostal SLV αντί του Stainblocker.
 3. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν είναι μεν υδατοστεγή, όμως είναι υδρατμοπερατά, ώστε να επιτρέπουν τη διαπνοή του κτιρίου και να μη δημιουργείται μούχλα στο εσωτερικό του.

Σύγκριση με άλλα υγρομονωτικά υλικά και άλλες μεθόδους υγρομόνωσης: Τα προϊόντα της σειράς WINWET υπερέχουν έναντι άλλων υγρομονωτικών προϊόντων της αγοράς στα εξής σημεία:

 • Είναι διεισδυτικά και άρα δεν τα βλέπει ο ήλιος για να τα φθείρει, συνεπώς έχουν απεριόριστη διάρκεια ζωής. Τα επικαλυπτικά υλικά της αγοράς, καθώς και τα ασφαλτόπανα, οι σιλικόνες, η πίσσα, τα αλουμινόφυλλα κτλ. φθείρονται, αποσαθρώνονται και ξεφλουδίζουν, και απαιτούν συχνό ξήλωμα και εκ νέου εφαρμογή.
 1. Είναι τα πιο οικονομικά, με μεγάλη διαφορά από τις άλλες μεθόδους.
 2. Εφαρμόζονται εύκολα και γρήγορα, ακόμα και από ανειδίκευτο άτομο, που συχνά είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης της οικοδομής. Αν κληθεί συνεργείο, και αυτό θα είναι πολύ οικονομικό, λόγω της απλότητας και της ταχύτητας της εργασίας.
 3. Έχουν ελαστικότητα και δεν καταστρέφονται από τις θερμικές συστολές και διαστολές, ενώ παράλληλα δεν επιτρέπουν τη ρηγμάτωση του σοβά, του μπετόν κτλ.
 4. Έχουν πολύ υψηλό δείκτη προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία του ηλίου, με αποτέλεσμα να αντέχουν για δεκαετίες, ακόμα και όταν χρησιμοποιούνται για επικάλυψη και όχι για διείσδυση.
 5. Διεισδύουν σε όλες της άκρες, ακόμα και στις πιο δυσπρόσιτες, τις οποίες είναι αδύνατο να καλύψουν οι επικαλυπτικές ρητίνες.
 6. Φυσικές ιδιότητες: Οι ρητίνες WINWET εξασφαλίζουν βατή επιφάνεια, μη φθαρτή από μηχανικές καταπονήσεις, χωρίς αλλοίωση της εμφάνισης και των άλλων φυσικών ιδιοτήτων της (χρώμα, ολισθηρότητα, γυαλάδα, κολλώδες, τραχύτητα κτλ.), καθώς τα υλικά είναι διεισδυτικά και, όταν πολυμερίζονται, γίνονται άχρωμα (διαφανή).
 7. Δεν προκαλούν οπτική ρύπανση, αφού είναι εντελώς αόρατα. Αντίθετα, όταν εφαρμόζονται σε πέτρα ή πλάκες Καρύστου, ζωντανεύουν το χρώμα τους, χωρίς να τους προσδίδουν αντιαισθητική γυαλάδα, όπως συμβαίνει με κάποια βερνίκια.
 8. Είναι οικολογικά, άρα αβλαβή για τον εργάτη που τα εφαρμόζει και για τους ενοίκους της οικοδομής, και δε βλάπτουν το περιβάλλον. Ανταποκρίνονται πλήρως στις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί οικολογικών εφαρμογών υγρομόνωσης. Δεν περιέχουν τους συνήθεις ανθυγιεινούς οργανικούς διαλύτες, φαινόλες και νάφθα που χρησιμοποιούνται σε άλλα υλικά υγρομόνωσης του εμπορίου, αλλά έχουν σαν βάση το νερό ή, στη χειρότερη περίπτωση, το white spirit, το οποίο είναι ο λιγότερο βλαβερός από τους διαλύτες της αγοράς.
 9. Αντέχουν ισόβια στις αρνητικές πιέσεις (υγρομόνωση υπογείων) και σε συνεχή επαφή με το νερό ή την υγρασία (στεγανοποίηση θεμελίων, δεξαμενών, πισινών, βόθρων, ζαρντινιερών κτλ.).
 10. Προσφέρουν οριστική λύση στο πρόβλημα της υγρομόνωσης των αρμών σε μπαλκόνια, βεράντες, αυλές, πισίνες κτλ., χωρίς να προκαλούν αντιαισθητική αλλαγή της εμφάνισης στην περιοχή γύρω από τους αρμούς.
Μοιράσου το στα social media