Smart Integrated Facility Management System (Smart IFMS)

 Προηγμένο Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Εγκαταστάσεων

Η Smart Technical Solutions, αντιλαμβανόμενη την ανάγκη για συνολική υποστήριξη των πελατών της που την εμπιστεύονται ήδη σε μεμονωμένες προμήθειες καινοτόμων τεχνικών προϊόντων και στην παροχή ποιοτικών τεχνικών υπηρεσιών σε όλους τους τομείς των εγκαταστάσεών τους, αποφάσισε να αναπτύξει το Smart IFMS με σκοπό την ολοκληρωμένη διαχείριση των εγκαταστάσεων των πελατών της, ώστε να τους προσφέρει τα σημαντικά οφέλη που αναφέρονται αναλυτικά πιο κάτω.

Το προφίλ των πελατών

Το Smart IFMS απευθύνεται σε κάθε είδους εταιρείες και οργανισμούς μεσαίου, μεγάλου και πολύ μεγάλου μεγέθους. Σε οργανισμούς, εταιρείες και ατομικές επιχειρήσεις μικρού ή πολύ μικρού μεγέθους, η εταιρεία συνεχίζει να παρέχει μεμονωμένα τα προϊόντα και υπηρεσίες της, που παρουσιάζονται αναλυτικά εδώ.

Γεωγραφική κάλυψη

Προς το παρόν οι περιοχές κάλυψης είναι ο νομός Αττικής και οι όμοροι νομοί (Κορινθία, Βοιωτία και Κεντρική Εύβοια). Μελλοντικά θα υπάρξει επέκταση και σε άλλες περιοχές, με απώτερο σκοπό να καλυφθεί ολόκληρη η Ελλάδα. Μέχρι τότε στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας παρέχονται μεμονωμένες υπηρεσίες καινοτόμων τεχνικών λύσεων και παραδίδονται τα αντίστοιχα προϊόντα για την επίλυση συγκεκριμένων τεχνικών προβλημάτων, χωρίς να γίνεται πλήρης διαχείριση των εγκαταστάσεων των πελατών. Αυτή είναι, εξάλλου, η δραστηριότητα της εταιρείας από το 2000 μέχρι σήμερα.

Τι είναι το Smart IFMS

Το σύστημα περιλαμβάνει οτιδήποτε αφορά άμεσα ή έμμεσα τη διαχείριση των εγκαταστάσεων σε κτίρια γραφείων, βιομηχανίες, ξενοδοχεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, δημόσιους οργανισμούς, και γενικά σε εγκαταστάσεις από κάποιο μέγεθος και πάνω, οι οποίες παρουσιάζουν κάποια πολυπλοκότητα από άποψη τεχνική, διαχειριστική και ενεργειακή. Επίσης, περιλαμβάνει βελτιώσεις και απλουστεύσεις πάνω στις διαδικασίες που ακολουθούνται μέσα σε εταιρείες και οργανισμούς.

Για την καλύτερη κατανόηση του Smart IFMS ας δούμε τι σημαίνει η κάθε λεξη της ονομασίας του συστήματος:

 1. Smart = Προηγμένο, Καινοτόμο
  Η καινοτομία και η εφαρμογή προηγμένων μεθόδων σε διάφορους τομείς είναι μία πολύ σημαντική παράμετρος, επειδή χάρη σε αυτήν εφαρμόζονται λύσεις που εξοικονομούν στους πελάτες χρόνο και χρήματα, ενώ παράλληλα εξασφαλίζουν σταθεροποίηση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών, βελτιώνουν τη λειτουργικότητα και αυξάνουν την αξιοπιστία ενός οργανισμού ή μίας επιχείρησης. Οι καινοτόμες και προηγμένες μέθοδοι αφορούν αφενός τεχνικά ζητήματα όσο και διαδικασίες.
 2. Integrated = Ολοκληρωμένη
  Η κάλυψη του facility management που παρέχει το Smart IFMS είναι συνολική, ολοκληρωμένη. Με τη σταδιακή αύξηση της εμπιστοσύνης του πελάτη προς την εταιρεία μας, του δίνεται η δυνατότητα να μας αναθέτει όλο και περισσότερους τομείς της διαχείρισης των εγκαταστάσεών του.
 3. Facilities = Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός = Υποδομές
  Οι εγκαταστάσεις αφορούν τα κτίρια και άλλες σταθερές κατασκευές. Ο εξοπλισμός αναφέρεται στα μηχανήματα, στον εξοπλισμό των γραφείων, στα οχήματα και σε οτιδήποτε άλλο λειτουργεί και χρησιμοποιείται μέσα και έξω από τις εγκαταστάσεις μίας εταιρείας ή ενός οργανισμού με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία του. Το Smart IFMS αναλαμβάνει και τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό σας, δηλαδή τη διατήρηση και τη βελτίωση όλων των υποδομών σας που σας επιτρέπουν να παράγετε τα προϊόντα σας ή να παρέχετε τις υπηρεσίες σας χωρίς ανασχέσεις και καθυστερήσεις.
 4. Management = Διαχείριση, Διοίκηση
  Η διαχείριση ή διοίκηση των υποδομών (εγκαταστάσεις και εξοπλισμός) είναι μία σύνθετη εργασία που συμπεριλαμβάνει τον καθορισμό και την τήρηση διαδικασιών, την εκπαίδευση του προσωπικού, την προμήθεια αναλωσίμων και ανταλλακτικών, την προληπτική συντήρηση, την περιοδική επιθεώρηση, επισκευές, ακόμα και την ίδια τη λειτουργία του εξοπλισμού, όπου απαιτείται ανθρώπινη παρουσία. Επίσης, περιλαμβάνει και τον συνεχή προβληματισμό για βελτιώσεις που μπορούν να γίνουν για την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας σε έναν οργανισμό ή σε μία επιχείρηση.
 5. System = Σύστημα, Συνδυασμός
  Το facility management που προσφέρει το Smart IFMS, όπως αναφέραμε και πιο πάνω, συνδυάζει την πρόληψη, τις διαδικασίες, την έγκαιρη προμήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων, την εκπαίδευση, διάφορες βελτιώσεις και άλλες παραμέτρους, που όλες μαζί συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης υποδομών, απαραίτητο για κάθε εταιρεία ή οργανισμό από ένα μέγεθος και πάνω.

Στόχος του συστήματος είναι η εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων, η μείωση της απασχόλησης των στελεχών με διαδικαστικά θέματα (μείωση κόστους ευκαιρίας), ώστε να μπορούν να αφοσιώνονται στο έργο τους, όποιο και αν είναι αυτό (πωλήσεις, βελτίωση ποιότητας, κλείσιμο μεγάλων συμφωνιών, άριστη εξυπηρέτηση των πελατών κ.ά.), η αποφυγή ανθρώπινων λαθών, η αποφυγή δυσλειτουργιών που επιφέρουν αδυναμία για σωστή και έγκαιρη εξυπηρέτηση των πελατών, η εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών εργασίας και η συνεπακόλουθη αύξηση της αποδοτικότητας του προσωπικού, η μείωση του κόστους παραγωγής και η αύξηση της κερδοφορίας, και γενικότερα η καλύτερη λειτουργία του οργανισμού και η μεγαλύτερη κερδοφορία, αν πρόκειται για επιχείρηση.

Οι συνεργάτες του Smart IFMS

Χρησιμοποιούνται επιλεγμένοι συνεργάτες που διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία και το ανθρώπινο δυναμικό για την έγκαιρη και σωστή εξυπηρέτηση. Έτσι, επιτυγχάνεται πλήρης κάλυψη όλων των αναγκών των πελατών που εμπιστεύονται στο Smart IFMS τη διαχείριση των εγκαταστάσεών τους. Τέτοιοι συνεργάτες είναι, για παράδειγμα, εταιρείες Facility Management που εξειδικεύονται η καθεμία σε έναν τομέα του Facility Management, τεχνικές εταιρείες, εταιρείες πληροφορικής, αυτοματισμών, εργολάβοι καθαρισμών και συντηρήσεων, συνεργεία χημικών καθαρισμών, γεωπόνοι, κηπουροί, συνεργεία ελαιοχρωματισμού και μονώσεων κ.ά.

Φυσικά, συχνά χρησιμοποιούνται και οι υφιστάμενοι προμηθευτές, συνεργεία και εργολάβοι με τους οποίους συνεργάζεται ένας πελάτης εδώ και χρόνια. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αναλαμβάνουμε τη διαχείριση αυτών των συμβάσεων και τον καλύτερο συντονισμό και έλεγχο αυτών των συνεργατών, με σκοπό τη μείωση δαπανών και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ποιους τομείς αναγκών καλύπτει το Smart IFMS

Το σύστημα καλύπτει τους πιο κάτω τομείς. Ο κάθε πελάτης επιλέγει τους τομείς που θέλει, τουλάχιστον για την αρχή της συνεργασίας, και στη συνέχεια μπορεί να προσθέσει και άλλους.

Σημείωση: Με γκρίζα γράμματα είναι τομείς που δεν έχουν ενεργοποιηθεί ακόμα, αλλά μπορούν να ενεργοποιηθούν εφόσον υπάρξει συγκεκριμένη ζήτηση.

 1. Περιοδικοί έλεγχοι, διαχείριση και συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (ψύξη-θέρμανση, πυρόσβεση, σύστημα ηλεκτροδότησης, ανελκυστήρες, ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος κτλ.).
 2. Μελέτες και προτάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας με διάφορες μεθόδους, με ή χωρίς αρχικό κόστος επένδυσης.*
 3. Μελέτες και προτάσεις για μείωση των βλαβών, της σταδιακής φθοράς του εξοπλισμού και γενικότερα του κόστους συντήρησης.
 4. Θέματα δομικής συντήρησης (ελαιοχρωματισμοί, στεγανοποιήσεις, μόνωση θερμότητας, ενίσχυση σκυροδέματος, καθοδική προστασία οπλισμού κ.ά.)
 5. Νέες κατασκευές και επεκτάσεις εγκαταστάσεων (ηλεκτρομηχανολογικά και δομικά), αφού προηγηθεί και η σχετική μελέτη για χαμηλό κόστος λειτουργίας της νέας κατασκευής από ενεργειακής άποψης και από διάφορες άλλες απόψεις.
 6. Αισθητικές παρεμβάσεις διαφόρων ειδών.
 7. Τακτικός καθαρισμός χώρων και περιοδικός γενικός καθαρισμός εγκαταστάσεων.
 8. Ειδικοί καθαρισμοί σε μηχανήματα και άλλο εξοπλισμό ή σε ειδικές επιφάνειες (π.χ. από γκράφιτι ή καθαρισμός αεραγωγών κλιματισμού κ.ά.).
 9. Επεξεργασία νερού για λόγους υγιεινής και προστασίας των υδραυλικών εγκαταστάσεων από διάβρωση, σκουριά, υδραυλικό πλήγμα κ.ά.
 10. Επεξεργασία αέρα, όσο αφορά θέματα ελέγχου υγρασίας, μικροβιακού φορτίου, περιεκτικότητα σε σκόνη, πρόληψη κατά κινδύνων όπως είναι η νόσος των λεγεωναρίωνκτλ.
 11. Αυτοματισμοί σε γραμμές παραγωγής για μείωση κόστους παραγόμενου προϊόντος, σταθεροποίηση ποιότητας, εξοικονόμηση ενέργειας, αύξηση παραγωγικότητας και άλλα οφέλη.*
 12. Αυτοματισμοί σε κτιριακές εγκατάστάσεις για καλύτερη λειτουργικότητα και εξοικονόμηση ενέργειας (συστήματα BEMS και άλλα).*
 13. Ενεργειακή παρακολούθηση κτιρίων και παρεμβάσεις σε διάφορες καθημερινές λειτουργίες για τη μείωση του κόστους της ηλεκτρικής και της θερμικής ενέργειας (π.χ. αυτόματη ρύθμιση της θερμοκρασίας και του φωτισμού των χώρων όλων των ορόφων ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε χώρου). Η παρακολούθηση και οι παρεμβάσεις γίνονται συνήθως δωρεάν και η αμοιβή μας είναι ένα προσυμφωνημένο ποσοστό επί της εξοικονόμησης δαπανών για ενέργεια.*
 14. Εξασφάλιση επιδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων για την υλοποίηση έργων βελτίωσης για εξοικονόμηση ενέργειας και για τον γενικότερο εκσυγχρονισμό στις λειτουργίες και τις υποδομές. Παράδειγμα: το Εξοικονομώ κατ’ οίκον.*
 15. Ενεργειακή επιθεώρηση και ενεργειακές πιστοποιήσεις από ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς, για την αύξηση της αξίας των ακινήτων. Παράδειγμα: έκδοση πιστοποιητικού ISO 50001.*
 16. Ανάλυση μείωσης κοστολογίων για όλες τις προμήθειες.
 17. Ειδικότερα, στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, μείωση των κοστολογίων με ταυτόχρονη βελτίωση της λειτουργικότητας.
 18. Τεχνική υποστήριξη και βελτίωση υποδομών σε θέματα μηχανοργάνωσης.
 19. CRM, σύστημα διαχείρισης σχέσεων με πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες: επιλογή του κατάλληλου συστήματος, αν δεν υπάρχει ήδη, ανάλυση αναγκών πελάτη, εκτέλεση έργου, παραμετροποίηση σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη, εκπαίδευση προσωπικού κτλ.: παρέχει πολλές ευκολίες, εξοικονόμηση χρόνου και αποφυγή λαθών και ζημιών.
 20. Έγκαιρη προμήθεια αναλωσίμων κάθε είδους, που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της επιχείρησης.
 21. Καλύτερη διαχείριση χώρων, για οικονομία χώρου και βελτίωση λειτουργικότητας (εισηγήσεις για αλλαγές και υλοποίησή τους).
 22. Διάφορες μορφές εσωτερικής παροχής υπηρεσιών (διανομή αλληλογραφίας, καντίνα, λειτουργία εστιατορίου, χώροι στάθμευσης, αίθουσες συνεδριάσεων και αναλώσιμα αυτών, μηχανήματα πόσιμου νερού σε διάφορα σημεία, αποκομιδή απορριμμάτων, ανακύκλωση συσκευασιών, ηλεκτρικών συσκευών και μπαταριών κ.ά.).
 23. Μυοκτονίες, απολυμάνσεις και διάφορες παρεμβάσεις όσον αφορά θέματα υγιεινής και ασφάλειας.
 24. Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας.
 25. Υπηρεσίες ιατρού εργασίας.
 26. Υπηρεσίες φύλαξης και ασφάλειας, τηλεφωνικού κέντρου, υποδοχής (ρεσεψιόν).

Όλα αυτά, και αρκετά ακόμα, ο πελάτης τα αναθέτει πλέον σε έναν συνεργάτη, στο Smart IFMS, και απαλλάσσεται εντελώς από εκατοντάδες μικρές φροντίδες. Τα στελέχη που μέχρι τώρα απασχολούνταν με αυτά τα ζητήματα μπορούν πλέον να αναδείξουν τις πραγματικές ικανότητές τους. Το ίδιο ισχύει και για τους τεχνικούς υπευθύνους για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων. Σε καμία περίπτωση δεν τους καταργούμε. Αντίθετα, τους βοηθάμε να γίνουν πολύ πιο αποδοτικοί και ουσιαστικοί στην εργασία τους, σε συνεργασία με τους δικούς μας μηχανικούς.

Ασφάλιση αστικής ευθύνης

Για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία υπάρχει ασφάλιση αστικής ευθύνης που εξασφαλίζει στους πελάτες του Smart IFMS ότι θα αποζημιωθούν στο έπακρο σε περίπτωση ανθρώπινου σφάλματος ή αβλεψίας από το προσωπικό και τους συνεργάτες μας κατά την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεών μας. Το κόστος της ασφάλισης το επιβαρύνεται η εταιρεία μας και το μέγιστο ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται από τη σύμβαση που συνάπτεται με τον πελάτη.

Έτσι, οι πελάτες του Smart IFMS απολαμβάνουν ένα ακόμα σημαντικό όφελος που δεν θα μπορούσαν να το έχουν αν αναλάμβαναν με δικό τους προσωπικό ή με μεμονωμένα εξωτερικά συνεργεία όλες τις πιο πάνω εργασίες: την αποζημίωση, είτε για άμεσες ζημιές (φθορά ή καταστροφή εξοπλισμού) είτε για έμμεσες απώλειες εισοδήματος ή πελατείας, σε περίπτωση που κάτι θα “πάει στραβά”. Νεκρός χρόνος στην παραγωγή (downtime), αδυναμία εξυπηρέτησης πελατών, ποινικές ρήτρες, καταβολές αποζημιώσεων προς πελάτες ή τρίτους και άλλες ζημιές που οφείλονται σε ανεπαρκή μέριμνα του facility management καλύπτονται ασφαλιστικά. Συνεπώς, αποκλείεται το ενδεχόμενο για σοβαρή και απρογραμμάτιστη οικονομική ζημία του πελάτη από τέτοιου είδους αιτίες, η οποία μπορεί κάλλιστα να θέσει σε κίνδυνο ακόμα και την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας μίας επιχείρησης, όπως συχνά έχει συμβεί στο παρελθόν σε εταιρείες και οργανισμούς που δεν είχαν συνεργασία με μία οργανωμένη ετιαρεία facility management που παρέχει ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης στους πελάτες της.

Τα οφέλη για τους πελάτες μας

Το Smart IFMS προσφέρει στους πελάτες που θα το υιοθετήσουν πολλά και σημαντικά οφέλη, μερικά από τα οποία αναφέρθηκαν επιγραμματικά πιο πάνω, στην παράγραφο “Τι είναι το Smart IFMS”. Εδώ θα τα αναφέρουμε πιο αναλυτικά:

 1. Ο επιχειρηματίας και τα υψηλόβαθμα στελέχη του απελευθερώνουν το χρόνο τους και τη σκέψη τους από πολλές μικρές διαδικαστικές λεπτομέρειες και βρίσκουν το χρόνο και το καθαρό μυαλό που χρειάζονται για να αναπτύξουν την επιχείρηση, ο καθένας στον δικό του τομέα.
 2. Η αποφυγή ανθρώπινων λαθών και των αρνητικών συνεπειών που αυτά τα λάθη μπορούν να έχουν είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό όφελος. Όλες οι διαδικασίες ακολουθούνται πλέον με πρόγραμμα, χωρίς να απασχολούνται τα στελέχη της επιχείρησης.
 3. Η αποφυγή δυσλειτουργιών που επιφέρουν αδυναμία για σωστή και έγκαιρη εξυπηρέτηση των πελατών. Παράδειγμα: ένα ξενοδοχείο με 100% πληρότητα, που ξαφνικά έχει πρόβλημα με τον κλιματισμό ή την ύδρευση σε μία πτέρυγα. Αυτές οι καταστάσεις προλαμβάνονται με πολύ χαμηλό κόστος, όταν ανατίθενται σε μία εταιρεία facility management, που είναι ακριβώς αυτό το αντικείμενό της και το εξασκεί ταυτόχρονα για πολλούς πελάτες της, επιτυγχάνοντας τις αντίστοιχες οικονομίες κλίμακας.
 4. Η εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών εργασίας και η αύξηση της αποδοτικότητας του προσωπικού: Όταν οι θερμοκρασίες, ο φωτισμός, η ποιότητα του αέρα και άλλοι σημαντικοί παράγοντες είναι υπό συνεχή έλεγχο, τότε το προσωπικό μπορεί να αποδίδει πολύ καλύτερα.
 5. Η μείωση του κόστους παραγωγής και η αύξηση της κερδοφορίας, είτε πρόκειται για βιομηχανική μονάδα παραγωγής υλικών αγαθών, είτε πρόκειται για μονάδα παροχής υπηρεσιών, είναι δεδομένη, μετά τις ποικίλες παρεμβάσεις των συνεργατών μας.
 6. Πρόσθετα οφέλη παρουσιάζονται σε πολλές περιπτώσεις, ανάλογα με το αντικείμενο της δραστηριότητας του κάθε πελάτη. Όλα αυτά καταγράφονται αναλυτικά στην δωρεάν προμελέτη.

Δωρεάν προμελέτη, δωρεάν παρεμβάσεις

Η προμελέτη σε όλους τους τομείς που αναπτύχθηκαν πιο πάνω γίνεται δωρεάν, για τη σύνταξη προσφοράς που παρουσιάζει και τα προβλεπόμενα οφέλη αποτιμημένα σε οικονομικά μεγέθη. Επίσης, κάποιες από τις παρεμβάσεις υπάρχει η δυνατότητα να γίνονται δωρεάν, με χρηματοδότηση δική μας ή τρίτων, και η αμοιβή μας είναι, βάσει σύμβασης, μέρος του μετρήσιμου οικονομικού οφέλους που αποκομίζει ο πελάτης από τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Ένα παράδειγμα είναι οι παρεμβάσεις στον ενεργειακό τομέα, όπου η αμοιβή της εταιρείας μας είναι – εφόσον ο πελάτης προτιμήσει μία τέτοια συμφωνία αντί της αυτοχρηματοδότησης – ένα ποσοστό από το οικονομικό όφελος που θα έχει ο πελάτης από την εξοικονόμηση ενέργειας ή από τη μείωση του κόστους της ενέργειας που θα επιτευχθεί χάρη στην παρέμβασή μας.*

Παραδείγματα καινοτόμων παρεμβάσεων

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα καινοτόμων παρεμβάσεων που προτείνει το Smart IFMS στους πελάτες που του εμπιστεύονται τη διαχείριση των υποδομών τους:

 • Εξωτερική θερμομόνωση κτιρίων, θερμομόνωση μέσω υδροφοβίας, ανακλαστικές βαφές για εξοικονόμηση ενέργειας χειμώνα και καλοκαίρι.*
 • Στεγανοποίηση κτιρίων με υλικά εμποτισμού για βαθιά αδιαβροχοποίηση των επιφανειών αντί της επικάλυψής τους με υλικά που υπόκεινται σε φθορές εξαιτίας του περιβάλλοντος.
 • Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των κλιματιστικών συστημάτων με διάφορες μεθόδους.*
 • Καθαρισμός αεραγωγών κλιματισμού για αύξηση της ψυκτικής και θερμαντικής απόδοσης και βελτίωση των συνθηκών υγιεινής των εργαζομένων.
 • Προληπτική προστασία κατά των επικαθίσεων αλάτων και καθαρισμός υφιστάμενων επικαθίσεων σε υδραυλικές εγκαταστάσεις.
 • Αντιδιαβρωτική προστασία υδραυλικών εγκαταστάσεων, γεωτρήσεων, χαλύβδινου οπλισμού σκυροδέματος κ.ά. μεταλλικών κατασκευών.
 • Εναλλακτικές μορφές παροχής ή αυτόνομης παραγωγής ενέργειας και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας.*
 • Οργανικά υλικά απόσμησης αποχετεύσεων και διάσπασης λιπών και άλλων επικαθίσεων.
 • Σύστημα απώθησης τρωκτικών, για την αποφυγή ζημιών και για λόγους υγιεινής.
 • και πολλές ακόμα βελτιώσεις εγκαταστάσεων και εξοπλισμού που παρουσιάζονται αναλυτικά στις ενότητες Προϊόντα & Υπηρεσίες και Πελάτες & Εφαρμογές του δικτυακού τόπου μας.

Ειδικές εκπτώσεις και δωρεάν παροχές στους πελάτες του Smart IFMS

Οι πελάτες του Smart IFMS δικαιούνται ειδικές εκπτώσεις σε όλα ανεξαιρέτως τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Smart Technical Solutions. Επιπλέον, σε αρκετές περιπτώσεις, η εταιρεία, προκειμένου να επιτύχει την πιο ολοκληρωμένη τεχνική κάλυψη του πελάτη δεν χρεώνει την εγκατάσταση εξοπλισμού που της ανήκει προκειμένου να επιτύχει κάποια θετικά αποτελέσματα στις εγκαταστάσεις του πελάτη, με παράλληλη διευκόλυνση των τεχνικών της και μείωση των κοστολογίων της. Δύο τέτοια παραδείγματα είναι τα εξής:

 • Η δωρεάν εγκατάσταση ενός ή περισσότερων δακτυλίων επεξεργασίας νερού MERUS σε κυκλώματα ψύξης, θέρμανσης, ατμοποίησης, ζεστού νερού χρήσης και όπου αλλού απαιτούνται κανονικά τακτικοί χημικοί καθαρισμοί για την απομάκρυνση των επικαθίσεων αλάτων που μειώνουν τη θερμαντική ή ψυκτική απόδοση του εξοπλισμού.
 • Η εφαρμογή του διαφανούς προστατευτικού προϊόντος NANO4-FURNITURE σε υφασμάτινα έπιπλα που χρειάζονται τακτικούς καθαρισμούς λόγω της συχνής χρήσης τους (για μείωση του κόστους καθαρισμού και βελτίωση της εμφάνισής τους), ή, αντίστοιχα, εφαρμογή του NANO4-TEXTILE στον ιματισμό ξενοδοχείου που χρειάζεται τακτικά πλυσίματα μετά από κάθε χρήση (για εξοικονόμηση απορρυπαντικού και αύξηση της διάρκειας ζωής του ιματισμού και άλλα οφέλη).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Smart IFMS επικοινωνήστε μαζί μας.

______________________________

* Για τα θέματα ενέργειας δείτε και τη σελίδα ESCO.

Μοιράσου το στα social media