«Ecolifestyle»
Θαλαμηγοί, Γιωτ, Σκάφη Αναψυχής,
Ταχύπλοα, Υπερταχύπλοα

(English translation follows)

Η Smart Technical Solutions, σε συνεργασία με ελληνικά και ξένα ναυπηγεία που έχουν επανειλημμένα λάβει διεθνείς διακρίσεις και βραβεία, προσφέρει τα υψηλής αισθητικής, λειτουργικότητας και ποιότητας γιωτ και σκάφη αναψυχής της σειράς Ecolifestyle».

Οι θαλαμηγοί και τα σκάφη «Ecolifestyle» ενσωματώνουν πολλές από τις καινοτόμες και οικολογικές τεχνολογίες της Smart Technical Solutions: επεξεργασία νερού και υγρών αποβλήτων, αντιδιαβρωτική και αντιρρυπαντική προστασία επιφανειών, καθοδική προστασία, τεχνολογίες θερμομόνωσης και στεγανοποίησης, προηγμένα υλικά ηχομόνωσης και απορρόφησης κραδασμών μικρού όγκου και υψηλής απόδοσης, ειδικές βαφές και πολλές ακόμα.

Τα συνεργαζόμενα ναυπηγεία διαθέτουν υπερσύγχρονο εξοπλισμό και είναι σε θέση να κατασκευάζουν πλοία οποιουδήποτε τύπου με μέγιστο μήκος τα 200 μέτρα, με ιδιαίτερη εξειδίκευση στην κατασκευή πολυτελών θαλαμηγών, με κύριο υλικό κατασκευής το αλουμίνιο και άλλα κράματα.

Στα ναυπηγεία γίνονται ελασματουργικές εργασίες με χάλυβα, ανοξείδωτο και αλουμίνιο. Επίσης, γίνονται σωληνουργικές εργασίες με σύγχρονα υλικά όπως το cunifer, που είναι ένα κράμα χαλκού (Cu), νικελίου (Ni) και σιδήρου (Fe), το πολυπροπυλένιο και το πολυαιθυλένιο, αλλά και ο χάλυβας, το αλουμίνιο και το INOX.

Επίσης, στα ναυπηγεία γίνεται κατασκευή ανοξείδωτου εξοπλισμού, κατασκευές συστημάτων αγκυροβολίας και πρόσδεσης, καθώς επίσης και κατασκευή θυρών και γερανών. Φυσικά, για την ολοκλήρωση των εργασιών της κατασκευής ενός σκάφους ή μίας πολυτελούς θαλαμηγού ανατίθενται στους πιο αξιόπιστους και έμπειρους κορυφαίους υπεργολάβους παγκοσμίως πολλές διαφορετικές εξειδικευμένες εργασίες που απαιτούν ιδιαίτερη τεχνογνωσία.

Η μελέτη και η σχεδίαση των σκαφών γίνεται από επιστημονικό προσωπικό που διεξάγει έρευνες όσον αφορά την ταχύτητα και τα υπερταχύπλοα σκάφη, καθώς επίσης και την εφαρμογή των πιο σύγχρονων «πράσινων» τεχνολογιών. Οι μέγιστες ταχύτητες που αναπτύσσουν τα υπερταχύπλοα σκάφη μας, κατασκευασμένα από ειδικά ελαφριά και ανθεκτικά κράματα αλουμινίου, υπερβαίνουν τους 60 κόμβους.

Τα μεγέθη των σκαφών και των θαλαμηγών μας συνήθως κυμαίνονται μεταξύ 20 και 100 μέτρων, χωρίς να αποκλείονται μικρότερα ή μεγαλύτερα έργα.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να σας στείλουμε φωτογραφικό υλικό από σκάφη και θαλαμηγούς μας, καθώς επίσης και για να οργανώσουμε μία πρώτη συνάντηση με την επιστημονική ομάδα των σχεδιαστών μας κατά την οποία θα έχετε επίσης την ευκαιρία να δείτε και να πιάσετε με τα χέρια σας πολλά από τα υλικά κατασκευής και κατασκευαστικά τμήματα των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των έργων μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο email: [email protected] ή στο κινητό: 6937057281.

Το ενημερωτικό υλικό που μπορούμε να σας στείλουμε με email μετά την πρώτη επικοινωνία σας μαζί μας περιλαμβάνει τα εξής:

 • εξωτερικές φωτογραφίες σκαφών και θαλαμηγών που έχουν κατασκευάσει τα ναυπηγεία με τα οποία συνεργαζόμαστε
 • λεπτομερείς φωτογραφίες των πολυτελών εσωτερικών χώρων τους
 • κατάλογο με ιδέες για διακόσμηση, επένδυση και έπιπλα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, με ξύλο teak και άλλα οικολογικά υλικά υψηλής αισθητικής και με εξειδικευμένες τεχνικές όπως αυτή
 • αναλυτική περιγραφή των τεχνικών λεπτομερειών που καθιστούν τις θαλαμηγούς και τα σκάφη μας κορυφαία από την άποψη της ασφάλειας, της αισθητικής, της λειτουργικότητας, της ποιότητας κατασκευής και της αντοχής
 • αναλυτική περιγραφή των «πράσινων» τεχνολογιών που εφαρμόζουμε στις κατασκευές μας
 • σχέδια σκαφών και θαλαμηγών που δεν έχουν ακόμα κατασκευαστεί, αλλά κάποια από αυτά έχουν ήδη βραβευτεί σε διεθνείς διαγωνισμούς
 • πιστοποιήσεις των πιο έγκυρων διεθνών οργανισμών
 • διεθνή βραβεία και παγκόσμιες πρωτιές από τους σημαντικότερους διεθνείς οργανισμούς

Ανακατασκευή και αναβάθμιση μεταχειρισμένων σκαφών

Σχετικά με αυτή τη δυνατότητα, ζητήστε μας πληροφορίες στο [email protected].

______________________________________________________________

“Ecolifestyle”
Luxury Yachts, Recreational Vessels,
Cruisers, Powerboats, Super Speedboats,
Superyachts, Mega Yachts

The Greek technical and commercial company Smart Technical Solutions, in collaboration with domestic and foreign shipyards which have been repeatedly awarded by international organizations, presents the “Ecolifestyle” yachts of high aesthetic quality, functionality, and construction standards.

The “Ecolifestyle” yachts and cruisers integrate many of the innovative green technologies of Smart Technical Solutions: water and sewage treatment, anti-corrosion and anti-stain protection of surfaces, cathodic protection, thermal insulation and waterproofing technologies, advanced sound insulation and vibrations absorption materials with small volume and high performance, special paints and many more.

The collaborating shipyards possess state-of-the-art equipment and are able to build ships of all types with maximum length overall 200 meters, being particularly specialized in the construction of luxury yachts, mainly using aluminum and other alloys.

In the shipyards, rolling mill working processes take place with steel, stainless steel and aluminum. Moreover, pipeworks are carried out with modern materials such as a special alloy of copper (Cu), nickel (Ni) and iron (Fe) called cunifer, polypropylene and polyethylene, as well as with conventional materials, such as steel, aluminum and INOX.

Furthermore, in the shipyards is held construction of stainless steel equipment, anchoring and mooring systems, doors and cranes. Of course, for the completion of the construction of our cruisers and luxury yachts several specialized and knowhow-demanding works are assigned to the most reliable, experienced, elite and superior subcontractors worldwide.

The studying and designing of our vessels is carried out by science personnel who conduct researches on the speed and the super-speedboats, as well as on the application of the most state-of-the-art green technologies. The maximum speeds of our super-speedboats, made of special lightweight and high strength, durable aluminum alloys, exceed 60 knots.

The sizes of our cruisers and yachts usually range from 20 to 100 meters length overall, but smaller or bigger projects are also possible.

For further information and in order to have us send you photos of our cruisers and yachts, as well as in order to organize a first meeting with the scientific team of our designers during which you will be given the opportunity to see and touch with your own hands many of the construction materials and interior and exterior parts of our vessels, please contact us on the email address: [email protected] or call: +306937057281.

The informative material which we can send you by email after you contact us comprises:

 • exterior photos of cruisers and yachts which have been built by the shipyards we collaborate with
 • detailed photos of their luxurious interior spaces
 • brochure with ideas for the decoration, coating, furniture, interior and exterior made of teak wood and other green, high-end materials and with special techniques like this one
 • analytical description of the technical details which make our yachts and cruisers top-end from the aspects of security, aesthetics, functionality, construction quality and endurance
 • analytical description of the green technologies we apply in our projects
 • designs of yachts and cruisers which have not yet been built, yet some of them have already been awarded in international competitions
 • certifications from the most reputable third parties worldwide
 • international awards and worldwide first places in competitions held by the most notable international organizations

Reconstruction, refurbishment and upgrading of second hand vessels

Regarding this possibility, please ask us for information by sending an email to: [email protected].

Μοιράσου το στα social media