Σύστημα EFC

(Electrostatic Fluid Cleaner)
του γερμανικού οίκου FRIESS

Δείτε και το δικτυακό τόπο του κατασκευαστή

Ηλεκτροστατικός Καθαρισμός & Αφύγρανση Λαδιού σε μετασχηματιστές, πυκνωτές και υδραυλικές πρέσες με την τροχήλατη συσκευή EFC που συνδέεται παράλληλα και λειτουργεί χωρίς διακοπή της παραγωγής με πολλά πλεονεκτήματα έναντι των συστημάτων διαχωρισμού σωματιδίων με φυγοκέντριση και των κοινών φίλτρων λαδιού.

Τα προβλήματα που λύνει το σύστημα EFC στις υδραυλικές πρέσες

Το 70 – 80% των ζημιών σε υδραυλικές εγκαταστάσεις λαδιού στις υδραυλικές πρέσες οφείλονται σε σωματίδια βρωμιάς που αιωρούνται μέσα στο λάδι, παρά την τοποθέτηση φίλτρων σε διάφορα σημεία των κυκλωμάτων. Τα σωματίδια αυτά, διαστάσεων συνήθως από 0,01 έως 100 μικρών, προξενούν τα ακόλουθα προβλήματα:

1. Με την τριβή πάνω στις μεταλλικές επιφάνειες του κυκλώματος πολλαπλασιάζονται γρήγορα.
2. Η τριβή αυτή φθείρει σημαντικά μέρη της εγκατάστασης, όπως έμβολα, αντλίες κτλ.
3. Η επιφάνεια των σωματιδίων δρα ως καταλύτης που επιταχύνει την οξείδωση του λαδιού.
4. Σε συνδυασμό με προϊόντα της οξείδωσης φράζουν λεπτούς αγωγούς και βαλβίδες.
5. Η οξείδωση και η μηχανική φθορά της δεξαμενής, των αγωγών, των αντλιών, των κυλίνδρων κτλ. οδηγεί σε διαρροές λαδιού και ξαφνικές ζημιές με μεγάλο κόστος επισκευής.

Αρχή λειτουργίας του συστήματος

Η τροχήλατη συσκευή ηλεκτροστατικού καθαρισμού λαδιού EFC (Electrostatic Fluid Cleaner) του οίκου FRIESS συνδέεται με τη δεξαμενή λαδιού, έτσι ώστε μία ποσότητα λαδιού να ανακυκλοφορεί περνώντας διαρκώς μέσα από τη συσκευή, ενώ οι μηχανές (π.χ. υδραυλική πρέσα) συνεχίζουν να δουλεύουν ή είναι σταματημ. Ο καθαρισμός επιτυγχάνεται με μία νέα τεχνολογία που είναι παγκόσμια ευρεσιτεχνία του οίκου FRIESS, η οποία στηρίζεται στη διέλευση του λαδιού ανάμεσα σε δύο στοιχεία που έχουν μεταξύ τους διαφορά δυναμικού 14.000 Volt και έλκουν ακαριαία προς το μέρος τους όλα τα αιωρούμενα σωματίδια διαμέτρου μέχρι και 0,05 μικρών, με αποτέλεσμα το λάδι να βγαίνει από τη συσκευή εντελώς καθαρό.Επιπλέον, σε δεύτερη φάση, προαιρετικά, η συσκευή αφαιρεί την υγρασία από το λάδι. Αυτή η δυνατότητα προτείνεται μόνο σε περιπτώσεις όπου γνωρίζουμε ότι το λάδι περιέχει υγρασία.


Πεδία εφαρμογής & οφέλη

 1. Σε περιπτώσεις μηχανών, όπως οι ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΠΡΕΣΕΣ, που για τη λειτουργία τους απαιτούνται σημαντικές ποσότητες λαδιού, το κόστος της περιοδικής αντικατάστασης του είναι υψηλό, καθώς συμπεριλαμβάνει
  α) το καθαυτό κόστος του λαδιού,
  β) εργατοώρες,
  γ) το σταμάτημα της παραγωγής και
  δ) το κόστος της απομάκρυνσης του παλιού λαδιού σύμφωνα με τους κανόνες της προστασίας του περιβάλλοντος.
  Με το σύστημα EFC το λάδι διατηρεί την άριστη ποιότητά του για πολλές δεκαετίες! Ο οίκος FRIESS αναλαμβάνει την περιοδική ανάλυση της ποιότητας του λαδιού σας με χαμηλό κόστος, ώστε να διαπιστώσετε και μόνοι σας του λόγου το αληθές.
 2. Επίσης, το κόστος και η καθυστέρηση του καθαρισμού της δεξαμενής καταργούνται.
 3. Ομοίως, εξοικονομείται ο χρόνος που απαιτείται για το πλύσιμο ολόκληρου του κυκλώματος.
 4. Τα φίλτρα χρειάζονται πολύ πιο σπάνια έως καθόλου καθαρισμό.
 5. Ελαχιστοποιούνται οι μηχανικές φθορές, οι οξειδώσεις, οι διαρροές, οι ζημιές, τα σταματήματα της παραγωγής. Μία ζημιά να αποφευχθεί, έχει αποσβεστεί το κόστος αγοράς του EFC.
 6. Είναι σημαντικό για το περιβάλλον να μην πετιούνται τόσοι τόνοι λαδιού κάθε χρόνο.
 7. Σημαντικά οφέλη προσφέρει το σύστημα EFC και σε ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΥΚΝΩΤΕΣ μέσης και υψηλής τάσης, όπου για λόγους ασφαλείας και σωστής λειτουργίας του δικτύου διανομής πρέπει το λάδι τους να είναι εντελώς απαλλαγμένο από σωματίδια, ώστε η αγωγιμότητά του να είναι πρακτικά μηδενική.
 8. Το σύστημα EFC ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ σε περιπτώσεις λαδιού με πολλούς ρύπους, όπως είναι για παράδειγμα το λάδι λίπανσης μηχανών.
 9. Το σύστημα EFC ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ για καθαρισμό βρώσιμων λαδιών (π.χ. ελαιόλαδο).

Πλεονεκτήματα της συσκευής EFC σε σύγκριση με τα φίλτρα λαδιού

 1. Καθαρίζει το λάδι 100 φορές καλύτερα από το καλύτερο συμβατικό φίλτρο λαδιού, αφού κατακρατά σωματίδια μέχρι 0,05 μικρών έναντι των 5 μικρών που ισχύει για τα φίλτρα, το δε ιξώδες του λαδιού δεν μειώνεται, καθώς το λάδι δεν οξειδώνεται πλέον.
 2. Δεν προκαλεί πτώση πίεσης, αφού συνδέεται παράλληλα και όχι σε σειρά.
 3. Η σύνδεση και η αποσύνδεση είναι απλή και δεν απαιτεί διακοπή λειτουργίας της εγκατάστασης.
 4. Μία συσκευή EFC μπορεί να καλύψει περισσότερες από μία υδραυλικές εγκαταστάσεις, αφού μεταφέρεται εύκολα πάνω στους τροχούς της.
 5. Λειτουργεί χωρίς επίβλεψη 24 ώρες το 24ωρο, ακόμα και όταν οι μηχανές είναι σταματημένες.
 6. Τα στοιχεία κατακράτησης σωματιδίων έχουν πολύ μεγαλύτερη χωρητικότητα από των φίλτρων.
 7. Η συσκευή ειδοποιεί με alarm, όταν το στοιχείο χρειάζεται αντικατάσταση.

Πλεονεκτήματα της συσκευής EFC σε σύγκριση με τη φυγοκέντριση

Σε σύγκριση με τα συστήματα διαχωρισμού σωματιδίων με φυγοκέντριση το βασικό πλεονέκτημα του συστήματος EFC είναι ότι επιτυγχάνει καλύτερο διαχωρισμό σωματιδίων και κατά συνέπεια μεγαλύτερο χρόνο ζωής του λαδιού και μικρότερη ανάγκη για συχνούς καθαρισμούς. Αυτός είναι ο λόγος που αρκετές εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη προτιμούν αυτή τη μέθοδο για τον καθαρισμό του λαδιού των μετασχηματιστών και των πυκνωτών τους.

Μεγάλοι πελάτες της τεχνολογίας EFC

 1. Εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Γερμανία και σε άλλες χώρες
 2. Βιομηχανίες αυτοκινήτων στη Γερμανία και σε άλλες χώρες
 3. Μεταλλουργίες και άλλοι μεγάλοι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας στη Γερμανία, με εφαρμογές του συστήματος και σε μετασχηματιστές αλλά και σε υδραυλικές πρέσες. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις πιο κάτω χαλυβουργίες στη Γερμανία:
  1. Benteler AG, Paderborn Presses for tubes to make axles for cars
  2. Benteler AG, Wartung Bending of tubes for hydraulic pipelines
  3. Federnwerk Grüber, Hagen Pressing steel springs
  4. GETRAG, Ludwigsburg Production of gear boxes
  5. Oekametall Oehlhorn, Bamberg Forming of sheet metal parts
  6. Trierer Walzwerke GmbH Rolling mill
  7. Hoesch Rothe Erde AG, Lippstadt Forging steel
  Ονόματα και τηλέφωνα αρμοδίων στις πιο πάνω εταιρείες είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.
 4. Πολλοί κατασκευαστές CNC και άλλων μηχανών επεξεργασίας μετάλλων με υδραυλικό σύστημα προτείνουν το σύστημα EFC για τον καθαρισμό του λαδιού. Ένα παράδειγμα είναι η ρώσικη εταιρεία ERESPO-IMPEX Ltd. που ανήκει στον Όμιλο Ryazan Group.
 5. Για μία ενδεικτική λίστα μεγάλων πελατών του συστήματος EFC πατήστε εδώ.

Περιγραφές εφαρμογών & προτάσεις προς πελάτες

 1. Δείτε τη σελίδα:
  Καθαρισμός Κυκλώματος Λαδιού σε Υδραυλικές Πρέσες Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)
 2. Ζητήστε μας να σας στείλουμε αναλυτικές περιγραφές εφαρμογών που έχουν γίνει, στα Αγγλικά (case studies).

Τύποι και Μεγέθη

Υπάρχουν 4 μεγέθη, από τα οποία τα 3 μεγαλύτερα διατίθενται και με σύστημα αφύγρανσης:

 1. brochure EFC D2.pdf
 2. brochure EFC D4 – EFC D4-1E.pdf
 3. brochure EFC D8 – EFC D8-1E.pdf
 4. brochure EFC D16 – EFC D16E.pdf

Άλλα προϊόντα του οίκου FRIESS

Δείτε τη σελίδα:
Skimmer FRIESS
Σύστημα εξαφρισμού δεξαμενών: Επιφανειακά περιστρεφόμενος ελαστικός σωλήνας εξαφρισμού (skimmer) που απομακρύνει ό,τι κολλώδες επιπλέει στην επιφάνεια νερού, σαπουνελαίου, υγρών αποβλήτων κ.ά. υγρών.

Επίσης δείτε τον αγγλικό δικτυακό τόπο του οίκου, που αναφέρεται μόνο στο skimmer και όχι στο σύστημα EFC.

Μοιράσου το στα social media