Blitz Electric Protection*

Προϊόντα και Υπηρεσίες Προστασίας
Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
& Ηλεκτρολογικού – Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

* Η Blitz Electric Protection αποτελεί τμήμα της Smart Technical Solutions.

Σημείωση: Όλα τα προϊόντα της σειράς Blitz Electric Protection επιτυγχάνουν ακόμα μεγαλύτερη προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας, όταν συνδυάζονται με το καινοτόμο Σύστημα Εξοικονόμησης Ηλεκτρικής Ενέργειας STS.

Η τεχνολογία Blitz Electric Protection συμπεριλαμβάνει τα εξής:

 • αντικεραυνική προστασία
 • προστασία έναντι κρουστικών φορτίων
 • προστασία έναντι υπερτάσεων
 • αντιμετώπιση υποτάσεων
 • σταθεροποίηση τάσης
 • προστασία από απώλεια ουδετέρου
 • UPS (αδιάλειπτη παροχή ισχύος)
 • προστασία έναντι παρασίτων και αρμονικών
 • μετασχηματιστές απομόνωσης
– Πόσο πιθανό είναι να συμβεί ζημιά εξαιτίας κακής ποιότητας ηλεκτροδότησης;
– Πόσο σοβαρή μπορεί να είναι μία τέτοια ζημιά;
– Τι μέτρα έχει λάβει η ΔΕΗ για την προστασία των καταναλωτών;

Διαβάστε την επιστολή του Συνήγορου του Πολίτη προς τη ΔΕΗ, για να καταλάβετε πόσο πιθανό και πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα, αν δεν είχατε μέχρι τώρα την ατυχία να έχετε αποκτήσει προσωπική εμπειρία!

Στην Blitz Electric Protection μελετούμε το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ηλεκτρική εγκατάσταση και σχεδιάζουμε μια ολοκληρωμένη λύση με υψηλό επίπεδο προστασίας, διαλέγοντας πάντα τα κορυφαία προϊόντα προστασίας της αγοράς.

Στη συνέχεια μπορείτε να βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα προστασίας που έχουμε σχεδιάσει και εφαρμόσει στη βιομηχανία αλλά και σε μικρότερες εγκαταστάσεις, για να αντιμετωπίζουν μια ευρεία γκάμα αιτίων που προκαλούν ηλεκτρικές βλάβες.

Πάντα όμως μπορούμε να σχεδιάζουμε εξαρχής μια λύση για κάθε ειδική ανάγκη ηλεκτρικής προστασίας.


Blitz Surge Protectors (BSP)
Αντικεραυνική προστασία & προστασία από στιγμιαίες υπερτάσεις

Τα κρουστικά και κεραυνικά φαινόμενα είναι ακραία φαινόμενα που στιγμιαία (σε χρόνο 1-3 nanosec, δισεκατομμυριοστών του δευτερολέπτου), εκτοξεύουν την εισερχόμενη τάση σε αρκετές χιλιάδες Volts. Τέτοιες στιγμιαίες υπερτάσεις είναι εξαιρετικά επικίνδυνες για τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό μιας εγκατάστασης.

Αυτά τα φαινόμενα κρουστικών υπερτάσεων συνοδεύονται και από ισχυρότατες υπερεντάσεις της τάξης των μερικών δεκάδων ή και εκατοντάδων χιλιάδων Amperes, που όχι μόνο αποτελούν κίνδυνο για την ηλεκτρική εγκατάσταση αλλά πολλές φορές έχουν οδηγήσει και σε πυρκαγιές κτιρίων.

Δημιουργούνται κυρίως από κεραυνούς που πέφτουν πάνω στα καλώδια διανομής ή από βραχυκυκλώματα μέσα στην εγκατάσταση.

Στην Blitz Electric Protection μελετούμε το πρόβλημα της εγκατάστασης και σχεδιάζουμε την κατάλληλη αντικεραυνική προστασία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων αλλά και την προστασία έναντι λοιπών κρουστικών φαινομένων, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία Stikesorb της Raycap.

Χάρη στην τελευταίας γενιάς τεχνολογία υλικών των στοιχείων αυτών, τα επίπεδα προστασίας που παρέχουν είναι τα κορυφαία στον κόσμο σήμερα με χαρακτηριστικά όπως: Χρόνος Αντίδρασης < 1nsec, SRV <1200V, Ικανότητα Απαγωγής Kρουστικής Έντασης (Ιmax) μέχρι 200kAmpers.

Tα στοιχεία Strikesorb δεν αχρηστεύονται μετά την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων και η αποτελεσματικότητα τους διατηρείται αμείωτη σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους. Συνοδεύονται από 10ετή εγγύηση.

Blitz Surge Protectors Plus (BSP Plus)

Αντικεραυνική προστασία & προστασία ευρείας απόκρισης από στιγμιαίες υπερτάσεις. Αποκοπή κατά 50% παρασίτων και αρμονικών περιττής τάξης.

Με την τοποθέτηση ειδικών πηνίων (reactrors) μετά τα στοιχεία Strikesorb, επιτυγχάνουμε την περαιτέρω μείωση της παραμένουσας τάσης SRV στα 600Volts.Επίσης, μικρότερες υπερτάσεις μεγαλύτερης διάρκειας (της τάξης των msec), που δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπισθούν από τα Strikesorb αλλά επίσης μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρές βλάβες σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό, μειώνονται κατά 80% από τα πηνία reactors.

Τα Blitz Surge Protectors Plus, εκτός των κεραυνικών και κρουστικών φαινομένων, προστατεύουν αποτελεσματικά και από μικρότερα φαινόμενα στιγμιαίων υπερτάσεων (<1200V), που δημιουργούνται από ξαφνικά black-outs και επανατροφοδοτήσεις, όπως επίσης και από υπερτάσεις σαν αποτέλεσμα της συμβολής κορυφών τάσεων σε διακοπτικά στοιχεία (πχ inverters), που λειτουργούν παράλληλα στην ηλεκτρική εγκατάσταση. Γενικότερα, εξομαλύνουν την τάση τροφοδοσίας σε απότομες μεταβολές της.

Η λειτουργία των πηνίων αποκόπτει επίσης παράσιτα και “κακές” αρμονικές μέχρι και 50%.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα συστήματα Blitz Surge Protectors Plus δεν ενδείκνυνται σε παροχές που υπάρχουν έντονα φαινόμενα υποτάσεων δικτύου (πάνω από 7% της ονομαστικής τάσης), αφού τα πηνία δημιουργούν περαιτέρω υπόταση της τάξης του 3% και έτσι είναι δυνατόν η τάση τροφοδοσίας να φτάσει έξω από τα όρια ασφαλούς λειτουργίας (+/-10%).
Για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων υποτάσεων απαιτείται σύστημα σταθεροποίησης τάσης Blitz VStabilazer (BVS-N) (βλ. πιο κάτω).

Τα συστήματα Blitz Surge Protectors Plus διατίθενται σε διαφορετικές εκδόσεις παροχών (μονοφασικά ή τριφασικά) και ισχύος (kVA), ανάλογα με το φορτίο.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα συστήματα BSP και BSP Plus πατήστε εδώ.

Blitz VStabilazer (BVS-N)
Πλήρης σταθεροποίηση εισερχόμενης τάσης. Ενισχυμένη αντικεραυνική προστασία & προστασία από στιγμιαίες υπερτάσεις- Πλήρης αποκοπή παρασίτων και αρμονικών περιττής τάξης-Προστασία από Απώλεια Ουδετέρου-Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (economy mode)

Το σύστημα σταθεροποίησης τάσης Blitz VStabilazer περιέχει όλες τις παραπάνω διατάξεις (Strikesorb, reactors) για προστασία έναντι κρουστικών και στιγμιαίων υπερτάσεων, αλλά διαθέτει και τρία επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

 • Σταθεροποίηση εισερχόμενης τάσης με εύρος ±15% και ταχύτητα διόρθωσης 80V/sec. Η σταθεροποίηση γίνεται ανεξάρτητα ανά φάση.
 • Πλήρη προστασία και συνεχή λειτουργία σε περίπτωση απώλειας ουδετέρου. Το σύστημα παρέχει κανονικά τάση ακόμη και αν έχει διακοπεί ο ουδέτερος αγωγός της παροχής.
 • Σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας(economy mode). Διάταξη η οποία εξοικονομεί την καταναλισκόμενη ενέργεια κατά 10-15%.

Τα συστήματα σταθεροποίησης τάσης Blitz VStabilazer είναι κορυφαία συστήματα τα οποία προστατεύουν ολοκληρωτικά μια ηλεκτρική εγκατάσταση ή παραγωγικό εξοπλισμό, σχεδόν από κάθε πιθανό ηλεκτρικό φαινόμενο που μπορεί να προξενήσει βλάβη.

Τα συστήματα Blitz VStabilazer διατίθενται σε διαφορετικές εκδόσεις παροχών (μονοφασικά ή τριφασικά) και ισχύος (kVA), ανάλογα με το υπό προστασία φορτίο.

UPS (Riello)
Συστήματα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος

Απαραίτητα συστήματα, εκεί όπου η αδιάλειπτη παροχή ισχύος αλλά και η υψηλή προστασία είναι ανάγκη, τα UPS της Ιταλικής RIELLO UPS MANUFACTURING Ltd (Europe’s Leading Manufacturer 2004, FROST & SULLIVAN market research) είναι κατάλληλα για τροφοδοσία υπολογιστών, τηλεπικοινωνιακών φορτίων, ιατρικών μηχανημάτων, μηχανημάτων επεξεργασίας ήχου εικόνας κτλ.Τα UPS Riello διατίθενται σε διαφορετικές εκδόσεις παροχών (μονοφασικά ή τριφασικά), ισχύος (kVA) και αυτονομίας, ανάλογα με το υπό προστασία φορτίο.

Λοιπά συστήματα προστασίας

Η Blitz Electric Protection διαθέτει επίσης ειδικά συστήματα ηλεκτρικής προστασίας όπως μετασχηματιστές απομόνωσης, μετρητικά συστήματα, αναλυτές ενέργειας, καταγραφικά κτλ.

Συνεργασίες

Στη διάρκεια της πορείας μας είχαμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε και να προτείνουμε και να εφαρμόσουμε λύσεις σε διακεκριμένους οργανισμούς και επιχειρήσεις όπως τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρείες, τράπεζες, βιομηχανίες κτλ., ανάμεσα στις οποίες είναι οι εξής:

ΔΕΗ
ALPHABANK
VIANEX, Φαρμακευτική Βιομηχανία
SHELL
J&P-ΑΒΑΞ, Κατασκευαστική
BP
EUROBANK
AKTOR, Κατασκευαστική
METKA-RODAX (Mytilineos Group)
AEGEAN OIL
BOVIS LEND LEASE
TROFINKO, Κατεψυγμένα Τρόφιμα
KARAMOLENGOS, Αρτοποιία
KLEVA PHARMACEUTICALS
NIREAS, Ιχθυοτροφεία

Μοιράσου το στα social media