Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-2282212

Αλεξικέραυνα και Γειώσεις

Αλεξικέραυνα και Γειώσεις

Η Smart Technical Solutions αναλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση αλεξικέραυνων και γειώσεων.

  • Υλικά Αντικεραυνικής Προστασίας
  • Υλικά Γειώσεων
  • Απαγωγείς Υπερτάσεων
  • Εξωθερμικές Συγκολλήσεις

Για τη μελέτη και υποβολή προσφοράς επικοινωνήστε μαζί μας. Επίσης, μπορείτε να δείτε μερικές ακόμα πληροφορίες σχετικά με την προστασία εγκαταστάσεων στη σελίδα BLITZ ELECTRIC PROTECTION.