BELCAN-C & BELCAN-C100

καθαριστικό, απολυμαντικό, αποσμητικό υγρό

οικολογικό υποκατάστατο της χλωρίνης,
πιο αποτελεσματικό και πιο οικονομικό
λόγω της μεγάλης αραίωσης που επιδέχεται

Εγκεκριμένο και για βιομηχανίες τροφίμων και άλλους χώρους HACCP

Το BELCAN-C είναι ένα ειδικό υγρό προϊόν με πολύ ισχυρή απολυμαντική και αποσμητική ικανότητα το οποίο χρησιμοποιείται για καθαρισμό, απολύμανση και απόσμηση χώρων, μηχανημάτων και εγκαταστάσεων. Είναι πολύ πιο αποτελεσματικό από τη χλωρίνη και από τη φαινόλη (βλ. πίνακα 1 πιο κάτω), είναι δε και πιο οικονομικό, επειδή χρησιμοποιείται με πολύ μεγαλύτερη αραίωση.

Για όσους δεν το γνωρίζουν, αναφέρουμε εδώ ότι το χλώριο είναι η βάση του δηλητηριώδους αερίου που χρησιμοποιήθηκε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ως χημικό όπλο, το οποίο μάλιστα στη συνέχεια απαγορεύτηκε με διεθνή σύμβαση να χρησιμοποιείται ως όπλο. Παρόλα αυτά, εμείς συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε χλωρίνη και άλλα απολυμαντικά προϊόντα που περιέχουν άφθονο χλώριο για να απολυμαίνουμε τα σπίτια μας και τους επαγγελματικούς χώρους όπου ζούμε και κινούμαστε καθημερινά, αδιαφορώντας για τη ζημιά που κάνουμε στους πνεύμονές μας εισπνέοντας τις αναθυμιάσεις τους! Συνεπώς, μάλλον θα είναι καλύτερα να μην εμπιστευόμαστε όσα ξέρουμε ήδη από παλιά, επειδή συνήθως εκεί υπάρχει μία κρυφή παγίδα.

Το BELCAN-C περιέχει ειδικές απολυμαντικές ουσίες, χημικά και αρωματικά πρόσθετα, επιφανειακώς ενεργές ουσίες, διάφορα άλλα ειδικά πρόσθετα, η συνδυασμένη δράση των οποίων έχει σαν αποτέλεσμα την μεγάλη καθαριστική, απολυμαντική και αποσμητική ικανότητα του προϊόντος.

– Είναι κατάλληλο για ξενοδοχεία, κτίρια, κατοικίες, βιομηχανίες τροφίμων, ποτών, τυροκομεία, σφαγεία, εκτροφεία ζώων, ζαχαρουργεία, εστιατόρια, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία κτλ.
– Χρησιμοποιείται επίσης με άριστα αποτελέσματα για τον καθαρισμό και την απολύμανση των κάδων απορριμμάτων. (Για την απόσμηση των κάδων απορριμμάτων με οργανικό προϊόν με βακτήρια που δημιουργούν αποικίες και εξασφαλίζουν απόσμηση για μακρά χρονικά διαστήματα πατήστε εδώ.)

Ιδιότητες

Είναι διαλυτό στο νερό σε οποιαδήποτε αναλογία.
Είναι άφλεκτο.
Έχει ευχάριστη οσμή.
Δεν εκλύει ατμούς και δεν ερεθίζει τα μάτια.
Είναι ασφαλές επί όλων των μετάλλων.
Δεν επηρεάζει πλαστικά, λάστιχα, τσιμούχες, αντλίες κτλ.

Τρόπος Χρήσεως

Το προϊόν αραιώνεται στο νερό σε αναλογία 1-5 % και εφαρμόζεται με spray, βούρτσα ή πινέλο. H παραπάνω αναλογία μπορεί αυξομειωθεί ανάλογα με την ρύπανση και την συχνότητα χρήσης. Το BELCAN-C μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και σαν κοινό απορρυπαντικό με θαυμάσια αποτελέσματα. Απλώστε το διάλυμα πάνω στην επιφάνεια με ένα σφουγγάρι ή με μία βούρτσα ή με ένα καθαρό πανί ή με μία σφουγγαρίστρα. Επίσης, η χρήση του διαλύματος μπορεί να γίνει και με ψεκασμό ή με εμβάπτιση και μούλιασμα ή με δοσομετρική συσκευή, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε εφαρμογής. Συνιστάται να αφήσετε το προϊόν να δράσει για 5 περίπου λεπτά πριν το ξεβγάλετε. Το ξέβγαλμα (η έκπλυση) του διαλύματος δεν είναι πάντα απαραίτητο.

Καθαρισμός – απολύμανση κάδων απορριμμάτων των Δήμων

Συνιστάται μία αναλογία 0,3% – 0,5% η οποία είναι αρκετή για περιοδική συντήρηση.

Απόσμηση δεξαμενών πλοίων

Συνιστάται μία αναλογία 0,5% – 1%

Προληπτική χρήση για κατσαρίδες και άλλα έντομα

Χρησιμοποιώντας BELCAN-C απολυμαίνετε το χώρο σας τέλεια, αποθαρρύνοντας έτσι τις κατσαρίδες να εισβάλουν, επειδή στο δικό σας σπίτι δεν θα βρουν τροφή. Θα προτιμήσουν σίγουρα να πάνε σε κάποιο γειτονικό σπίτι ή, αν συστήσετε και στους γείτονές σας να χρησιμοποιούν το BELCAN-C, τότε οι κατσαρίδες θα προτιμήσουν τους υπονόμους της γειτονιάς σας.

Σχετικά Έγγραφα

Πιστοποίηση για βιομηχανίες τροφίμων και γενικά για χώρους HACCP

To παρεμφερές απολυμαντικό υλικό BELCAN-C100 διαθέτει άδεια από τον ΕΟΦ και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως απολυμαντικό σε τέτοιους χώρους.

Η ετικέτα της συσκευασίας του BELCAN-C 100

Αραίωση

Το BELCAN-C σαν απολυμαντικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε πολύ μικρότερες συγκεντρώσεις της τάξης του 0,005 – 0,01 % ή 50-100 ppm, αλλά σαν καθαριστικό απαιτούνται μεγαλύτερες συγκεντρώσεις με ελάχιστο ποσοστό 0,2 – 0,3 % .

Παρόλα αυτά, για το μέγιστο δυνατό απολυμαντικό και καθαριστικό αποτέλεσμα συνιστώνται οι εξής αραιώσεις:

  • 0,25% για απολύμανση
  • 1% για καθαρισμό και απολύμανση

Οι βιολογικές ιδιότητες του απολυμαντικού υλικού BELCAN – C

Παρακάτω παρατίθενται αποτελέσματα μετρήσεων του προϊόντος μας που έγιναν σύμφωνα με τη μέθοδο A.O.A.C. και αφορούν την σύγκριση των μυκητοκτόνων ιδιοτήτων του BELCAN-C με τη φαινόλη. Στον πιο κάτω πίνακα παρέχονται οι αραιώσεις του BELCAN-C στο νερό και οι αντίστοιχες της φαινόλης που σε 10 λεπτά σκοτώνουν τους μικροοργανισμούς που αναφέρονται στον πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

BELCAN – C   

ΦΑΙΝΟΛΗ   

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΑΙΝΟΛΗΣ

Brucella aborius
Eschericbia coli
Klebsiella pneuumoniae
Lactobacillus casei
Listeria monocytogenes
Mycobacterium smegmatics
Neisseria catarrballis
Pasteurella multocida
Proteus vulgaris
Pseudomonas aeruginosa PRD-10
Salmonella gallinarum
Salmonella pullorum
Salmonella typdimurium
Salmonella scbottmuelleri
Salmonella typbosa
Sbigella sonnei
Stapby lococcus aureus
Streptococcus fecalis
Streptococcus pyogenes C-203
Streptococcus viridans
Saccbaramyces cerevisiae
Pityrosporum ovale

1:2.035
1:1.350
1:1.250
1:5.250
1:3.600
1:1.050
1:865
1:2.705
1:600
1:700
1:1.400
1:1.250
1:1.000
1:3.000
1:2.250
1:1.250
1:2.250
1:7.500
1:1.250
1:3.500
1:2.500
1:1.750

1:110
1:70
1:90
1:100
1:100
1:65
1:70
1:110
1:70
1:70
1:80
1:90
1:70
1:95
1:90
1:80
1:60
1:70
1:80
1:90
1:100
1:100

19
20
14
53
36
15
11
25
9
10
15
14
13
32
25
16
38
108
16
39
25
18

Όπως φαίνεται από τον ανωτέρω πίνακα το BELCAN – C σε αραίωση 1 μέρος υλικού σε 600 μέρη νερού σκοτώνει σε 10 λεπτά όλους τους ανωτέρω μικροοργανισμούς συμπεριλαμβανομένου και του Proteus vulgaris που είναι ο πιο ανθεκτικός. Σε άλλους μικροοργανισμούς όπως η Streptococcus viridans μία αραίωση 1:3.500 είναι αρκετή για να τον σκοτώσει σε 10 λεπτά.
Στην στήλη τρία «συντελεστής φαινόλης» φαίνεται πόσες φορές το BELCAN–C  είναι πιο ισχυρό σαν βακτηριοκτόνο από την φαινόλη που χρησιμοποιείτο στο παρελθόν.
Η μικροβιοκτόνος δράση του προϊόντος σε γενικές γραμμές είναι ανεξάρτητη από την θερμοκρασία.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ BELCAN – C
Η αντιβακτηριακή δραστικότητα του BELCAN-C μετρήθηκε σε εμπειρικό διάλυμα όπου προσδιορίστηκε η μεγαλύτερη αραίωση του BELCAN-C στην οποία παρεμποδίζεται η ανάπτυξη μικροοργανισμών για 48 ώρες (MICROBIOSTATIC) καθώς και η μεγαλύτερη αραίωση στην οποία σκοτώνονται όλοι οι μικροοργανισμοί σε 24 ώρες (MICROBICIDAL).

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ORGANISM

MICROBICIDAL

MICROBIOSTATIC

AEROBACTER AEROGENES
BACILLUS AEREUS, VAR. MYCOIDES
BACILLUS SUBTILIS
BREVIBACTERIUM AMMONIAGENES
BRUSELLA ABORTUS
KLEBSIELLA PNEUMONIAE
LACTOBACILLUS CASEI
MONILIA ALBICANS
PENICILLIUM LUTEUM
PENICILLIUM NOTATUM
PITYROSPORUM OVALE
PROTEUS VULGARIS
PSEUDOMONAS AERUGINOSA PRD-10
SACCBAROMYCES CEREVISIAE
SALMONELLA CBOLERASUIS
SALMONELLA GALLINARUM
SALMONELLA PULLORUM
SALMONELLA SCBOTTMUELLERI
SALMONELLA TYPBIMURIUM
SALMONELLA TYPBOSA
SBIGELLA SONNEI
STAPBYLOCOCCUS AUREUS
STREPTOCOCCUS PYOGENES C-203
STREPTOCOCCUS VIRIDANS
TRICBOPBYTON INTERDIGITALE
1:16001:50000
1:1600
1:10000
1:40000
1:40
1:160
1:20000
1:800
1:400
1:10000
1:3000
1:3200
1:1600
1:800
1:1600
1:6250
1:1600
1:12500
1:5000
1:20000
1:2000
1:3200
1:100000
1:100000
1:100000
1:100000
1:3200
1:10000
1:40000
1:80
1:160
1:40000
1:800
1:400
1:20000
1:3000
1:3200
1:1600
1:3200
1:3200
1:12500
1:1600
1:200000
1:5000
1:40000
1:4000

Ο πίνακας αυτός δίνει την μεγαλύτερη δυνατή αραίωση του προϊόντος που σκοτώνει τους οργανισμούς σε 24 ώρες. Συμβουλευτείτε επίσης τον πίνακα «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ BELCAN-C» που δίνει την αραίωση με την οποία εξολοθρεύονται οι μικροοργανισμοί μέσα σε 10 λεπτά.

Τιμές:

Για τις τιμές των υλικών BELCAN-C και BELCAN-C100 επικοινωνήστε μαζί μας.

Συσκευασία: 

Σε πλαστικά δοχεία των 30 λίτρων και σε μεταλλικά βαρέλια των 210 λίτρων.

Μοιράσου το στα social media