Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-2282212

Όξινα Καθαριστικά Υγρά για την Αφαίρεση Αλάτων

Όξινα Καθαριστικά Υγρά για την Αφαίρεση Αλάτων

Στη σελίδα Χημικές Μέθοδοι κατά των Επικαθίσεων θα βρείτε μία ποικιλία από όξινα καθαριστικά υλικά για την απομάκρυνση των αλάτων από υδραυλικές εγκαταστάσεις (αντιστάσεις, εναλλάκτες, βάνες, αντλίες, ηλεκτρικές συσκευές κτλ.) ή άλλα είδη επιφανειών, όπως για παράδειγμα, εξωτερικές μεταλλικές επιφάνειες κτιρίων σε παραθαλάσσια κτίρια.