Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-2282212

ARR (ALKALINE RUST REMOVER), Ισχυρό Αλκαλικό Καθαριστικό σε Σκόνη για Μεταλλικές Επιφάνειες

 ARR (ALKALINE RUST REMOVER)

Ισχυρό Αλκαλικό Καθαριστικό σε Σκόνη για Μεταλλικές Επιφάνειες

Απομακρύνει αποτελεσματικά σκουριά, χρώματα, εξανθρακώματα, λάδια, γράσα κτλ.

Περιγραφή

 • Το ARR χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση σκουριάς, χρωμάτων, εξανθρακωμάτων (ανθρακούχο υπόλειμμα που έχει ως κατάλοιπο το πετρέλαιο, όταν αυτό καίγεται ατελώς), λαδιών, γράσων κτλ. από μεταλλικές επιφάνειες.
 • Μετά τον καθαρισμό με αυτό το προϊόν τα μέταλλα πολύ δύσκολα ξανασκουριάζουν, σε αντίθεση με την αποσκωρίαση που γίνεται με οξέα, μετά από την οποία τα μέταλλα ξανασκουριάζουν πολύ γρήγορα.
 • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί άφοβα σε σιδερένια και ανοξείδωτααντικείμενα, καθώς επίσης και σε χαλκό και σε μαγνήσιο.
 • Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και σε τιτάνιο με αραίωση 8% σε νερό και σε θερμοκρασία μεταξύ 72 και 77°C.
 • Δεν επιτρέπεται να εφαρμόζεται σε κασσίτερο, ψευδάργυρο, αλουμίνιο ή σε κράματα όπου συμμετέχουν αυτά τα μέταλλα.

Οδηγίες χρήσης

 • Γεμίζουμε μία δεξαμενή από ανοξείδωτο ή μαλακό σίδηρο με το υλικό και εμβαπτίζουμε τα αντικείμενα μέσα σε αυτό.
 • Χρησιμοποιείται με αραίωση 10-40 % σε νερό (ανάλογα με την ποσότητα και το είδος των ρύπων).
 • Η σωστή θερμοκρασία για να έχει τη μέγιστη καθαριστική απόδοση είναι από 90 έως 95 °C.
 • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε χαμηλότερη θερμοκρασία, αλλά τα αποτελέσματα μπορεί να μην είναι πολύ ικανοποιητικά, αν οι ρύποι είναι δύσκολοι.
 • Η εμβάτπιση διαρκεί από 15 έως 30 λεπτά, ανάλογα με την ποσότητα της σκουριάς, των εξανθρακωμάτων και των άλλων ρύπων που θέλουμε να απομακρύνουμε.
 • Στη συνέχεια, ξεπλένουμε τα αντικείμενα με νερό υπό πίεση ή, καλύτερα, με ατμό.

Προφυλάξεις

 • Επειδή περιέχει καυστικές αλκαλικές ουσίες, θα πρέπει να αποφεύγεται η επαφή με το δέρμα και με τα ρούχα, ακόμα περισσότερο δε με τα μάτια.
 • Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και ηλεκτρολυτικά.

Σημείωση:
Το ARR, όταν διατίθεται  σε υγρή μορφή, ονομάζεται ARR-LIQUID και χρησιμοποιείται αυτούσιο ή αραιωμένο σε αναλογία μέχρι 1:1 σε νερό.