Καθαρισμός αεραγωγών κλιματισμού,
αερισμού, εξαερισμού και αποκονίωσης

Σημαντικός για πέντε λόγους:

 1. για την προστασία της υγείας των εργαζομένων
 2. για εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι και 15%
 3. για την ελαχιστοποίηση βλαβών του εξοπλισμού
 4. για την αύξηση του χρόνου ζωής του εξοπλισμού
 5. για πρόληψη κατά της μετάδοσης της φωτιάς

υποχρεωτικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση
από την 1η Ιανουαρίου 2009

(διαβάστε την ανοικτή επιστολή στο τέλος του κειμένου)

Δίνουμε λύσεις εκεί που οι άλλοι αδυνατούν.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ: Επικοινωνήστε μαζί μας.

ΚΑΘΑΡΑ ΚΤΙΡΙΑ => ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ

Η εταιρεία μας συνεργάζεται με το μοναδικό συνεργείο καθαρισμού αεραγωγών (κυλινδρικών και ορθογώνιων) στην Ελλάδα που χρησιμοποιεί τη φινλανδική τεχνογνωσία της LIFA AIR για το μηχανικό καθαρισμό και την απολύμανση των αεραγωγών κλιματισμού, εξαερισμού και αποκονίωσης καθώς επίσης και για τη συντήρηση κεντρικών συστημάτων.

Πραγματοποιώντας τον μηχανικό καθαρισμό των αεραγωγών με τη Smart Technical Solutions είστε σίγουροι ότι συνεργάζεστε με μια εξειδικευμένη εταιρία στον τομέα του INDOOR AIR QUALITY, αφού τα συνεργεία μας διαθέτουν:

 1. Πιστοποίηση ως Indoor Air Cleaning Specialist από έναν από τους μεγαλύτερους πολυεθνικούς οργανισμούς στην ποιότητα εσωτερικού αέρα παγκοσμίως, τη φινλανδική LIFA IAQ Ltd.
 2. Αμερικανικά και φινλανδικά χημικά καθαρισμού και απολύμανσης πιστοποιημένα με ISO 9001:2000.
 3. Εξειδικευμένο προσωπικό
 4. Άριστα οργανωμένες διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης για εγγυημένο αποτέλεσμα της ποιότητας του εισπνεόμενου αέρα

Επίσης τα συνεργεία μας:

 • Μελετούν και επιβλέπουν το κάθε έργο με ειδικευμένο μηχανολόγο
 • Πριν και μετά τον καθαρισμό των αεραγωγών πραγματοποιούν μετρήσεις των δεικτών των ρυπογόνων ουσιών στους αεραγωγούς

Ο ΤΡΟΠΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΚΑΘΑΡΟ & ΥΓΙΕΙΝΟ ΑΕΡΑ

Μηχανικός καθαρισμός και απολύμανση των αεραγωγών κλιματισμού και εξαερισμού καθώς και συντήρηση των κεντρικών συστημάτων.

Μεθοδολογία

 1. Οπτική επιθεώρηση με κάμερα robot
 2. Μετρήσεις ρύπων σε συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς
 3. Σχεδιασμός μηχανικού καθαρισμού ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης
 4. Πραγματοποίηση μηχανικού καθαρισμού
 5. Απολύμανση αεραγωγών
 6. Επιβεβαίωση αποτελέσματος με χρήση κάμερας robot
 7. Έκδοση πιστοποίησης καθαρισμού

ΤΑ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η τακτική συντήρηση και απολύμανση των συστημάτων κλιματισμού – εξαερισμού αποτελεί βασική υποχρέωση για:

 1. Την υγεία των εργαζόμενων, καθώς δε δημιουργούνται εστίες ανάπτυξης μικροβίων μέσα σε έναν καθαρό αεραγωγό
 2. Την αποτροπή μετάδοσης πυρκαγιάς μέσα από αεραγωγούς με συσσωρευμένους εύφλεκτους ρύπους
 3. Την οικονομικότερη λειτουργία των συστημάτων κλιματισμού (έχει αποδειχθεί οικονομία από 10 έως 15%)
 4. Την αύξηση της παραγωγικότητας του εργαζόμενου προσωπικού
 5. Τη μείωση των συνεπειών του συνδρόμου του άρρωστου κτιρίου* γενικότερα

To Σύνδροµο του Άρρωστου Κτιρίου (Sick building Syndrome) είναι η κατάσταση κατά την οποία οι ένοικοι ή οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν δυσάρεστα συμπτώματα στην υγεία τους κατά τη διάρκεια παραμονής τους σε ένα κτίριο. Τα συμπτώματα αυτά φαίνεται να εξαφανίζονται όταν απομακρύνονται από το κτίριο και ενίοτε παρουσιάζονται είτε σε συγκεκριμένα σημεία του κτιρίου είτε σε ολόκληρο το κτίριο.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
(ΔΙΚΤΥΑ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΚΟΝΙΩΣΗΣ)

Σε πολλές γραμμές παραγωγής η αποκονίωση (απομάκρυνση της σκόνης πουι παράγεται από τη διαδικασία της παραγωγής) είναι κρίσιμης σημασίας. Οι αγωγοί αποκονίωσης μαζεύουν σκόνη, χνούδια, λιπαρές ουσίες, λάδια κτλ., με αποτέλεσμα αφενός να μειώνεται σταδιακά η ενεργός διατομή τους και αφετέρου να υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης πυρκαγιάς μέσα από αυτούς. Τα συνεργεία μας αναλαμβάνουν τον καθαρισμό και τέτοιων αεραγωγών.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Τα συστήματα κλιματισμού σε χώρους παραγωγής, επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίμων ΠΡΕΠΕΙ να είναι πεντακάθαρα, για να μη δημιουργούνται μέσα σε αυτά εστίες ανάπτυξης μικροοργανισμών, οι οποίοι μεταδίδονται μέσω των αεραγωγών από αίθουσα σε αίθουσα, με αποτέλεσμα να συσκευάζονται τελικά μαζί με το τελικό προϊόν, να δημιουργούν αναπτυσσόμενες αποικίες και μέσα στη συσκευασία και να μειώνουν έτσι τη διάρκεια ζωής του προϊόντος, με άλλα λόγια το προϊόν χαλάει πιο γρήγορα. Τα συνεργεία μας ακολουθούν ειδικές οδηγίες, όταν πρόκειται για αεραγωγούς σε χώρους με τρόφιμα, ενώ παράλληλα προτείνεται και η απολύμανση του αέρα με υπεριώδη ακτινοβολία (βλ. πιο κάτω).

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΚΟΥΠΑΣ

Ο καθαρισμός του εντοιχισμένου δικτύου σκούπας είναι απαραίτητο να γίνεται σε τακτά διαστήματα, ιδιαίτερα σε βαριές εφαρμογές, όπως είναι π.χ. κάποιοι χώροι παραγωγής με πολλή σκόνη που σκουπίζονται πολύ συχνά με αυτή τη μέθοδο, με αποτέλεσμα να γεμίζει το δίκτυο με κατάλοιπα τα οποία τείνουν να το φράξουν. Η Smart Technical Solutions διαθέτει λύση και για αυτήν την περίπτωση.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει σαφής νομοθεσία για το θέμα του καθαρισμού των αεραγωγών, όπως επίσης και στην Ελλάδα. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα ακόλουθα:

 • Προεδρικό Διάταγμα 16/1996 με τίτλο: ”Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ” (ΦΕΚ 10/Α/18-1-1996), βλ. Παράρτημα Ι, παράγραφος 6.5 και Παράρτημα ΙΙ, παράγραφος 6.5.
 • Οδηγία 89/654/ΕΟΚ σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας, Παράρτημα Ι, παράγραφος 6.2 και Παράρτημα ΙΙ, παράγραφος 6.
 • Οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Σε όλα τα πιο πάνω κείμενα υπάρχουν ξεχωριστές ενότητες που αφορούν τη συντήρηση των συστημάτων κλιματισμού στα κτίρια.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΞΗΡΟ ΠΑΓΟ
για σωλήνες με διάμετρο από 1″ έως 10 μέτρα!

Με αυτή τη μέθοδο ο καθαρισμός γίνεται με γερμανικής τεχνολογίας ρομπότ με κάμερα και μπεκ προώθησης τρίμματος ξηρού πάγου, ο οποίος προσκρούοντας με ορμή πάνω στις επικαθίσεις τις παγώνει ακαριαία και τις κομματιάζει, χωρίς να φθείρει καθόλου τα τοιχώματα του σωλήνα. Το ρομπότ εισέχεται στο σωλήνα και με οθόνη και joy stick ο χειριστής στοχεύει σε όλες τις περιοχές όπου έχουν συσσωρευθεί επικαθίσεις, φροντίζοντας να γίνει τέλειος καθαρισμός σε όλο το μήκος και σε όλη την εσωτερική περίμετρο του σωλήνα. Για περισσότερες πληροφορίες για τη μέθοδο του ξηρού πάγου πατήστε εδώ.

Η επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου καθαρισμού αεραγωγών γίνεται πάντα μετά από τεχνική και οικονομική μελέτη της κάθε περίπτωσης εξατομικευμένα.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΙΩΔΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Είναι γεγονός ότι ο τακτικός καθαρισμός των αεραγωγών μειώνει κατά πολύ τις πιθανότητες μετάδοσης μικροβίων μέσα από το σύστημα κλιματισμού, καθώς αποτρέπει τη δημιουργία αποικιών παθογόνων μικροοργανισμών μέσα στους αεραγωγούς. Όμως, είναι προφανές ότι ο καθαρισμός που έγινε χθες δεν εμποδίζει καθόλου τα σημερινά μικρόβια του αέρα να εισέλθουν στους αεραγωγούς και να μεταδοθούν από αίθουσα σε αίθουσα σε μία βιομηχανία τροφίμων ή από όροφο σε όροφο σε ένα μεγάλο κτίριο γραφείων, με αποτέλεσμα στη μεν πρώτη περίπτωση να μην εξασφαλίζεται η επιθυμητή διάρκεια ζωής των προϊόντων, στη δε δεύτερη περίπτωση να ασθενούν ομαδικά όλοι οι εργαζόμενοι ενός πολυώροφου κτιρίου, επειδή τα παθογόνα μικρόβια μεταφέρονται από ένα φτέρνισμα που συνέβη στον πρώτο όροφο σε όλους τους ορόφους του κτιρίου.

Για να αποφευχθούν τα πιο πάνω δυσάρεστα και ζημιογόνα φαινόμενα, η λύση είναι η απολύμανση του αέρα με ειδικούς λαμπτήρες UV (υπεριώδους ακτινοβολίας), οι οποίοι προσαρμόζονται εσωτερικά και κατά μήκος των αεραγωγών σε μερικά στραγηγικά επιλεγμένα σημεία. Για περισσότερες πληροφορίες για αυτήν την τεχνολογία πατήστε εδώ.

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την εφαρμογή πατήστε εδώ.

***************************************************

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

προς όλους τους ιδιοκτήτες κτιρίων
του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα

Θέμα: Αναγκαιότητα του Μηχανικού Καθαρισμού & της Απολύμανσης
των Αεραγωγών Κλιματισμού & Εξαερισμού σε όλα τα Κτίρια.

Κύριοι,

Η Υγιεινή & Ασφάλεια στο Εσωτερικό Περιβάλλον και ειδικά όσο αφορά τον εισπνεόμενο αέρα – Indoor Air Quality – αποτελεί πλέον πραγματικότητα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μελλοντικό δεδομένο και για τις επιχειρήσεις και κάθε είδους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, σύμφωνα με το ΠΔ 16 / 1996 «ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ».

Σύμφωνα με τη δημοσιοποίηση των μετρήσεων που πραγματοποίησε το τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών σε κτίρια των Αθηνών τα αποτελέσματα ήταν συγκλονιστικά:

«Το 80% των κτιρίων είχαν αυξημένους ρύπους, δείχνοντας πως ο αέρας των εσωτερικών χώρων είναι μολυσμένος, ενώ πάνω από το 50% των εργαζομένων εμφανίζει παθολογικά προβλήματα, δηλαδή παρουσιάζουν την νόσο των άρρωστων κτιρίων».

Τα κυριότερα συμπτώματα που παρουσίαζαν ήταν: δύσπνοια, πονόλαιμος, ερεθισμός δέρματος, ζαλάδες, ναυτία, πνευματική κόπωση, ιγμορίτιδες, αλλεργίες, πονοκέφαλοι, λήθαργος, πεπτικές διαταραχές κ.ά.

Δεν είναι τυχαίος, λοιπόν, ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός των ελληνικών επιχειρήσεων, δημοσίων οργανισμών κτλ. που δίνουν αξία στον παράγοντα της υγιεινής των χώρων και ιδιαίτερα στην εξασφάλιση του INDOOR AIR QUALITY, ακολουθώντας τους κανόνες του Προεδρικού Διατάγματος 16/1996 που έγινε σε συμμόρφωση με την Κοινοτική Οδηγία 89/654/ΕΟΚ, η οποία στην παράγραφο 6.5. ρητά αναφέρει:

«Αποθέσεις και ρύποι στις εγκαταστάσεις κλιματισμού ή μηχανικού εξαερισμού που ενδέχεται να επιφέρουν κίνδυνο για την υγεία των εργαζομένων, λόγω μόλυνσης του εισπνεομένου αέρα, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ».

Επίσης, είναι υποχρεωτική για όλους τους ιδιοκτήτες κτιρίων η συμμόρφωση με την Κοινοτική Οδηγία 2002/91/ΕΟΚ, που από τις αρχές του 2006 εφαρμόζεται και στην Ελλάδα και αφορά τον περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων, η οποία αναφέρει:

«Η περιβαλλοντική ποιότητα των κτιρίων, προϋποθέτει:

 1. την εξασφάλιση άριστης ποιότητας του εσωτερικού αέρα, για την διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων.
 2. την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας.»

Τέλος, υπάρχει και το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης (2004/2132-ΙΝΙ) που αφορά την εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας, το οποίο ενεργοποιήθηκε ως το 2010.

Αλήθεια, πόσο πιστεύετε ότι ο νωπός αέρας που εισάγετε (με ανεπαρκές φιλτράρισμα) από το περιβάλλον είναι αθώος, όταν η Ε.Ε. έχει καταγγείλει την ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε, με το νέφος της Αθήνας να υπερβαίνει τα όρια που έχει ορίσει η Ε.Ε. κατά 3,3 φορές;

Έχετε δει τι συσσωρεύουν εσωτερικά οι αεραγωγοί κλιματισμού – εισαγωγής νωπού αέρα, ώστε να καταλάβετε τι ποιότητα αέρα αναπνέουν οι εργαζόμενοι και οι επισκέπτες σας;

Αλλά εάν κάποιο από τα πιο πάνω σας ενδιαφέρει λιγότερο, τότε:

 • Γνωρίζετε ότι οι καταναλώσεις ενέργειας που απορροφούν τα κλιματιστικά μηχανήματα, ξεπερνούν κατά 10 – 15% (!) τις φυσιολογικές τους τιμές, όταν τα δίκτυα αεραγωγών είναι φορτισμένα από ρύπους;
 • Γνωρίζετε ότι η συχνότητα βλαβών μεγαλώνει, ενώ μικραίνει ο χρόνος ζωής των μηχανημάτων σας;
 • Γνωρίζετε ότι το οικονομικό κόστος της επιχείρησης ή του οργανισμού σας από τη μειωμένη απόδοση του προσωπικού ή τις άδειες ασθένειας οφείλεται στην κακή ποιότητα του εσωτερικού αέρα και είναι μεγάλο;

Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι σε μία ευαισθητοποιημένη χώρα όπως η Φινλανδία, με μειωμένες ανάγκες κλιματισμού σε σύγκριση με την Ελλάδα και με πλήρη απαγόρευση του καπνίσματος σε χώρους εργασίας, το κόστος από ασθένειες και άδειες που οφείλονται στην ποιότητα του εσωτερικού αέρα, ανέρχεται σε 1,18 δις € το έτος!

Εμείς, ακολουθώντας την τεχνογνωσία της φινλανδικής εταιρείας LIFA AIR, η οποία εφάρμοσε πρωτοποριακές μεθόδους για να καλύψει απόλυτα τις απαιτήσεις της αυστηρής φινλανδικής νομοθεσίας (που αποτέλεσε πρότυπο για τη διαμόρφωση της σχετικής κοινοτικής οδηγίας), σας προσφέρουμε τη γνώση, την τεχνολογία και τις λύσεις για την εξασφάλιση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα που αναπνέετε.

Αρκετές επιχειρήσεις, ευαισθητοποιημένες από το πρόβλημα και θέλοντας να εξασφαλίσουν στους πελάτες και στους εργαζομένους τους ένα υγιεινό περιβάλλον, πραγματοποίησαν καθαρισμό και απολύμανση των δικτύων αεραγωγών κλιματισμού.

Υπάρχει στην Ελλάδα ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, που, επειδή ανήκουν σε δίκτυο διεθνών αλυσίδων, αναμένουν την εντολή έναρξης καθαρισμού από κέντρα αποφάσεων των μητρικών τους εταιρειών, η οποίες έχουν ορίσει απαραίτητη αυτή την διαδικασία ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Τέλος, υπάρχουν δεκάδες επιχειρήσεις που έχουν πραγματοποιήσει δωρεάν οπτικούς ελέγχους – διαπιστώσεις του προβλήματος και αναμένουμε σύντομα την ανάθεση του καθαρισμού, ώστε να τους χορηγήσουμε τη βεβαίωση εργασιών – καθαρότητας αεραγωγών που χορηγούμαι σε όλους τους πελάτες μας.

Τελειώνοντας, σας καλούμε να αναλογιστείτε το εξής απλό: Ο ανθρώπινος οργανισμός τρέφεται με τριών ειδών στοιχεία, χωρίς τα οποία δεν μπορεί να επιβιώσει: στέρεη τροφή, νερό, αέρας.

 • Η εξασφάλιση της ποιότητας τροφής είναι αυτονόητη και θεωρείται εντελώς απαραίτητη.
 • Εξίσου απαραίτητη και αυτονόητη είναι και η εξασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού.
 • Πόσο θεωρείτε εσείς αυτονόητη και αδιαπραγμάτευτη ότι πρέπει να είναι η εξασφάλιση της ποιότητας του αέρα;

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Smart Technical Solutions

_________________________________________

Σημείωση: Για τη συνολική παρουσίαση όλων των μεθόδων χημικού και μηχανικού καθαρισμού υδραυλικών εγκαταστάσεων από σκουριά, άλατα και άλλες ανόργανες και οργανικές επικαθίσεις που προτείνει η Smart Technical Solutions πατήστε εδώ.

Μοιράσου το στα social media