Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού, Απολύμανσης και Προστασίας Επιφανειών

Περιγραφές Εφαρμογών σε Πελάτες (Case Studies)

Αναλυτικές περιγραφές εφαρμογών που έχουν γίνει σε εγκαταστάσεις πελατών μας
με τα οικολογικά προϊόντα του συστήματος καθαρισμού και απολύμανσης FACTOR.

Σε αυτήν την ενότητα θα βρείτε τις μέχρι τώρα αναρτημένες περιγραφές εφαρμογών των ελληνικών οικολογικών καθαριστικών FACTOR σε εγκαταστάσεις πελατών μας, οι οποίοι αναφέρονται στον κατάλογο πελατών FACTOR.

Όλες οι περιγραφές εφαρμογών αποτελούνται από τρία μέρη:

  1. Αναλυτική περιγραφή των προβλημάτων που αντιμετώπιζε ο πελάτης εξαιτίας της συσσώρευσης συγκεκριμένων ρύπων σε διάφορα σημεία των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του και παρουσίαση των αρνητικών συνεπειών αυτών των προβλημάτων, από πολλές απόψεις: τεχνική, οικονομική, οικολογική, υγιεινής και ασφάλειας, ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, παραγωγικότητας, πολυπλοκότητας διαδικασιών κ.ά.
  2. Οι τρόποι με τους οποίους λύσαμε αυτά τα προβλήματα κάνοντας χρήση των καθαριστικών FACTOR και ανάλυση του σκεπτικού της κάθε μεμονωμένης εφαρμογής,
  3. Τι διαπίστωσε ο πελάτης μετά την εφαρμογή, τι μας είπε και ποια παράπλευρα τεχνικά, οικονομικά και άλλα οφέλη και ευκολίες απολαμβάνει μέχρι και σήμερα χάρη στη θετική παρέμβαση που κάναμε στις διαδικασίες καθαρισμού των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του.
    Επίσης, μπορείτε να πατήσετε εδώ, για να δείτε συστατικές επιστολές που μας έχουν δώσει μερικοί από τους ικανοποιημένους πελάτες μας.

Οι περιγραφές εφαρμογών είναι ταξινομημένες στο Αριστερό Μενού κατά κλάδο αγοράς. Η ταξινόμηση σε κλάδους έχει γίνει, για λόγους ευκολίας, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που έχει γίνει και στον κατάλογο πελατών FACTOR.

Περισσότερες περιγραφές εφαρμογών των καθαριστικών FACTOR θα αναρτηθούν σταδιακά. Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να ενημερωθείτε για την περιγραφή της εφαρμογής σε κάποιον συγκεκριμένο πελάτη μας που δεν αναφέρεται σε καμία από τις κατηγορίες του Αριστερού Μενού, επικοινωνήστε μαζί μας, για να σας τη στείλουμε με email.

Μοιράσου το στα social media