Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού, Απολύμανσης και Προστασίας Επιφανειών

Αναλυτική περιγραφή των εφαρμογών που έγιναν και συνεχίζουν να γίνονται
με τα ελληνικά οικολογικά προϊόντα του συστήματος καθαρισμού FACTOR
στις εγκαταστάσεις του
πελάτη μας:

MOTOR OIL
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

διυλιστήρια, παραγωγή & εμπορία πετρελαιοειδών
Άγιοι Θεόδωροι Κορινθίας

Ημερομηνία πρώτης εφαρμογής: Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015

Ζητήστε μας τα ονόματα και τα τηλέφωνα των υπευθύνων,
για να τους ρωτήσετε σχετικά με την εμπειρία τους
από τη χρήση των καθαριστικών FACTOR
στις εγκαταστάσεις τους και στον εξοπλισμό τους.

Τα προβλήματα που αντιμετώπιζε ο πελάτης και οι αρνητικές συνέπειές τους

 • Στο μηχανουργείο και στο συνεργείο οχημάτων υπήρχαν ρύποι από λάδια, γράσα και σκόνες σε δάπεδα και σε άλλες επιφάνειες, σε αντλίες πετρελαίου και σε διάφορα άλλα εξαρτήματα και εργαλεία.
 • Στις αντλίες τα λάδια ήταν είτε μαλακά είτε ξεραμένα (“ψημένα”), λόγω της υψηλής θερμοκρασίας που αναπτύσσεται σε ορισμένες επιφάνειες των αντλιών. Ειδικά με τα ξεραμένα λάδια το πρόβλημα ήταν ακόμα μεγαλύτερο, επειδή ήταν πολύ δύσκολη η διάσπασή τους.
 • Η απομάκρυνσή όλων αυτών των ρύπων ήταν εξαιρετικά επίπονη και χρονοβόρα.
 • Ένα μεγάλο μέρος του χρόνου των εργαζομένων καταναλωνόταν σε καθημερινή βάση σε εργασίες που είχαν άμεση ή έμμεση σχέση με δύσκολους καθαρισμούς.
 • Κάποιες επιφάνειες, όπως π.χ. ορισμένα δάπεδα, παρέμεναν βρώμικες παρά τους συχνούς καθαρισμούς, οι οποίοι πετύχαιναν απλά απομάκρυνση της επιφανειακής βρωμιάς, που όμως δεν ήταν αρκετή για να βελτιώσει σημαντικά τη συνολική εικόνα των δαπέδων και των άλλων επιφανειών στους χώρους εργασίας.
 • Γενικά, η όλη διαδικασία του καθαρισμού χαρακτηριζόταν από μία πολυπλοκότητα και, σε πολλές περιπτώσεις, από μία αβεβαιότητα ως προς το αποτέλεσμα της προσπάθειας να απομακρυνθούν ορισμένοι εξαιρετικά επίμονοι ρύποι.
 • Ο καθαρισμός των δύσκολων ρύπων απαιτούσε τη χρήση ισχυρότατων τοξικών και καυστικών καθαριστικών υλικών, τα οποία είχαν έντονη οσμή και χρειαζόταν μεγάλη προσοχή από τους εργαζόμενους κατά τη χρήση τους, για να μην έρχονται σε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια και να μην εισπνέουν τις αναθυμιάσεις τους.
 • Υπήρχαν επίσης επιφανειακές επικαθίσεις αλάτων εξωτερικά πάνω σε σωλήνες.
 • Το μπάνιο (βούτα) που χρησιμοποιούν για τον καθαρισμό αντικειμένων με εμβάπτιση σε καθαριστικό υλικό έχει ένα μεταλλικό σκέπασμα, το οποίο στην εσωτερική όψη του είχε εντελώς μαυρίσει, από τις αναθυμιάσεις του καυστικού καθαριστικού που χρησιμοποιούσαν.

Οι τρόποι με τους οποίους λύσαμε αυτά τα προβλήματα

 • Η επίδειξη έγινε με την παρουσία του προϊσταμένου συντήρησης και δέκα ακόμα ατόμων που εργάζονται στο μηχανουργείο και στο συνεργείο οχημάτων και αντιμετωπίζουν καθημερινά προβλήματα με δύσκολους ρύπους.
 • Όλοι ανεξαιρέτως οι πιο πάνω ρύποι διασπάστηκαν και απομακρύνθηκαν με ευκολία με το καθαριστικό FACTOR MV που χρησιμοποιήσαμε, με τη βοήθεια απλών καθαριστικών μέσων, όπως βούρτσες, πανιά και χαρτί.
 • Προτείναμε να τοποθετήσουν μία αντίσταση στη βούτα που χρησιμοποιούν για τον καθαρισμό αντλιών και εξαρτημάτων με εμβάπτιση και να τη γεμίσουν με το συμπυκνωμένο υλικό FACTOR MV. Συμφώνησαν και τους δώσαμε τις ακόλουθες πληροφορίες και οδηγίες, τις οποίες εφάρμοσαν με απόλυτη επιτυχία:
  • Αυτή η εφαρμογή γίνεται είτε με αραίωση σε νερό 1:1 έως 1:3 είτε χωρίς καθόλου αραίωση του υλικού.
  • Σε θερμοκρασία 50°C η δραστικότητα του υλικού πολλαπλασιάζεται και ο καθαρισμός των αντικειμένων γίνεται πολύ πιο γρήγορα.
  • Ο χρόνος διάσπασης των ρύπων σε τέτοιες συνθήκες κυμαίνεται από λίγα δευτερόλεπτα μέχρι 3 λεπτά, στις πιο δύσκολες περιπτώσεις.
  • Σε κάθε περίπτωση, με ένα απλό ξέπλυμα με νερό μετά την εμβάπτιση τα αντικείμενα καθαρίζουν εντελώς.
  • Η χρήση πιεστικού μηχανήματος είναι συνήθως περιττή, εκτός αν η μορφολογία του καθαριζόμενου αντικειμένου το απαιτεί, προκειμένου να εισχωρήσει το νερό βαθιά μέσα σε κρυφές περιοχές του.
  • Το καθαριστικό διάλυμα δεν πετιέται για πολλούς μήνες. Απλά συμπληρώνεται υλικό, όταν μειώνεται η στάθμη λόγω της εξάτμισης ή λόγω της διαρκούς εμβάπτισης αντικειμένων μέσα στη βούτα, που παίρνουν μαζί τους μία μικρή ποσότητα διαλύματος κατά την απομάκρυνσή τους.
  • Υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα διαρκούς ανακυκλοφορίας και συνεχούς φίλτρανσης του καθαριστικού διαλύματος, για ακόμα μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του διαλύματος και για να μη μαυρίζει πολύ.
  • Όμως, ακόμα και όταν το διάλυμα έχει μαυρίσει, η καθαριστική του δράση δεν μειώνεται. Αυτή η εξαιρετική ιδιότητα του καθαριστικού υλικού FACTOR MV το καθιστά μία εξαιρετικά οικονομική λύση για εφαρμογή σε βούτες εμβάπτισης μηχανολογικών αντικειμένων προς καθαρισμό.

Τι διαπίστωσε ο πελάτης μετά την εφαρμογή, τι μας είπε και ποια ήταν τα παράπλευρα οφέλη

 • Ο προϊστάμενος συντήρησης μας είπε ότι αρχικά είχε επιφυλάξεις όσον αφορά το αν ήθελε να απασχολήσει για μία ακόμα φορά το προσωπικό του για την επίδειξη ενός ακόμα συστήματος καθαρισμού, δεδομένου ότι σε μεγάλες εταιρείες σαν τη MOTOR OIL δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Μετά την επίδειξη, όμως, και ιδίως μετά το πέρασμα μερικών εβδομάδων συνεχούς χρήσης των υλικών μας στο μηχανουργείο και στο συνεργείο οχημάτων, μας δήλωσε από μόνος του ότι τελικά είναι ευτυχής που αποφάσισε να μας δεχτεί, επειδή πράγματι τους λύσαμε πολλά και δύσκολα προβλήματα.
 • Η τιμή του καυστικού χημικού που αγόραζαν μέχρι τώρα ήταν περίπου στα ίδια επίπεδα με την τιμή του FACTOR MV.
 • Η δραστικότητα του FACTOR MV, όμως, ήταν πολύ ανώτερη από τη δραστικότητα του καυστικού χημικού. Πολλοί ρύποι που δεν είχαν διασπαστεί ποτέ τόσο καλά, σε δάπεδα, αντλίες, σωλήνες και εξαρτήματα, διασπάστηκαν και απομακρύνθηκαν σε απόλυτο βαθμό. Τα δάπεδα, ειδικά, στις περιοχές όπου καθαρίστηκαν, έγιναν σαν καινούργια.
 • Το FACTOR MV δεν τους καίει τα χέρια και αυτό είναι το πιο σημαντικό από τα οφέλη που τους προσέερε το υλικό μας, όπως μας είπαν, επειδή τα χέρια τους γέμιζαν πληγές με το καυστικό χημικό που χρησιμοποιούσαν και το οποίο κατάργησαν αμέσως μετά από την επίδειξη που τους κάναμε.
 • Σταμάτησαν, επίσης, όπως μας είπαν, να χρησιμοποιούν και τις πάστες για καθαρισμό χεριών, αφού το FACTOR MV έχει τη μοναδική ιδιότητα να καθαρίζει εντελώς τα χέρια χωρίς να τα βλάπτει ή να τα ξεραίνει και χωρίς να ερεθίζει το δέρμα, και μάλιστα χωρίς να χρειάζεται ξέβγαλμα: καθώς εξατμίζεται, στεγνώνει πάνω στα χέρια και τα αφήνει εντελώς καθαρά, χωρίς κατάλοιπα από τους ρύπους που καθάρισε και χωρίς καμία κολλώδη ή άλλη ενοχλητική υφή. Αν τα χέρια είναι πολύ βρώμικα, τότε μόνο χρειάζεται ξέβγαλμα.
 • Ο συνολικός χρόνος απασχόλησης του προσωπικού του μηχανουργείου και του συνεργείου οχημάτων πάνω σε εργασίες καθαρισμών μειώθηκε δραστικά, και έτσι αυξήθηκε η παραγωγικότητα και στα δύο αυτά τμήματα της εταιρείας.
 • Η διαδικασία καθαρισμού έγινε πολύ απλή, για δύο λόγους:
  • δεν απαιτείται πλέον καμία λήψη μέτρων προστασίας των εργαζομένων προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τα καθαριστικά υλικά,
  • ο καθαρισμός γίνεται τώρα πολύ πιο εύκολα, χωρίς να χρειάζονται δοκιμές με διάφορα καθαριστικά υλικά και μηχανικά μέσα.
 • Ειδικότερα, η χρήση της βούτας έγινε εξαιρετικά απλή, γρήγορη και αποτελεσματική. Επιπλέον, αποδείχτηκε στην πράξη ότι γίνεται τώρα μεγάλη οικονομία υλικού, για τους λόγους που εξηγήσαμε πιο πάνω.
 • Το FACTOR MV αντικατέστησε μία σειρά από άλλα καθαριστικά προϊόντα, κάνοντας έτσι και τη διαδικασία προμήθειας και αποθήκευσης των καθαριστικών υλικών πολύ πιο απλή.
 • Η γενική εικόνα των χώρων που καθαρίστηκαν στο μηχανουργείο και στο συνεργείο οχημάτων βελτιώθηκε σημαντικά, καθώς τα δάπεδα, οι πάγκοι εργασίας, τα έπιπλα, οι τοίχοι και άλλες επιφάνειες καθάρισαν, ενώ παράλληλα εξαλείφθηκαν οι γνώριμες ενοχλητικές οσμές λαδιού και υδρογονανθράκων που υπάρχουν κατά κανόνα σε τέτοιους χώρους όπου εργάζονται και κινούνται πολλοί τεχνίτες.
Μοιράσου το στα social media