Πυραμίδες

βιολογικής επεξεργασίας νερού, υγρών αποβλήτων
και κατακόρυφης αγροτικής καλλιέργειας

Επίσης, μπορείτε να ενημερωθείτε στο διαδίκτυο για
μία παρόμοια εφαρμογή της NASA με υδρόβιους υάκινθους.

Η καλλιέργεια της Eichhornia Crassipes και της Pistia Stratiotes μέσα σε πυραμιδικό περιβάλλον πολλών επιπέδων (κατακόρυφη καλλιέργεια) αποτελεί μία εξαιρετική εναλλακτική μέθοδο για:

 1. τον καθαρισμό και απολύμανση του νερού,
 2. τη βιολογική επεξεργασία αστικών λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων,
 3. την εξυγίανση λιμνών από ρύπανση, μόλυνση, ανάπτυξη άλγης,
 4. την απολύμανση του νερού σε πισίνες και κολυμβητήρια,
 5. την προστασία και διάσωση υδροβιότοπων που απειλούνται από ρύπανση και μόλυνση,
 6. την κατακόρυφη πολυεπίπεδη αγροτική καλλιέργεια για τον πολλαπλασιασμό της παραγωγής.

Οι υδροβιότοποι της Ελλάδας

Η Ελλάδα διαθέτει μερικούς από τους σημαντικότερους υδροβιότοπους της Ευρώπης και φιλοξενεί χιλιάδες είδη πουλιών και ζωών. Με δεδομένη την περιβαλλοντική σημασία τους, η προστασία υδροβιοτόπων και ειδών υπό εξαφάνιση είναι μείζονος σημασίας.

Οι βιολογικές πυραμίδες

Η Εichhornia Crassipes και η Pistia Stratiotes είναι δύο εξωτικά υδρόβια φυτά που προέρχονται από τον Αμαζόνιο και μπορούν να εγκλιματιστούν στην Ευρώπη. Η χρήση τους στον καθαρισμό των μολυσμένων υδάτων είναι μια οικονομικά συμφέρουσα μέθοδος που αντικαθιστά το βιολογικό καθαρισμό και δεν προϋποθέτει ακριβά μηχανήματα. Προϋποθέτει μόνο την κατασκευή της πυραμίδας πολλών επιπέδων, μέσα στην οποία καλλιεργούνται αυτά τα δύο φυτά, με τρόπο ώστε το νερό ή τα απόβλητα προς επεξεργασία να έρχεται σε επαφή με αυτά (δείτε φωτογραφίες στο τέλος του κειμένου).

Τα φυτά αυτά έχουν την απίστευτη ικανότητα να συγκρατούν 1200 φορές περισσότερα απόβλητα από όσα μπορούν να “αποθηκεύσουν” τα απόνερα.

Έχει παρατηρηθεί πώς ένα εκτάριο φυτεμένο με Εichhornia Crassipes μπορεί να απορροφήσει από τα μολυσμένα νερά την ίδια ποσότητα αζώτου που δημιουργούν 595 άτομα και το φώσφορο από 180 άτομα, παράγοντας 67 τόνους αποξηραμένης ιλύος κάθε χρόνο.

Το φυτό λειτουργεί ως φίλτρο των ρυπογόνων ουσιών, ακριβώς επειδή τρέφεται με τα κυριότερα τοξικά λύματα: οργανικές ουσίες, αζωτούχα και φωσφορικά άλατα και κάλιο, απορροφώντας επίσης φυτοφάρμακα, κυάνια, πετρέλαιο, λάδια και βαριά μέταλλα.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο “βιοχημική επεξεργασία” και όχι απλά “βιολογική επεξεργασία”. Το γεγονός είναι, πάντως, ότι αυτή η φυσική μέθοδος καταργεί την ανάγκη για οποιαδήποτε άλλη βιολογική και χημική επεξεργασία υγρών αποβλήτων βιομηχανίας και αστικών λυμάτων, με ασήμαντο λειτουργικό κόστος, σταθερά υψηλή απόδοση και ανύπαρκτα τεχνικά προβλήματα.

Όσο πιο μολυσμένο είναι το νερό, τόσο περισσότερο πολλαπλασιάζεται το φυτό. Συνεπώς, σε αντίθεση με τις συμβατικές μονάδες βιολογικού και χημικού καθαρισμού υγρών αποβλήτων, δεν υπάρχει ανάγκη αφαίρεσης ορισμένων συστατικών από τα απόβλητα πριν την είσοδό τους στη μονάδα βιοχημικού καθαρισμού προκειμένου να μην προκληθεί παρεμπόδιση της ομαλής λειτουργίας της.

Η Εichhornia Crassipes θεωρείται το πιο παραγωγικό φυτό στον πλανήτη, έχοντας την δυνατότητα να διπλασιάζει τη μάζα της μέσα σε δύο μόνο εβδομάδες. Σε φυσιολογικές συνθήκες 10 φυτά Εichhornia Crassipes μπορούν να παραγάγουν 60.000 φυτά, καλύπτοντας έτσι ένα εκτάριο επιφάνειας με νερό, μέσα σε 8 μόλις μήνες!

Τα βλαστάρια μπορούν να φυτευτούν, όταν η θερμοκρασία του αέρα είναι από 10 έως 15°C και η θερμοκρασία του νερού είναι τουλάχιστον 10°C.

Ο καθαρισμός του οικοσυστήματος ενός υδροβιότοπου αρχίζει την άνοιξη με τον αρχικό καθαρισμό που γίνεται με τη μείωση της στάθμης του νερού και την απομάκρυνση των ορατών απορριμμάτων (πλαστικές σακούλες, μπουκάλια, γυάλινες συσκευασίες, κλαδιά, φυτικά υπόλοιπα κ.ά.). Για ένα εκτάριο καθαρό νερό χρειάζονται 250 κιλά φυτού.

Παράπλευρα οφέλη

Εκτός από τον καθαρισμό των υδάτων αυτά τα φυτά συνεισφέρουν και στα εξής:

 1. Καθαρίζουν τον αέρα στη συγκεκριμένη περιοχή λόγω της μεγάλης ποσότητας οξυγόνου που παράγουν. Ένα εκτάριο από Εichhornia Crassipes παράγει την ποσότητα οξυγόνου που είναι απαραίτητη για την αναπνοή 500 ατόμων για 24 ώρες.
 2. Προσελκύουν τα διάφορα πτηνά (πάπιες, κύκνοι), γεγονός πολύ σημαντικό για τη διατήρηση της ισορροπίας του οικοσυστήματος.
 3. Η βιομάζα που παράγεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως:
  • πρώτη ύλη στην παραγωγή χαρτιού
  • ζωοτροφή (ειδικά για χοίρους)
  • φυσικό λίπασμα
 4. Οι εξαγόμενες από το φυτό χρωστικές ουσίες χρησιμοποιούνται στη φαρμακευτική βιομηχανία.
 5. H Εichhornia Crassipes εμποδίζει την υπερανάπτυξη των φυκιών και της άλγης, διατηρώντας έτσι τα επίπεδα οξυγόνου σε επαρκή επίπεδα για τη διατήρηση της ζωής μέσα στις λίμνες.

Η βιολογική πυραμίδα στο Πιτέστι της Ρουμανίας

Εντυπωσιακά αποτελέσματα παρατηρήθηκαν στη βιολογική πυραμίδα που κατασκευάστηκε στο Πιτέστι της Ρουμανίας. Μετά από ένα χρόνο εφαρμογής αυτής της μεθόδου στη λίμνη Lupsani (27 εκτάρια), ο υδροβιότοπος, τον οποίο τα πτηνά απέφευγαν εξαιτίας της ρύπανσης, γέμισε ξανά με άγριες πάπιες, φαλαρίδες και κύκνους.

Στο τέλος του κειμένου θα βρείτε αρκετές φωτογραφίες από αυτήν την εγκατάσταση βιολογικής πυραμίδας, καθώς επίσης και ένα διάγραμμα και έναν πίνακα που δείχνουν την πορεία της ανάπτυξης των φυτών μέσα στους πρώτους οκτώ μήνες της λειτουργίας του έργου.

Τι είναι η βιολογική πυραμίδα;

Είναι μια αντιγραφή της πυραμίδας του Χέοπος, μικρότερη σε μέγεθος, σε αναλογία 1:10. Το ύψος της πυραμίδας είναι 15 μέτρα και το πλάτος της 23,90 μέτρα.

Έχει 5 επίπεδα και σε κάθε επίπεδο υπάρχει ένας οχετός όπου καλλιεργούνται αυτά τα φυτά. Τα ποσοστά επιτυχίας του προγράμματος καθαρισμού αποβλήτων κυμαίνονται στο 93% . Ο καθαρισμός αφορά όχι μόνο χημικά ή τοξικά απόβλητα αλλά και παθολογικούς μικροοργανισμούς όπως Salmonella, Escherichia Coli, Proteus και άλλους.

Η αρχή λειτουργίας της πυραμίδας

Όπως έχει αποδειχθεί πειραματικά, στο εσωτερικό κάθε πυραμίδας, από τη μικρότερη μέχρι τη μεγαλύτερη, λόγω του ίδιου του γεωμετρικού σχήματος της πυραμίδας, υπάρχει μία μορφή ενέργειας η οποία διεγείρει τη βλάστηση, την ανάπτυξη, και τον πολλαπλασιασμό των φυτών, αναστέλλοντας παράλληλα την ανάπτυξη των εντόμων εκείνων που βλάπτουν τα φυτά. Επίσης, οι οργανικές ουσίες μέσα στις πυραμίδες αφυδατώνονται χωρίς να σαπίζουν.

Η μεγαλύτερη επιρροή της πυραμίδας, ωστόσο, έχει να κάνει με το νερό, καθώς συμβάλλει ουσιαστικά στον καθαρισμό του από μικροοργανισμούς, δηλαδή στην απολύμανσή του.

Η μέθοδος αυτή αναπτύχθηκε σε Πανεπιστήμιο της Ρουμανίας από μία καθηγήτρια, η οποία ανέλαβε και την εκτέλεση του έργου στο Πιτέστι καθώς και άλλων μικρότερων έργων με βιολογικές πυραμίδες. Το πρώτο από τα έργα υλοποιήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Κατακόρυφη παραγωγή γεωργικών προϊόντων και προστασία τους από ασθένειες και έντομα

Παράλληλα με την επεξεργασία αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων και με την εξυγίανση υδροβιότοπων, η μέθοδος της πολυεπίπεδης καλλιέργειας φυτών μέσα σε πυραμίδα έχει επίσης εφαρμοστεί και για την αύξηση της γεωργικής παραγωγής σε περιοχές όπου οι συνθήκες το απαιτούν για διάφορους λόγους, όπως είναι για παράδειγμα η Σαουδική Αραβία και η Κίνα.

Με τη μέθοδο αυτή γίνεται εφικτός ο πολλαπλασιασμός της ετήσιας παραγωγής ανά στρέμμα. Επειδή το κόστος αρχικής επένδυσης δεν είναι υψηλό, η Smart Technical Solutions καταθέτει εδώ την πρότασή της προς όλους τους καλλιεργητές στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες να υιοθετήσουν αυτή τη λύση, προκειμένου να πολλαπλασιάσουν το ετήσιο εισόδημά τους, παράλληλα μειώνοντας ή καταργώντας τη χρήση των φυτοφαρμάκων που προορίζονται για την καταπολέμηση ασθενειών και εντόμων, τα οποία, όπως αναφέραμε πιο πάνω, μέσα στο πυραμιδικό περιβάλλον δεν επιβιώνουν.

Αυτή είναι μία πολύ σοβαρή και προσγειωμένη πρόταση, όπως μπορείτε να διαπιστώσετε με μία απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο, αν και ακούγεται παράδοξη και εντελώς έξω από τα συνήθη πρότυπα της σκέψης μας. Η εταιρεία προσκαλεί τους πιο προοδευτικούς από τους καλλιεργητές για μία συζήτηση πάνω σε αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει αποδειχθεί πειραματικά ότι στην πυραμίδα του Χέοπα δεν σαπίζει το κρέας, το γάλα διατηρείται πιο πολύ από ό,τι στο ψυγείο, και τα κοσμήματα ξαναβρίσκουν τη λάμψη τους! Προφανώς, η ίδια ευεργετική της πυραμίδας ισχύει και για τις κατακόρυφες αγροτικές καλλιέργειες (vertical farming), όπως έχει αποδειχθεί διεθνώς. Σε συνδυασμό, μάλιστα, με το σύστημα AGROCARE, που είναι μία άλλη φυσική μέθοδος προστασίας των φυτών και μείωσης των φυτοφαρμάκων, έχουμε άριστο ποιοτικό αποτέλεσμα, μεγιστοποίηση της παραγωγής και τη μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση χρημάτων.

Εξυγίανση σε λίμνες, βάλτους, αλυκές και άλλες εκτάσεις με προβληματικά ύδατα

Σήμερα υπάρχουν στην Ελλάδα πολλές λίμνες που χρειάζονται εξυγίανση. Δύο από αυτές είναι των Ιωαννίνων και της Καστοριάς. Σε αυτές τις λίμνες η βιολογική πυραμίδα μπορεί να δώσει οριστική λύση με χαμηλό κόστος αρχικής επένδυσης και ασήμαντο κόστος λειτουργίας. Το ίδιο ισχύει και για βάλτους, αλυκές και άλλες εκτάσεις με προβληματικά ύδατα που αποτελούν εστία μόλυνσης, δυσοσμίας, επιβλαβών εντόμων κτλ. Οι δήμαρχοι και οι αρμόδιοι φορείς τέτοιων περιοχών καλούνται να επικοινωνήσουν μαζί μας, για να τους ενημερώσουμε και να τους υποβάλουμε τις προτάσεις μας.

Εφαρμογή σε κολυμβητήρια και δημόσιες ή ιδιωτικές πισίνες

Η μέθοδος της βιολογικής πυραμίδας αποτελεί μία ιδιαίτερα πρωτοποριακή λύση και για τα κολυμβητήρια και τις πισίνες, για τη μείωση έως κατάργηση των χημικών που απαιτούνται για την απολύμανση του νερού, την αλγοκτονία, την οξυγόνωση και οξείδωση των οργανικών ενώσεων, την αντιμετώπιση της θολότητας κτλ. Θα αποτελεί, μάλιστα, ένα ενδιαφέρον διακοσμητικό στοιχείο για τους επισκέπτες αυτών των εγκαταστάσεων. Καλούνται οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων ή άλλων εγκαταστάσεων με πισίνες να επικοινωνήσουν μαζί μας, για να τους ενημερώσουμε και να τους υποβάλουμε τις προτάσεις μας.

Επεξεργασία νερού ύδρευσης

Οι βιολογικές πυραμίδες μπορούν να βρουν επίσης εφαρμογή στην επεξεργασία του νερού που προορίζεται για την ύδρευση πόλεων, οικισμών, ξενοδοχείων, νοσοκομείων, κατασκηνώσεων, κατοικιών και άλλων εγκαταστάσεων. Οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές δικτύων ύδρευσης καλούνται να επικοινωνήσουν μαζί μας για να εξετάσουμε πιθανή εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις τους.

Επεξεργασία νερού βιομηχανικής χρήσης

Σε πολλές περιπτώσεις μηχανήματα όπως είναι οι πύργοι ψύξης αντιμετωπίζουν προβλήματα εξαιτίας της ανάπτυξης της άλγης. Επιπλέον, υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης ασθενειών λόγω της εξάτμισης του νερού. Και σε αυτές τις περιπτώσεις οι βιολογικές πυραμίδες μπορούν να δώσουν λύση και να μειώσουν ή να καταργήσουν τη χρήση χημικών. Οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές τέτοιων εγκαταστάσεων καλούνται να επικοινωνήσουν μαζί μας για να εξετάσουμε πιθανή εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις τους.

Βιβλιογραφία

 1. Godeanu Marioara şi colaboratorii:  Educaţie, economie, energie”, 1981
 2. Godeanu P. Stoica, Alexandru Ionescu:  “Ecologie şi protecţia mediului”, 1994
 3. Godeanu P. Stoica: “Diversitatea lumini vii”, Ed. Mucura Mond, 1995
 4. Godeanu P. Stoica:  “Elemente de monitoring ecologic integrat”, Ed Mucura Mond, 1997
 5. Godeanu P. Stoica: “Tehnologii ecologice şi ingineria mediului”, Ed Mucura Mond, 1998
 6. Vasilescu Paul, Bădica Dumitru: “Procese şi echipamente ecologice”, 1995
 7. Vasilescu Paul, Bădica Dumitru: “Tehnologii de depoluare”,1996.

_____________________________________________

Διαγράμματα και Φωτογραφίες από τη Βιολογική Πυραμίδα στο Pitesti Ρουμανίας

Βιολογικές Πυραμίδες Φωτογραφία 1 Πυραμίδα Χέοπα
Πανοραμική άποψη της βιολογικής πυραμίδας
του Pitesti στη λίμνη Lupsani στη Ρουμανία.
Η πυραμίδα του Χέοπα έχει ακριβώς το ίδιο σχήμα,
αλλά είναι 10 φορές μεγαλύτερη. Πηγή φωτογραφίας

Βιολογικές Πυραμίδες Πίνακας

Το πιο πάνω διάγραμμα δείχνει την αλματώδη ανάπτυξη της μάζας των δύο υδρόβιων φυτών μέσα σε 8 μήνες. Αυτή η ραγδαία αύξηση της μάζας τους υποδηλώνει και τη μεγάλη απορρόφηση όλων των τοξικών ουσιών που περιέχουν τα απόβλητα.

Βιολογικές Πυραμίδες Γράφημα 2

Το πιο πάνω γράφημα παρουσιάζει πιο παραστατικά την ανάπτυξη των φυτών μέσα στους ίδιους 8 μήνες.

Ακολουθούν μερικές φωτογραφίες που δείχνουν το εσωτερικό των 5 επιπέδων της βιολογικής πυραμίδας.

Βιολογικές Πυραμίδες Φωτογραφία 2 Βιολογικές Πυραμίδες Φωτογραφία 3
Βιολογικές Πυραμίδες Φωτογραφία 4 Βιολογικές Πυραμίδες Φωτογραφία 5
Βιολογικές Πυραμίδες Φωτογραφία 6 Βιολογικές Πυραμίδες Φωτογραφία 7.bmp
File name: -Πυραμίδες-Φωτογραφία-8.bmp Βιολογικές Πυραμίδες Φωτογραφία 9
Μοιράσου το στα social media