Ριζοτεχνική Μέθοδος Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων

Μονάδες βιολογικού καθαρισμού υγρών αποβλήτων με φυσικές μεθόδους

Τεχνολογία root zone process (μέθοδος του ριζικού συστήματος)
του καθηγητή R. Kickuth του Πανεπιστημίου Κassel Γερμανίας
που εφαρμόζεται ευρέως από τη δεκαετία του 1970.

Η ριζοτεχνική μέθοδος καθαρισμού υγρών αποβλήτων βασίζεται στις αυτορρυθμιζόμενες διεργασίες των ενεργών εδαφικών συστημάτων. Τα απόβλητα διαπερνούν οριζόντια ένα εδαφικό σώμα φυτευμένο με ειδικά προσαρμοσμένα καλάμια του είδους Phrogmites australis.

Αυτή η μέθοδος μπορεί να αντικαταστήσει όλες τις συμβατικές μεθόδους επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, επειδή προσφέρει πολλά τεχνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα που παρουσιάζονται πιο κάτω.

Η αρχή λειτουργίας της μεθόδου

Ο συνδυασμός της δράσης μεταξύ εδάφους – ριζών – μικροοργανισμών εγγυάται υψηλή απόδοση στις βιοχημικές διεργασίες, με αποτέλεσμα τον καθαρισμό και των πιο προβληματικών αποβλήτων.

Το έδαφος κατακρατά, συγκεντρώνει και ενεργοποιεί τις ρυπαντικές ύλες. Έτσι, γίνεται η απαραίτητη προεργασία για την αποικοδόμησή τους από τους μικροοργανισμούς.

Το ριζικό σύστημα των φυτών τροφοδοτεί τους μικροοργανισμούς με οξυγόνο και εξασφαλίζει την υδραυλική αγωγιμότητα του εδάφους. Σε αυτές τις συνθήκες προσαρμόζονται 100 φορές περισσότερα εξειδικευμένα είδη μικροοργανισμών από ό,τι στις συμβατικές μεθόδους στα πιο διαφορετικά είδη αποβλήτων.

Αποικοδόμηση και των πιο δύσκολα διασπώμενων ουσιών

Οι πιο πάνω συνθήκες δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την απομάκρυνση και των πιο προβληματικών αποβλήτων. Οι αλυσιδωτές αντιδράσεις στα ενεργά εδαφικά συστήματα επιφέρουν:

 • Αποικοδόμηση ακόμα και των πιο δύσκολα διασπώμενων οργανικών ενώσεων, όπως είναι για παράδειγμα:
  • χλωριωμένοι υδρογονάνθρακες
  • αρωματικές ενώσεις πολυκυκλικές, αζωτούχες ή θειούχες
  • χρώματα, φαινόλες κ.ά.
 • Κατακράτηση φωσφορικών ενώσεων και βαρέων μετάλλων
 • Εξουδετέρωση παθογόνων μικροοργανισμών
 • Αφομοίωση (εδαφοποίηση) της βιολογικής ιλύος

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα της μεθόδου

 • Αυτορρυθμιζόμενες διαδικασίες καθαρισμού
 • Ελάχιστες απαιτήσεις στη λειτουργία και συντήρηση
 • Μηδενική κατανάλωση ενέργειας
 • Χαμηλό κόστος κατασκευής και λειτουργίας
 • Δεν υπάρχουν κινητά μέρη, άρα δεν υπάρχουν βλάβες
 • Δεν απαιτείται η παρουσία εκπαιδευμένου προσωπικού
 • Σταθερή διαδικασία καθαρισμού, ακόμα και σε ακραίες καιρικές συνθήκες
 • Σταδιακή αύξηση της απόδοσης με την πάροδο του χρόνου, σε αντίθεση με τις συμβατικές εγκαταστάσεις
 • Δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα κορεσμού σε καμία περίπτωση
 • Μεγάλες διακυμάνσεις σε όγκο ή σε συγκέντρωση φορτίου δεν προξενούν πρόβλημα στη λειτουργία του συστήματος
 • Τους καλοκαιρινούς μήνες δεν υπάρχουν εκροές λόγω εξάτμισης (απόδοση 100%)
 • Ανοχή σε μεγάλα υδραυλικά φορτία
 • Απουσία ιλύος μετά την επεξεργασία
 • Απουσία οποιασδήποτε δυσοσμίας
 • Εναλλασσόμενο μέγεθος για δυνατότητα επεξεργασίας όγκου αποβλήτων που μπορεί να ποικίλλει από 1m3 έως 10.000m3 κατά μέσο όρο την ημέρα.
 • Τμηματικά δομημένη κατασκευή, με ευελιξία στη δυνατότητα επέκτασης οποτεδήποτε χρειαστεί
 • Μεγάλη διάρκεια ζωής, πάνω από 50 χρόνια
 • Ευελιξία στην επιλογή του χώρου της κατασκευής
 • Αρμονική προσαρμογή στο φυσικό τοπίο
 • Λειτουργεί ως βιοκλιματικός βιότοπος σπάνιων πτηνών
 • Μηδενική ρύπανση της ατμόσφαιρας λόγω της μη κατανάλωσης καυσίμων
 • Συμβαδίζει με τις νέες κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις οποίες τα πλεονεκτήματα των τεχνικών εφαρμογών αξιολογούνται βάσει των οικολογικών τους επιπτώσεων.
 • Παραγωγή εδαφοβελτιωτικού προϊόντος απαλλαγμένου ρύπων, τοξικών ουσιών και υγρασίας

Πεδία εφαρμογής

 • Βιομηχανικά υγρά απόβλητα
 • Αστικά και οικιακά λύματα
 • Απόβλητα κτηνοτροφικών μονάδων
 • Στραγγίσματα χωματερών
 • Οινοποιεία, ελαιοτριβεία και άλλες μονάδες με απόβλητα μεγάλων διακυμάνσεων σε όγκο ή σε συγκέντρωση φορτίου

Παροχή υπηρεσιών

Στις υπηρεσίες μας περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Χημικές αναλύσεις  των αποβλήτων
 • Εδαφικά τεστ
 • Έλεγχος της ανθεκτικότητας των φυτών στα απόβλητα, ώστε να χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα εξειδικευμένα φυτά
 • Μελέτη, κατασκευή και επίβλεψη του έργου
 • Τεχνική υποστήριξη στην πρώτη φάση της λειτουργίας της εγκατάστασης

Έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

Μερικές από τις πιο μεγάλες εφαρμογές που έχουν γίνει είναι οι εξής:

 • Υφαντουργία Firma Windelsbleiche στο Bielefeld της Γερμανίας
 • Χαλυβουργία British Steel στο Newport της Αγγλίας
 • Χημική βιομηχανία ICI στο Birmingham της Αγγλίας
 • Διάδρομοι προσγείωσης των αεροδρομίων της Ζυρίχης και του Βερολίνου
 • Στραγγίσματα από τη χωματερή τοξικών Havinghorster Moor στη Γερμανία
 • Πλυντήρια των γαλλικών σιδηροδρόμων SNCF στο Παρίσι

Μικρότερες εγκαταστάσεις λειτουργούν με επιτυχία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε:

 • οινοποιεία
 • ελαιοτριβεία, ελαιουργεία (ιδανική λύση στο πρόβλημα της επεξεργασίας του κατσίγαρου)
 • βιομηχανίες κατεργασίας κρέατος
 • γαλακτοβιομηχανίες
 • εστιατόρια
 • ξενοδοχειακές μονάδες
 • δήμους και κοινότητες
 • οικισμούς και μεμονωμένες κατοικίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα έργα μας στην Ελλάδα, καθώς και για τα ονόματα και τηλέφωνα των αρμοδίων επικοινωνήστε μαζί μας.

Δείτε στο Αριστερό Μενού δημοσιεύσεις σχετικά με αυτό το θέμα.

Μοιράσου το στα social media