Τριτοβάθμιος Βιολογικός Καθαρισμός Λυμάτων

για Ανάκτηση του Νερού για Πότισμα
Κήπων και Άρδευση Καλλιεργειών

Τελική απολύμανση του νερού
μετά τον βιολογικό καθαρισμό
για νερό κατάλληλο για πότισμα ή άρδευση,
εμπλουτισμένο με ιόντα χαλκού και αργύρου
που ενισχύουν την ανάπτυξη των φυτών,
τα προστατεύουν από ασθένειες και
μειώνουν τη χρήση φυτοφαρμάκων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ – ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ – ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Η ανάγκη για ανάκτηση και αξιοποίηση των λυμάτων

Στη σημερινή εποχή, που πολλές γεωγραφικές περιοχές απειλούνται λόγω λειψυδρίας με ξηρασία και ερημοποίηση, είναι σημαντικό να αξιοποιούνται τα λύματα μετά τη βιολογική επεξεργασία τους για πότισμα κήπων και άρδευση καλλιεργειών, ώστε να μην καταναλώνονται σε αυτές τις δραστηριότητες πολύτιμες μεγάλες ποσότητες νερού, που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε άλλες χρήσεις μεγαλύτερης ζωτικής σημασίας για τον άνθρωπο.

Έτσι, επιτυγχάνουμε και μείωση της άντλησης νερού από το έδαφος, κάτι που συμβάλλει στην καλύτερη ποιότητα νερού στον υδροφόρο ορίζοντα, μέσα στον οποίο τα τελευταία χρόνια λόγω υπεράντλησης σε πολλές περιοχές έχει εισχωρήσει το θαλασσινό νερό, με αποτέλεσμα το νερό να είναι υφάλμυρο και ακατάλληλο για κάθε χρήση.

Επίσης, από οικονομική άποψη συμφέρει τους ιδιοκτήτες μεγάλων αλλά και μικρών εγκαταστάσεων (Δήμοι, ξενοδοχεία, ιδιωτικές κατοικίες κτλ.) να ανακτούν το νερό μετά τη βιολογική επεξεργασία των λυμάτων τους αντί να το πληρώνουν ακριβά στο Δήμο της περιοχής τους ή να πληρώνουν το κόστος άντλησής του από γεώτρηση.

Η Smart Technical Solutions έχει συγκεκριμένες προτάσεις για την τελική επεξεργασία των λυμάτων, ώστε να είναι κατάλληλα για άρδευση καλλιεργειών ή πότισμα κήπων, ακόμα και γκαζόν, όπου ξαπλώνουν ενδεχομένως άνθρωποι για ηλιοθεράπεία ή παίζουν παιδιά και τρέχουν κατοικίδια ζώα και κατά συνέπεια το μικροβιακό φορτίο και η εν γένει ποιότητα του νερού πρέπει να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές που προβλέπει η ελληνική και η ευρωπαΪκή νομοθεσία.

Τι είναι ο τριτοβάθμιος βιολογικός καθαρισμός λυμάτων

Μετά τη βασική βιολογική επεξεργασία των λυμάτων απαιτείται μείωση ορισμένων τιμών του νερού, όπως είναι το BOD, το COD και οι τιμές ορισμένων βακτηρίων, για να γίνει κατάλληλο για επαναχρησιμοποίηση, πράγμα πολύ σημαντικό σε περιοχές με λειψυδρία ή όταν το κόστος του νερού είναι υψηλό.

Για παράδειγμα, ένα μεγάλο ξενοδοχείο μπορεί να αξιοποιεί 400 κυβικά νερού την ημέρα και να εξοικονομεί έτσι σημαντικά ποσά, εάν στην έξοδο του βιολογικού καθαρισμού έχει εγκαταστήσει ένα σύστημα τριτοβάθμιου βιολογικού καθαρισμού.

Όταν, μάλιστα, το ζητούμενο είναι το πότισμα μεγάλων εκτάσεων γκαζόν με αυτό το νερό, τότε οι προδιαγραφές του νερού γίνονται ακόμα πιο αυστηρές, δεδομένου ότι επάνω στο γκαζόν των ξενοδοχείων ξαπλώνουν άνθρωποι για ηλιοθεραπεία και παίζουν παιδιά.

Όμως, το ίδιο οικονομικό όφελος μπορεί να έχει από την ανάκτηση του νερού από τα απόβλητα του βιολογικού καθαρισμού και μία βιομηχανία. Εκεί το νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά για την παραγωγή και για την τροφοδοσία ατμολεβήτων, πύργων ψύξης κτλ.

Μέθοδοι τριτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων

Οι μέθοδοι τριτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων είναι στην ουσία οι μέθοδοι απολύμανσης νερού που αναφέρονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο. Η Smart Technical Solutions, ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες του κάθε πελάτη, μετά από εξέταση της κάθε περίπτωσης εξατομικευμένα, προτείνει μία ή περισσότερες (συνδυαστικά) από τις πιο κάτω μεθόδους:

 • Χλωρίωση
  Είτε για λόγους συμμόρφωσης με την επιθυμία του πελάτη είτε επειδή η νομοθεσία το επιβάλλει, σε αρκετές περιπτώσεις επιλέγεται αυτή η μέθοδος, αν και δεν είναι οικολογική. Δεν υπάρχει ξεχωριστή σελίδα σε αυτόν τον δικτυακό τόπο για αυτήν τη μέθοδο, είναι άλλωστε γνωστή στον τεχνικό κόσμο.
 • Χαλκός & Άργυρος
  Η τεχνολογία AQUACARE εφαρμόζεται εδώ ως εξής: Στην έξοδο ή στη βάνα αποστράγγισης της δεξαμενής προσαρμόζεται πάνω σε ένα εξάργημα διακλάδωσης (ταυ)μία διάταξη ανακυκλοφορίας, που αποτελείται από μία αντλία του ενός ίππου και δύο θαλάμους (ιονισμού και οξυγόνωσης) από τους οποίους διέρχεται το νερό με ταχύτητα περίπου 25 κυβικών την ώρα και από εκεί επιστρέφει στη δεξαμενή. Έτσι, πριν το νερό φύγει για την κατανάλωση, έχει εξασφαλιστεί συγκέντρωση χαλκού 0,5ppm και αργύρου 0,05ppm, ο συνδυασμός των οποίων εξολοθρεύει όλους τους μικροοργανισμούς. Επίσης, στο θάλαμο οξυγόνωσης το νερό διασπάται στιγμιαία για λίγα νανοδευτερόλεπτα σε πέντε διαφορετικές μορφές οξυγόνου που οξειδώνουν όλες τις οργανικές ενώσεις που φυσιολογικά περιέχονται στο νερό που προκύπτει μετά από βιολογική επεξεργασία λυμάτων.
  Για μικρές εγκαταστάσεις ο τύπος Oxygeneo, που περιλαμβάνει και θάλαμο οξυγόνωσης, είναι επαρκής.
  Για μεγαλύτερες εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται οι τύποι Olympic, Eternal και Legioncare, με ή χωρίς θάλαμο οξυγόνωσης.
  Η επιλογή του κατάλληλου τύπου συσκευής γίνεται μετά από μελέτη.
  Ένα σημαντικό πλεονέκτημα αυτής της τεχνολογίας είναι ότι τα ιόντα χαλκού και αργύρου που εκλύονται μέσα στο νερό της άρδευης είναι ιδιαίτερα ευεργετικά για την ανάπτυξη των φυτών και την προστασία τους από τις ασθένειες, ενώ παράλληλα μειώνουν και τη χρήση των φυτοφαρμάκων ψεκασμού και λίπανσης. (Σχετικά με αυτό το θέμα δείτε και τη σελίδα Λύσεις για την Άρδευση και τον Ψεκασμό των Φυτών.)
 • Μικρομοριακές ταλαντώσεις
  Η τεχνολογία MERUS BIO μειώνει επίσης σημαντικά το μικροβιακό φορτίο, καθώς με τις υψίσυχνες μοριακές ταλαντώσεις που μεταδίδει στα μόρια του νερού δημιουργεί αντίξοο περιβάλλον για την επιβίωση των μικροοργανισμών. Δύο δακτύλιοι Merus τοποθετούνται στη διάταξη ανακυκλοφορίας που αναφέρθηκε πιο πάνω. Αυτή η λύση είναι σε πολλές περιπτώσεις η πιο οικονομική, αν αποδειχθεί ότι είναι επαρκής και μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα, χωρίς τη συνεργία άλλης μεθόδου.
  Αυτή η λύση είναι σε πολλές περιπτώσεις η πιο οικονομική, αν αποδειχθεί ότι είναι επαρκής και μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα, χωρίς τη συνεργία άλλης μεθόδου. Το βέβαιο είναι, πάντως, ότι μειώνει την κατανάλωση ιόντων χαλκού και αργύρου ή χλωρίου, καθώς ένα μεγάλο μέρος της απολύμανσης και της αλγοκτονίας πραγματοποιείται από τις μικρομοριακές ταλαντώσεις του δακτυλίου και έτσι δεν απομένει μεγάλο φορτίο για να καταναλωθεί το όποιο άλλο απολυμαντικό και αλγοκτόνο μέσο χρησιμοποιείται και άρα επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση υλικών.
  Το λειτουργικό κόστος της μεθόδου περιορίζεται μόνο στο κόστος της ετήσιας αντικατάστασης που συνιστάται να γίνεται για προληπτικούς λόγους, μην τυχόν και μειωθεί η απόδοση των δακτυλίων. Για τη δοκιμαστική περίοδο οι δακτύλιοι διατίθενται και με ενοικίαση 6 ή 12 μηνών έναντι του 1/6 ή του 1/3 της αξίας αγοράς τους, αντίστοιχα. Περισσότερα για τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητά τους μπορείτε να δείτε στη σχετική σελίδα του κατασκευαστή, που είναι γραμμένη στα Αγγλικά .
 • Υπεριώδης ακτινοβολία (UV)
  Η υπεριώδης ακτινοβολία εξολοθρεύει ακαριαία τους μικροοργανισμούς, όμως δεν αφήνει υπολειμματικό στοιχείο όπως ο χαλκός, ο άργυρος και το χλώριο, ώστε να παρεμποδιστεί η ανάπτυξη μικροοργανισμών σε διάφορα σημεία κατά μήκος του δικτύου. Γι’ αυτό συνιστάται να χρησιμοποιείται συνδυαστικά με μία μέθοδο που αφήνει υπολειμματικό στοιχείο. Διατίθεται σε δύο τύπους:
  – Online σύνδεση σε σωλήνα, στην έξοδο της δεξαμενής ή σε ως άνω διάταξη ανακυκλοφορίας
  – Αδιάβροχος τύπος, για εμβύθιση μέσα στη δεξαμενή
  Δείτε σχετικά τη σελίδα Van Remmen & Sterilair.
 • Διάλυμα ιόντων χαλκού νανοτεχνολογίας
  Με την κατάλληλη διάταξη δοσομέτρησης τροφοδοτείται μέσα στο νερό της δεξαμενής διαλυμένο σε νερό το προϊόν νανοτεχνολογίας Polydex, το οποίο, όπως και οι συσκευές Aquacare που αναφέρθηκαν πιο πάνω εξουδετερώνει τους μικροοργανισμούς, ενώ παράλληλα εμπλουτίζει το νερό με ιόντα χαλκού που είναι ιδιαίτερα ευεργετικά για την ανάπτυξη των φυτών και την προστασία τους από τις ασθένειες, ενώ παράλληλα μειώνουν και τη χρήση των φυτοφαρμάκων ψεκασμού και λίπανσης. (Σχετικά με αυτό το θέμα θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα AgroCare.)
  Η προτεινόμενη δοσολογία είναι ένα λίτρο ανά 60 έως 600 κυβικά νερού (ανάλογα με το μικροβιακό φορτίο που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε και με τις άλλες μεθόδους που λειτουργούν παράλληλα).
 • Ενεργό οξυγόνο
  Με την ονομασία ”ενεργό οξυγόνο” κυκλοφορούν πολλά διαφορετικά προϊόντα στην αγορά, με διάφορες χημικές συνθέσεις. Το βιοδιασπώμενο μονοϋπερθειικό κάλιο, που είναι η χημική ονομασία του Oxone PS16 της αμερικάνικης πολυεθνικής Dupont, είναι το μόνο που έχει πάρει πιστοποίηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για χρήση ακόμα σε πόσιμο νερό. Με την κατάλληλη διάταξη δοσομέτρησης τροφοδοτείται διάλυμα ενεργού οξυγόνου στο νερό της δεξαμενής και μειώνει σημαντικά της τιμές BOD και COD, ενώ παράλληλα οξειδώνει τις οργανικές και τις θειούχες ενώσεις, πράγμα που έχει ως αποτέλεσμα να καταργεί τη φυσιολογική δυσοσμία που μπορεί να έχει ένα νερό που προέρχεται από επεξεργασία λυμάτων. Η προτεινόμενη δοσολογία είναι συνήθως ένα κιλό ανά 80 κυβικά νερού.
 • Ψυχρή σύντηξη
  Δείτε στο Αριστερό Μενού αυτήν τη νέα τεχνολογία που ανατρέπει όλα τα μέχρι τώρα δεδομένα.

Μελέτη, εγκατάσταση, τεχνική υποστήριξη, παρακολούθηση τιμών

Η Smart Technical Solutions αναλαμβάνει εξολοκλήρου τη μελέτη, την επιλογή των κατάλληλων μεθόδων τριτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων, την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού και των αναλώσιμων υλικών και την περιοδική παρακολούθηση των τιμών του νερού και την τεχνική υποστήριξη σε καθημερινή βάση (βλ. Ανοικτή Γραμμή Επικοινωνίας).

Μοιράσου το στα social media