Σύστημα ιονισμού LEGIONCARE
για την τριβοβάθμια επεξεργασία λυμάτων
και την ανάκτηση νερού για πότισμα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς ξενοδοχείο …
Υπόψη κ. …

Κύριοι …,

Σε συνέχεια της σημερινής τηλεφωνικής επικοινωνίας μας σχετικά με την τριτοβάθμια επεξεργασία λυμάτων του ξενοδοχείου σας και αφού λάβαμε υπόψη μας τις εξής πληροφορίες που μας δώσατε τηλεφωνικά:

– υπάρχει διαθέσιμη δεξαμενή νερού χωρητικότητας τουλάχιστον 25 κυβικών
– μέγιστη ημερήσια παραγωγή νερού 350 κυβικά
– από αυτό το νερό τα 50 κυβικά χρειάζονται για πότισμα με λάστιχο ή με μπεκ ψεκασμού
– τα άλλα 300 κυβικά θα διοχετεύονται αλλού

σας υποβάλλουμε την ακόλουθη τεχνική και οικονομική προσφορά μας:

1. ΣΥΣΚΕΥΗ ΙΟΝΙΣΜΟΥ LEGIONCARE

1.1. Συσκευή Aquacare, τύπος LEGIONCARE I, αποτελούμενη από έναν ηλεκτρονικό πίνακα, ένα θάλαμο ιονισμού με ηλεκτρόδια χαλκού & αργύρου και ένα Test Kit μέτρησης του υπολειμματικού χαλκού, κατάλληλη για την πλήρη απολύμανση του νερού για δεξαμενές μέχρι 200 κυβικών και ημερήσια κατανάλωση μέχρι 100 κυβικών.
Ο θάλαμος ιονισμού θα εγκατασταθεί σε διάταξη ανακυκλοφορίας που θα κατασκευαστεί με τρόπο ώστε το νερό της δεξαμενής να αντλείται, να ιονίζεται και να επιστρέφει στη δεξαμενή πριν καταναλωθεί.
Οι ώρες λειτουργίας της ανακυκλοφορίας καθημερινά θα είναι τόσες όσες απαιτούνται για να εξασφαλιστεί σταθερά ικανοποιητική συγκέντρωση ιόντων χαλκού και αργύρου μέσα στο νερό (θα γίνουν κάποιες δοκιμές στο ξεκίνημα, προκειμένου να γίνουν οι κατάλληλες ρυθμίσεις στον πίνακα).
Εκτιμούμε ότι με μία αντλία ενός ίππου, δηλαδή με ταχύτητα ανακυκλοφορίας 25 κυβικών την ώρα, δηλαδή με μία πλήρη ανακυκλοφορία όλης της μάζας του νερού της δεξαμενής μέσα σε 1-2 ώρες, θα απαιτηθούν 6 ώρες συνεχούς λειτουργίας στο ξεκίνημα, μέχρι να γίνει επαρκής ιονισμός, εάν το νερό είναι σχετικά μαλακό. Όσο πιο σκληρό είναι το νερό, τόσο πιο γρήγορα ιονίζεται, επειδή το σκληρό νερό είναι πιο αγώγιμο.
Στη συνέχεια, θα γίνει ρύθμιση της έντασης και των ωρών ανακυκλοφορίας ανά ημέρα με βάση τα αποτελέσματα των δοκιμών.
Δεν κρίνεται απαραίτητη σε αυτήν την εφαρμογή η αγορά ενός ακριβού συστήματος online ελέγχου της συγκέντρωσης ιόντων χαλκού, επειδή οι συνθήκες και η κατανάλωση θα είναι σταθερές και ομοιόμορφες για μεγάλα χρονικά διαστήματα και θα χρειάζεται επαναρύθμιση μόνο όποτε θα αλλάζουν δραματικά αυτά τα δεδομένα. Με το Test Kit μέτρησης του υπολειμματικού χαλκού θα πρέπει να γίνονται έλεγχοι της συγκέντρωσης χαλκού σε τακτά χρονικά διαστήματα και να γίνεται επαναρύθμιση των ωρών και της έντασης λειτουργίας της συσκευής, αν η συγκέντρωση του χαλκού ξεφύγει από τα επιθυμητά όρια, που συνήθως είναι μεταξύ 0,3ppm και 0,7ppm.

Τιμή συσκευής: 12.600 Ευρώ
Έκπτωση: … Ευρώ
Τελική τιμή: … Ευρώ

Σημείωση: Η τιμή της συσκευής LEGIONCARE που προορίζεται για δίκτυα ύδρευσης είναι υψηλότερη, επειδή τα ηλεκτρόδιά της περιέχουν περισσότερο χαλκό και άργυρο.

Βεβαίωση καλής απόδοσης του συστήματος:
Αυτό το σύστημα είναι από μόνο του επαρκές για να καθιστά το νερό κατάλληλο για πότισμα, ακόμα και με ψεκασμό με μπεκ στο γκαζόν, με την προϋπόθεση ότι θα γίνονται τακτικοί έλεγχοι του μικροβιακού φορτίου του επεξεργασμένου νερού για την πρόληψη τυχόν αστάθμητων παραγόντων όπως είναι π.χ. η ανεπαρκής λειτουργία του βιολογικού ή η επικάθιση και μή έγκαιρος καθαρισμός των αλάτων πάνω στα ηλεκτρόδια χαλκού και αργύρου.
Τα πρόσθετα εξαρτήματα που αναφέρονται στις παραγράφους που ακολουθούν είναι βοηθητικά. Η απόδοση του συστήματος δεν επηρεάζεται άμεσα από αυτά.

1.2. Διάταξη Χημικού Καθαρισμού Ηλεκτροδίων: Προαιρετικά, για μέγαλύτερη ευκολία, μπορείτε να παραγγείλετε και μία διάταξη χημικού καθαρισμού των ηλεκτροδίων με αντλία ανακυκλοφορίας διαλύματος υδροχλωρικού οξέως. Η άλλη λύση είναι ο χημικός καθαρισμός να γίνεται με αφαίρεση των ηλεκτροδίων από το θάλαμο και εμβάπτισή τους σε διάλυμα οξέως για λίγα λεπτά. Αυτή η λύση δεν είναι τόσο πρακτική.
Τιμή: 1.280 Ευρώ + ΦΠΑ.

1.3. Πλαίσιο Στήριξης Ηλεκτρονικού Πίνακα και Αντλίας Ανακυκλοφορίας με Αναμονές για Σύνδεση με τους Σωλήνες: Προαιρετικό
Τιμή: 620 Ευρώ + ΦΠΑ

1.4. Κόστος υλικών και εργασίας εγκατάστασης:
Κόστος: ~2.000 Ευρώ + ΦΠΑ
. Το ακριβές κόστος θα υπολογιστεί μετά από αυτοψία. Η εγκατάσταση μπορεί να γίνει και από τεχνικό του πελάτη, με βάση τις αναλυτικές γραπτές οδηγίες που συνοδεύουν το σύστημα και τηλεφωνική υποστήριξη από μηχανικό μας.

1.5. Εκτίμηση για το ετήσιο κόστος αναλωσίμων (ηλεκτρόδια):
Περίπου 1.000 Ευρώ + ΦΠΑ για κατανάλωση 50 κυβικών νερού ανά ημέρα για έξι μήνες το χρόνο. Αυτό είναι ουσιαστικά όλο το λειτουργικό κόστος του συστήματος, καθώς η κατανάλωση ρεύματος και οι χημικοί καθαρισμοί των ηλεκτροδίων έχουν πολύ χαμηλό κόστος.

2. ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ MERUS (προαιρετικό)

2.1. Δύο δακτύλιοι επεξεργασίας νερού MERUS BIO 2” INDUSTRIAL για τοποθέτηση στο σωλήνα ανακυκλοφορίας σε σημείο πριν από το θάλαμο των ηλεκτροδίων, με σκοπό:
– την αποτροπή δημιουργίας επικαθίσεων αλάτων πάνω στα ηλεκτρόδια
– την αποτροπή δημιουργίας επικαθίσεων αλάτων και άλγης μέσα στη δεξαμενή και στο δίκτυο του ποτίσματος
– την πρόσθετη προστασία από μικροοργανισμούς χάρη στη δημιουργία μέσα στο νερό περιβάλλοντος υψίσυχνων μικρομοριακών ταλαντώσεων που δημιουργεί αντίξοες συνθήκες για την ανάπτυξη μικροοργανισμών
Τιμή τεμαχίου: 2.060 Ευρώ + ΦΠΑ
Συνολική Αξία: 4.120 Ευρώ + ΦΠΑ

2.2. Συσκευή ALPHA DYNAMICS: Για την προστασία των δακτυλίων MERUS από τυχόν αποφόρτισή τους εξαιτίας ηλεκτρικών ή γεωπαθητικών πεδίων προτείνουμε την αγορά μίας συσκευής ALPHA DYNAMICS.
Τιμή: 139 Ευρώ + ΦΠΑ

2.3. Κόστος Συντήρησης δακτυλίων MERUS: Συνιστούμε την προληπτική αντικατάσταση των δύο δακτυλίων με πρόσφατα επαναφορτισμένους κάθε 3 χρόνια. Το κόστος αντικατάστασης ισούται με το 1/3 της τρέχουσας αξίας αγοράς τους (δεν προβλέπονται σημαντικές αυξήσεις στις τιμές την επόμενη τριετία).

Λοιπά στοιχεία προσφοράς:
Τρόπος πληρωμής:
 Με κατάθεση, ως εξής: 50% προκαταβολή με την αποδοχή της προσφοράς, 50% με την παράδοση.
Χρόνος παράδοσης: 1 εβδομάδα από την ημερομηνία κατάθεσης της προκαταβολής
Τρόπος αποστολής: Με πρακτορείο μεταφορών ή παράδοση ιδιοχείρως, για κοντινές αποστάσεις.
Αναλυτικό εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας της συσκευής: Συνοδεύει το προϊόν.
Εγγύηση καλής λειτουργίας: Υπάρχει γραπτή εγγύηση 3 ετών. Η εγγύηση δεν καλύπτει τα ηλεκτρόδια, που είναι αναλώσιμα.
Πιστοποίηση ασφάλειας προϊόντος: Οι συσκευές LEGIONCARE έχουν λάβει το ευρωπαϊκό σήμα ασφαλούς προϊόντος CE.
Συντήρηση συσκευής: Χρειάζεται μόνο η αντικατάσταση των ηλεκτροδίων σε τακτά διαστήματα που εξαρτώνται από την κατανάλωση νερού, καθώς και από την αγωγιμότητά του. Ο χρόνος αντικατάστασης των ηλεκτροδίων συνήθως κυμαίνεται από 4-8 έτη, ανάλογα με την κατανάλωση και την αγωγιμότητα του νερού. Το κόστος αγοράς νέων ηλεκτροδίων σήμερα είναι 6.800 ευρώ + ΦΠΑ. Σημείωση: Η τιμή των ηλεκτροδίων της συσκευής LEGIONCARE που προορίζεται για δίκτυα ύδρευσης είναι υψηλότερη, επειδή περιέχουν περισσότερο χαλκό και άργυρο.
Ισχύς προσφοράς: Η προσφορά ισχύει για 3 μήνες από σήμερα.

ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ LEGIONCARE:

Τα ιόντα χαλκού και αργύρου εξολοθρεύουν τα βακτήρια και τα άλγη που υπάρχουν μέσα στο νερό, αλλά και εκείνα που έχουν ήδη επικαθίσει στα τοιχώματα των σωληνώσεων σε ολόκληρο το δίκτυο. Συγκεκριμένα, τα ιόντα χαλκού απομακρύνουν το οργανικό φιλμ (βιοϋμένιο) που περιβάλλει τα βακτήρια και στη συνέχεια τα ιόντα αργύρου εξολοθρεύουν τα βακτήρια. Σε λίγες ημέρες έως λίγες εβδομάδες από την εφαρμογή του συστήματος, ολόκληρο το δίκτυο θα έχει απαλλαγεί από τους παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτή η χρονική καθυστέρηση δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί εκ των προτέρων με ακρίβεια, επειδή εξαρτάται από το πόσο οργανικό υπάρχει σήμερα μέσα στο δίκτυο. Τον πρώτο καιρό θα απολυμαίνονται τα πρώτα τμήματα του δικτύου, στα οποία θα καταναλώνονται εντελώς τα ιόντα χαλκού και αργύρου καθώς θα δεσμεύονται από το οργανικό φορτίο που θα συναντούν και όσο θα περνάνε οι μέρες και το δίκτυο θα καθαρίζει θα απολυμαίνονται και τα επόμενα τμήματα του δικτύου, μέχρι και τα πιο απομακρυσμένα.

Επίσης, με τη συσκευή LEGIONCARE θα καταργηθούν και οι επικαθίσεις αλάτων στις σωληνώσεις, στα μπεκ και στην υπόλοιπη εγκατάσταση, καθώς τα θετικά φορτισμένα ιόντα έλκουν και αποσπούν τα αρνητικά ιόντα των αλάτων, καταστρέφοντας έτσι τη δομή των επικαθίσεων και παρασύροντάς τες σταδιακά προς τις εξόδους του κυκλώματος. Τέλος, δε θα είναι δυνατό στα άλγη να αναπτύσσονται και να δημιουργούν επικαθίσεις σε σωληνώσεις και σε άλλα σημεία της εγκατάστασεις.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ:
Το σύστημα έχει εφαρμοστεί σε αρκετά κτίρια στην Ελλάδα: Η παλαιότερη από όλες τις εφαρμογές έγινε το 2003 στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ”Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ”, για λόγους ασφαλείας ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, και από τότε το σύστημα λειτουργεί εκεί με απόλυτη επιτυχία.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ LEGIONCARE:
ΑΜΕΣΟΣ ΤΡΟΠΟΣ (πιο ακριβός): Μετρώντας τις τιμές της legionella και άλλων μικροοργανισμών σε δείγματα νερού που θα παίρνετε από διάφορα σημεία του δικτύου.
ΕΜΜΕΣΟΣ ΤΡΟΠΟΣ (με σχεδόν μηδενικό κόστος): Μετρώντας με ένα ειδικό test kit που θα σας προμηθεύσουμε την τιμή του χαλκού, που πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 0,3 και 0,7 ppm. Αυτός ο έμμεσος τρόπος θεωρητικά καταργεί τον άμεσο τρόπο, επειδή είναι γνωστό από τη διεθνή βιβλιογραφία ότι σε αυτό το περιβάλλον είναι αδύνατη η ανάπτυξη μικροοργανισμών. Παρόλα αυτά, συνιστούμε την εφαρμογή και των δύο τρόπων, για μεγαλύτερη σιγουριά.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CE:

Όλοι οι ιονιστές AquaCare® συμμορφώνονται με τα παρακάτω πρότυπα (standards) των οδηγιών LVD 73/23/ EOK και EMC 2004/108/EE:
EN-60439-1
CISPR 11
EN61000-3-2
EN61000-4-2
EN61000-4-3
EN61000-4-4
EN61000-4-5
EN61000-4-6
EN61000-4-11
EN60529 / IP-20
Η συμμόρφωση προς το σύνολο των προτύπων αυτών μας δίνει το δικαίωμα να φέρουμε το σήμα CE πάνω στις συσκευές AquaCare®.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ LEGIONCARE ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΝΙΣΜΟΥ:
Το LEGIONCARE είναι το μοναδικό σύστημα παγκοσμίως που παρέχει απόλυτη προστασία έναντι των μικροοργανισμών, επειδή η διάταξη των ηλεκτροδίων είναι κατάλληλη ώστε όλη η μάζα του νερού να ιονίζεται, η συνολική μάζα (βάρος) των ηλεκτροδίων είναι επαρκής για πλήρη ιονισμό για μεγάλο χρονικό διάστημα και η ένταση του ρεύματος είναι επίσης επαρκής. Είναι, με άλλα λόγια, ένα σύστημα που σχεδιάστηκε με γνώμονα την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία και όχι τη χαμηλή τιμή.

ΚΟΣΤΟΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ:
Αν χρειαστεί να γίνει αυτοψία από τεχνικό μας πριν από την ανάθεση του έργου, το κόστος της αυτοψίας θα είναι … Ευρώ + ΦΠΑ.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση βρισκόμαστε στη διάθεσή σας.

Μοιράσου το στα social media