Ψυχρή Σύντηξη

Η Απόλυτη Τριτοβάθμια Επεξεργασία Λυμάτων

Η Smart Technical Solutions έχει αναλάβει την αποκλειστική διάθεση αυτής της επαναστατικής μεθόδου τριτοβάθμιου καθαρισμού λυμάτων για την Ελλάδα και τις βαλκανικές χώρες.

Το νερό που παράγεται από τις μονάδες βιολογικού καθαρισμού βιομηχανικών αποβλήτων και αστικών λυμάτων σε βιομηχανίες, ξενοδοχεία, αστικά κέντρα κτλ. θα μπορεί πολύ σύντομα με την ελληνική τεχνολογία της ψυχρής σύντηξης να απολυμαίνεται και να καθαρίζεται εντελώς οικονομικά με βρασμό και συμπύκνωση και να χρησιμοποιείται ξανά ακόμα και για πόσιμο. Έτσι, όλες οι άλλες μέθοδοι τριτοβάθμιου βιολογικού καθαρισμού λυμάτων θα είναι πλέον συγκριτικά ασύμφορες.

Αυτή η δυνατότητα θα προσφέρει μία σημαντική οικονομία, αφού όλη σχεδόν η μάζα νερού που θα καταναλώνεται θα μπορεί να επαναχρησιμοποιείται και θα μειωθεί έτσι κατά πολύ το κόστος απόκτησης του νερού (είτε με αγορά από εταιρεία ύδρευσης είτε με άντληση από γεώτρηση).

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Μοιράσου το στα social media