Υδροβολή Σωληνώσεων (Υδροδυναμικός Καθαρισμός)
Δικτύων Αποχέτευσης

Σχετικά με αυτή τη μέθοδο καθαρισμού εκτεταμένων δικτύων αποχέτευσης από στερεοποιημένες επικαθίσεις (πουρί) δείτε τη σελίδα Καθαρισμός σωληνώσεων και αγωγών με υδροβολή (νεροβολή) που ανήκει σε άλλη ενότητα αλλά αφορά ακριβώς το ίδιο θέμα.

Αυτή η μέθοδος αποτελεί πολλές φορές μονόδρομο, όταν για κάποιους λόγους είναι αδύνατος ο καθαρισμός με τα αποφρακτικά μηχανήματα.

Μοιράσου το στα social media