OXONE® PS16
Ενεργό οξυγόνο

– καταπολέμηση της δυσοσμίας
– ήπιος χημικός καθαρισμός αλάτων
– και πολλές άλλες εφαρμογές

Monopersulfate Compound που παράγει Ενεργό Οξυγόνο
(μονοϋπερθειικό κάλιο, σε κόκκους), της Dupont Αμερικής

1. Καταργεί άμεσα τη δυσοσμία σε αποχετεύσεις,
βόθρους και βιολογικούς καθαρισμούς

Δείτε επίσης τα εξής σχετικά κείμενα της DuPont:

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Αντιμετώπιση δυσοσμίας σε αποχετεύσεις, σκουπιδότοπους, αλυκές, κάδους απορριμμάτων, χοιροστάσια, πτηνοτροφεία (odor control agent in wastewater treatment).
Εξαιρετικά δραστικό όσο και οικολογικό υλικό, σταματά τη δυσοσμία για μία περίπου εβδομάδα.

ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ εύκολα, με απλή ρίψη ή ψεκασμό, ανάλογα με το είδος της εφαρμογής

ΔΙΑΛΥΕΤΑΙ άμεσα και πλήρως μέσα στα λύματα.

Όταν έρχεται σε επαφή με το νερό, εκλύει μέσα στα λύματα μονοατομικό οξυγόνο, το οποίο:

 • Οξειδώνει και εξουδετερώνει τις οργανικές ενώσεις.
 • Εξαλείφει τις θειούχες ενώσεις, που προκαλούν δυσοσμία.
 • Κατεβάζει σε χαμηλά επίπεδα το COD στα βιομηχανικά απόβλητα και στα λύματα των ξενοδοχείων, νοσοκομείων κτλ. και έτσι τα κάνει κατάλληλα για διάθεση στα αποχετευτικά δίκτυα των δήμων.
 • Δεν βλάπτει τους πληθυσμούς βακτηρίων στους βιολογικούς καθαρισμούς, με την προϋπόθεση η ρίψη να γίνεται στην προτεινόμενη δοσολογία σε φρεάτια του δικτύου αποχέτευσης ή στη δεξαμενή συγκέντρωσης λυμάτων.
 • Είναι πιο αποτελεσματικό ακόμα και από το διοξείδιο του χλωρίου στην απόσμηση αποβλήτων στα scrubbers (πλυντηρίδες) των σφαγείων (εντόστια, αίματα κτλ. με πολύ έντονη δυσοσμία).

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Στους βόθρους: 1 κιλό ανά 50m3 ανά βδομάδα
Στις αποχετεύσεις σπιτιού: 200 γρ. ανά βδομάδα
Στις αποχετεύσεις χώρων μαζικής εστίασης: 500 γρ. ανά βδομάδα
Στα βιομηχανικά απόβλητα: 1 κιλό ανά βδομάδα
Σε δύσοσμες επιφάνειες: Ψεκαζόμενο διάλυμα (ρωτήστε μας για την αραίωση σε νερό)
Κατά την εκκένωση βόθρου ή στην απόφραξη σωλήνα αποχέτευσης: Πατήστε εδώ.

Οι πιο πάνω οδηγίες χρήσης μπορούν να μεταβληθούν ανάλογα με το φορτίο των λυμάτων, τη θερμοκρασία και άλλους παράγοντες.

Oxidation of Reduced Sulfur and Amine Compounds
OXONE® can be used to oxidize hydrogen sulfide (H2S) in waste streams. This provides a convenient method of deodorizing a waste stream (or stack, via scrubbing) without the necessity of on-site manufacture or handling of hazardous chemicals such as Caro’s acid. Other reduced sulfur compounds, such as mercaptans, sulfides, disulfides, and sulfites, may also be oxidized. Analytical testing must be used to determine the effect on the waste stream.

Oxidation of Cyanide
Cyanide in waste streams from metal plating or mining operations can be oxidized rapidly using OXONE®. For dilute or small volume waste streams, an Oxone®-based waste treatment process can be convenient and economical.

Λίγα λόγια για την ασφάλεια: Τα χημικά επεξεργασίας λυμάτων, θα πρέπει να αποθηκεύονται σε δροσερές και ξηρές τοποθεσίες, ερμητικά σφραγισμένα στα αυθεντικά τους κουτιά ως την χρήση τους. Ποτέ μην αναμιγνύετε τα χημικά μεταξύ τους. Χρησιμοποιείτε τα χημικά για σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στις ετικέτες.

Εναλλακτική λύση για αυτό το προϊόν στις αποχετευσεις είναι το βιολογικό προϊόν BIO-FAT-BREAKER, ένα οργανικό υλικό με βακτήρια που καταργεί τη δυσοσμία και διασπά τα λίπη, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τη λειτουργία των βιολογικών καθαρισμών.

Αντίστοιχα, εναλλακτική λύση στον ψεκασμό δύσοσμο επιφανειών είναι το βιολογικό προϊόν ODOR ELIMINATOR ή το παρόμοιο προϊόν ROTOBIO. Και τα δύο προϊόντα εξουδετερώνουν τις αμμωνιούχες ενώσεις, που είναι πολύ επικίνδυνες για τα ζώα σε πτηνοτροφικές και κτηνοτροφικές εφαρμογές, αλλά και για τον άνθρωπο σε μεγάλες συγκεντρώσεις. Το OXONE® PS16 εξουδετερώνει απόλυτα τις θειούχες ενώσεις, που προκαλούν και αυτές δυσοσμία και προβλήματα υγείας.

2. Επιτυγχάνει ήπιο χημικό καθαρισμό επικαθίσεων αλάτων
σε σωληνώσεις, εναλλάκτες θερμότητας, λέβητες κτλ.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Έχει ευρεία εφαρμογή σε βιομηχανίες, κυκλώματα ψύξης-θέρμανσης, δίκτυα ύδρευσης και όπου αλλού έχουμε συσσώρευση αλάτων.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Δεν διαβρώνει τα μέταλλα όπως τα οξέα, δεν βλάπτει την υγεία των τεχνιτών που διενεργούν τον χημικό καθαρισμό, σε αντίθεση με τα οξέα, που προσβάλλουν το αναπνευστικό σύστημα, προκαλούν εγκαύματα κτλ.

ΑΡΑΙΩΣΗ ΣΕ ΝΕΡΟ: Χρησιμοποιείται διαλυμένο σε νερό με συγκέντρωση 2%.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΥΣΗΣ: Δεν υπάρχει περιορισμός στο χρόνο πλύσης όπως στα οξέα, επειδή το ενεργό οξυγόνο δεν διαβρώνει τα μέταλλα. Αυτό σημαίνει ότι ο χημικός καθαρισμός μπορεί να γίνεται τέλειος, χωρίς να υπάρχει φόβος να διαβρωθούν τα μέταλλα, κάτι που με τα οξέα είναι πρακτικά αδύνατο, όσο έμπειρος και αν είναι ο χειριστής.

ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Όπως και με τα οξέα, απαιτείται να υπάρχει μία διάταξη ανακυκλοφορίας με έναν κυκλοφορητή, ώστε το διάλυμα να κυκλοφορεί ελεύθερα μέσα από τις σωληνώσεις ή τον εναλλάκτη θερμότητας που θέλουμε να καθαρίσουμε.

ΑΛΛΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΑΛΑΤΩΝ: Δείτε τη σελίδα Χημικός και Μηχανικός Καθαρισμός Εγκαταστάσεων.

3. Άλλες Εφαρμογές του OXONE® PS16

Για να δείτε μία παραστατική απεικόνιση των κυριότερων εφαρμογών του OXONE® σε μορφή pdf, πατήστε εδώ.

Το OXONE® PS16 είναι ένα εκπληκτικό προϊόν που παρασκευάζεται από την αμερικάνικη πολυεθνική εταιρεία DUPONT και αποτελεί τη βέλτιστη και οικολογική λύση σε μία σειρά από ετερόκλητες μεταξύ τους εφαρμογές. Μερικές από αυτές είναι οι εξής:

 • Πισίνες, Spa, Σιντριβάνια, Κολυμβητήρια, Jacuzzi:
  Οξειδώνει τις οργανικές ουσίες, εξουδετερώνει τα καρκινογόνα υποπροϊόντα του χλωρίου (χλωραμίνες, χλωροφόρμιο κ.ά.), ξεθολώνει το νερό, καταργεί το σοκ χλωρίωσης, μειώνει σημαντικά την κατανάλωση του χλωρίου, ρίχνει το pH κτλ. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το ”αδελφάκι” του OXONE®, τύπος D15, ενεργό οξυγόνο που περιέχει και 9% χλώριο και κροκιδωτικό και το οποίο συνήθως προτιμάται σε τέτοιου είδους εφαρμογές.
  Crystal clear water is a top priority of pool and spa owners. When used weekly as a preventative shock oxidizer treatment, DuPont™ OXONE® keeps pools sparkling clear, and free of odors and irritation. OXONE® has been widely used in swimming pools and spas since the 1970s. Today OXONE® is the most widely used non-chlorine oxidizer for pools and spas.
 • Παραγωγή χλωρίου σε θαλασσινό νερό ή αν προσθέσουμε αλάτι στο νερό:
  Το χλωριούχο νάτριο NaCl αντιδρά με το ενεργό οξυγόνο και παράγει ελεύθερο χλώριο. Έτσι, σε πισίνες με θαλασσινό νερό, ή σε πισίνες με γλυκό νερό στις οποίες ρίχνουμε 3,5kg αλάτι ανά κυβικό νερού, επιτυγχάνεται φυσική παραγωγή χλωρίου, το οποίο είναι πολύ πιο οικολογικό και αθώο από τις γνωστές ταμπλέτες ή άλλα συσκευασμένα προϊόντα χλωρίου.
 • Απολύμανση Νερού Δικτύων Ύδρευσης:
  Απαραίτητο συμπλήρωμα του χλωρίου, επειδή εξουδετερώνει τα καρκινογόνα υποπροϊόντα του χλωρίου, που πρέπει κανονικά να αφαιρούνται από το νερό πριν φτάσουν στην κατανάλωση στα δίκτυα ύδρευσης οικισμών και πόλεων. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
 • Λεύκανση ρούχων, υφασμάτων και άλλων υλικών ή επιφανειών (bleach component in laundry formulations):
  Είναι ιδανικό λευκαντικό, σε πολύ μικρή δοσολογία, εντελώς οικολογική μέθοδος λεύκανσης.
  OXONE® is an effective low-temperature, non-chlorine bleach when formulated to provide at least 25ppm of active oxygen in wash water. Conventional anhydrous alkalis and fillers can be used to attain a pH of 9-10, and to control dose. OXONE® can be used with colors when care is taken to completely dissolve OXONE® before contact with damp fabrics to avoid dye damage.
  OXONE® is particularly effective as a component in laundry detergent formulations for front loading washing machines where a bleaching feature is desired.
 • Λεύκανση οδοντοστοιχιών (bleach component in denture cleanser):
  βλ. και Oxone® Denture Cleansers
  Χρησιμοποιείται ως βασικό συστατικό σε καθαριστικά οδοντοστοιχιών από οδοντοτεχνίτες. Κάνει τέλειο αποχρωματισμό τροφών και άλλων οργανικών κηλίδων:
  Denture cleanser formulations containing at least 25% Oxone® provide excellent decolorization of food and other organic stains. In addition, formulations usually include sodium perborate monohydrate, sodium carbonate and/or bicarbonate, and may also include citric acid, EDTA or DTPA chelants, flavor/fragrance ingredients, and food colorants. Cleansers are often tabletted, but may be delivered in granulated form in sachets. The long shelf life of these products requires moisture barrier packaging materials, such as a heat-sealed wrap of flexible reverse-printed polyester laminated to foil, which is extrusion coated with a sealant layer of DuPont™ Surlyn® ionomer resin.
 • Απολύμανση επιφανειών:
  Χρησιμοποιείται αντί της χλωρίνης, σε πολύ μεγάλη αραίωση, άρα είναι και αρκετά οικονομικό.
  Για να δείε και μία άλλη οικολογική λύση απολύμανσης επιφανειών αντί της χλωρίνης πατήστε εδώ.
 • Καθαρισμός ηλεκτρονικών πλακετών:
  βλ. και Oxone® Electronics

  Χρησιμοποιείται για τη χάραξη των ηλεκτρικών συνδέσεων στις ηλεκτρονικές πλακέτες (printed wiring board microetchant):
  Used for copper cleaning and surface preparation in printed wiring board fabrication, OXONE® is a free flowing powder chemical microetchant that contains an acidic peracid as its active ingredient. It provides the predictable and stabile etch rate regulation that is needed to improve process control values for multi-step processing of thin foils, HDI, and SAP processes. OXONE® provides the high copper solubility and ease of use needed in today’s fast-paced PCB fabrication environment.
  Advantages
  – Free flowing powder
  – High etch rates
  – Uniform, predictable etch rate
  – Excellent bonding morphology
  Oxone® microetchant is used in the surface preparation of copper laminate and foil prior to bonding: resist film, metal plating, mask, and final finish. Its bonding morphology is critical to maintaining PCB integrity throughout the life cycle of today’s printed circuit boards, where higher soldering temperature and higher density often mean increased temperature changes, causing temporary twisting and warping to stress bonds. Oxone® bonding morphology improves adhesive and cohesive bond strength.
  DuPont has a line of microetchant products that is well suited to meet the specific needs of your application. DuPont’s electronics surface preparation chemistries are all RoHS compliant and designed to meet the needs of the electronics industry.
 • Υδρομεταλλουργία και Φινίρισμα Μετάλλων
  Οι εφαρμογές του σε αυτόν τον τομέα συμπεριλαμβάνουν:
  – metal extraction
  – separation from ores or waste
  – hydrometallurgy
  – surface treatment of metals or metal alloys
  Συγκεκριμένα:
  – Τα κυανιούχα στα απόβλητα από τις επεξεργασίες των ορυχείων μπορούν να οξειδωθούν σχεδόν ακαριαία με χρήση του OXONE®
  – Για διαλύματα ή σε ροές με μικρή περιεκτικότητα, η επεξεργασία των αποβλήτων είναι εύκολη και οικονομική.
  – Η κυάνωση του χρυσού με το OXONE® μπορεί ν’ αποφέρει αυξημένη παραγωγή με βέβαιο το σε χαμηλότερο θειούχο χρυσό .
  – Το OXONE® διευκολύνει την απελευθέρωση του εγκλεισμένου χρυσού με την οξείδωση των θειούχων.
  OXONE® potassium monopersulfate (KMPS) chemistry may be used in applications involving metal extraction, separation from ores or waste, hydrometallurgy, and surface treatment of metals or metal alloys. KMPS may be used in both direct and indirect oxidation techniques. Materials that find application are destruction of cyanides and oxidation of chromium, copper sulfide, chalcopyrite, cobalt, nickel, and manganese.
  KMPS chemistries can also be used in non-ferrous metal finishing applications: etching or microetching surfaces to reduce thickness, remove oxidation, or pre-clean before bonding or plating. Additionally, KMPS finds application in vibratory finishing techniques.
 • Θερμομονωτικό και ενισχυτικό υλικό για σοβάδες
  Το OXONE®, όταν προστίθεται ως πρόσμικτο μέσα στο μίγμα παρασκευής σοβά, προσφέρει τις ακόλουθες ιδιότητες στο σοβά:
  – θερμομόνωση, χάρη στο ελεύθερο οξυγόνο που εκλύει,
  – αποφυγή ρωγμών κατά το στέγνωμα,
  – μεγαλύτερη συνοχή και αντοχή.
  Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο χρήσης και τη δοσολογία επικοινωνήστε μαζί μας.
  (Για άλλη μέθοδο βελτίωσης των ιδιοτήτων του σοβά με ακρυλική ρητίνη βλ. SOVAPLEX.)
 • Καθαρισμός εγκαταστάσεων διυλιστηρίων από επικαθίσεις θειούχου σιδήρου
  Το OXONE® προσφέρεται για την ταχεία και αποτελεσματική οξείδωση των επικαθίσεων του εύφλεκτου θειούχου σιδήρου στον εξοπλισμό επεξεργασίας των διυλιστηρίων:
  FeS + 4KHSO5 → FeSO4 + 4KHSO4
  Είναι ασφαλέστερο από το υπεροξείδιο του υδρογόνου (Η2Ο2), διότι δεν παράγει έντονα αέριο οξυγόνο σε υδρανθρακικό περιβάλλον, όπως το Η2Ο2.
  Όταν συνδυασθεί με κατάλληλο προστατευτικό (buffer), είναι λιγότερο διαβρωτικό από τα οξέα που συνήθως χρησιμοποιούνται και δεν παράγει επικίνδυνα αέρια θειούχου υδρογόνου.
  Τα υποπροϊόντα του OXONE®, είναι GRAS (Generally Recognized As Safe) και δεν απαιτούν ειδική διαχείριση για το περιβάλλον, συγκρινόμενα με αυτά του υπερμαγγανικού καλίου.
  Είναι οικονομικότερο και αποτελεσματικότερο από όλα τα άλλα εναλλακτικά υλικά.
 • Παραγωγή χαρτοπολτού από ανακυκλωμένο χαρτί σε χαρτοποιίες:
  βλ. και Repulping
  Χρησιμοποιείται ως βοήθημα, για την αποσύνθεση του χαρτιού ανακύκλωσης (repulping aid for wet-strength-resin destruction).
  OXONE® monopersulfate compound can be used as a processing aid in repulping internal broke or a secondary fiber furnish. Paper products containing polyamide epichlorohydrin (PAE) wet strength resins can be effectively repulped to make same grade paper. Oxone® has been demonstrated on a variety of sanitary, food, packaging, and specialty papers containing wet strength resin and made from different furnishes such as bleach kraft, sulfite, CTMP, recycled paper and unbleached kraft.
  Unlike chlorine-based repulping agents, OXONE® does not produce Absorbable Organic Halides (AOX) or other chlorinated organics. It also does not degrade the fiber or darken mechanical pulp. It is easier to handle and does not require any additional storage or delivery equipment. Under optimal conditions, OXONE® reacts rapidly, thereby reducing repulping time and increasing the productivity of the repulper. It is effective under commonly found repulping conditions.
  DuPont has also developed new oxidative technologies that deliver rapid repulping times competitive with sodium hypochlorite. DuPont™ Repulp WSR™ proprietary technology uses oxidative chemistry along with other actives to achieve complete defiberization in as low as 15 minutes, while maintaining low to zero chlorine levels in waste streams. Such rapid and complete defiberization makes it possible to eliminate mechanical processing equipment such as deflakers.
 • Αναστολέας συρρίκνωσης μάλλινων ειδών:
  βλ. και Wool Shrinkproofing
  Αποτρέπει τη συρρίκνωση (”μπάσιμο”) των μάλλινων προϊόντων, με μειωμένη φθορά της ίνας και μηδενική επιβάρυνση του περιβάλλοντος, σε σύγκριση με το χλώριο.
  OXONE® is used as an oxidizer for the treatment of wool, in preparation for the application of shrinkproofing resins. In this process, OXONE® disrupts the surface of the wool and oxidizes cystine linkages in the cuticle to give it anionic character which is ideal for attracting polyacrylic and polyamide resins. OXONE® causes less damage to wool fiber than chlorine processing and does not have the negative environmental impact associated with chlorine use.
 • Καθαρισμός από γκράφιτι (graffiti)
  Μία εντελώς διαφορετική χρήση του Oxone® είναι ο καθαρισμός από γκράφιτι σε επιφάνειες όπως βαμμένοι τοίχοι, μάρμαρα, μεταλλικές επιφάνειες κτλ. Στην εφαρμογή αυτή προτιμάται ο τύπος Oxone® D15. Βέβαια, η Smart Technical Solutions έχει στη διάθεσή της και άλλες πιο εξειδικευμένες λύσεις για το γκράφιτι, τόσο για τον καθαρισμό επιφανειών όσο και για την προστασία τους από μελλοντικές ”επιδρομές”. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα δείτε διάφορες σελίδες στην ενότητα Καθαρισμός.
 • Ενεργοποιητής αντιμικροβιακών χημικών ενώσεων (activator in antimicrobial compositions):
  Για αυτήν την εφαρμογή επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.
 • Άλλες εφαρμογές οξείδωσης:
  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή που απαιτεί κάποιο υλικό με έντονες οξειδωτικές ιδιότητες και σχετικά ακίνδυνη επαφή με τα χέρια. Συγκεκριμένα, η DuPont στα έντυπά της αναφέρει:
  Το OXONE® είναι είναι ένα αποτελεσματικό μέσο στην οργανική σύνθεση για την επιλεκτική οξείδωση του θείου και του αζώτου και για την στερεοεπιλεκτική εποξείδωση των ολεφινών.
  (OXONE® is an effective reagent in organic synthesis for the selective oxidation of reduced sulfur and nitrogen functionalities and for stereoselective epoxidation of olefins.)
  Το θερμοδυναμικό δυναμικό του OXONE® είναι αρκετά υψηλό για πολλές οξειδώσεις που γίνονται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, όπως για παράδειγμα: (The thermodynamic potential is high enough for many room temperature oxidations including:)
  • Halide σε ενεργό αλογόνο (Halide to active halogen)
  • Οξείδωση ενώσεων θείου και αζώτου (Oxidation of reduced sulfur and nitrogen compounds)
  • Κυανίδια σε κυανικά (Cyanide to cyanate)
  • Εποξείδωση ολεφινών (Epoxidation of olefins)
  • Οξείδωση κετονών Baeyer-Villigar (Baeyer-Villigar oxidation of ketones)
  • Χαλκός σε ιόν χαλκού (Copper metal to cupric ion)
  • Σίδηρος σε ιόν σιδήρου (Ferrous to ferric ion)
  • Μαγγάνιο σε ιόν μαγγανίου (Manganous to manganic ion)
  • Επιπρόσθετα, το OXONE® μπορεί να καταλύσει (επί τόπου), τη δημιουργία ενδιάμεσων αντιδράσεων διοξιρανων.

Τεχνικά έντυπα προϊόντος:
Oxone® Safety and Handling: στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου
Oxone® General Information: στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου
Oxone® Technical Bulletin: στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου
MSDS Αγγλικό
MSDS Ελληνικό
Άδεια κυκλοφορίας Ε.Ο.Φ.

OXONE, μονοϋπερθειικό κάλιο
(2KHSO5·KHSO4·K2SO4)
μία χημική ένωση με πολλές εφαρμογές

Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας και άλλοι όροι συνεργασίας

Για παραλαβή από την έδρα της εταιρείας ή των τοπικών αντιπροσώπων της δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Για αποστολή ισχύουν οι περιορισμοί ελάχιστης παραγγελίας που αναφέρονται στη σελίδα Όροι Συνεργασίας με Πελάτες.

Μοιράσου το στα social media