MERUS BIO
.
Δακτύλιοι Απολύμανσης Νερού
Αποτελεσματική Αντιμετώπιση της Λεγεωνέλλας
και άλλων Παθογόνων Μικροοργανισμών στο Νερό
.
Δείτε τη σχετική σελίδα του κατασκευαστή

Δείτε επίσης τις σελίδες: Bacteria / Legionella και Legionella in Retirement Homes.

Αρχή λειτουργίας

Οι δακτύλιοι Merus ΒΙΟ είναι μία ειδική έκδοση των δακτυλίων επεξεργασίας νερού Merus. Η αρχή λειτουργίας τους είναι η ίδια με την αρχή λειτουργίας των δακτυλίων Merus, με τη μόνη διαφορά ότι οι μοριακές ταλαντώσεις τους δε διαλύουν μόνο σκουριές, άλατα και άλλες επικαθίσεις, αλλά εξολοθρεύουν και τους μικροοργανισμούς του νερού, ενώ μαραίνουν και τα άλγη και άλλες φυτικές επικαθίσεις και αποτρέπουν τη δημιουργία στρειδώνας και την ανάπτυξη άλλων ζωικών οργανισμών στα τοιχώματα της υδραυλικής εγκατάστασης.

Βαθμός αποτελεσματικότητας της μεθόδου

Με κάθε διέλευση του νερού από το σημείο όπου είναι εγκατεστημένος ο δακτύλιος Merus ΒΙΟ, περίπου το 70% των μικροοργανισμών που περιέχονται στο νερό αποστειρώνονται, δηλαδή δεν μπορούν να αναπαραχθούν. Σε ένα ανοικτό δίκτυο ύδρευσης το νερό περνάει μία μόνο φορά από τον δακτύλιο, επειδή μετά φεύγει προς την κατανάλωση. Κατά συνέπεια, σε αυτό το είδος εφαρμογής η αποστείρωση είναι μερική και όχι ολική. Εξάλλου, εάν υπάρχει περίπτωση το νερό να χρησιμοποιηθεί ως πόσιμο, θα ήταν καλό να αποφευχθεί η χρήση ενός δακτυλίου Merus ΒΙΟ, επειδή δεν έχουν γίνει ακόμα έρευνες που να αποδεικνύουν ότι οι ειδικές μοριακές ταλαντώσεις του δεν διαταράσσουν την πανίδα και τη χλωρίδα του οργανισμού των ανθρώπων και των ζώων. (Τέτοιος φόβος δεν υπάρχει, φυσικά, με τους κοινούς δακτυλίους Merus, επειδή εκείνοι δεν παράγουν μοριακές ταλαντώσεις με ιδιότητες αποστείρωσης. Αυτό, άλλωστε, βεβαιώνει και σχετική βεβαίωση του Πανεπιστημίου της Πάτρας.) Ειδικότερα, σε εμφιαλωτήρια ή βιομηχανίες τροφίμων όπου το νερό ή το τρόφιμο μετά τη διέλευσή του από το δακτύλιο πρόκειται να εκτεθεί στο φως, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα να χρησιμοποιηθεί αυτή η μέθοδος αποστείρωσης, επειδή το φως μέσα σε λίγες ώρες καταργεί τις ειδικές μοριακές ταλαντώσεις του νερού και το επαναφέρει στην κανονική του κατάσταση.

Όμως, σε ένα κύκλωμα όπου υπάρχει ανακυκλοφορία του νερού (δηλαδή σε ένα κλειστό ή σε ένα ημίκλειστο κύκλωμα), τα πράγματα είναι διαφορετικά: όλη η μάζα του νερού περνάει πολλές φορές από το σημείο όπου είναι τοποθετημένος ο δακτύλιος Merus ΒΙΟ. Την πρώτη φορά το 70% των μικροοργανισμών αποστειρώνονται, ενώ τη δεύτερη φορά αποστειρώνεται το 70% του υπόλοιπου 30% που είχαν απομείνει από την πρώτη φορά (δηλαδή απομένει μόνο περίπου το 9% χωρίς αποστείρωση). Αντίστοιχα, μετά την τρίτη διέλευση του νερού μόνο το 2,1% των μικροοργανισμών δεν είναι αποστειρωμένοι. Μετά από πολλές ανακυκλοφορίες το ποσοστό των μη αποστειρωμένων οργανισμών έχει πέσει πρακτικά στο μηδέν.

Σύγκριση και συνεργασία με άλλες μεθόδους

  1. Η τεχνολογία Merus ΒΙΟ, όταν εφαρμόζεται σε κυκλώματα όπου υπάρχει ανακυκλοφορία νερού, έχει ένα βασικό πλεονέκτημα έναντι άλλων μεθόδων: η αποστείρωση φτάνει σε κάθε άκρη του κυκλώματος, ακόμα και σε ακραία σημεία, όπου το νερό παραμένει στάσιμο για πολλές μέρες. Αυτό συμβαίνει, επειδή η νέα διάταξη που αποκτούν τα μόρια του νερού μετά τη διέλευσή τους από το δακτύλιο είναι μόνιμη και δεν εξασθενεί όταν το νερό ακινητοποιείται π.χ. σε έναν τερματικό σωλήνα ζεστού νερού ενός δωματίου ξενοδοχείου που μένει ξενοίκιαστο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Συνεπώς, οι ειδικές ταλαντώσεις των μορίων του νερού παραμένουν αναλλοίωτες και η αποστείρωση δε σταματά.
  2. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι οι μοριακές ταλαντώσεις του νερού διαπερνούν τα άλγη και άλλες επικαθίσεις που υπάρχουν μέσα στο δίκτυο, μέσα στις οποίες οι μικροοργανισμοί δημιουργούν αποικίες και γεννούν τα αυγά τους, τα οποία επίσης εξολοθρεύονται από τις ταλαντώσεις.
  3. Με άλλα λόγια, η τεχνολογία Merus ΒΙΟ ξεπερνά δύο βασικά προβλήματα που έχουν άλλες μέθοδοι. Από την άλλη πλευρά, ούτε οι δακτύλιοι Merus ΒΙΟ προσφέρουν μία 100% εγγυημένη λύση, καθώς, όπως είδαμε, δεν αποστειρώνουν το 100% των μικροοργανισμών, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ανοικτά κυκλώματα. Επιπλέον, όπως έχει αναφερθεί στην ενότητα περί επικαθίσεων, δεν υπάρχει τρόπος να ελεγχθεί άμεσα αν ένας δακτύλιος Merus ΒΙΟ συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά ή αν είναι μερικά ή ολικά αποφορτισμένος. Γι’ αυτούς τους λόγους, στις περισσότερες περιπτώσεις ενδείκνυται η συνδυασμένη εφαρμογή ενός δακτυλίου Merus ΒΙΟ με μία από τις άλλες μεθόδους αποστείρωσης νερού, ώστε:
    i. οι δύο μέθοδοι να πετυχαίνουν προσθετικά τη μέγιστη δυνατή αποστείρωση,
    ii. η μία μέθοδος να λειτουργεί ως δικλείδα ασφαλείας για την άλλη.

Θέματα υγείας

Σε γενικές γραμμές, η τεχνολογία Merus ΒΙΟ είναι μία οικολογική μέθοδος χωρίς καμία αρνητική επίπτωση στην υγεία, σε αντίθεση με τη χλωρίωση. Πάντως, θα πρέπει να αναφερθεί ότι, εάν υπάρχει περίπτωση το νερό να χρησιμοποιηθεί κατευθείαν ως πόσιμο χωρίς να έχει πρώτα εκτεθεί στο φως, θα ήταν καλό να αποφευχθεί η χρήση ενός δακτυλίου Merus ΒΙΟ, επειδή δεν έχουν γίνει ακόμα έρευνες που να αποδεικνύουν ότι οι ειδικές μοριακές ταλαντώσεις του δεν διαταράσσουν την ισορροπία της χλωρίδας του οργανισμού των ανθρώπων και των ζώων. Παρόλα αυτά, σε εμφιαλωτήρια ή βιομηχανίες τροφίμων, σε περιπτώσεις όπου το νερό ή το τρόφιμο μετά τη διέλευσή του από το δακτύλιο πρόκειται να εκτεθεί (πριν ή μετά τη συσκευασία του) στο φως, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα να χρησιμοποιηθεί αυτή η μέθοδος αποστείρωσης, επειδή το φως μέσα σε λίγες ώρες καταργεί τις ειδικές μοριακές ταλαντώσεις του νερού και το επαναφέρει στην κανονική του κατάσταση.

Τιμοκατάλογος

Οι τιμές των δακτυλίων Merus ΒΙΟ εξαρτώνται από την εξωτερική διάμετρο του σωλήνα και τη μέγιστη παροχή νερού, δηλαδή πόσα κυβικά ανά ώρα περνούν από το σωλήνα στο σημείο όπου θα εγκατασταθεί ο δακτύλιος. Δείτε σχετικά τον Τιμοκατάλογο Δακτυλίων Merus.

Μέθοδος τριτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων

Περισσότερα σχετικά με αυτή τη σημαντική εφαρμογή των δακτυλίων Merus ΒΙΟ θα βρείτε στη σελίδα
Τριτοβάθμιος Βιολογικός Καθαρισμός Λυμάτων.

Εφαρμογή στις αγροτικές καλλιέργειες

Στη σελίδα Γεωργία, Ανθοκομία, Δενδροκομία, Ιχθυοτροφεία, παρουσιάζονται αναλυτικά όλες οι τεχνολογίες της Smart Technical Solutions που βρίσκουν εφαρμογή στη γεωργία, την ανθοκομία, τη δενδροκομία και γενικά στην καλλιέργεια φυτών κάθε είδους.

Μεταξύ άλλων αναλύεται εκεί και η ευεργετική εφαρμογή των δακτυλίων Merus ΒΙΟ στον ψεκασμό και στην άρδευση, για την ελάττωση της χρήσης γεωργικών φαρμάκων και την προστασία του εξοπλισμού άρδευσης και ψεκασμού από τις επικαθίσεις αλάτων.

______________________________________

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ

Μία οικονομική και εξαιρετικά αποτελεσματική λύση για το πρόβλημα της λεγεωνέλλας, με πολύ χαμηλό κόστος αρχικής επένδυσης, παρουσιάζεται σε αυτή τη σελίδα. Προτείνουμε να τη μελετήσετε και στη συνέχεια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να εξετάσουμε μαζί ποια είναι η ιδανική λύση για τις δικές σας εγκαταστάσεις.

Μοιράσου το στα social media