JLS DUO της JUDO Γερμανίας

σύστημα για την καταπολέμηση της λεγεωνέλλας (legionella)

Για μία πολύ πιο οικονομική και εξίσου αποτελεσματική λύση πατήστε εδώ.


Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ JUDO ΔΙΑΘΕΤΕΙ
ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΤΗΣ ΛΕΓΙΟΝΕΛΑΣΕίδος: Legionella pneumophila

Δείτε εναλλακτικά και το ελληνικό σύστημα LEGIONCARE.

Η εταιρεία JUDO παρέχει εδώ και δεκαετίες άριστη προστασία στον τομέα της τεχνολογίας των κτιριακών υδραυλικών εγκαταστάσεων, πράγμα που αποτελεί ανεκτίμητη προσφορά για τη διασφάλιση της αξίας και της ασφάλειας των ζωτικών «αρτηριών» που τροφοδοτούν τους ανθρώπους με νερό, ψύξη και θέρμανση.
Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία JUDO έχει αναπτύξει μία πρωτοποριακή και απόλυτα αξιόπιστη τεχνολογία για την αντιμετώπιση της νόσου των λεγεωναρίων.

Τι είναι η νόσος των λεγεωναρίων;
Το μικρόβιο των λεγεωναρίων (legionella) είναι γένος gram αρνητικών αερόβιων, θερμόφιλων βακτηρίων, δηλαδή μικροβίων με ευρεία εξάπλωση στο φυσικό περιβάλλον. Η ασθένεια των λεγεωναρίων οφείλεται στο είδος Legionella pneumonophilla, που ανακαλύφθηκε μόλις το 1976. Σε ασθενείς που ανήκουν σε υψηλές ομάδες κινδύνου το συγκεκριμένο βακτήριο μπορεί να προκαλέσει πνευμονία και θάνατο.
Η προσβολή ενός ατόμου από το παραπάνω βακτήριο πρέπει να δηλώνεται υποχρεωτικά, σύμφωνα με το νόμο περί προστασίας κατά των λοιμώξεων που ψηφίστηκε τον Ιανουάριο του 2001.
Δεν επιτρέπεται να διαπιστωθεί η ύπαρξη λεγιονέλας στο νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Αυτό αναφέρεται αναλυτικά στο νέο ισχύοντα από 1ης Ιανουαρίου του 2003 κανονισμό, στο αρχείο 4.1.2, παράγραφος 14.1. Το Υπουργείο Υγείας, όπου το κρίνει αναγκαίο, μπορεί να διατάξει ελέγχους σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διακίνησης νερού που προορίζεται για ανθρώπινη χρήση.
Η συνειδητή παροχή μολυσμένου νερού αποτελεί αξιόποινη πράξη και τιμωρείται με χρηματικά πρόστιμα και ποινές στέρησης της ελευθερίας.

Τους παραπάνω παθογόνους μικροοργανισμούς τους συναντάμε κυρίως σε:

 • Συστήματα θέρμανσης νερού χρήσης
 • Συστήματα κλιματισμού
 • Ντουζιέρες
 • Πύργους ψύξης και άλλα συστήματα με ψεκασμό νερού
 • Πισίνες περιδίνησης (whirlpools)

Εκτός του νερού, που εξυπηρετεί την εξάπλωση των διαφόρων ειδών λεγιονέλας, άλλα στοιχεία που βοηθούν την εξάπλωσή τους είναι η μεμβράνη ζωογλοίας (biofilm από άλγη κτλ.), που υπάρχει σε κάθε σωλήνωση ή αγωγό και στα τοιχώματα των δεξαμενών, όπως και η δημιουργία κάθε είδους ιζηματοειδούς στρωμάτωσης (αλάτων, φερτών υλών κτλ.), που αποτελεί εστία συσσώρευσης των παραπάνω βακτηρίων.
Το ζήτημα της προφύλαξης από τη νόσο των λεγεωναρίων, για την εταιρεία JUDO –που είναι μία εταιρεία που προσφέρει ολοκληρωμένα συστήματα για εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού– αντιμετωπίζεται με προληπτικά μέτρα για την αποφυγή αποθέσεων σε εσωτερικές επιφάνειες σωληνώσεων και σε τοιχώματα δεξαμενών (με βάση τη ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ (ΓΕΘΥΝ), φύλλο εργασίας W 291) καθώς και για τον περιορισμό του αριθμού των απολυμάνσεων.

Τα μέτρα αυτά είναι τα εξής:

 • Γνωμοδότηση επί των αναλύσεων νερού και επιλογή κατάλληλων υλικών για τους αγωγούς σύμφωνα με το πρότυπο 50930 του Γερμανικού Οργανισμού Τυποποίησης.
 • Χρήση προστατευτικών φίλτρων ανάστροφης πλύσης, σύμφωνα με το πρότυπο 1988 του Γερμανικού Οργανισμού Τυποποίησης, για την απομάκρυνση στερεών μολυσματικών υπολειμμάτων, τα οποία, ως στοιχεία εξαέρωσης, μπορούν να προκαλέσουν διαβρώσεις.
 • Μερική αποσκλήρυνση στους 8ο dH, που αποτελεί την προτεινόμενη τιμή από τη ΓΕΘΥΝ, για την αποφυγή αποθέσεων ασβέστη.
 • Σχηματισμός προστατευτικού στρώματος κατά της διάβρωσης μέσω της χορήγησης στο πόσιμο νερό (σύμφωνα με το Γερμανικό Οργανισμό Τυποποίησης) ορυκτών διαλυμάτων JUL., ελεγχόμενων από τη ΓΕΘΥΝ, καθώς και η εφαρμογή του πολύπλευρου προγράμματος αντιμετώπισης της διάβρωσης της εταιρείας JUDO, δηλαδή μέσω αναστολέων διάβρωσης σε νερό οικιακής χρήσης.

Προϋποθέσεις για διαρκή υγιεινή και εξασφάλιση άριστης ποιότητας νερού:

 • Απομόνωση παλαιών αγωγών
 • Πλύση σωληνώσεων
 • Απολύμανση με χημικούς απορρυπαντές, σύμφωνα με τη ΓΕΘΥΝ
 • Αποικοδόμηση μεμβρανών ζωόγλοιας (biofilm)

Οι συνηθισμένες μέθοδοι για την καταπολέμηση των διαφόρων ειδών λεγιονέλας εμφανίζουν τα εξής σοβαρά μειονεκτήματα:

 1. Η θερμική μέθοδος, για παράδειγμα, δεν μπορεί να εφαρμοσθεί κατά τη συνεχόμενη περισυλλογή νερού. Με την εφαρμογή της παραπάνω μεθόδου δεν καλύπτονται οι αγωγοί τελικών χρηστών, που δεν έχουν καμία επαφή με την κυκλοφορία του θερμού νερού. Το υψηλό κόστος ενέργειας και η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων νερού, καθώς και ο κίνδυνος ζεματισμού στη φάση υψηλής θέρμανσης, αποτελούν αρνητικά χαρακτηριστικά της παραπάνω μεθόδου.
 2. Η αποστείρωση με υπεριώδη ακτινοβολία μπορεί να θεωρηθεί μόνο ως επικουρικό μέτρο, διότι πέραν των απαιτήσεων για την καθαρότητα του νερού, η παραπάνω μέθοδος είναι αποτελεσματική μόνο σε σχέση με ορισμένα ζητήματα και δεν έχει επιβραδυντική δράση. Μία προσωρινή απολύμανση με χημικά προϊόντα θεωρείται πάντα απαραίτητη.
 3. Η χρήση χλωρίου, που θεωρείται ως το παλαιότερο μέσο απολύμανσης στην ιστορία της επεξεργασίας του νερού, μπορεί εν μέρει εξαιτίας της αποικοδόμησης οργανικών ενώσεων να δημιουργήσει δηλητηριώδη προϊόντα, όπως αλλοφορμικές ενώσεις.

Σε όλες αυτές τις μεθόδους, οι μεμβράνες ζωόγλοιας, που είναι υπεύθυνες για την επανεμφάνιση των βακτηρίων στις σωληνώσεις και στα τοιχώματα των δεξαμενών, δεν καταστρέφονται.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ JUDO ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΩΝ ΛΕΓΕΩΝΑΡΙΩΝ – Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΕΝΑΝΤΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ LEGIONELLA
Η εταιρεία JUDO, με τη χρήση του απολυμαντικού μέσου JUDO-JLS-Duo, προσφέρει μια οικονομική λύση στην καταπολέμηση της λεγιονέλλας. Η δράση του απολυμαντικού μέσου B JODO-JLS-Duo βασίζεται στη χρήση διοξειδίου του χλωρίου.

Παρουσίαση των χαρακτηριστικών του απολυμαντικού μέσου JUDO-JLS-Duo:

 1. Πρόκειται για ένα πολύπλευρο αποτελεσματικό απολυμαντικό μέσο, το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του κανονισμού περί πόσιμου νερού και του Ευρωπαϊκού Προτύπου 12671.
 2. Έχει άριστες βακτηριοκτόνες ιδιότητες (π.χ. στην περίπτωση του κολοβακτηριδίου E.Coli), καθώς και άριστη σποριοκτόνο, ιοκτόνο και φυτοκτόνο δράση.
 3. Το συγκεκριμένο προϊόν, σε σύγκριση με άλλα προϊόντα χλωρίου, έχει –εξαιτίας της μεγάλης οξειδωτικής ικανότητάς του– σθεναρότερη δράση ως προς την καταστροφή των μικροοργανισμών, ενώ παράλληλα παρουσιάζει και ταχύτερη αποστειρωτική δράση.
 4. Έχει μεγάλο εύρος pH και αυτόνομη αποστειρωτική δράση, που εξασφαλίζει διαρκή αποστείρωση.
 5. Παρουσιάζει μακράς διάρκειας βακτηριοστατική δράση.
 6. Προκαλεί αποσύνθεση της μεμβράνης ζωόγλοιας στις σωληνώσεις και στα τοιχώματα των δεξαμενών.
 7. Δεν επιτρέπει το σχηματισμό επικίνδυνων προϊόντων αποσύνθεσης, όπως είναι οι χλωραμίνες, τα τριαλογονομεθάνια και οι χλωροφαινόλες.
 8. Με το παραπάνω απολυμαντικό μέσο, ουσίες που προκαλούν εμφάνιση οσμών και αλλαγή στη γεύση του νερού μετασχηματίζονται ή δεν παράγονται καν.

Το προϊόν JUDO-JLS-Duo, λόγω της επιβραδυντικής του δράσης, λειτουργεί παράλληλα ως προληπτικό μέσο προφύλαξης, αλλά και ως μέσο για τη βασική αποστείρωση σωληνώσεων και δεξαμενών (σύμφωνα με τους κανονισμούς περί πόσιμου νερού, καθώς και σύμφωνα με τα φυλλάδια εργασίας της Γερμανικής Ένωσης για Θέματα Υγραερίου και Νερού). Τα τεχνικά έξοδα περιορίζονται μόνο στην εγκατάσταση της δοσομετρικής αντλίας JUDO-WADOS (τύπος JWT-HC). Εδώ παρακάμπτεται και το γνωστό πρόβλημα που προκύπτει κατά τη δοσολογία των εξαερούμενων μέσων, με τη χρήση ενός καινοτόμου συστήματος δοσολογίας, που επιτρέπει ακόμη και την ακριβή δοσομέτρηση μικρών ποσοτήτων. Πρόκειται για ένα κατοχυρωμένο με ευρεσιτεχνία σύστημα διπλής μεμβράνης με χώρο προώθησης και με ενσωματωμένο σύστημα μέτρησης διαφόρων παραμέτρων όπως π.χ. της ροής.
Χάρη στην υψηλή αξιοπιστία των μεθόδων δοσολογίας και αποστείρωσης επιτυγχάνεται μοναδικά υψηλός βαθμός ασφαλείας σε όλες τις παραπάνω διαδικασίες.

Τεχνικά χαρακτηριστικά δοσομετρικών αντλιών JUDO WADOS – Τύπος JWT-HC.
Για τη δοσολογία συγκεκριμένων προκαθορισμένων ποσοτήτων του απολυμαντικού μέσου JUDO-JLS-Duο. Ρύθμιση μέσω επαφέα – μετρητή νερού.

Ο συγκεκριμένος τύπος δοσομετρικής αντλίας αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη:

 1. Δοσομετρική αντλία μεμβράνης, με διπλή μεμβράνη και τεχνολογία δοσολογίας μέσω ειδικής κεφαλής αυτοαναρρόφησης για εξαερούμενα μέσα (αυτοεξαεριζόμενη κεφαλή δοσολογίας). Η ποσότητα της δόσης μπορεί να ρυθμιστεί κατά βήματα και μπορεί, επίσης, να προρρυθμιστεί.
 2. Επιμέρους τμήμα, υπεύθυνο για την αναρρόφηση των ουσιών, το οποίο διαθέτει ειδική προστασία από τυχόν έλλειψη νερού.
 3. Επαφέας – μετρητής νερού.
 4. Σημείο εμβάπτισης ½’’, ανθεκτικό σε ζεστό νερό, κατασκευασμένο από φθοριούχο πολυβινυλιδένιο, με δοσομετρικό σωλήνα 2 μέτρων από φθοριούχο πολυτετρααιθυλένιο.
 5. Βαλβίδα ασφαλείας υπερχείλισης.
 6. Ηλεκτρική τροφοδοσία 230 Volt/50 Hz.
 7. Έξοδος, με παροχή ένδειξης για το δυναμικό (όπου απαιτείται καλώδιο μετάδοσης σήματος).
 8. Ολοκληρωμένη προκατασκευασμένη δοσομετρική εγκατάσταση.
 9. Ενσωματωμένη λεκάνη συγκράτησης υγρών.
 10. Δοχείο ασφαλείας για την ασφαλή χρήση στο χώρο όπου θα γίνει η δοσολογία.

____________________________________________

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ

Μία οικονομική και εξαιρετικά αποτελεσματική λύση για το πρόβλημα της λεγεωνέλλας, με πολύ χαμηλό κόστος αρχικής επένδυσης, παρουσιάζεται σε αυτή τη σελίδα. Προτείνουμε να τη μελετήσετε και στη συνέχεια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να εξετάσουμε μαζί ποια είναι η ιδανική λύση για τις δικές σας εγκαταστάσεις.

Μοιράσου το στα social media