Αφαλάτωση Θαλασσινού ή Υφάλμυρου Νερού με Ψυχρή Σύντηξη

Η αφαλάτωση του θαλασσινού και του υφάλμυρου νερού θα γίνεται πλέον πολύ σύντομα με αυτή και μόνο τη μέθοδο. Το κόστος ανά κυβικό αφαλατωμένου νερού θα είναι μηδαμινό. Μία πρώτη εκτίμηση το προσδιορίζει στα 0,10€ ή και λιγότερο.

Η Smart Technical Solutions, σε συνεργασία με μία τεχνική εταιρεία, έχει αναλάβει την αποκλειστική διάθεση αυτής της επαναστατικής μεθόδου αφαλάτωσης νερού για την Ελλάδα και τις βαλκανικές χώρες.

Η ψυχρή σύντηξη αποτελεί μία 100% ελληνική τεχνολογία παραγωγής πάμφθηνης ενέργειας. Οι αντιδραστήρες ψυχρής σύντηξης (cold fusion reactors) είναι εντελώς ασφαλείς και εκπέμπουν μηδαμινή ακτινοβολία, πολύ μικρότερη από αυτήν που εκπέμπει μία κοινή ηλεκτρική συσκευή.

Η θερμική ενέργεια που παράγουν είναι τεράστια, με μηδαμινό κόστος παραγωγής. Αυτή η θερμική ενέργεια χρησιμοποιείται για την εξάτμιση θαλασσινού νερού, το οποίο στη συνέχεια θα υγροποιείται απαλλαγμένο από το αλάτι. Έτσι, με μία διαδικασία απόσταξης θα έχουμε αφαλατωμένο νερό. Έχει ήδη ξεκινήσει σε ερευνητικό εργαστήριο στην Αθήνα ο σχεδιασμός και η κατασκευή αυτών των συστημάτων.

Εφαρμογή και σε υπάρχουσες μονάδες επεξεργασίας νερού με μετατροπή

Επίσης, σε ήδη υπάρχουσες μονάδες επεξεργασίας νερού γίνεται μετατροπή και εφαρμόζεται ως μοναδική πηγή ενέργειας για ολόκληρη τη μονάδα η ψυχρή σύντηξη.

Το μεγάλο κοινωνικό και οικονομικό ευεργέτημα αυτής της μεθόδου

Με την τεχνολογία αφαλάτωσης θαλασσινού νερού με ψυχρή σύντηξη θα γίνουν μέσα στα επόμενα χρόνια αρδεύσιμες και εκμεταλλεύσιμες μεγάλες ερημοποιημένες εκτάσεις του πλανήτη, σε συνδυασμό πάντα με την τεχνολογία MAX GROW, που επιτρέπει την ανάμιξη αφαλατωμένου νερού με θαλασσινό για πιο θρεπτικό νερό για τα φυτά.

Πολύ σύντομα η τεχνολογία αφαλάτωσης θαλασσινού νερού με ψυχρή σύντηξη θα δώσει λύση με ελάχιστο κόστος στο πρόβλημα της λειψυδρίας σε ξενοδοχειακές μονάδες και σε δήμους, ιδιαίτερα σε νησιά.

Συγκεκριμένα, αυτή η εφαρμογή θα δώσει οριστική λύση σε πολλές περιοχές της Ελλάδας αλλά και ολόκληρου του πλανήτη, οι οποίες δεν έχουν επάρκεια νερού ύδρευσης και άρδευσης για τις καλλιέργειές τους ή το νερό τους έχει γίνει υφάλμυρο λόγω της υπεράντλησης από τον υδροφόρο ορίζοντα. Όλες οι ερημοποιημένες περιοχές του πλανήτη θα γίνουν ξανά καλλιεργήσιμες. Έτσι, είναι βέβαιο ότι αργά ή γρήγορα η τεχνολογία της ψυχρής σύντηξης θα δώσει οριστική λύση, εκτός από το ενεργειακό και το περιβαλλοντικό πρόβλημα, και στο πρόβλημα της σίτισης ολόκληρου του πληθυσμού της Γης, προσφέροντας έτσι μία συνολική συνδυαστική λύση για τα μεγαλύτερα από τα σημερινά προβλήματα της ανθωπότητας.

Αξιοποίηση γεωτρήσεων που έχουν καταστεί άχρηστες εξαιτίας του υφάλμυρου νερού

Πολλές χιλιάδες γεωτρήσεις σε όλη την Ελλάδα, και πολύ περισσότερες παγκοσμίως έχουν καταστεί άχρηστες για τους ιδιοκτήτες τους, επειδή το νερό που δίνουν είναι πλέον υφάλμυρο, δηλαδή έχει πολύ υψηλή αλατότητα και αγωγιμότητα, ως αποτέλεσμα της υπεράντλησης που έχει γίνει τις προηγούμενες δεκαετίες και συνεχίζει να γίνεται για λόγους άρδευσης, ύδρευσης και βιομηχανικής χρήσης του νερού. Με την άντληση του νερού από το υπέδαφος, η θάλασσα βρίσκει ελεύθερο χώρο και εισχωρεί στον υδροφόρο ορίζοντα, με αποτέλεσμα το νερό της γεώτρησης να γίνεται υφάλμυρο.

Όταν πρόκειται για νερό άρδευσης, η τεχνολογία MAX GROW δίνει από μόνη της μία εξαιρετική λύση με πολλά οφέλη για τις καλλιέργειες. Όταν όμως πρόκειται για ύδρευση πόλεων ή για βιομηχανικό νερό, τότε πρέπει απαραίτητα να αφαιρούνται το αλάτι και άλλα συστατικά του νερού που προξενούν ζημιές στις υδραυλικές εγκαταστάσεις, στα μηχανήματα και στις ηλεκτρικές συσκευές. Εκεί έρχεται η τεχνολογία της ψυχρής σύντηξης και δίνει οικονομική λύση στην επεξεργασία του νερού, καθιστώντας έτσι ξανά λειτουργικές γεωτρήσεις που είχαν μείνει σε αχρηστία επί πολλά χρόνια, επειδή ήταν απαγορευτικό το κόστος για την αφαλάτωση και τη γενικότερη επεξεργασία του νερού που έδιναν.

Χρονικός ορίζοντας

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας. Συνιστούμε σε όσους δεν επείγονται να αποκτήσουν άμεσα σήμερα μία μονάδα αφαλάτωσης να περιμένουν μερικούς μήνες ακόμα, μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η συγκεκριμένη εφαρμογή της τεχνολογίας ψυχρής σύντηξης (παράλληλα προχωρούν και άλλες εφαρμογές αυτής της επαναστατικής τεχνολογίας σε συνεργασία με ηγετικούς επιχειρηματικούς οργανισμούς παγκάοσμιας εμβέλειας σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους που χρειάζονται φθηνή ενέργεια).

Άλλες εφαρμογές εκτός της αφαλάτωσης

Εκτός από την αφαλάτωση θαλασσινού νερού, αυτή η τεχνολογία θα χρησιμοποιείται και σε άλλες εφαρμογές, αντικαθιστώντας και εκεί όλες τις μέχρι τώρα γνωστές μεθόδους. Μερικά παραδείγματα τέτοιων εφαρμογών είναι τα εξής :

Παράπλευρα ενεργειακά οφέλη

Σε όλες αυτές τις εφαρμογές αποδίδεται μεγάλη ποσότητα θερμικής ενέργειας κατά την ψύξη του ατμού ώστε να υγροποιηθεί και να αποθηκευθεί σε μία σχετικά χαμηλή θερμοκρασία ώστε να είναι το νερό κατάλληλο για ύδρευση. Αυτή η θερμότητα θα είναι διαθέσιμη για την τηλεθέρμανση πόλεων ή για βιομηχανικές εφαρμογές ή για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Δηλαδή, παράλληλα με την αφαλάτωση του νερού έχουμε και σημαντικά παράπλευρα οφέλη με πολύ μικρό πρόσθετο κόστος.

Μοιράσου το στα social media