Αφαλάτωση Θαλασσινού Νερού – Η λύση για τη λειψυδρία

Η αφαλάτωση θαλασσινού νερού προτιμάται όλο και περισσότερο ως λύση για την ύδρευση νησιών και άλλων παραθαλάσσιων περιοχών με λειψυδρία. Πρόκειται για μια ακριβή και περίπλοκη μέθοδο που στηρίζεται στην τεχνολογία της αντίστροφης όσμωσης, που είναι όμως η μοναδική εναλλακτική λύση μετά τη μεταφορά πόσιμου νερού με δεξαμενόπλοια ή βυτιοφόρα, η οποία είναι ασύμφορη και δεν είναι εγγυημένη ούτε ως προς την υγιεινή ούτε ως προς την επαρκή και την έγκαιρη υδροδότηση.

Κατά την αντίστροφη όσμωση το θαλασσινό νερό περνάει με πολύ υψηλή πίεση μέσα από ειδική μεμβράνη, η οποία το διαχωρίζει από το αλάτι και άλλα συστατικά του. Το νερό περνάει από επεξεργασία πριν τη μεμβράνη, ώστε να μην την καταστρέφει, καθώς και μετά τη μεμβράνη, για να γίνει πόσιμο. Το κόστος παραγωγής πόσιμου νερού με τη μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης δεν είναι ιδιαίτερα ψηλό.

Πιο κάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι γερμανικές μονάδες αφαλάτωσης JUDO. Για ποιοτικά εφάμιλλες αλλά πιο οικονομικές λύσεις ιταλικής προέλευσης επικοινωνήστε μαζί μας.

Μονάδες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού του οίκου JUDO:
Η αξιόπιστη λύση για το πρόβλημα της λειψυδρίας.

Στη φωτογραφία απεικονίζεται μονάδα αφαλάτωσης του γερμανικού οίκου JUDO στην Ιθάκη, όπου η προσφορά του οίκου JUDO προτιμήθηκε ως η πιο συμφέρουσα από οικονομική και τεχνική άποψη, εγκαταστάθηκαν δύο μονάδες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, μία των 500 m3 νερού ανά ημέρα στο Βαθύ και μία των 120 m3 νερού ανά ημέρα στη θέση Κιόνι, λύνοντας έτσι το πρόβλημα της λειψυδρίας.

Αφαλάτωση με Ηλιακή Ενέργεια

Νέα μέθοδος παραγωγής αφαλατωμένου νερού, που εκμεταλλεύεται την ηλιακή ενέργεια για την εξάτμιση θαλασσινού νερού σε συνθήκες υποπίεσης και στη συνέχεια υγροποίησή του.
Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

Συστήματα επεξεργασίας νερού BWT

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: Φίλτρανση, αποσκλήρυνση, απιονισμός, συστήματα αφαλάτωσης με την μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης, απολύμανση – αποστείρωση, δοσομέτρηση, χημικά πρόσθετα, απαλκαλίωση – απαερίωση, παραγωγή νερού για εργαστηριακή χρήση.

Αφαλάτωση Θαλασσινού Νερού με Ψυχρή Σύντηξη

Όλες οι πιο πάνω μέθοδοι πολύ σύντομα θα καταργηθούν, καθώς θα τεθεί στη διάθεση της ανθρωπότητας η δυνατότητα για παραγωγή αφαλατωμένου νερού με μηδαμινό κόστος χάρη στη νέα ελληνική και διεθνώς πατενταρισμένη τεχνολογία της Αφαλάτωσης Θαλασσινού Νερού με Ψυχρή Σύντηξη. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Εφαρμογή της αφαλάτωσης στην άρδευση

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν πρόκειται για δίκτυο άρδευσης, η αφαλάτωση πρέπει πάντα να εφαρμόζεται σε συνδυασμό με την τεχνολογία MAX GROW, που επιτρέπει την ανάμιξη αφαλατωμένου νερού με θαλασσινό, για να έχουμε θρεπτικό και αβλαβές υφάλμυρο νερό για τα φυτά.

Μοιράσου το στα social media