JEF-EM

Πολυστρωματικό φίλτρο
αποσιδήρωσης – απομαγγανίωσης

της Judo Γερμανίας

Η συσκευή αποτελείται από πολυεστερικό δοχείο ΡΝ10 με το ανάλογο υλικό πλήρωσης και από αυτόματη ψηφιακή κεφαλή ρυθμιζόμενη σε χρόνους για το αυτόματο ξέπλυμα (αναγέννηση) του φίλτρου με παράλληλη αναρρόφηση χημικού (KMnO4) για τον πλήρη καθαρισμό των στρωμάτων φίλτρανσης που περιέχει.

 • Πίεση λειτουργίας: 3 έως 6 bar.
 • Αναλώσιμο: χημικό KMnO4 KaliumperManganat (υπερμαγγανικό κάλιο)
  • Συσκευασία: δοχεία των 5Kg.
  • Είναι ένα πολύ φθηνό χημικό προϊόν που εισάγεται σε μεγάλες ποσότητες στην Ελλάδα από αρκετές εταιρείες εμπορίας χημικών και πωλείται σε πολλά καταστήματα χημικών προϊόντων.
  • Η τιμή του KMnO4 στην αγορά είναι γύρω στα 8 Ευρώ το κιλό.
  • Η ποσότητα που καταναλώνεται ανά έτος είναι μικρή και έτσι το συνολικό κόστος του ανά έτος είναι μηδαμινό. Συγκεκριμένα, ένα μέσο κόστος του αναλωσίμου είναι 4 Ευρώ ανά άτομο ανά έτος. Δηλαδή, μία κατοικία των 4 ατόμων πληρώνει 16 Ευρώ το χρόνο για το αναλώσιμο. Ένας οικισμός των 2000 ατόμων πληρώνει 8000 Ευρώ το χρόνο για το αναλώσιμο. Τα κόστη αυτά είναι ενδεικτικά και
  • Σε περίπτωση μεγάλης συγκέντρωσης σιδήρου και μαγγανίου, απαιτείται απλά μεγαλύτερη ποσότητα από το αναλώσιμο KMnO4.
  • Σε περιπτώσεις μικρής υπέρβασης των επιτρεπτών τιμών δεν απαιτείται καθόλου αναλώσιμο KMnO4. Τα φίλτρα τότε λειτουργούν εντελώς αυτόνομα, χωρίς λειτουργικό κόστος. Λέγοντας “μικρή υπέρβαση” εννοούμε μέχρι και το τριπλάσιο της ανώτατης επιτρεπτής τιμής, δηλαδή μέχρι 0,6 mg/lt σίδηρο και μέχρι 0,15 mg/lt. Για συγκεντρώσεις πάνω από αυτές τις τιμές αρχίζει και είναι απαραίτητο το αναλώσιμο KMnO4 για την περιοδική αναγέννηση του φίλτρου, ώστε να λειτουργεί πάντα με αμείωτη απόδοση.
 • Τύποι και δυναμικότητές τους:

  ΤΥΠΟΣ

  ΑΠΟΔΟΣΗ m3/h

  ΠΑΡΟΧΗ

  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ mm

  JEF-EM 1 K-A
  JEF-EM 2 K-A
  JEF-EM 4 K-A

  1
  2
  4

  1″
  1″
  1½”

  1000 x 650 x 2100
  1100 x 650 x 2400
  1500 x 850 x 250

  Μεγαλύτερα μεγέθη διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. Συνήθως, όμως, προτιμάται η εγκατάσταση πολλών φίλτρων παράλληλα, πάνω σε μία διάταξη με δύο συλλέκτες, εισόδου και εξόδου (βλ. επόμενη παράγραφο)

 • Μεγάλες εγκαταστάσεις για πολλά κυβικά ανά ώρα:
  Τοποθετούνται πολλά φίλτρα παράλληλα. Τα φίλτρα JEF-EM υπερτερούν από πολλές απόψεις έναντι των συμβατικών μονάδων αποσιδήρωσης – απομαγγανίωσης που κατασκευάζουν όλες οι σοβαρές εταιρείες συστημάτων επεξεργασίας νερού. Τα πλεονεκτήματα αυτών των φίλτρων έναντι των μεγάλων μονάδων είναι τα εξής:

  • Μικρότερο κόστος αγοράς: Παράδειγμα: για παροχή 50 m3/h το συνολικό κόστος 13 έως 15 φίλτρων εγκατεστημένων παράλληλα πάνω σε συλλέκτη κυμαίνεται από 80.000 έως 90.000 Ευρώ, ενώ το κόστος μίας μεγάλης μονάδας υπερβαίνει τις 120.000 Ευρώ.
  • Μηδαμινό κόστος συντήρησης: Το μόνο αναλώσιμο που απαιτείται είναι το KMnO4, που είναι πολύ οικονομικό. Επίσης, δεν απαιτείται η απασχόληση μόνιμου προσωπικού για τη συντήρηση και τη λειτουργία, όπως απαιτείται για τις μεγάλες μονάδες, που είναι από μόνες τους ένα μικρό εργοστάσιο.
  • Διασπορά κινδύνου: Αν ένα από τα 13 φίλτρα πάθει μία βλάβη, αυτή δεν γίνεται αντιληπτή από κανέναν: απλά το απομονώνουμε, το επισκευάζουμε και το επανασυνδέουμε, ενώ την ίδια ώρα τα υπόλοιπα 12 φίλτρα συνεχίζουν να καθαρίζουν το νερό. Αντίθετα, όταν ένα εξάρτημα μίας μεγάλης μονάδας πάθει μία βλάβη, τότε ολόκληρη η μονάδα πρέπει να τεθεί εκτός λειτουργίας, πράγμα που σημαίνει ότι για κάποιες ώρες ή ημέρρες το νερό θα παραμένει ανεπεξέργαστο.
  • Κόστος επισκευής: Σε περίπτωση βλάβης, τα εξαρτήματα των μεγάλων μονάδων είναι πανάκριβα, το ίδιο και η μεταφορά και εγκατάστασή τους. Ενώ τα μικρά φίλτρα JEF-EM έχουν πολύ πιο φθηνά εξαρτήματα, τα οποία μάλιστα δεν φθείρονται.
  • Αντιδιαβρωτική προστασία: Με την προσθήκη δύο συσκευών STOPCOR, τύπος Α9, που τοποθετούνται στις δύο άκρες του συλλέκτη, τα 13 φίλτρα και όλες οι μεταλλικές σωληνώσεις, βάνες, αντλίες, πιεστικό κτλ. προστατεύονται από τη διάβρωση λόγω ηλεκτρόλυσης και χημικής οξείδωσης. Αυτό είναι εφικτό να γίνει και στις μεγάλες μονάδες, απλά χρειάζονται περισσότερες συσκευές STOPCOR εξαιτίας του μεγάλου μεγέθους τους.
 • Προφίλτρανση:
  Για τη φίλτρανση του νερού, όταν περιέχει πολλά στερεά αιωρούμενα σωματίδια (χώμα, άμμος κ.ά.) εγκαθίσταται πριν από το φίλτρο JEF-EM ένας υδροκυκλωνικός διαχωριστής σωματιδίων ή άλλος τύπου φίλτρου κεντρικής παροχής.
 • Η νομοθεσία προβλέπει για το πόσιμο νερό:
  • Ανώτατη επιτρεπτή συγκέντρωση Σιδήρου (Fe) για το πόσιμο νερό: 0,2 mg/lt
  • Ανώτατη επιτρεπτή συγκέντρωση Μαγγανίου (Mn): 0,05 mg/lt
 • Η απόδοση των φίλτρων JEF-EM της JUDO
  • Τα φίλτρα JEF-EM της JUDO επιτυγχάνουν συγκεντρώσεις πολύ χαμηλότερες από αυτές τις τιμές.
  • Η απόδοση των φίλτρων διαφοροποιείται ανάλογα με την ποσότητα σιδήρου και μαγγανίου που υπάρχει στο νερό. Για να γίνει μελέτη και προσφορά χρειάζεται πάντα ανάλυση νερού που να περιέχει αυτές τις πληροφορίες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Για την αφαίρεση της σκουριάς και άλλων οξειδίων και κάθε είδους πολύ μικρών σωματιδίων από το νερό υπάρχει μία ιδιαίτερα απλή και οικονομική λύση:
Φίλτρο BIG BLUE της PENTEK Αμερικής
Πρόκειται για ένα φίλτρο κεντρικής παροχής που κατακρατά πολύ μικρά σωματίδια, μεγέθους πάνω από 1 μικρό. Είναι κατάλληλο και για την αφαίρεση της σκουριάς από το νερό.

Επιπλέον, μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ για τη νέα τεχνολογία που θα αντικαταστήσει πολύ σύντομα όλες τις άλλες τεχνολογίες αφαίρεσης οποιουδήποτε συστατικού από το νερό.

Μοιράσου το στα social media