Λύσεις για την Άρδευση και τον Ψεκασμό των Φυτών

Όπως είναι γνωστό, εδώ και αρκετά χρόνια εξαιτίας της υπεράντλησης και της αλόγιστης χρήσης φυτοφαρμάκων σε πολλές περιοχές της Ελλάδας το νερό του υδροφόρου ορίζοντα έχει γίνει υφάλμυρο, έχει δηλαδή πολύ υψηλή αγωγιμότητα και είναι ακατάλληλο για άρδευση ευαίσθητων καλλιεργειών, ενώ σε αρκετές περιοχές έχει επίσης ρυπανθεί από τα χημικά γεωργικά φάρμακα.

Η Smart Technical Solutions σάς προτείνει επιλεγμένες εναλλακτικές λύσεις, ανάλογα με το είδος του προβλήματος που έχει το νερό σας και με την ποσότητα νερού που καταναλώνετε. Επίσης, θα βρείτε πιο κάτω μεθόδους για τη δραστική μείωση των επιβλαβών χημικών γεωργικών φαρμάκων και τη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία περί μείωσης των χαλκούχων σκευασμάτων.

 1. Αφαλάτωση:
  Επιτυγχάνεται με μονάδες αντίστροφης όσμωσης, οι οποίες αφαιρούν εκτός από τα άλατα και άλλα συστατικά που μολύνουν το νερό. Όταν όμως πρόκειται για μεγάλες καταναλώσεις νερού, είναι συχνά ασύμφορα ακριβή μέθοδος, τόσο στην αρχική αγορά της όσο και στο κόστος λειτουργίας της ανά κυβικό παραγόμενου νερού.
  Χάρη στην πολυετή συνεργασία της με εισαγωγείς και Έλληνες κατασκευαστές η Smart Technical Solutions είναι σε θέση να σας προσφέρει αξιόπιστες μονάδες αφαλάτωσης με σημαντικές εκπτώσεις.
 2. Δακτύλιοι επεξεργασίας νερού Merus:
  Γερμανική τεχνολογία που δεν αφαιρεί τα άλατα όπως οι μονάδες αφαλάτωσης, αλλά εξασφαλίζει ότι τα άλατα δεν επικάθηνται στους σωλήνες, δε φράζουν τα μπεκ και τις τρύπες στη στάγδην άρδευση και δε συσσωρεύονται στα ανώτερα στρώματα του εδάφους αλλά επιστρέφουν μαζί με το νερό στον υδροφόρο ορίζοντα. Έτσι, καταργούν την ασπρίλα που αποκτά το χώμα όταν αρδεύεται με υφάλμυρο νερό και οι ρίζες των φυτών απαλλάσσονται από το εμπόδιο των αλάτων και τα φυτά αναπτύσσονται πολύ καλύτερα. Η τεχνολογία Merus χρησιμοποιείται και για την εξυγίανση χώματος που έχει καταστραφεί από την πολυετή άρδευση με υφάλμυρο νερό και ζωντανεύει χωράφια που δεν έχουν δώσει παραγωγή για αρκετά χρόνια. Έχει δοκιμαστεί πολλές φορές, και εργαστηριακά και στην πράξη, από το 1996.
 3. Σύστημα ιονισμού και οξυγόνωσης Aquacare:
  Με τη συνεχή παροχή ιόντων χαλκού και αργύρου και την παραγωγή πέντε δραστικών μορφών ενεργού οξυγόνου, το σύστημα αυτό εξασφαλίζει την προστασία των καλλιεργειών από τα άλατα και από διάφορες ασθένειες. Σε συνδυασμό με το AGROCARE, που είναι ένα σύστημα οικολογικού ψεκασμού των φυτών με ιόντα χαλκού, επιτυγχάνει ολοκληρωμένη προστασία των φυτών και μεγάλη εξοικονόμηση φυτοφαρμάκων. Και τα δύο συστήματα είναι καινοτομίες ελληνικής τεχνολογίας και αποτελούν σημαντική εξέλιξη όλων των αντίστοιχων συστημάτων του εξωτερικού.
 4. Συσκευή καθοδικής προστασίας Stopcor:
  Για την προστασία της υποβρύχιας αντλίας και του σωλήνα από τη διάβρωση λόγω ηλεκτρόλυσης (φαινόμενο που εντείνεται όταν το νερό είναι υφάλμυρο) συνδέουμε δύο συσκευές Stopcor Α9 σε σειρά, σε σημείο του σωλήνα πάνω από την επιφάνεια της γης. Οι συσκευές αυτές επιβάλλουν μία μικρή τάση περίπου -2,5 Volt σε όλο το μήκος του σωλήνα μέχρι και την αντλία και καταργούν έτσι τη διάβρωση.
 5. Φυγοκεντρικός διαχωριστής σωματιδίων CENTRIFUGAL SEPARATOR:
  Σε περίπτωση που το νερό της γεώτρησης περιέχει και χώμα ή άμμο, αυτός ο φυγοκεντρικός διαχωριστής σωματιδίων συγκρατεί στον πυθμένα του σωματίδια μέχρι και 20 μικρών. Διατίθεται με σύστημα χειροκίνητου ή αυτόματου μηχανισμού καθαρισμού του πυθμένα. Δεν έχει καθόλου αναλώσιμα.
 6. AGROCARE:
  Συσκευή που σχεδιάστηκε για την προστασία των φυτών από μύκητες και άλλες ασθένειες και για τον περιορισμό της χρήσης των επιβλαβών φυτοφαρμάκων. Προσαρμόζεται εύκολα σε συστήματα γεωργικού ψεκασμού και είναι κατάλληλος για κάθε τύπο καλλιέργειας (φυτώρια, ανθοκήπια, θερμοκήπια, εκτεταμένες καλλιέργειες ανοιχτού χώρου κτλ.). Είναι κατάλληλη ακόμη και για αεροψεκασμούς.
  Προσαρμόζεται και στην κεντρική παροχή της άρδευσης, για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα.
  Μειώνει σημαντικά και τη χρήση του χαλκού χάρη στην αρχή του ηλεκτροστατικού ραντισμού, κατά τον οποίο ο χαλκός και τα άλλα φυτοφάρμακα επικολλώνται πάνω στα φυτά και δεν πέφτουν στο έδαφος αχρησιμοποίητα.
  Η συσκευή αυτή συνιστάται από έγκριτους επιστήμονες γεωπόνους στην Ελλάδα (ζητήστε μας πληροφορίες),
 7. POLYDEX, διάλυμα ιόντων χαλκού νανοτεχνολογίας:
  Χρησιμοποιείται τόσο στον ψεκασμό όσο και στην άρδευση. Προστατατεύει τα φυτά από ασθένειες και μειώνει σημαντικά τη χρήση φυτοφαρμάκων και χαλκού. Έχει την ίδια αρχή λειτουργίας με τη συσκευή AGROCARE, με τη μόνη διαφορά ότι είναι αναλώσιμο υλικό. Δεν έχει κόστος αρχικής επένδυσης, όμως έχει σαφώς μεγαλύτερο τρέχον κόστος.
  Χρησιμοποιείται και ως βακτηριοστατικό αλγοκτόνο για αποθηκευμένο νερό (πόσιμο, άρδευσης, λάτρας κτλ.) σε μικρές λίμνες, λάκκους, λιμνοθάλασσες, δεξαμενές αποθήκευσης πόσιμου νερού κτλ.
  Μπορείτε, επίσης, να επισκεφθείτε και τη σελίδα παρουσίασης του BIODEX, που είναι ένα παράγωγο του POLYDEX και χρησιμοποιείται επίσης στις πιο πάνω εφαρμογές.
  Προσοχή; Και τα δύο πιο πάνω υλικά δεν έχουν λάβει έγκριση από το ελληνικό κράτος για χρήση σε ψεκασμό. Μπορούν, όμως, να χρησιμοποιούνται ως εδαφοβελτιωτικά υλικά στο νερό της άρδευσης σε αναλογίες από 1:60.000 έως 1:300.000. Για τον ψεκασμό συνιστούμε καλύτερα την αγορά μίας συσκευής AGROCARE, η οποία έχει μεν ένα αρχικό κόστος αγοράς, όμως είναι πολύ πιο οικονομική σε βάθος χρόνου, αφού το κόστος των ανταλλακτικών ηλεκτροδίων της ανά κυβικό ψεκαστικού διαλύματος είναι πολύ μικρότερο από το αντίστοιχο κόστος αυτών των αναλώσιμων υλικών.
 8. OXYGENEO – Αξιοποίηση υγρών αποβλήτων για χρήση στην άρδευση:
  Μέθοδος τριβοβάθμιου βιολογικού καθαρισμού με ιόντα χαλκού και οξυγόνωση. Πρόκειται για μία συσκευή παρόμοια με το AGROCARE, με τη διαφορά ότι περιέχει επιπλέον και θάλαμο οξυγόνωσης του νερού, που μειώνει ακόμα περισσότερο το οργανικό φορτίο που φυσιολογικά περιέχουν το νερό στην έξοδο του βιολογικού καθαρισμού.
  Με τη χρήση της συσκευής Oxygeneo καταργείται η ανάγκη για χλωρίωση του νερού που προέρχεται από επεξεργασία αστικών λυμάτων και προορίζεται για πότισμα καλλιεργειών ή κήπων, γκαζόν κτλ.
 9. MAX GROW – Προστασία των φυτών από το αλμυρό νερό άρδευσης:
  Μέθοδος πιστοποιημένη από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που επιτυγχάνει με την αλλαγή συμπεριφοράς του νερού (ώστε να συμπεριφέρεται σαν μαλακό), το ξέπλυμα των αρχικών συσσωρευμένων αλάτων και κατόπιν, με την ανάλογη διαχείριση του νερού και των λιπασμάτων, πολύ καλύτερη απορρόφηση από τα φυτά και σε πολλές περιπτώσεις τεράστια διαφορά ανάπτυξης και καρποφορίας.

Άλλες τεχνικές προτάσεις για τις αγροτικές καλλιέργειες

Στη σελίδα Γεωργία, Ανθοκομία, Δενδροκομία , Ιχθυοτροφεία, παρουσιάζονται αναλυτικά όλες οι τεχνολογίες της Smart Technical Solutions που βρίσκουν εφαρμογή στη γεωργία, την ανθοκομία, τη δενδροκομία και γενικά στην καλλιέργεια φυτών κάθε είδους.

Μοιράσου το στα social media