Τριτοβάθμια Επεξεργασία Λυμάτων

για Ανάκτηση του Νερού για Πότισμα
Κήπων και Άρδευση Καλλιεργειών

Τελική απολύμανση του νερού μετά τον βιολογικό καθαρισμό, για νερό
κατάλληλο για πότισμα ή άρδευση, εμπλουτισμένο με ιόντα χαλκού και αργύρου,
που ενισχύουν την ανάπτυξη των φυτών, τα προστατεύουν από ασθένειες
και μειώνουν τη χρήση των φυτοφαρμάκων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ – ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ
ΣΕΒΑΣΜΟΣ στο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ – ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Η ανάγκη για ανάκτηση και αξιοποίηση των λυμάτων

Στη σημερινή εποχή, που πολλές γεωγραφικές περιοχές απειλούνται λόγω λειψυδρίας με ξηρασία και ερημοποίηση, είναι σημαντικό να αξιοποιούνται τα λύματα μετά τη βιολογική επεξεργασία τους για πότισμα κήπων και άρδευση καλλιεργειών, ώστε να μην καταναλώνονται σε αυτές τις δραστηριότητες πολύτιμες μεγάλες ποσότητες νερού, που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε άλλες χρήσεις μεγαλύτερης ζωτικής σημασίας για τον άνθρωπο.

Έτσι, επιτυγχάνουμε και μείωση της άντλησης νερού από το έδαφος, κάτι που συμβάλλει στην καλύτερη ποιότητα νερού στον υδροφόρο ορίζοντα, μέσα στον οποίο τα τελευταία χρόνια λόγω υπεράντλησης σε πολλές περιοχές έχει εισχωρήσει το θαλασσινό νερό, με αποτέλεσμα το νερό να είναι υφάλμυρο και ακατάλληλο για κάθε χρήση.

Επίσης, από οικονομική άποψη συμφέρει τους ιδιοκτήτες μεγάλων αλλά και μικρών εγκαταστάσεων (Δήμοι, ξενοδοχεία, ιδιωτικές κατοικίες κτλ.) να ανακτούν το νερό μετά τη βιολογική επεξεργασία των λυμάτων τους αντί να το πληρώνουν ακριβά στο Δήμο της περιοχής τους ή να πληρώνουν το κόστος άντλησής του από γεώτρηση.

Μέθοδοι τριτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων

Η Smart Technical Solutions έχει συγκεκριμένες προτάσεις για την τελική επεξεργασία των λυμάτων, ώστε να είναι κατάλληλα για άρδευση καλλιεργειών ή πότισμα κήπων, ακόμα και γκαζόν, όπου ξαπλώνουν ενδεχομένως άνθρωποι για ηλιοθεράπεία ή παίζουν παιδιά και τρέχουν κατοικίδια ζώα και κατά συνέπεια το μικροβιακό φορτίο και η εν γένει ποιότητα του νερού πρέπει να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές που προβλέπει η ελληνική και η ευρωπαΪκή νομοθεσία.

Για την αναλυτική παρουσίαση αυτών των προτάσεων τελικής επεξεργασίας των λυμάτων δείτε τη σελίδα Τριτοβάθμιος Βιολογικός Καθαρισμός Λυμάτων στην ενότητα Διαχείριση Αποβλήτων & Αποχετευτικών Δικτύων.

Μοιράσου το στα social media