Φυσικές και Τεχνητές Λίμνες

Επεξεργασία του νερού σε φυσικές ή τεχνητές λίμνες

ώστε να είναι κατάλληλο για κολύμβηση
και ανάπτυξη υγιούς χλωρίδας και πανίδας

Τα συνήθη προβλήματα σε φυσικές και τεχνητές λίμνες

Τα προβλήματα που συχνά παρουσιάζονται σε φυσικές και τεχνητές λίμνες είναι λίγο πολύ σε όλους γνωστά. Το νερό πρασινίζει, καθώς αναπτύσσεται άλγη στην επιφάνειά του και στην κοίτη και τις όχθες της λίμνης, δημιουργείται δυσοσμία, μαζεύονται έντομα που μεταδίδουν μικρόβια και ασθένειες, σε ακραίες περιπτώσεις ακόμα και ελονοσία. Επίσης, σε περιπτώσεις ρύπανσης από απόβλητα, τα ψάρια και οι άλλοι ζωντανοί οργανισμοί σταδιακά φθίνουν ή εξαφανίζονται ολοσχερώς. Γενικά, πολλές λίμνες παρουσιάζουν μία θλιβερή εικόνα εγκατάλειψης και είναι αποκρουστικές, ενώ θα μπορούσαν να αποτελούν πόλο έλξης για ώρες ή μέρες αναψυχής.

Μέθοδοι επεξεργασίας νερού σε φυσικές και τεχνητές λίμνες

Η Smart Technical Solutions έχει συγκεκριμένες προτάσεις για την επεξεργασία του νερού σε φυσικές και τεχνητές λίμνες, ώστε το μικροβιακό φορτίο και η εν γένει ποιότητα του νερού να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές που προβλέπει η ελληνική και η ευρωπαΪκή νομοθεσία, με σκοπό την εξάλειψη των προβλημάτων που παρουσιάσαμε πιο πάνω.

 1. Χλωρίωση
  Η μέθοδος της χλωρίωσης είναι εφαρμόσιμη μόνο στις τεχνητές λίμνες, όπου η ποσότητα του νερού είναι ελεγχόμενη και δεν υπάρχει διαρκής απώλεια και συμπλήρωση νερού όπως συμβαίνει κατά κανόνα στις φυσικές λίμνες όπου θα απαιτούνταν τεράστιες ποσότητες χλωρίου αφού θα υπήρχαν συνεχείς απώλειες χλωρίου μαζί με το νερό που φεύγει διαρκώς από τη λίμνη. Επιπλέον, σε μία φυσική λίμνη δεν θα ήταν οικολογικά σωστή η χρήση της μεθόδου της χλωρίωσης, γιατί το χλώριο θα προξενούσε σταδιακά σημαντικές αλλοιώσεις στο περιβάλλον.
  Στις τεχνητές λίμνες, όπου η μάζα του νερού ανακυκλοφορεί μέσα από μηχανοστάσιο με αντλίες και φιλτράρεται από φίλτρα, έχουμε στην ουσία της συνθήκες μίας μεγάλης πισίνας. Όπως και στις πισίνες, έτσι και εδώ, αλλά με πολύ μεγαλύτερη έμφαση, τονίζουμε ότι η μέθοδος της χλωρίωσης είναι καταστροφική για το περιβάλλον, καθώς το εμβαδόν της ελεύθερης επιφάνειας σε μία τεχνητή λίμνη είναι πολλαπλάσιο από το αντίστοιχο εμβαδόν σε μία πισίνα και άρα και ο ρυθμός εξάτμισης του χλωρίου είναι επίσης πολλαπλάσιος. Αν η τεχνητή λίμνη δεν προορίζεται για κολύμβηση, η χλωρίωση δεν είναι υποχρεωτική από τη νομοθεσία και κατά συνέπεια μπορεί να καταργηθεί εντελώς, ενώ στις πισίνες απλά τη μειώνουμε μέχρι και κατά 90% με τη συνεργία των οικολογικών μεθόδων που θα δείτε πιο κάτω.
  Εξάλλου, λόγω της μεγάλης ποσότητας χλωρίου που εξατμίζεται όταν το εμβαδόν της ελεύθερης επιφάνειας του νερού είναι μεγάλο, η μέθοδος της χλωρίωσης είναι ιδιαίτερα δαπανηρή και ασύμφορη σε τεχνητές λίμνες μεγάλης έκτασης.
  Δεν υπάρχει ξεχωριστή σελίδα σε αυτόν τον δικτυακό τόπο για αυτήν τη μέθοδο, είναι άλλωστε γνωστή στον τεχνικό κόσμο.
 2. Παραγωγή ιόντων χαλκού & αργύρου: απολυμαντική και αλγοκτόνος δράση
  Η τεχνολογία AQUACARE, που τροφοδοτεί το νερό με φυσικά απολυμαντικά ιόντα χαλκού και αργύρου ενώ παράλληλα το οξυγονώνει, είναι και αυτή εφαρμόσιμη μόνο στις τεχνητές λίμνες για τον ίδιο λόγο όπως και η χλωρίωση: Σε μία φυσική λίμνη μεγάλες ποσότητες νερού χύνονται προς διάφορες κατευθύνσεις, πράγμα που σημαίνει ότι θα απαιτούνταν συνεχής τροφοδοσία με νέα ιόντα χαλκού και αργύρου προκειμένου να υπάρχει επαρκής συγκέντρωση, κάτι το οποίο θα ήταν εντελώς ασύμφορο οικονομικά, επειδή τα ηλεκτρόδια θα καταναλώνονταν σύντομα και θα χρειάζονταν συχνά αντικατάσταση.
  Ο τρόπος εφαρμογής των συσκευών AQUACARE σε μία τεχνητή λίμνη είναι όμοιος με τον τρόπο εφαρμογής τους στις πισίνες: μπροστά από κάθε φίλτρο προσαρμόζεται ένας θάλαμος ιονισμού, που περιέχει ηλεκτρόδια χαλκού και αργύρου που λειτουργούν ως απολυμαντικό και αλγοκτόνο μέσο, και μετά από κάθε φίλτρο ένας θάλαμος οξυγόνωσης, που διασπά για μερικά νανοδευτερόλεπτα το διερχόμενο νερό σε πέντε διαφορετικές μορφές οξυγόνου, οι οποίες οξειδώνουν ακαριαία τις οργανικές ουσίες και καταργούν τη θολότητα στο νερό.
  Έτσι, πριν το νερό φύγει από το μηχανοστάσιο και επιστρέψει στη λίμνη, έχει εξασφαλιστεί ελάχιστη συγκέντρωση χαλκού 0,5ppm και αργύρου 0,05ppm, ο συνδυασμός των οποίων εξολοθρεύει όλους τους μικροοργανισμούς. Επίσης, στο θάλαμο οξυγόνωσης το νερό διασπάται στιγμιαία για λίγα νανοδευτερόλεπτα σε πέντε διαφορετικές μορφές οξυγόνου που οξειδώνουν όλες τις οργανικές ενώσεις που φυσιολογικά περιέχονται στο νερό που είναι εκτεθειμένο στο περιβάλλον (έντομα, εκκρίσεις ζώων και ψαριών, σκόνη, γύρη κτλ.).
  Λόγω του μεγέθους της εγκατάστασης χρησιμοποιείται ο τύπος Eternal μαζί με θάλαμο οξυγόνωσης.
  Η επιλογή του ακριβούς αριθμού των θαλάμων γίνεται μετά από μελέτη.
  Ένα σημαντικό πλεονέκτημα αυτής της τεχνολογίας είναι ότι τα ιόντα χαλκού και αργύρου που εκλύονται μέσα στο νερό της λίμνης είναι ιδιαίτερα ευεργετικά για την ανάπτυξη των φυτών και την προστασία τους από τις ασθένειες, ενώ παράλληλα μειώνουν και τη χρήση των φυτοφαρμάκων ψεκασμού και λίπανσης. Έτσι, αν το νερό αυτό χρησιμοποιείται και για πότισμα ή άρδευση, η εξοικονόμηση σε φυτοφάρμακα που εξασφαλίζεται είναι πολύ μεγαλύτερη από το κόστος των ηλεκτροδίων που φθείρονται γρηγορότερα εξαιτίας της συνεχούς απώλειας νερού από τη λίμνη και της προσθήκης νέου. Γίνεται, λοιπόν, σε αυτήν την περίπτωση η λίμνη μία δεξαμενή προεπεξεργασίας του νερού άρδευσης για καλύτερη ανάπτυξη των φυτών και προστασία τους από τις ασθένειες. (Σχετικά με αυτό το θέμα δείτε και τη σελίδα Λύσεις για την Άρδευση και τον Ψεκασμό των Φυτών.)
 3. Μικρομοριακές ταλαντώσεις
  Η τεχνολογία MERUS BIO μειώνει επίσης σημαντικά το μικροβιακό φορτίο και εξολοθρεύει την άλγη, καθώς με τις υψίσυχνες μοριακές ταλαντώσεις που μεταδίδει στα μόρια του νερού δημιουργεί αντίξοο περιβάλλον για την επιβίωση των μικροοργανισμών και της άλγης, η οποία σύντομα ξηραίνεται και από πράσινη γίνεται καφετιά. Ένας δακτύλιος Merus τοποθετείται μπροστά από το κάθε φίλτρο.
  Και αυτή η μέθοδος αφορά μόνο τις τεχνητές λίμνες, όχι για οικονομικούς λόγους όπως η χλωρίωση και ο ιονισμός, αλλά επειδή για την εφαρμογή της είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός μηχανοστασίου με ανακυκλοφορία του νερού. Μπορεί όμως να δημιουργηθεί ακόμα και σε φυσικές λίμνες σε κάποια απόμερη περιοχή στην άκρη της λίμνης μία διάταξη ανακυκλοφορίας μόνο και μόνο για να περνάει το νερό μέσα από έναν δακτύλιο Merus. Αυτή η ιδέα όμως έχει αρκετά υψηλό κόστος κατασκευής και λειτουργίας, αφού απαιτεί άντληση πολλών κυβικών νερού ανά ώρα, για να γίνεται επαρκής επεξεργασία.
  Αυτή η λύση είναι σε πολλές περιπτώσεις η πιο οικονομική, αν αποδειχθεί ότι είναι επαρκής και μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα, χωρίς τη συνεργία άλλης μεθόδου. Το βέβαιο είναι, πάντως, ότι μειώνει την κατανάλωση ιόντων χαλκού και αργύρου ή χλωρίου, καθώς ένα μεγάλο μέρος της απολύμανσης και της αλγοκτονίας πραγματοποιείται από τις μικρομοριακές ταλαντώσεις του δακτυλίου και έτσι δεν απομένει μεγάλο φορτίο για να καταναλωθεί το όποιο άλλο απολυμαντικό και αλγοκτόνο μέσο χρησιμοποιείται και άρα επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση υλικών.
  Το λειτουργικό κόστος της μεθόδου περιορίζεται μόνο στο κόστος της ετήσιας αντικατάστασης που συνιστάται να γίνεται για προληπτικούς λόγους, μην τυχόν και μειωθεί η απόδοση των δακτυλίων. Για τη δοκιμαστική περίοδο οι δακτύλιοι διατίθενται και με ενοικίαση 6 ή 12 μηνών έναντι του 1/6 ή του 1/3 της αξίας αγοράς τους, αντίστοιχα. Περισσότερα για τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητά τους μπορείτε να δείτε στη σχετική σελίδα του κατασκευαστή, που είναι γραμμένη στα Αγγλικά.
 4. Υπεριώδης ακτινοβολία (UV)
  Και αυτή η τεχνολογία είναι εφαρμόσιμη μόνο σε τεχνητές λίμνες για τον ίδιο λόγο με την τεχνολογία Merus.
  Η υπεριώδης ακτινοβολία εξολοθρεύει ακαριαία τους μικροοργανισμούς, όμως έχει το μειονέκτημα ότι δεν αφήνει υπολειμματικό στοιχείο μέσα στο νερό όπως ο χαλκός, ο άργυρος και το χλώριο, ώστε να παρεμποδιστεί η ανάπτυξη μικροοργανισμών σε διάφορα σημεία κατά μήκος του δικτύου. Γι’ αυτό συνιστάται να χρησιμοποιείται συνδυαστικά με μία μέθοδο που αφήνει υπολειμματικό στοιχείο, για εξοικονόμηση του απολυμαντικού και αλγοκτόνου υλικού που χρησιμοποιεί η μέθοδος (για τον ίδιο λόγο που και οι δακτύλιοι Merus εξοικονομούν υλικό, όπως εξηγήσαμε πιο πάνω). Συνδέεται μία μονάδα μπροστά από κάθε φίλτρο.
  Δείτε σχετικά τη σελίδα Van Remmen & Sterilair.
 5. Διάλυμα ιόντων χαλκού νανοτεχνολογίας: απολυμαντικό και αλγοκτόνο
  Αυτή η τεχνολογία εφαρμόζεται και σε φυσικές και σε τεχνητές λίμνες.
  Η κατανάλωση του υλικού είναι αμελητέα (η δοσολογία φτάνει μέχρι και 1:600.000), άρα δεν τίθεται οικονομικό ζήτημα εξαιτίας της απώλειας υλικού μαζί με το νερό που φεύγει από τη λίμνη.
  Ψεκάζεται στην επιφάνεια και στις όχθες της λίμνης το προϊόν νανοτεχνολογίας Polydex, το οποίο, όπως και οι συσκευές Aquacare που αναφέρθηκαν πιο πάνω εξουδετερώνει τους μικροοργανισμούς, ενώ παράλληλα εμπλουτίζει το νερό με ιόντα χαλκού, τα οποία, σε περίπτωση χρήσης του νερού για πότισμα κήπων ή άρδευση καλλιεργειών, είναι ιδιαίτερα ευεργετικά για την ανάπτυξη των φυτών και την προστασία τους από τις ασθένειες, ενώ παράλληλα μειώνουν και τη χρήση των φυτοφαρμάκων ψεκασμού και λίπανσης. (Σχετικά με αυτό το θέμα θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα agrocare.)
  Η προτεινόμενη δοσολογία είναι ένα λίτρο ανά 60 έως 600 κυβικά νερού (ανάλογα με το μικροβιακό φορτίο και την άλγη που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε και με τις άλλες μεθόδους που λειτουργούν παράλληλα).
 6. Υπέρηχοι
  Αυτή η τεχνολογία εφαρμόζεται και σε φυσικές και σε τεχνητές λίμνες.
  Με την τοποθέτηση των κατάλληλων πομπών υπερήχων σε διάφορα σημεία μιας φυσικής ή τεχνητής λίμνης εξολοθρεύεται η άλγη. Αυτή η μέθοδος στηρίζεται στην ίδια αρχή λειτουργίας που στηρίζονται και οι δακτύλιοι Merus, που αναφέραμε πιο πάνω: Η άλγη δεν μπορεί να αναπτυχθεί κάτω από την επίδραση συγκεκριμένων συχνοτήτων υπερήχων. Όπως και οι υψίσυχνές μικρομοριακές ταλαντώσεις των δακτυλίων Merus, έτσι και οι υπέρηχοι είναι καθαρά μηχανικές μέθοδοι αλγοκτονίας, καθώς σχετίζονται με τη μηχανική ταλάντωση των σωματιδίων από τα οποία αποτελείται η ύλη. Περισσότερες πληροφορίες για τη μέθοδο των υπερήχων θα βρείτε στη σελίδα LG SONIC.
 7. Βακτήρια
  Αυτή η τεχνολογία εφαρμόζεται και σε φυσικές και σε τεχνητές λίμνες.
  Το βιολογικό προϊόν ROTOBIO-FST, αγγλικής τεχνολογίας, αντιμετωπίζει προβλήματα όπως κακή ποιότητα του νερού, ανάπτυξη άλγης (φυκιών), αύξηση των επιπέδων NH3 και NO2, αυξημένη θολότητα, δημιουργία ιλύος στον πυθμένα κ.ά. Για περισσότερες πληροφορίες για την τεχνολογία ROTOBIO πατήστε εδώ ή επικοινωνήστε μαζί μας.
 8. Ενεργό οξυγόνο: οξειδωτικό, απολυμαντικό, αλγοκτόνο
  Αυτή η τεχνολογία εφαρμόζεται και σε φυσικές και σε τεχνητές λίμνες.
  Με την ονομασία ”ενεργό οξυγόνο” κυκλοφορούν πολλά διαφορετικά προϊόντα στην αγορά, με διάφορες χημικές συνθέσεις. Το βιοδιασπώμενο μονοϋπερθειικό κάλιο, που είναι η χημική ονομασία του Oxone PS16 της αμερικάνικης πολυεθνικής Dupont, είναι το μόνο που έχει πάρει πιστοποίηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για χρήση ακόμα και σε πόσιμο νερό. Με την τροφοδοσία διαλύματος ενεργού οξυγόνου στο νερό της λίμνης οξειδώνονται οι οργανικές και οι θειούχες ενώσεις, με αποτέλεσμα να μειώνονται σημαντικά οι τιμές BOD και COD, να ξεθολώνει άμεσα το νερό και να καταργείται η δυσοσμία που παράγεται από τα στάσιμα νερά.
  Επιπλέον, το υλικό αυτό είναι κατάλληλο και για το ξεθόλωμα και ξεπρασίνισμα σε λίμνες που υποφέρουν και από τη δυσοσμία. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη σελίδα Γήπεδα Γκολφ.
  Η προτεινόμενη δοσολογία είναι συνήθως ένα κιλό ανά 80 κυβικά νερού ανά εβδομάδα ή και πιο σπάνια, αν δεν παρουσιαστεί σύντομα θολότητα.
 9. Πυραμίδες βιολογικής επεξεργασίας νερού & υγρών αποβλήτων
  Μία εξαιρετική πρόταση από μία Ρουμάνα καθηγήτρια, που έχει ήδη εφαρμοστεί με μεγάλη επιτυχία από τη δεκαετία του 1990 για την εξυγίανση υδροβιότοπων και την επεξεργασία υγρών αποβλήτων. Η μέθοδος στηρίζεται σε δύο υδρόβια φυτά που έχουν την ιδιότητα να τρέφονται από όλα τα οργανικά και τοξικά απόβλητα και να πολλαπλασιάζονται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Τα φυτά αυτά καλλιεργούνται σε πολλά επίπεδα στο εσωτερικό μίας μεγάλης πυραμίδας. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. Επίσης, μπορείτε να ενημερωθείτε στο διαδίκτυο για μία παρόμοια εφαρμογή της NASA με υδρόβιους υάκινθους.

Μελέτη, εγκατάσταση, τεχνική υποστήριξη, παρακολούθηση τιμών

Η Smart Technical Solutions αναλαμβάνει εξολοκλήρου τη μελέτη, την επιλογή των κατάλληλων μεθόδων επεξεργασίας νερού σε φυσικές και τεχνητές λίμνες, την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού και των αναλώσιμων υλικών και την περιοδική παρακολούθηση των τιμών του νερού και την τεχνική υποστήριξη σε καθημερινή βάση (βλ. Ανοικτή Γραμμή Επικοινωνίας).

Μοιράσου το στα social media