Ρύθμιση του pH στις πισίνες
για την καλύτερη απόδοση των απολυμαντικών μέσων

Η ρύθμιση του pH στο νερό της πισίνας είναι καθοριστικής σημασίας, προκειμένου τα χρησιμοποιούμενα απολυμαντικά μέσα να μπορούν να αποδώσουν. Συγκεκριμένα:

Στην Ελλάδα, όπως και στις περισσότερες χώρες της Μεσογείου, κατά κανόνα το pH έχει την τάση να ανεβαίνει, συνεπώς το υλικό που απαιτείται για τη ρύθμισή του πρέπει να είναι όξινο.

Η Smart Technical Solutions προτείνει εναλλακτικά τους εξής τρόπους για τη ρύθμιση του pH:

  1. Με τα προϊόντα pH minus και pH plus (όξινο και αλκαλικό, αντίστοιχα)
  2. Με το OXONE PS16, που πέρα από τις άλλες ευεργετικές δράσεις του μειώνει και την τιμή του pH.
  3. Με τις συσκευές MAX GROW, που παράλληλα με τα άλλα οφέλη που προσφέρουν στις πιοίνες σταθεροποιούν και την τιμή του pH αρκετά κοντά στην τιμή 7,2.
Μοιράσου το στα social media