Φίλτρα πόσιμου νερού

Γενικές Πληροφορίες

Στο κείμενο αυτό γίνεται μια σύντομη παρουσίαση του προβλήματος των αιωρούμενων σωματιδίων (χώμα, άμμος, σκόνη, στάχτη, ρινίσματα κτλ.) που περιέχονται μέσα στο νερό. Οι λόγοι που κάνουν απαραίτητη τη φίλτρανση σε διάφορα είδη υδραυλικών εγκαταστάσεων είναι ότι τα στερεά σωματίδια που περιέχονται στο νερό:

  1. είναι ανθυγιεινά, όταν το νερό είναι πόσιμο ή προορίζεται για παραγωγή τροφίμων,
  2. προκαλούν βουλώματα σε διάφορα σημεία του δικτύου, με αποτέλεσμα η ροή νερού να πέφτει,
  3. επικάθηνται σε σερπαντίνες, εναλλάκτες κτλ. και δυσχεραίνουν την εναλλαγή θερμότητας,
  4. επικαθήμενα δημιουργούν τραχύ υπόστρωμα που ευνοεί την επικάθιση αλάτων μέσα στο δίκτυο,
  5. δημιουργούν εστίες ανάπτυξης μικροοργανισμών στα σημεία όπου επικάθηνται,
  6. τραυματίζουν με την ορμή τους καμπύλες, αντλίες βάνες κ.ά. σημεία του δικτύου που εισέχουν, με αποτέλεσμα είτε να τα τρυπούν είτε να δημιουργούν στις επιφάνειές τους τραχύ υπόστρωμα, πάνω στο οποίο επικάθηνται πιο εύκολα τα άλατα,
  7. δημιουργούν προβλήματα στεγανότητας σε βάνες, αντλίες, κυκλοφορητές, λόγω τραυματισμού και αλλοίωσης του σχήματος των εδρών, των στυπειοθλιπτών και των φλαντζών τους,
  8. ενισχύουν την ηλεκτρολυτική δράση του νερού, γιατί αυξάνουν την αγωγιμότητά του.
    Συνήθως, το νερό που προέρχεται από γεωτρήσεις περιέχει στερεά σωματίδια σε αιώρηση. Αν έχει μεσολαβήσει αποθήκευση του νερού σε δεξαμενή για αρκετές ώρες, τα πιο βαριά και ογκώδη στερεά σωματίδια προλαβαίνουν και καθιζάνουν στον πυθμένα της δεξαμενής, οπότε το πρόβλημα μειώνεται.

Αν μας ενδιαφέρει να διατηρήσουμε και τη δεξαμενή καθαρή από τέτοια ιζήματα, απαιτείται φίλτρανση και πριν από τη δεξαμενή. Το φίλτρο σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένο, ώστε να μην καταστρέφεται από την πρόσκρουση βαριών σωματιδίων πάνω στο πλέγμα, το κέλυφος και το μηχανισμό αυτοκαθαρισμού του, αν έχει.
Όσο πιο πολλά κυβικά νερού ανά ώρα περνούν από ένα φίλτρο, τόσο πιο μεγάλες τρύπες πρέπει να έχει το πλέγμα του, γιατί διαφορετικά η μεγάλη ποσότητα στερεών που φυσιολογικά περιέχει η μεγάλη μάζα νερού που περνάει από το πλέγμα σύντομα θα το φράζει. Αν υπάρχει λόγος και για πιο λεπτομερή φίλτρανση, αυτή μπορεί να γίνει σταδιακά, με δεύτερο ή και με τρίτο φίλτρο στη σειρά, όπου οι τρύπες του πλέγματος του κάθε φίλτρου θα είναι μικρότερες από τις τρύπες του προηγούμενου. Και πάλι, όμως, θα πρέπει να προσεχθεί το θέμα της μεγάλης πτώσης πίεσης που μπορεί να προκαλέσει ένα πλέγμα με μικρές τρύπες, όταν υπάρχει μεγάλη παροχή νερού. Για να μη συμβεί αυτό, η λύση είναι να τοποθετηθούν περισσότερα μικρά φίλτρα με μικρές τρύπες πλέγματος, σε παρακλάδια του δικτύου.

Τα φίλτρα μπορούν να προκαλέσουν τις ακόλουθες παρενέργειες, αν δεν είναι σωστά μελετημένα και αν δε συντηρούνται κατάλληλα:
1. σημαντική πτώση πίεσης
2. εστία ανάπτυξης μικροοργανισμών που μολύνουν το νερό

Γι’ αυτούς τους λόγους συνιστούμε την αγορά ενός καλού αυτοκαθαριζόμενου φίλτρου, που λύνει τα δύο πιο πάνω προβλήματα, χωρίς να προϋποθέτει ανθρώπινη παρέμβαση. Φυσικά, ένα τέτοιο φίλτρο είναι πολύ πιο ακριβό από τα κοινά φίλτρα, όμως είναι πολύ πιο αξιόπιστο, ακριβώς επειδή η σωστή λειτουργία του δεν εξαρτάται από τη συνέπεια του συντηρητή ή του ιδιοκτήτη μιας υδραυλικής εγκατάστασης.

Σημειώστε ότι σε περίπτωση που το νερό σας έχει πολλά άλατα ή χώμα ή άλλους οργανικούς και ανόργανους ρύπους, βαρέα μέταλλα κτλ. είναι πιθανόν να χρειαστεί προεπεξεργασία. Πολλές γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας έχουν σκληρά νερά. Τα άλατα δυσχεραίνουν τη λειτουργία του φίλτρου και μειώνουν τη διάρκεια ζωής του ανταλλακτικού, επειδή συσσωρεύονται πάνω στον ενεργό άνθρακα που περιέχει και δεν του επιτρέπουν να έρχεται σε άμεση επαφή με το νερό για να το καθαρίζει σωστά. Μία πολύ καλή λύση για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος είναι η προφίλτρανση με τα φίλτρα SILIPHOS.

Μοιράσου το στα social media