Ψυχρή Σύντηξη

Επεξεργασία και Καθαρισμός Νερού για κάθε χρήση

(βιομηχανικό νερό, ύδρευση, άρδευση, ψύξη-θέρμανση κτλ.)

Η Smart Technical Solutions έχει αναλάβει την αποκλειστική διάθεση αυτής της επαναστατικής μεθόδου επεξεργασίας νερού για την Ελλάδα και τις βαλκανικές χώρες.

Πατήστε εδώ για να ενημερωθείτε για τη νέα ελληνική τεχνολογία της ψυχρής σύντηξης που θα αντικαταστήσει μέσα στα επόμενα χρόνια κάθε άλλη μέθοδο επεξεργασίας νερού, αφού με αυτήν την τεχνολογία θα έχουμε τη δυνατότητα να επεξεργαζόμαστε μεγάλες ποσότητες νερού με μηδαμινό κόστος ανά κυβικό και να αφαιρούμε από το νερό άλατα, οξείδια, μικροοργανισμούς, στερεά σωματίδια και άλλα συστατικά ή ρύπους με τη μέθοδο του βρασμού (εξάτμιση) και της συμπύκνωσης.

Το απεσταγμένο νερό που θα παράγεται θα είναι απαλλαγμένο από όλα τα συστατικά που μέχρι σήμερα αφαιρούνται με μία σειρά από μεθόδους, όπως είναι η φίλτρανση, η αποσκλήρυνση, ο απιονισμός, η αντίστροφη όσμωση, ειδικά φίλτρα αφαίρεσης σιδήρου, μαγνησίου, αρσενικού, αντιμονίου, διάφορες μέθοδοι απολύμανσης του νερού για την καταπολέμηση των μικροοργανισμών κτλ.

Ο βρασμός ήταν ανέκαθεν γνωστό ότι είναι η απόλυτη μέθοδος για όλα τα προβλήματα, όμως το κόστος βρασμού μεγάλων ποσσοτήτων νερού έχει πολύ υψηλό κόστος ενέργειας. Με την ψυχρή σύντηξη, που αποτελεί αμιγώς ελληνική τεχνολογία, το κόστος αυτό περιορίζεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Συνεργασία με τις συμβατικές μεθόδους επεξεργασίας νερού

Εναλλακτικά, χρησιμοποιούνται άλλες μέθοδοι επεξεργασίας νερού, με ηλεκτροδότηση που χρησιμοποιεί ως πηγή ενέργειας την ψυχρή σύντηξη. Και σε αυτήν την περίπτωση το κόστος ανά κυβικό είναι αμελητέο.

Εφαρμογή και σε υπάρχουσες μονάδες επεξεργασίας νερού με μετατροπή

Επίσης, σε ήδη υπάρχουσες μονάδες επεξεργασίας νερού γίνεται μετατροπή και εφαρμόζεται ως μοναδική πηγή ενέργειας για ολόκληρη τη μονάδα η ψυχρή σύντηξη.

Αποτελεσματικότητα, απλούστευση και οικονομία στην επεξεργασιά νερού

Έτσι, οι μεγάλες ή μικρές βιομηχανικές και ξενοδοχειακές μονάδες θα έχουν άριστη ποιότητα νερού σε άφθονη ποσότητα με ελάχιστο κόστος επεξεργασίας, περιοχές με λειψυδρία θα υδρεύονται πολύ οικονομικά, η επεξεργασία του νερού ύδρευσης των πόλεων θα γίνεται με πολύ πιο απλή μέθοδο χωρίς πολλά στάδια επεξεργασίας και πολύ πιο οικονομικά, και γενικά η παραγωγή, ο καθαρισμός και η επεξεργασία του νερού θα απλουστευτούν εντελώς.

Τριτοβάθμιος καθαρισμός λυμάτων με ψυχρή σύντηξη

Επιπλέον, το νερό που παράγεται από τις μονάδες βιολογικού καθαρισμού βιομηχανικών αποβλήτων και αστικών λυμάτων σε βιομηχανίες, ξενοδοχεία, αστικά κέντρα κτλ. θα μπορεί πλέον να απολυμαίνεται και να καθαρίζεται εντελώς από τυχόν κατάλοιπα οικονομικά με βρασμό και συμπύκνωση και να χρησιμοποιείται ξανά ακόμα και για πόσιμο. Έτσι, όλες οι άλλες μέθοδοι τριτοβάθμιου βιολογικού καθαρισμού λυμάτων θα είναι πλέον συγκριτικά ασύμφορες.

Αυτή η δυνατότητα θα προσφέρει μία πρόσθετη οικονομία, αφού όλη σχεδόν η μάζα νερού που θα καταναλώνεται θα μπορεί να επαναχρησιμοποιείται και θα μειωθεί έτσι κατά πολύ το κόστος απόκτησης του νερού (είτε με αγορά από εταιρεία ύδρευσης είτε με άντληση από γεώτρηση). Άρα, με αυτόν τον τρόπο η ψυχρή σύντηξη θα προσφέρει κατακόρυφη μείωση όχι μόνο στο κόστος της επεξεργασίας του νερού αλλά και στο κόστος του ίδιου του νερού.

Παράπλευρα ενεργειακά οφέλη

Σε όλες αυτές τις εφαρμογές αποδίδεται μεγάλη ποσότητα θερμικής ενέργειας κατά την ψύξη του ατμού ώστε να υγροποιηθεί και να αποθηκευθεί σε μία σχετικά χαμηλή θερμοκρασία ώστε να είναι το νερό κατάλληλο για ύδρευση. Αυτή η θερμότητα θα είναι διαθέσιμη για την τηλεθέρμανση πόλεων ή για βιομηχανικές εφαρμογές ή για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Δηλαδή, παράλληλα με την αφαλάτωση του νερού έχουμε και σημαντικά παράπλευρα οφέλη με πολύ μικρό πρόσθετο κόστος.

Χρονικός ορίζοντας

Όλα αυτά θα είναι πολύ σύντομα στη διάθεσή μας. Η έρευνα για τη συγκεκριμένη εφαρμογή της ψυχρής σύντηξης έχει ξεκινήσει και προχωράει σε ερευνητικό κέντρο στην Αθήνα. Τους πρώτους μήνες του 2014 θα είμαστε σε θέση να πραγματοποιήσουμε τις πρώτες μας εγκαταστάσεις. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος επικοινωνήστε μαζί μας, για να λάβετε σειρά προτεραιότητας.

Μοιράσου το στα social media