Περιγραφές Εφαρμογών (Case Studies) της Τεχνολογίας MERUS

Δείτε στην ενότητα MERUS, Δακτύλιοι Επεξεργασίας Νερού – Πεδία Εφαρμογής αναλυτική περιγραφή για μερικές από τις χιλιάδες εφαρμογές της τεχνολογίας MERUS που έχουν γίνει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Χιλιάδες πελάτες σήμερα σε όλες τις Ηπείρους έχουν καταργήσει χρονοβόρες και κοστοβόρες διαδικασίες καθαρισμών, εξοικονομώντας έτσι χρόνο και χρήματα, ενώ παράλληλα με την απαλλαγή των εγκαταστάσεών τους από επικαθίσεις αλάτων έχουν επιτύχει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και συντηρούν τον εξοπλισμό τους σε άριστη κατάσταση για πιο πολλά χρόνια χάρη στους δακτυλίους MERUS που έχουν εγκαταστήσει.

Κάθε περιγραφή εφαρμογής απότελείται από τρία μέρη:

  1. Το πρόβλημα προς επίλυση και τις αρνητικές συνέπειες που προξενούσε αυτό το πρόβλημα.
  2. Τη λύση που εφαρμόστηκε και το σκεπτικό επιλογής αυτής της λύσης.
  3. Τον τρόπο με τον οποίο ελέγχθηκαν τα αποτελέσματα της εφαρμογής και τα οφέλη που απεκόμισε ο πελάτης

Οι περιγραφές εφαρμογών είναι ταξινομημένες ανά κλάδο αγοράς.

Ονόματα και τηλέφωνα των αρμοδίων βρίσκονται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου, αν θέλει να ακούσει από τον ίδιο τον πελάτη μας τη θετική εμπειρία που είχε με την τεχνολογία MERUS.

H πιο κάτω εικόνα παρουσιάζει τους αντιπροσώπους που είχε η γερμανική εταιρεία Merus GmbH σε όλες τις ηπείρους τον Αύγουστο του 2012. Για να δείτε την τρέχουσα κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα, πατήστε εδώ.

Merus Worldwide Sales Partners

Μοιράσου το στα social media